Domácí příprava 3A

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

https://ucitazit.files.wordpress.com/2020/03/untitled_artwork-3.png

 1. VYTVOŘ JARNÍ PLAKÁT! BUĎ KREATIVNÍ! (Pomůcky: pastelky, fixy, obrázky z novin nebo časopisů, nálepky a další věci, které Tě napadnou.)
 2. POSLECHNI SI JARNÍ PÍSNIČKU A ZAZPÍVEJ SI! (Přivolej jaro písničkou. Inspirace na písničku: JARO DĚLÁ POKUSY https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw
 3. PRVNÍ JARNÍ DEN - POKUS S ROSTLINOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku hlíny a semínka, centropen.)
 4. EXPERIMENTUJ S VODOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku vody, centropen.)
 5. POZDRAV SLUNCE ANEB ČAS SE PROTÁHNOUT! (Inspirace z Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8
 6. Zahraj si jarní BINGO! STAHUJ BINGO UČIT A ŽÍT  - pod obrázky napiš anglická nebo německá slovíčka
 7. UPEČ DOBROTU A NAPIŠ RECEPT!
 8. NOC S ANDERSENEM - S RODINOU! STAHUJ PRACOVNÍ LISTY! Vytiskni pro každého člena!
 9. NAVŠTIV VIRTUÁLNÍ MUZEUM! (Na této stránce najdeš 20 virtuálních prohlídek, které stojí za to! https://www.educatorstechnology.com/2014/01/20-wonderful-online-museums-and-sites.html
 10. VYTVOŘ POHLEDNICI A NAPIŠ NĚKOMU POZDRAV! (až začne škola, vezmi jej do školyJ

Anglický jazyk:

 • Přelož:
  1.  Je vysoká a roztomilá.
  2. Je to savec.
  3. Má dva růžky, dlouhý krk a žlutohnědé skvrny.
  4. Umí rychle běhat. Neumí se plazit.
  5. Spí 2 hodiny denně.
  6. Žere trávu a listy.
  7. Žije v savaně v Africe.     Kdo je to?

Vypracujte do školního sešitu. Opakujte slovíčka a fráze 4.lekce.
Německý jazyk

 • procvičuj slovní zásobu- školní potřeby, barvy, zvířata, protiklady, jazykolamy, předložka von, školní předměty (učebnice do str.42)
 • vytvoř si vlastní rozvrh v NJ na formát A4(slovíčka jsme si psali do slovníku v pracovním sešitu)
 • PS str. 29/cv. 32- předložka von- věty tvoř podle vzoru

 

Domácí příprava 16.3.-20.3.2020

Český jazyk: opakování na internetových stránkách

               www.skolakov.eu – český jazyk 3.třída – vyjmenovaná slova (souhrnné procvičování)

                                                           Procvičujte vyjmenovaná slova tak, abyste měli 1

 • Český jazyk 3. třída – slovní druhy – podstatná jména (složka s čápem a psem)

Matematika: opakování na internetových stránkách

               www.skolakov.eu – matematika 3. Třída – násobení a dělení 0-10

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování

Prvouka – úkoly až do konce března

 • Učebnice str. 34-45 opakovat učivo
 • Učebnice str.46-47 přečíst nové učivo

Anglický jazyk – opakovat otázky a odpovědi (pracovní list v příloze)

 • Na papír přepsat otázky a bez nápovědy dopsat správné odpovědi.

 

Přílohy: