Májová mažoretka

27.05.2019

V sobotu 25. 5. 2019 proběhla v ČESKË LÍPĚ soutěž Májová mažoretka.

Naše děvčata předvedla vystoupení s pompony a hůlkou a ve své kategorii se nejlépe umístil soubor nejmladších mažoretek. Hvězdičky – získaly 1.místo v sestavě s pompony. Blahopřání patří i ostatním souborům a poděkování za pěknou reprezentaci školy.
Děkuji p. H. Hynčicově, p. Porcarové, slečně V. Petrové, K. Korbové za pomoc na akci a rodičům za velkou podporu dětí na soutěži.

R.Dospělová

Zpět