Domácí příprava 3A

Shrnutí úkolů 15. 6. - 19. 6. 2020

 

ČJ:

 1. - český jazyk 3.třída - podstatná jména - opakování pádových otázek.
 2. - český jazyk 3.třída – opakování vyjmenovaných slov
 3. učebnice str. 175/3 -176

 

 

M:

1) opakuj násobky 30, 40, 50....90

2) PS str. 40 - 42

 

Shrnutí 8. 6. - 12. 6. 2020

úkoly 8.6.

ČJ:

 • učebnice 169/1 - 171 (opakování podstatných jmen)

M:

 • 1) PS str.35
 • 2) počítej písemně: 965+39, 472-129, 327+563, 842-300, 357+542, 555-333

Aj:

 • 1) opakování slovíček (Family)
 • 2) Whatcanyousee? (Co můžeš vidět?) I canseemum. (Můžu vidět maminku) - střídej členy rodiny. Napiš  5 vět.
 • 3) Trénuj čtení příběhu v PB.

 

úkoly 9.6.

ČJ:

 • 1) www.pripravy.estranky.cz - český jazyk .18.3.2018 - 6. cvičení
 • 2) učebnice str. 173 - 174/3 (slovesa podtrhávej vlnovkou)

M:

 • 1) PS str. 36
 • 2) počítej písemně (to znamená POD SEBOU): 354+285, 630-42, 39+412, 976-8, 245+528, 861-476.

ČÍt:

 • str. 130 - 131 nebo 134-135 - Případ s havlovickým vodníkem.

 

úkoly 10.6.

ČJ:

 • 1) www.pripravy.estranky - český jazyk - 18.3.2018 - 6. cvičení - Z prvních 6 vět vypiš podstatná jména a urči u nich pád, číslo a rod. Poté vypiš slovesa.
 • 2) učebnice str. 172 - odpovědi piš na papír
 •  

M:

 • Ps str. 37

AJ:

1) Odpověz na otázky k příběhu:

 • CanJoe and Annie seecousinLizzy?
 • Isthe house big orsmall?
 • Whatisthewitchwearing?
 • Canmum and dadseethewitch?
 • Whoisthewitch?
 • IsLizzyJoe and Annie´ssister?
 • WhyisLizzydressedlike a witch?

2) AB 14/9

 

úkoly 11.6.

ČJ:

 • 1)www.skolakov.eu - 3.třída český jazyk - podstatná jména - mezi parašutisty 
 • 2) www.skolakov.eu - 3.třída český jazyk - podstatná jména - prozkoumáváme dům - 1. cvičení doplňuj na PC, 2. cvičení - vyber si 15 slov, napiš je na papír a urči u nich PÁD, ČÍSLO, ROD.
 • 3) Skloňuj slovo PATRO, LOĎKY - piš na papír.

M:

 • PS str. 38

NJ

PS- doplnit str. 66, 67, 68 - slovní zásoba

 •     - 14/cv. 12, 13
 •     - 15/cv. 16
 •     - 17/ opakovat slovesa

 

Úkoly 12.6.

ČJ:

 • 1) učebnice str. 174/1 - první sloupeček je přítomný čas (děje se to teď), druhý sloupeček je čas minulý (už se to satlo)
 • 2) 175/2 - teprve se to stane - čas budoucí.

          !nauč se rozlišovat jednoduchý a složený tvar slovesa! (hraju si X budu si hrát)

M:

 • PS str. 39

 

 

Shrnutí 2. 6. - 5. 6. 2020

úkoly 2.6.

ČJ:

 • 1) www.youtube.com - Hurvínek skloňuje kočku
 • 2) učebnice str. 162, 163, 164 - vše ústně. Jedená se o vyvození pádů podstatných jmen.
 • 3) PS 45/4,5,6

 

M:

 • PS str. 30-31

 

ČT:

 • čítanka 115-117 + na papír odpovědět na otázky 

 

úkoly 3.6.

ČJ:

 • 1)www.youtube.com - O babičce ve všech pádech (poslechni si písničku a vypiš z ní pádové otázky)
 • 2) učebnice 164/6; 165/7a; 8;  9; 10a,b

 

M:

 • 1) PS str. 32
 • 2) počítej písemně a nezapomeň na kontrolu: 654+17, 758-77, 244+59, 554-69.

 

PRV:

 • Úkol do konce týdne: vyplň pracovní list.

