Domácí příprava pro 1B

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA ČESKÝ JAZYK 23.3. – 27.3.2020

PONDĚLÍ

 • Čtení str. 61, 78
 • Psaní - přepiš věty do domácího sešitu – každou větu začni na nový řádek:
 • Ota hraje na kytaru. Jana nese plnou mísu masa. Adam má rád operu.

ÚTERÝ

 • Čtení str. 62, 83
 • Psaní – přepiš věty:
 • Jedeme na hory. Roman se kouluje, hází koule na Rudu. Zima je zima!

STŘEDA

 • Čtení str. 63, 92
 • Psaní – přepiš věty:
 • Můj táta umí hrát tenis. Maminka ráda zpívá. Já mám rád pohádky.

ČTVRTEK

 • Čtení str.64, 97 Psaní – přepiš věty:
 • Venda koupil meloun. Kamila donesla jahody. Honza mlsá med.

PÁTEK

 • Čtení str.65, 98, 99
 • Psaní – přepiš věty:
 • Kávovar je nový a kovový. Hrnek je plný a horký. Kosa je rezavá a tupá.

 

Pracovní list možno vytisknout nebo všechny úkoly vypracovat do sešitu.

Přílohy:

 

Domácí příprava do 20.3.2020

 • ČESKÝ JAZYK
  Slabikář do str. 101, denně číst
  procvičovat str. 61 - 65
  Písanka do str. 29, procvičovat tvary písmen i mimo písanku
 • MATEMATIKA
  dokončit PS
  1.B procvičovat fólii +, - do 10
 • PRVOUKA
  opakovat: dny v týdnu, měsíce, hodiny, dopravní značky
 • ŠKOLÁKOV - výukový program na internetu - www.skolakov.eu
  vhodné využít k procvičování

20.3.2020 - připravujeme...