DEN MATEK

14.05.2019

V neděli 12. 5. 2019 předvedly děti z kroužku mažoretek, flétniček a tanečního kroužku ze školní družiny vystoupení pro maminky k jejich svátku.

Poděkování patří Štěpánce Čechové za zapůjčení prostor, Kačce Fialové za ozvučení, paní H. Hynčicové a Verče Petrové za pomoc v šatně a ostatním co pomáhali po ukončení akce.

Mgr. L. Pešková a  R. Dospělová

 

Zpět