 

AJ:

Úkoly do konce týdne:

 • 1) PB 12-13 - přelož příběh a trénuj čtení
 • 2)AB 12/5; 13/6,7; 14/8
 • 3) trénuj členy rodiny

 

úkoly 4.6.

ČJ:

 • 1)  vyjmenuj řady vyjmenovaných slov
 • 2) učebnice 166/11,12,13 
 • 3) PS 46/7,8

 

M:

 • 1) PS str.33
 • 2) počítej písemně a nezapomeň na zkoušku: 349-67, 820-34, 166+87, 555+74

 

ČT:

 • str. 128-129 + úkol v modrém rámečku

 

úkoly 5.6.

ČJ:

 • 1) www.skolakov.eu - 3. ročník. Vyber si jedno cvičení na opakování vyjmenovaných slov a trénuj.
 • 2) Trénuj pádové otázky, ať je umíš zpaměti.
 • 3) PS 46/9
 • 4) učebnice 168/1; 169/2,3 - ústně, 169/4 písemně

 

M:

 • Ps str.34

 

Přílohy: 

 

 

 

Shrnutí

25.5.2020

Čj- zopakovat si řady vyjmenovaných slov. Děti je musí umět jako básničku. Pokud některá řada nepůjde, tak ať ji napíšou na papír.

       Učenice str.112/4,5; 113/6 - pravdivé věty napiš.

M - opakování řady násobků. Opět musí umět jako básničku a svižně. Ze strany 22 vyberte jakékoliv příklady a děti je spočítají. Pozor na rozklad, ten je v tuto chvíli důležitý.

Aj - Na youtube pustit písničku Such a happy day a zpívat (text a překlad mají vlepený v sešitě). Opakování frází (viz. sešit).

NJ - opakování viz sešit.

 

26.5.2020

Dobrý den, posílám další úkoly pro dnešní den.

Čj:

1) www.pripravy.estranky.cz - český jazyk - 18.3.2008 - vyplnit první dvě cvičení

2) vyjmenovat řady vyjmenovaných slov

3) učebnice 156/1 - přečíst +pracovat podle zadání

4) 157/3, 4 (přečíst)

5) viz. první úkol; ze druhého cvičení přepiš na papír 3 řádky ( končíš slovem ZBYTEK)

 

M:

1) opakovat násobky a násobilku

2) PS str. 26 (u slovní úlohy nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď)

 

Čt:

čítanka str. 109-111 + odpovídej na otázky

 

27.5.2020

ČJ:

1) www.pripravy.estranky - český jazyk - 18.3.2008 (3. cvičení)

2) učebnice str. 158/1 + vymsli k vyznačeným slovům přídavné jméno (jaký, jaká)

3) učebnice 159/ 2, 3 (u C stačí napsat 6 vět)

 

M:

PS str. 27

 

Prv:

Přečíst v učebnici str. 66-67 a vyplnit přiložený pracovní list. Ten pak založit do sešitu.

 

Aj:

AB 12/3 - piš k postavám, co mají na sobě (He/Sheiswearing……)

      Nauč se členy rodiny - slovíčka s členy rodiny opiš z pracovního listu (unit 2 - lesson4)

 

28.5.2020

ČJ:

1) www.pripravy.estranky - český jazyk .18.3.2008 (5.cvičení)

2) učebnice str.159/1, 160/2,3 (určování rodu podstatných jmen) + opakovat číslo jednotné a množné (kluk, kluci, míč, míče...)

3) PS 43/1

 

M:

1) násobilka - můžete využít školákov.eu nebo ústně

2) počítej písemně: 342+265, 854-521, 320-148, 94+671

3) PS str.28

 

Čít:

strany 112-114 (nezapomeň odpovídat na otázky)

 

Aj:

1)Nakresli členy rodiny : nadpis MY FAMILY

2) napiš k nim, kdo je kdo

3)napiš, co mají na sobě (He/sheiswearing….)

4)připomeň si a zazpívej si písničku Such a happy day (najdeš na www.youtube.cz)

 

29.5.2020

ČJ:

1) PC viz. včera (cvičení 5)

2)uč. 161/4 - psát na papír podstatná jména a dělit je podle rodu ( ten, ta, to)

3) 161 /5 - piš na papír podle zadání

4)PS 44/2,3

 

M:

1)PS str.29

2) Narýsuj kružnici k(S; r=4cm). Vyznač bod A, který náleží kružnici k. Vyznač bod B, který nenáleží kružnici k.

