Domácí příprava 3B

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

https://ucitazit.files.wordpress.com/2020/03/untitled_artwork-3.png

 1. VYTVOŘ JARNÍ PLAKÁT! BUĎ KREATIVNÍ! (Pomůcky: pastelky, fixy, obrázky z novin nebo časopisů, nálepky a další věci, které Tě napadnou.)
 2. POSLECHNI SI JARNÍ PÍSNIČKU A ZAZPÍVEJ SI! (Přivolej jaro písničkou. Inspirace na písničku: JARO DĚLÁ POKUSY https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw
 3. PRVNÍ JARNÍ DEN - POKUS S ROSTLINOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku hlíny a semínka, centropen.)
 4. EXPERIMENTUJ S VODOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku vody, centropen.)
 5. POZDRAV SLUNCE ANEB ČAS SE PROTÁHNOUT! (Inspirace z Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8
 6. Zahraj si jarní BINGO! STAHUJ BINGO UČIT A ŽÍT  - pod obrázky napiš anglická nebo německá slovíčka
 7. UPEČ DOBROTU A NAPIŠ RECEPT!
 8. NOC S ANDERSENEM - S RODINOU! STAHUJ PRACOVNÍ LISTY! Vytiskni pro každého člena!
 9. NAVŠTIV VIRTUÁLNÍ MUZEUM! (Na této stránce najdeš 20 virtuálních prohlídek, které stojí za to! https://www.educatorstechnology.com/2014/01/20-wonderful-online-museums-and-sites.html
 10. VYTVOŘ POHLEDNICI A NAPIŠ NĚKOMU POZDRAV! (až začne škola, vezmi jej do školyJ

Anglický jazyk:

 • Přelož:
  1.  Je vysoká a roztomilá.
  2. Je to savec.
  3. Má dva růžky, dlouhý krk a žlutohnědé skvrny.
  4. Umí rychle běhat. Neumí se plazit.
  5. Spí 2 hodiny denně.
  6. Žere trávu a listy.
  7. Žije v savaně v Africe.     Kdo je to?
 • Vypracujte do školního sešitu. Opakujte slovíčka a fráze 4.lekce.

Německý jazyk

 • procvičuj slovní zásobu- školní potřeby, barvy, zvířata, protiklady, jazykolamy, předložka von, školní předměty (učebnice do str.42)
 • vytvoř si vlastní rozvrh v NJ na formát A4(slovíčka jsme si psali do slovníku v pracovním sešitu)
 • PS str. 29/cv. 32- předložka von- věty tvoř podle vzoru

 

Domácí příprava 17. - 23. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Procvičování probraného učiva:

Násobilka:

Počítání se závorkami:

Písemné sčítání a odčítání:

 

ANGLICKÝ JAZYK

Domácí příprava do 20.3.2020 3.B

 • skupina Mgr. Poláčkové)
 1. Všichni mají slovíčka 4.lekce – naučit vyslovovat a psát. Už jsme dělali.
 2. Číst story: I am very hungry.
 3. Naučit se vyznačené věty v článku.
 4. PS: str. 23/ 1,2
 5. Popiš velrybu podle osnovy do školního sešitu. J

 

 • zbylé skupiny
 • opakování slovíček
 • opakovaná četba příběhů
 • přepsat OTÁZKY z papíru do sešitu a napsat jiné odpovědi (pro jistotu přikládám všechny větyJ

 

 

 

HOW ARE YOU?

 

 

 

 

I AM PEPA.

 

HOW OLD ARE YOU?

 

I AM FINE.

 

WHAT IS YOUR NAME?

 

I AM TEN.

 

WHO IS YOUR FRIEND?

 

I LIKE ICE-CREAM

WHAT DO YOU LIKE?

 

MY FRIEND IS MAX.

WHAT IS IT?

   

UNDER THE DESK.

WHERE IS IT?

   

IT IS A CAP.

 

HAVE YOU GOT THE PET?

YES. I HAVE A DOG.

WHAT CAN YOU DO?

 

YES, IT IS.

 

IS IT HOT?

   

I CAN RUN.

 

WHAT ARE YOU WEARING TODAY?

I AM WEARING A COAT.

WHAT ARE YOU DOING NOW?

I AM SWIMMING.

WHAT IS THE WEATHER LIKE TODAY?

IT IS HOT AND SUNNY.

NĚMECKÝ JAZYK

 • opakovat slovíčka a probrané texty v učebnici a PS

PRVOUKA

 • Učebnice str. 34-35 – opakovat, str. 46 – 47 pročíst