Hrádecká Bambulka - 13. ročník

10.06.2018

V sobotu 9. 6. 2018 se mažoretky ze školního klubu zúčastnily už 13.ročníku Hrádecké Bambulky.

V sobotu 9. 6. 2018 se mažoretky ze školního klubu zúčastnily už 13.ročníku Hrádecké Bambulky. 

PROGRAM: 
11:30-12:00 prezentace 
12:30 porada vedoucích 
12:45 přivítání vedoucích starostou města 
13:00 pochod městem za doprovodu skupiny ARIES 
13:30 slavnostní zahájení přehlídky na hřišti u ZŠ T. G. M. 
13:45 přehlídka skupinových sestav 
16:00-17:00 ukončení, předávání odměn 

Naše mažoretky si zaslouží velikou pochvalu za reprezentaci školy i města. Sestavy musely holky zvládnout i přes velikou nepřítomnost ostatních mažoretek a i přes to se jim vystoupení moc povedla a nezkazil je ani déšť a nasledné přestěhování do tělocvičny základní školy. Odměnou jim byla zmrzlina v cukrárně od pana Petra Litavy, kterému tímto moc děkujeme a poděkování patří i paní Hynčicové, Lucce, paní Horvátové a Mackové za pomoc na akci a všem rodičům za podporu. 

Renáta Dospělová.

Zpět