Domácí příprava pro 1A

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 15. 6. - 19. 6. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 43- 49 procvičování sčítání a odčítání do 20, řešení jednoduchých slovních úloh, čtení s porozuměním, tvoření a řešení slovních úloh podle obrázku
 • Fólie – opakování sčítání a odčítání do 10, procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

 

ČJ, PSANÍ

 • slabikář str. 66- 67 slova s ě- správné čtení, skládání z abecedy
 • slabikář str. 67- slabikotvorné l, r
 • slabikář str. 68- sloupce 1 až 4- slova víceslabičná
 • písanka str.26- 28 opis, přepis slov a vět, str. 29- 30 opakování tvarů psacího písma- sebehodnocení
 • ŠS- každý den opis nebo přepis z předlohy

ČTENÍ

 • Moje první čítanka str. 27- 35 – přímá řeč, čtení po rolích

 

PRVOUKA

 • Léto - učebnice a PS str.55
 • prázdniny – obrázek na téma Co bych chtěl/a podniknout o prázdninách?

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 8. 6. - 12. 6. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 41, 42 sčítání a odčítání do 20 s rozkladem na desítky a jednotky
 • PS- str. 5, 6 – řešení jednoduchých slovních úloh, čtení s porozuměním
 • ŠS- tvoření příkladů na sčítání a odčítání ze zadané trojice čísel (18, 6, 12 a 11, 9, 20)
 • ŠS cv. 6 z karty
 • Fólie – opakování sčítání a odčítání do 10, procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

 

ČJ, PSANÍ

 • ŠS- ze slabikáře str. 65 přepis 8 slov s předložkou ze sloupce ř, Ř- psát do řádku, oddělovat čárkou
 • písanka str.23- ch, Ch, str. 24- ď, ť, ň, str. 25 – Ď, Ť, Ň
 • ŠS- opis, přepis č. 7, 8 ( vymyslet 3 dívčí a 3 chlapecká jména na T nebo D), 2, 3 z karty

 

ČTENÍ

 • Moje první čítanka str. 18 – 26 – čtení po rolích
 • slabikář str. 65- vázané čtení předložkových vazeb
 • slabikář str. 66- di, ti, ni a str. 68- ď, ť, ň – čtení měkké slabiky

 

PRVOUKA

 • Léto - učebnice a PS str.54
 • PL- roční období, měsíce, dny v týdnu

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1.6. - 5.6. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 3, 4, 5, 23, 39
 • Fólie – opakování sčítání a odčítání do 10
 • procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

 

PSANÍ

 • Písanka str. 22, 23
 • ŠS- přepis, opis vět
 • procvičování a upevňování tvarů psací abecedy

 

ČTENÍ

 • Moje první čítanka str. 13 až 19
 • vázané čtení předložka + podstatné jméno

 

PRVOUKA

 • Str. 53 - léto

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. 6. - 5. 6. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 39,40 sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy- znázornění na číselné ose
 • PS- str. 3, 4 – řešení jednoduchých slovních úloh, čtení s porozuměním
 • ŠS- přepis příkladů z karty
 • Fólie – opakování sčítání a odčítání do 10, procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

 

PSANÍ

 • ŠS- ze slabikáře str. 64 přepis sloupců fa, fe- psát do řádku, oddělovat čárkou
 • ŠS- Moje první čítanka str. 12 – vybrat jedno zvíře a přepsat jednu báseň i s nadpisem
 • ŠS- opis vět o kose a raketě- vysvětlit význam těchto mnohoznačných slov
 • ŠS- opis, přepis vět č. 5, 6 z karty

 

ČTENÍ

 • Moje první čítanka str. 13 – 17
 • slabikář 32- čtení slloupců slov se shlukem souhlásek- orientace v nich

                                                   

PRVOUKA

 •  Léto - učebnice a PS str.53

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 25.5. - 29.5.2020

MATEMATIKA

 • PS str. 36-38
 • ŠS- přepis příkladů
 • Fólie – opakování sčítání a odčítání do 10

 

PSANÍ

 • Písanka str.21, 22
 • ŠS- přepis vět

 

ČTENÍ

 • Moje první čítanka str. 8 až 12

 

PRVOUKA

 • opakování domácí zvířata- PL + výtvarná práce

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 18. 5. – 22. 5. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 33, 34, 35 ( při nácviku psaní číslic dodržuj mezery)
 • Procvičování – viz odkaz
 • Fólie – opakovat

 

PSANÍ

 • Písanka str. 19 (ve slově garáž pozor, ž píšeme s kličkou), str. 20

(nácvik viz odkaz)

 • Do sešitu - ze slabikáře

PIŠ SLOVA DO ŘÁDKU, odděluj je čárkou

 • PO   str.28- přepiš jména- stačí jich 7, můžeš napsat všechna (hledej na celé stránce)
 • ÚT   str.31- přepiš slova, která končí na y - stačí jich 7, můžeš napsat všechna (hledej na celé stránce)
 • ST   str. 63 sloupeček ga - gá
 • ČT   str. 63 sloupeček  ge
 • PÁ str. 70 opiš pátý a šestý řádek (dva řádky u písmene G g)

ČTENÍ

 • Moje první čítanka str. 5, 6, 7, 8

 

PRVOUKA

 • UČ + PS str. 52
 • viz odkazy z minulých týdn

 

ČJ, M, PRV opakuj a procvičuj na PL, které jste si ve škole vyzvedli 4.5.

 

Přílohy:

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 11.5. – 15.5.2020

MATEMATIKA

 • PS str. 29, 30, 31, 32 ( při nácviku psaní číslic dodržuj mezery)
 • Procvičování – viz odkazy
 • M-ŠS (čtverečkovaný)- dokončit úkoly z malého listu
 • Fólie – opakovat

 

PSANÍ

 • Písanka str. 15, 17, 18 (nácvik viz odkaz)
 • Do sešitu - ze slabikáře
  • PO   str.89- opis slov (dole na stránce)
  • ÚT   str. 70- opis první věty

V DALŠÍCH ÚKOLECH PIŠ SLOVA DO ŘÁDKU, odděluj je čárkou

 • ST   str. 63- ze sloupečku řa-řá, ři-ří přepiš slova, která začínají na ř, Ř
 • ČT   str. 63 sloupeček  ře
 • PÁ str. 63 sloupeček řo

 

ČTENÍ

 • Slabikář str. 119, 120, 121, 122, 123
 • Str. 122- vyber si jednu z básniček a nauč se ji nazpaměť, povíš nám ji, až se sejdeme ve škole
 • viz odkaz

 

PRVOUKA

 • UČ + PS str. 51 + PL
 • viz odkazy

 

ČJ, M, PRV opakuj a procvičuj na PL, které jste si ve škole vyzvedli 4.5.

Nakresli obrázek k nějaké příhodě z doby, kdy nechodíš do školy. Až se sejdeme, svůj příběh nám budeš vyprávět.

 

Přílohy: 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 4.5. – 7.5.2020

MATEMATIKA

 • PS str. 26(vzor je na obrázku v odkazech), str.27 ( Milan 14 – 1 = 13

celkem – odkvetlé = má rozkvetlých)

 • Procvičování – viz odkazy
 • M-ŠS (čtverečkovaný)- postupně úkoly z malého listu
 • Fólie – opakovat

 

PSANÍ

 • Písanka str. 13, 14 (nácvik viz odkaz)
 • Do sešitu - slabikář str. 62 – pozor na psaní z, ž
 • PIŠ SLOVA DO ŘÁDKU, odděluj je čárkou
  • PO   najdi a napiš živočichy
  • ÚT   najdi a napiš rostliny
  • ST   sloupeček BE - BÉ
  • ČT   sloupeček  ŽU

 

ČTENÍ

 • Slabikář str. 116, 117, 118
 • Odpověz na otázky do sešitu ČJ- piš velká tiskací písmena.

1. Co stavěl Tom?

2. Co udělala Terezka?

3. Zlobil se Tom na sastřičku?

 

ČJ, M, PRV opakuj a procvičuj na PL, které jste si ve škole vyzvedli 4.5.

