Domácí příprava 3B

Shrnutí učiva 15. 6. - 19. 6. 2020

ČJ

 • slovesa -učebnice 175/3, 4, 5,
 • určování sloves a podstatných jmen
 • rozkazovací věty

Ma

 • PS str. 34
 • složené slovní úlohy,
   


AJ

 • rozhovory, četba a dramatizace příběhu
 • opakování frází

 

Nj - shrnutí učiva dle učebnice a sešitu němčiny

PRV - opakování dle pracovních listů

Aj - stolní hra  - domino

Čt - čtení s porozuměním

Aj - opakování frází

Nj - shrnutí učiva

Čt - četba dle vlastního výběru

Čj – práce s informacemi

Ma – měření délek, jednotky délek

Čt – četba dle vlastního výběru

Vv – návrh plakátu

 

Shrnutí učiva

Matematika

 • opakování  - násobení a dělení v oboru do 100
 • numerace v oboru do 1000
 • písemné sčítání a odčítání
 • slovní úlohy

 

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova
 • věta- slovo - hláska
 • věta jednoduchá, souvětí
 • podstatná jména - rod, číslo, pád
 • slovesa - čas

 

Angličtina

 • opakování slovní zásoby
 • poslech a práce s příběhem
 • dramatizace

 

Němčina

 • opakování slovní zásoby
 • doplňovací cvičení dle zadání
 • básnička
 • dny v týdnu, měsíce

 

Prvouka

 • člověk - vývoj

 

Domácí příprava 18. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice str. 121 – 124, cv. 1 – 12 (vypracuj cvičení, která zvládneš
 • Na papír vždy uveď zadání a pod zadání napiš text

 

MATEMATIKA

 • Učebnice str. 111, cv. 2, 3 – narýsuj dané geometrické útvary
 • Str. 119 – přečti, promysli
 • Str. 120 – na papír vypracuj cv. 5, 6, cv. 7 ZAPAMATUJ, cv. 8 zkus vyřešit na folii
 • Str. 121 – pročti cv. 1, 2, 3
 • Narýsuj geometrické útvary ze cv.3 – označ jejich vrcholy a vypišSOUSEDNÍ a PROTĚJŠÍ strany

 

 

ANGLICKÝ JAZYKskup. Šišk

 • Učebnice str. 8, cv. 5 – vymysli 10 podobných vět jako ve cvičení
 • Učebnice str. 58 – 59 – zahraj si hru

 

ANGLICKÝ JAZYK skup. Pol

 • PS –str. 28/12,13
 • UČ- str.26/4 – zopakuj si písničku
 • Str. 27/6 –přečti si a přelož (ústně)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 1. Dopiluj básničku Die Klasse.
 2. PS str. 32-33 cv.2 až 8- nejdřív zkus, co zvládneš, pak si vše překontroluj podle učebnice a slovníku v PS.
 3. Nezapomeň si všechny pracovní listy vlepit do školního sešitu a 25.5. mi ho odevzdáš.

 

Domácí příprava 11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov

www.gramar.in – 3.ročník – doplň i/y souhrn

 • Práce s textem – vytiskni si pracovní list a odpovídej na otázky (odpovědi můžeš psáttaké zvlášť na papír)

www.gramar.in -3.ročník – čtení s porozuměním – O praotci Čechovi

 • Opakuj si podstatná jména

www.grama.in -3.ročník – najdi podstatná jména

 

Matematika

 • Počítání do 1000

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=33.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+7#selid

 • Sudá a lichá čísla

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=14.+Sud%C3%A1+a+lich%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

Anglický jazyk (Koutecká, Šišková, Poláčková)

 • Nejdříve si zazpívej písničku o zvířatech

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk

 • Vyplň pracovní list. Pokud si nebudeš vědět rady, vrať se k písničce. Slova můžeš doplňovat do pracovního listu nebo psát na volný papír.

 

Německý jazyk

 • viz příloha

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 4. 5. – 8. 5. 2020

Matematika

 • pracovní listy  v příloze:  , nebo vytisknout a vyplnit výsledky 

 

Český jazyk

 • pracovní list  - slova po B, L  -i/y lze vyplnit přímo do pracovních listů, nebo vytisknout a vyplnit
 • z dolní části sloupečků vypiš na papír:
  • 10 podstatných jmen, 10 přídavných jmen, 10 sloves 

 

Anlický jazyk Šišk+Kout

 • pracovní list v příloze  worksheet - clothes

 

Anglický jazyk Pol

 • pracovní list: DP 3.B 30.4.
 • Procvičuj sloveso to have:
 • Budeš používat:
  • I have got x I haven´t got (mám x nemám) 2x
  • We have got x we haven´t got(máme x nemáme) 2x
  • They heve got x they haven´t got (mají x nemají) 2x
 • Napiš vždy dvě souvětí o tom, co máš (máte, mají) doma.
  • Příklad: I have got two dogs butI haven´t got a lizard.

 

Prvouka :

učivo do 25.5.

 • Rovnováha v přírodě ( uč. 58-59) - seznámit se s různými společenstvy/louka, les..../, kteří živočichové tam žijí  a které rostliny tam rostou
 • Chráníme přírodu (uč. 60-62) - napiš do sešitu, jak chráníš přírodu ty
 • Lidské tělo, růst a vývoj, muž a žena ( uč. 63-65) - vypiš do sešitu Jak rosteme a vyvíjíme se /novorozenec, kojenec..../

 

Německý jazyk

 • vypracovat PL a vše lepit do sešitu. 

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 27. 4. - 30. 4. 2020

Anglický jazyk - skupina p. Poláčková

 • PS str.26, 27 celé
 • Napiš do školního sešitu, odpověz celou větou.
  • What do you like? (jídlo, věc, zvíře)
  • What don´t you like? (barvu, číslo, sport)
 • Přelož:
  • Můžu dostat salát. Jsem velmi hladový. Umím skákat a běhat. Mám fotbalový míč, nové boty a basebalovou čepici.

 

Anglický jazyk skupina ostatní:

 1. podívej se na video, zkus si písničku několikrát zazpívat:
 2. https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
 3. na papír vypiš, co všechno děti mají za mazlíčky: THEY HAVE...
 4. napiš, co máš doma Ty - 7 vět :)                                 I HAVE...
 5. za odměnu zkus uhodnout hádanky:  https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4

 

Český jazyk + matematika 

 • pracovní listy  - úkoly lze z PL jen přepsat na papír :)

 

Němčina

 1. Zopakuj si jazykolamy v učebnici na straně 12, pokus se je zapamatovat. Připomeň si jejich překlad v PS na str.65.
 2. V učebnici na str.42 si zahraj hru. Pokud zvládneš projít bez chyby, tak už umíš slovíčka opravdu dobře. Všechna je najdeš na str.27- trénuj svoji paměť.
 3. Uč. str.41/cv.32- vypracuj do školního sešitu. Nezapomeň datum (April- duben nebo Mai- květen).

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 20. 4. - 24. 4. 2020

Matematika

 

Český jazyk

 

AJ skup. Poláčková

 • PS – str. 24/4, 25/6,7
 • Přelož věty do školního sešitu:
 • Mám rád párky, ale nemám rád jablkový džus.
 • Nemám rád makarony, ale mám rád čokoládu.
 • Mám rád rybu s hranolkami, ale nemám rád rýži.

 

AJ skup. Šišková

 • video o cestě na barevné planety:
 • Billy and Splodge are in a spaceship visiting lots of colourful planets. What will they discover? Watch and find out!(Billy a Splodge jsou v kosmické lodi, navštěvují spoustu barevných planet. Co zjistí? Sledujte a zjistěte!)
 • https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/our-colourful-world
  • nejprve zkus spojit slovíčka v sekci PREPARATION
  • podívej se na video
  • odpověz na poslední otázku ( na papír, můžeš i nakreslit :)

 

Prvouka

 • uč. str. 50-57
 • Umět:
 1. třídit živočichy na obratlovce a bezobratlé a vyjmenovat zástupce
 2. rozdělit živočichy podle toho, čím se živí
 3. kdo jsou domácí mazlíčci a kdo patří mezi hospodářská zvířata
 4. k jakým změnám dochází v přírodě na jaře

 

Německý jazyk

 • Zopakuj si číslice do dvaceti.
 • Vypracuj pracovní listy, vlep si je opět do sešitu. Ke druhému pracovnímu listu najdeš nápovědu v učebnici na str. 19 až 21 a na poslední stránce učebnice, kde je mapa.