3) Narýsuj přímku p. Vyznač bod D, který náleží přímce p. Vyznač bod E, který náleží přímce p a je od bodu D vzdálený 5 cm.

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 18. - 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice str. 121 – 124, cv. 1 – 12 (vypracuj cvičení, která zvládneš)
 • Na papír vždy uveď zadání a pod zadání napiš text

 

MATEMATIKA

 • Pracovní sešit str.18-22 (pracuj podle zadání)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Dopiluj básničku Die Klasse.
 • PS str. 32-33 cv.2 až 8- nejdřív zkus, co zvládneš, pak si vše překontroluj podle učebnice a slovníku v PS.
 • Nezapomeň si všechny pracovní listy vlepit do školního sešitu a 25.5. mi ho odevzdáš.

 

ANGLICKÝ JAZYK (Šišková, Koutecká)

 • Učebnice str. 8, cv. 5 –vymysli 10 podobných vět jako ve cvičení
 • Učebnice str. 58-59 – zahraj si hru

 

Domácí příprava 11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov

www.gramar.in – 3.ročník – doplň i/y souhrn

 • Práce s textem – vytiskni si pracovní list a odpovídej na otázky (odpovědi můžeš psáttaké zvlášť na papír)

www.gramar.in -3.ročník – čtení s porozuměním – O praotci Čechovi

 • Opakuj si podstatná jména

www.grama.in -3.ročník – najdi podstatná jména

 

Matematika

 • Počítání do 1000

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=33.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+7#selid

 • Sudá a lichá čísla

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=14.+Sud%C3%A1+a+lich%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

Anglický jazyk (Koutecká, Šišková, Poláčková)

 • Nejdříve si zazpívej písničku o zvířatech

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk

 • Vyplň pracovní list. Pokud si nebudeš vědět rady, vrať se k písničce. Slova můžeš doplňovat do pracovního listu nebo psát na volný papír.

 

Německý jazyk

 • viz příloha

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 4. 5. - 8. 5. 2020

Český jazyk

 • pracovní list  - slova po B, L  -i/y lze vyplnit přímo do pracovních listů a poslat na kontrolu mailem, nebo vytisknout a vyplnit
 • z dolní části sloupečků vypiš na papír:
  • 10 podstatných jmen, 10 přídavných jmen, 10 sloves 

Matematika

 • viz. pracovní listy

 

Anlický jazyk Šišk+Kout

 • pracovní list v příloze  worksheet - clothes

  

Prvouka :

učivo do 25.5.

 • Rovnováha v přírodě ( uč. 58-59) - seznámit se s různými společenstvy/louka, les..../, kteří živočichové tam žijí  a které rostliny tam rostou
 • Chráníme přírodu (uč. 60-62) - napiš do sešitu, jak chráníš přírodu ty
 • Lidské tělo, růst a vývoj, muž a žena ( uč. 63-65) - vypiš do sešitu Jak rosteme a vyvíjíme se /novorozenec, kojenec..../

 

Německý jazyk

 • vypracovat PL a vše lepit do sešitu.

 

Přílohy:

 

 

 

 

Domácí příprava 27. 4. - 1. 5. 2020

 

Anglický jazyk (Koutecká, Šišková):

 1. podívej se na video, zkus si písničku několikrát zazpívat:
 2. https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
 3. na papír vypiš, co všechno děti mají za mazlíčky: THEY HAVE...
 4. napiš, co máš doma Ty - 7 vět :)                                 I HAVE...
 5. za odměnu zkus uhodnout hádanky:  https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4

 

Český jazyk + matematika 

 • pracovní listy  - úkoly lze z PL jen přepsat na papír :)

 

Němčina

 1. Zopakuj si jazykolamy v učebnici na straně 12, pokus se je zapamatovat. Připomeň si jejich překlad v PS na str.65.
 2. V učebnici na str.42 si zahraj hru. Pokud zvládneš projít bez chyby, tak už umíš slovíčka opravdu dobře. Všechna je najdeš na str.27- trénuj svoji paměť.
 3. Uč. str.41/cv.32- vypracuj do školního sešitu. Nezapomeň datum (April- duben nebo Mai- květen).

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 20. 4. - 24. 4. 2020

Matematika

 

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • www.gramar.in – 3. ročník – vyjmenovaná slova souhrn
 • Vyzkoušej si hry, které na této stránce najdeš.
 • 3. ročník – čtení s porozuměním – otevři si první příběh: Chlubivý člověk. Stránky vytiskni a pracuj podle zadání.