 

PRVOUKA

 • UČ + PS str. 50 – viz odkazy
 • opakování z minulého týdne 

 

Přílohy: 

 

 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 27. 4.  – 30. 4.2020

 

MATEMATIKA

 • PS str. 24, 25 (vzor je na obrázku v odkazech) + str.28
 • Procvičování – viz odkazy
 • Fólie – opakovat

 

PSANÍ

 • Písanka str. 8, 9, 10, 11 (nácvik písmen viz odkazy)
 • Do sešitu - slabikář str. 61
 • PIŠ SLOVA DO ŘÁDKU
  • PO   sloupeček CA – CÁ
  • ÚT   sloupeček CE – CÉ
  • ST   sloupeček ČA - ČÁ
  • ČT   sloupeček  ČO

 

ČTENÍ

 • Slabikář str. 112, 113, 114, 115
 • Procvičování – viz odkazy

 

PRVOUKA

 • UČ + PS str. 49
 • opakování z minulého týdne  - viz odkazy

 

Přílohy: 

 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 20.4. – 24.4. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 19, 20, 21, 22
 • 20/1 – pozor na směr šipky
 • FÓLIE – sloupečky (každý den 1 sloupeček +, - do 10 a 1 sloupeček +,- do 20)
 • další procvičování – viz odkazy

 

PSANÍ  

 • PÍSANKA 3. DÍL
  • Str. 5, 6, 7 – NÁCVIK PÍSMEN – viz odkazy
 • DO SEŠITU opiš ze slabikáře str. 34
  • PO: 1. a 2. řádek
  •  ÚT : 3.a 4. řádek
  •  ST :  5.a 6. řádek
  •  ČT : 7. a 8. řádek
  • PÁ : poslední 3 řádky

 

ČTENÍ

 • Písmena Ď, Ť, Ň
 • nejdřív procvič na PC – viz odkaz
 • Slabikář str. 68, 109, 110, 111
 • Opakuj a procvičuj na PL z minulého týdne!

 

PRVOUKA

 • Procvičuj probrané učivo – viz odkazy

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 14.4. – 17.4. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 15, 16, 17, 18
 • 16/1   Př.:  10+2=12, 2+10=12
 • 16/2   Př.: 3+4=7, 10-3=7
 • 18/2 – pokud neumíš všechna písmena, piš velká tiskací písmena
 • FÓLIE – nové sloupečky (každý den 1 sloupeček +, - do 10 a 1 sloupeček +,- do 20)

 

PSANÍ

 • PÍSANKA 3. DÍL
  • Str. 12, 16 (u malého „ ž“ nezapomeň na kličku)
 • DO SEŠITU vymysli a napiš ! Pozor na velká písmena u jmen, piš do řádku, slova odděluj čárkou.
  •  ÚT : 4 zvířata
  •  ST :  4 jména
  •  ČT : 4 hračky
  •  PÁ : 4 pohádkové postavy

 

ČTENÍ

 • Slabiky BĚ, PĚ, VĚ MĚ
 • nejdřív procvič na PC – viz odkaz
 • Slabikář str. 67, 106, 107

Opakuj a procvičuj na PL ( PL jsou na 2 týdny, zadání do 20.4.)

 

PRVOUKA

 • UČ , PS str. 48

 

Namaluj obrázek, na kterém uvidíme, až se sejdeme, co jsi prožil/a/ o Velikonocích.

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6.4. – 10.4. 2020

MATEMATIKA

 • PS str. 11
 1. piš číslo 11, dodržuj správné mezery
 2. zachlívkuj správný počet mincí
 • znázorni barevně pastelkami např. 10 čtverečků modře, 1 čtvereček červeně
 • vyznač barevně na číselné ose
 1. vybarvi podle zadání, rozlož, zapiš 4 příklady ( jako u dominové karty)

       Př. : 10+1=11        11-1=10

               1+10=11        11-10=1

 • PS str. 12
 1. až budeš zapisovat čísla na linku, odděluj je čárkou
 • 12 je větší než 11,10,9,...