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 14. – 17. 4. 2020

Český jazyk

 • www.skolakov.eu – český jazyk 3.třída – vyjmenovaná slova (souhrnné procvičování)
 • Český jazyk 3. třída – slovní druhy – podstatná jména (složka s čápem a psem)
 • Na papír vytvoř myšlenkovou mapu k pojmu VELIKONOCE a napiš, jak prožila velikonoční svátky Tvá rodina

 

Matematika

 • www.skolakov.eu – matematika 3. Třída – násobení a dělení 0-10
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Písemné sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování

 

Anglický jazyk - Šišková

 

Anglický jazyk - Poláčková

 • viz příloha

 

Německý jazyk

 • viz příloha

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 6. – 10. 4. 2020

Česká sounáležitost 

Konec měsíce se nesl v duchu výročí české vlajky. Víte, že slavila neuvěřitelných sto let? Autorem státního (původně československého, dnes už pouze českého) symbolu je Jaroslav Kursa (†74) a 30. března v roce 1920 byla červenomodrobílá vlajka oficiálně přijata.

 • Tvůj úkol:
 1. narýsuj českou vlajku
 2. změř nejdelší a nejkratší strany
 3. napiš české vlajce přání ke stým narozeninám

 

Anglický jazyk - skupina Mgr. Poláčková:

 • Odpověz na otázky:
  • What are you wearing? What are you doing? What can you do? What have you got? What are you scared of? What ´s this? Where does giraffe live? What does tiger eat? Where do you live? What is the weather like today? Do you like tomato? What do you like? What is your favourite food (animal, colour, sport)?
 • Procvičuj tyto otázky a odpovědi. J

 

Anglický jazyk - skupina Šišková

 • Vytvoř plakát k Velikonocům a popiš slovíčky o jaru

 

Německý jazyk

ZVÍŘATA

 • Na pracovním listu si procvič názvy zvířat- doplň je k obrázkům.
 • Do sešitu přelož tyto věty:
 1. Kůň je velký.
 2. Zajíc je rychlý.
 3. Pes je starý.
 4. Myš je malá.

Pokud máš možnost, prohlédni si video na tomto odkazu.

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-zvirata-5e4424584908cf0125158112

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

 • vyplň nebo opiš cvičení z přiloženého pracovního listu/// POZNÁMKA: v tabulce najdeš jeden neobvyklý název podobný nespisovné zkratce pro VYSVĚDČENÍ :)
 • vyber si z dané tabulky jednoho z živočichů a popiš ho (7 - 10vět)  :) lze využít encyklopedie * pokud je to obtížné, vypiš důležité informace o ježkovi : učebnice ČJ 112/5
 • procvičování vyjmenovaných slov

 

Matematika

 • učebnice 59/5 - 9, 66/3, 4, 67/3, 4  (cvičení vypočítej na papír, nezapomeň napsat zadání a založ do složky :))

 

Anlický jazyk (skupina Šišková) 

 • Pupil´s Book: 11/1 - přepiš písničku na papír a domaluj obrázek, nauč se píseň zpaměti
 • Activity Book 12/5, 13/7

 

Anlický jazyk (skupina Poláčková)

 • Přelož:
  • Je dlouhý a nebezpečný.
  • Je to plaz. Je dlouhý 7 metrů.
  • Má velkou pusu, ostré zuby a dlouhý ocas.
  • Umí plavat a plazit se. Neumí  skákat.
  • Žere maso a zvířata.
  • Žije v džungli, v řece v Africe i v Americe. Kdo je to?
 • Vypracujte do školního sešitu. Jako nápovědu si vemte učebnici a vocabulary. Opakujte slovíčka a fráze 4.lekce.

 

PRVOUKA

 • učivo do 17.4.
 • 1) učebnice str. 48-49 - umět odpovědět
  • Kdo jsou obratlovci?
  • Které skupiny zvířat patří mezi obratlovce?
  • Umět popsat části jejich těla
 • 2) do sešitu
  • a) Na novou stránku napsat VELIKONOCE
  • b) Nakresli vše, co k tomuto svátku patří.

 

Německý jazyk

 • vytiskni si pracovní listy, vypracuj je podle zadání
 • pracovní listy si vlep do školního sešitu
 • Kdo nemá možnost si pracovní listy vytisknout, vypracuje úkoly rovnou do sešitu.