 

Aj (Koutecká, Šišková)

 • video o cestě na barevné planety:
 • Billy and Splodge are in a space ship visiting lots of colourful planets. What will they discover? Watch and findout!(Billy a Splodge jsou v kosmické lodi, navštěvují spoustu barevných planet. Co zjistí? Sledujte a zjistěte!)
 • https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/our-colourful-world
  • nejprve zkus spojit slovíčka v sekci PREPARATION
  • podívej se na video
  • odpověz na poslední otázku (na papír, můžeš i nakreslit :)

 

Německý jazyk

 • Zopakuj si číslice do dvaceti.
 • Vypracuj pracovní listy, vlep si je opět do sešitu. Ke druhému pracovnímu listu najdeš nápovědu v učebnici na str. 19 až 21 a na poslední stránce učebnice, kde je mapa.

 

Prvouka

 • Úkoly do konce dubna
 • uč. str. 50-57
 • Umět:
 1. třídit živočichy na obratlovce a bezobratlé a vyjmenovat zástupce
 2. rozdělit živočichy podle toho, čím se živí
 3. kdo jsou domácí mazlíčci a kdo patří mezi hospodářská zvířata
 4. k jakým změnám dochází v přírodě na jaře

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 14. 4. - 17. 4. 2020

Anglický jazyk Šišková a Koutecká

 

Český jazyk

 • pokračuj ve čtení své knihy
 • opakuj si vyjmenovaná slova
 •  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=05.+Slova+po+S+%281%29#selid

V:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=06.+Slova+po+V+%281%29#selid

 

Matematika

 • Vytiskni si pracovní list a vypočítej příklady. Pokud nemáš možnost pracovní list vytisknout, tak na papír příklady postupně opisuj a počítej. Papír s hotovými příklady založ do složky.
 • Počítej do 1000:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=28.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+2&topic=01.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+725%2B9%3D%3F#selid

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=28.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+2&topic=05.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+482-8%3D%3F#selid

 

Německý jazyk

 • Viz. pracovní list.

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 6. 4. - 10. 4. 2020

Matematika

 1. Vytiskni si pracovní list a vypočítej příklady. Pokud nemáš možnost pracovní list vytisknout, tak na papír příklady postupně opisuj a počítej. Papír s hotovými příklady založ do složky.
 2. Vymysli a napiš slovní úlohu na téma VELIKONOCE. Poté udělej zápis, výpočet a odpověď.

 

Český jazyk

 1. Začni číst knihu podle svého výběru.
 2. Udělej myšlenkovou mapu na téma VELIKONOCE. Využij fantazii a udělej mapu pestrou. Poté na jiný papír napiš vyprávění o Velikonocích. Hotové vyprávění přidej k myšlenkové mapě (můžeš použít kancelářskou sponku). Celou práci ulož do složky s hotovými úkoly.
 3. Opakuj vyjmenovaná slova:

      M:

P:

 

Vyhlašuji soutěž o nejhezčí doma upletenou pomlázku a nejnápaditější kraslici.

Hotový výrobek zdokumentuj a fotku pošli s pomocí rodičů mně na email nebo na WhatsApp.

 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Poláčková:

 • Odpověz na otázky:
  • What are you wearing? What are you doing? What can you do? What have you got? What are you scared of? What ´s this? Where does giraffe live? What does tiger eat? Where do you live? What is the weather like today? Do you like tomato? What do you like? What is your favourite food (animal, colour, sport)?
 • Procvičuj tyto otázky a odpovědi. J

 

Anglický jazyk - skupina Šišková

 • Vytvoř plakát k Velikonocům a popiš slovíčky o jaru

 

Německý jazyk

ZVÍŘATA

 • Na pracovním listu si procvič názvy zvířat- doplň je k obrázkům.
 • Do sešitu přelož tyto věty:
 1. Kůň je velký.
 2. Zajíc je rychlý.
 3. Pes je starý.
 4. Myš je malá.

Pokud máš možnost, prohlédni si video na tomto odkazu.

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-zvirata-5e4424584908cf0125158112

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 30. 3.

Anglický jazyk (skupina Šišková):

 • Pupil´s Book: 11/ 1 - přepiš písničku na papír a domaluj obrázek, nauč se píseň zpaměti
 • Activity Book 12/5, 13/7

Anglický jazyk (skupina Koutecká):

 • Pupil´s Book: 21/6 – přečíst a přeložit. Neznámá slovíčka přeložit, zapsat do školního sešitu a naučit se je.
 • Activity Book: 21/10 – přečti nahlas a zakroužkuj správnou odpověď.
 • Do školního sešitu nakresli zvíře podle svého výběru a napiš k němu 6 vět. Použij:
 • can, can´t, has got, hasn´t got, is, isn´t.