 

 • PS str. 13, 14 
  • 14/3     4 příklady jako u dominové karty  6+4=10, 4+6=10, 10-4=6, 10-6=4 (v příkladech se ti střídají stále stejná  3 čísla , která jsou na zelené tabuli)

DALŠÍ PROCVIČOVÁNÍ  - FÓLIE A ODKAZY NA PC

 

PSANÍ  

 • PÍSANKA 3. DÍL
  • Str. 1, 2, 3, 4 – nové písmenko nejdřív procvič na papír, potom piš perem do písanky
 • DO SEŠITU přepiš každý den 2 věty
  •  PO : Roman klepe na okno. Honza maluje malého kanára.
  •  ÚT : Nad lesem létá orel. U plotu roste vysoký smrk.
  •  ST : Jára má dnes svátek. Nesu mu vlak, karty a dort.
  •  ČT : Táta veze vůz plný zelí. Pavel koupil tulipány.
  •  PÁ : Tonda rád pije mléko. Petra hledá svoje pero

 

ČTENÍ

 • Slabiky DĚ, TĚ, NĚ
 • nejdřív procvič na PC – viz odkaz
 • Slabikář str. 66, 104, 105
 • Každý den si přečti alespoň 1 stránku ze slabikáře nebo ze svojí knížky.
 • Opakuj si na PC – viz odkazy z minulého týdne.
 • PL – viz příloha, pokud můžeš, vytiskni a vypracuj přímo na papír, pokud nemáš možnost tisku, napiš odpovědi  do sešitu

 

PRVOUKA

 • PS str. 45 – 47 + opakování z minulého týdne

 

Přílohy:

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA  30.3. – 3.4.2020

Matematika

PL (malý papír) – přepsat postupně všechna cvičení do sešitu na M a vypočítat

+ , - do 10 opakuj jakoukoli formou – fólie, PC (předchozí domácí příprava)

PS (3. díl) – str. 8 -10, nejdříve procvičit na PC – viz odkazy

Geometrie –  opakovat  - viz odkaz

 

Český jazyk

 

Písanka – dopsat do konce

PL (malý papír) věty postupně opsat do sešitu

Slabikář str. 102 – 103, 66 –sloupečky di, ti ni (vhodné nejdříve procvičit na PC – viz odkaz),

další aktivity ke čtení – viz odkazy

 

Prvouka  -zadání úkolů až do 10.4.

 

Učebnice str. 38 – 44 (pročíst, ústně splnit jednotlivé úkoly)

PS  str.38 – 44

procvičování  -  viz odkazy

 

Ostatní PL vypracovat postupně podle zadání.

 

Písanka 3. díl – zatím nic nevyplňovat!  

 

Přílohy:


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ČESKÝ JAZYK 23.3. – 27.3.2020

PONDĚLÍ

 • Čtení str. 61, 78
 • Psaní - přepiš věty do domácího sešitu – každou větu začni na nový řádek:
 • Ota hraje na kytaru. Jana nese plnou mísu masa. Adam má rád operu.

ÚTERÝ

 • Čtení str. 62, 83
 • Psaní – přepiš věty:
 • Jedeme na hory. Roman se kouluje, hází koule na Rudu. Zima je zima!

STŘEDA

 • Čtení str. 63, 92
 • Psaní – přepiš věty:
 • Můj táta umí hrát tenis. Maminka ráda zpívá. Já mám rád pohádky.

ČTVRTEK

 • Čtení str.64, 97 Psaní – přepiš věty:
 • Venda koupil meloun. Kamila donesla jahody. Honza mlsá med.

PÁTEK

 • Čtení str.65, 98, 99
 • Psaní – přepiš věty:
 • Kávovar je nový a kovový. Hrnek je plný a horký. Kosa je rezavá a tupá.

Pracovní list možno vytisknout nebo všechny úkoly vypracovat do sešitu.

Přílohy:

 


 

Domácí příprava do 20.3.2020

ČESKÝ JAZYK

 • Slabikář do str. 101, denně číst
 • procvičovat str. 61 - 65
 • Písanka do str. 29, procvičovat tvary písmen i mimo písanku

MATEMATIKA

 • dokončit PS
 • 1.B procvičovat fólii +, - do 10

PRVOUKA

 • opakovat: dny v týdnu, měsíce, hodiny, dopravní značky

ŠKOLÁKOV

 • výukový program na internetu - www.skolakov.eu
 • vhodné využít k procvičování

20.3.2020 - připravujeme...