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

https://ucitazit.files.wordpress.com/2020/03/untitled_artwork-3.png

 1. VYTVOŘ JARNÍ PLAKÁT! BUĎ KREATIVNÍ! (Pomůcky: pastelky, fixy, obrázky z novin nebo časopisů, nálepky a další věci, které Tě napadnou.)
 2. POSLECHNI SI JARNÍ PÍSNIČKU A ZAZPÍVEJ SI! (Přivolej jaro písničkou. Inspirace na písničku: JARO DĚLÁ POKUSY https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw
 3. PRVNÍ JARNÍ DEN - POKUS S ROSTLINOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku hlíny a semínka, centropen.)
 4. EXPERIMENTUJ S VODOU! (Pomůcky: sáček např. z IKEY, trošku vody, centropen.)
 5. POZDRAV SLUNCE ANEB ČAS SE PROTÁHNOUT! (Inspirace z Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8
 6. Zahraj si jarní BINGO! STAHUJ BINGO UČIT A ŽÍT  - pod obrázky napiš anglická nebo německá slovíčka
 7. UPEČ DOBROTU A NAPIŠ RECEPT!
 8. NOC S ANDERSENEM - S RODINOU! STAHUJ PRACOVNÍ LISTY! Vytiskni pro každého člena!
 9. NAVŠTIV VIRTUÁLNÍ MUZEUM! (Na této stránce najdeš 20 virtuálních prohlídek, které stojí za to! https://www.educatorstechnology.com/2014/01/20-wonderful-online-museums-and-sites.html
 10. VYTVOŘ POHLEDNICI A NAPIŠ NĚKOMU POZDRAV! (až začne škola, vezmi jej do školyJ

 

Anglický jazyk:

 • Přelož:
  1.  Je vysoká a roztomilá.
  2. Je to savec.
  3. Má dva růžky, dlouhý krk a žlutohnědé skvrny.
  4. Umí rychle běhat. Neumí se plazit.
  5. Spí 2 hodiny denně.
  6. Žere trávu a listy.
  7. Žije v savaně v Africe.     Kdo je to?
 • Vypracujte do školního sešitu. Opakujte slovíčka a fráze 4.lekce.

 

Německý jazyk

 • procvičuj slovní zásobu- školní potřeby, barvy, zvířata, protiklady, jazykolamy, předložka von, školní předměty (učebnice do str.42)
 • vytvoř si vlastní rozvrh v NJ na formát A4(slovíčka jsme si psali do slovníku v pracovním sešitu)
 • PS str. 29/cv. 32- předložka von- věty tvoř podle vzoru

 


Domácí příprava 17. - 23. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Procvičování probraného učiva:
 • Čtení knihy dle vlastního výběru
 • Napsat ( na papír) vyprávění - nadpis: Tohle se mi moc líbilo!- co zajímavého se stalo ve dnech neplánovaného volna (lze využít vyjmenovaných slov J

 

MATEMATIKA
Procvičování probraného učiva

 

ANGLICKÝ JAZYK

Domácí příprava do 20.3.2020 3.B

 • skupina Mgr. Poláčkové
  1. Všichni mají slovíčka 4.lekce – naučit vyslovovat a psát. Už jsme dělali.
  2. Číst story: I am very hungry.
  3. Naučit se vyznačené věty v článku.
  4. PS: str. 23/ 1,2
  5. Popiš velrybu podle osnovy do školního sešitu. J

 

 • zbylé skupiny
  1. opakování slovíček
  2. opakovaná četba příběhů
  3. přepsat OTÁZKY z papíru do sešitu a napsat jiné odpovědi (pro jistotu přikládám všechny věty)

 

HOW ARE YOU?

 

 

I AM PEPA.

 

HOW OLD ARE YOU?

 

I AM FINE.

 

WHAT IS YOUR NAME?

 

I AM TEN.

 

WHO IS YOUR FRIEND?

 

I LIKE ICE-CREAM

WHAT DO YOU LIKE?

 

MY FRIEND IS MAX.

WHAT IS IT?

   

UNDER THE DESK.

WHERE IS IT?

   

IT IS A CAP.

 

HAVE YOU GOT THE PET?

YES. I HAVE A DOG.

WHAT CAN YOU DO?

 

YES, IT IS.

 

IS IT HOT?

   

I CAN RUN.

 

WHAT ARE YOU WEARING TODAY?

I AM WEARING A COAT.

WHAT ARE YOU DOING NOW?

I AM SWIMMING.

WHAT IS THE WEATHER LIKE TODAY?

IT IS HOT AND SUNNY.

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • opakovat slovíčka a probrané texty v učebnici a PS

 

PRVOUKA

 • Učebnice str. 34-35 – opakovat, str. 46 – 47 pročíst