Prvouka

 • učivo do 17.4.
 • 1/ učebnice str.48-49 - umět odpovědět
  • Kdo jsou obratlovci?
  • Které skupiny zvířat patří mezi obratlovce?
  • Umět popsat jejich části těla.
 • 2/ do sešitu
  • Na novou stránku napsat VELIKONOCE
  • Nakresli vše, co k tomuto svátku patří.

Matematika

 • Jedná se o opakování. V odkazech je vždy větší počet cvičení. Nemusíte dělat všechna. Snažte se, abyste dostali pokaždé jedničku ;-)

Český jazyk

Německý jazyk

 • vytiskni si pracovní listy, vypracuj je podle zadání
 • pracovní listy si vlep do školního sešitu
 • kdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout, vypracuje úkoly rovnou do sešitu

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

https://ucitazit.files.wordpress.com/2020/03/untitled_artwork-3.png

 1. VYTVOŘ JARNÍ PLAKÁT! BUĎ KREATIVNÍ! (Pomůcky: pastelky, fixy, obrázky z novin nebo časopisů, nálepky a další věci, které Tě napadnou.)
 2. POSLECHNI SI JARNÍ PÍSNIČKU A ZAZPÍVEJ SI! (Přivolej jaro písničkou. Inspirace na písničku: JARO DĚLÁ POKUSY https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw
 3. PRVNÍ JARNÍ DEN - POKUS S ROSTLINOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku hlíny a semínka, centropen.)
 4. EXPERIMENTUJ S VODOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku vody, centropen.)
 5. POZDRAV SLUNCE ANEB ČAS SE PROTÁHNOUT! (Inspirace z Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8
 6. Zahraj si jarní BINGO! STAHUJ BINGO UČIT A ŽÍT  - pod obrázky napiš anglická nebo německá slovíčka
 7. UPEČ DOBROTU A NAPIŠ RECEPT!
 8. NOC S ANDERSENEM - S RODINOU! STAHUJ PRACOVNÍ LISTY! Vytiskni pro každého člena!
 9. NAVŠTIV VIRTUÁLNÍ MUZEUM! (Na této stránce najdeš 20 virtuálních prohlídek, které stojí za to! https://www.educatorstechnology.com/2014/01/20-wonderful-online-museums-and-sites.html
 10. VYTVOŘ POHLEDNICI A NAPIŠ NĚKOMU POZDRAV! (až začne škola, vezmi jej do školyJ

Anglický jazyk:

Přelož:

 1.  Je vysoká a roztomilá.
 2. Je to savec.
 3. Má dva růžky, dlouhý krk a žlutohnědé skvrny.
 4. Umí rychle běhat. Neumí se plazit.
 5. Spí 2 hodiny denně.
 6. Žere trávu a listy.
 7. Žije v savaně v Africe. Kdo je to?

Vypracujte do školního sešitu. Opakujte slovíčka a fráze 4.lekce.

 

Německý jazyk

 • procvičuj slovní zásobu - školní potřeby, barvy, zvířata, protiklady, jazykolamy, předložka von, školní předměty (učebnice do str.42)
 • vytvoř si vlastní rozvrh v NJ na formát A4(slovíčka jsme si psali do slovníku v pracovním sešitu)
 • PS str. 29/cv. 32- předložka von- věty tvoř podle vzoru

 


Domácí příprava 16.3.-20.3.2020

Český jazyk – opakování na internetových stránkách

 • www.skolakov.eu – český jazyk 3.třída – vyjmenovaná slova (souhrnné procvičování)
 • Procvičujte vyjmenovaná slova tak, abyste měli 1
 • Český jazyk 3. třída – slovní druhy – podstatná jména (složka s čápem a psem)

Matematika – opakování na internetových stránkách

 • www.skolakov.eu – matematika 3. Třída – násobení a dělení 0-10
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování

Prvouka – úkoly až do konce března

 • Učebnice str. 34-45 opakovat učivo
 • Učebnice str.46-47 přečíst nové učivo

Anglický jazyk – opakovat otázky a odpovědi (pracovní list v příloze)

 • Na papír přepsat otázky a bez nápovědy dopsat správné odpovědi.

 

Přílohy: