Domácí příprava 4A

Domácí příprava  8. 6. - 12. 6. 2020

Český jazyk

 • Opakování učiva- SLOVESA    PS str. 50,51,52
 • Shoda přísudku s podmětem UČ str. 166 – 167
 • Podmět středního rodu   UČ str. 168 – 170, PS str. 53,54

 

Matematika

 • Souměrné útvary, osa souměrnosti     UČ str. 137, 138
 • Matematické minutovky str. 21, 22, 23

 

Anglický jazyk

 • opakování - dny v týdnu + schoolsubjects -> slovíčka z lekce 1 "Themagicspell" - units 1,2,3,4
 • procvičuj si hláskování (svoje jméno a příjmení, dny v týdnu, školní předměty atd.)
 • učebnice str. 6+7 -> přečti si příběh z učebnice 
 • WB 7/5 - pomůže ti příběh z učebnice
 • WB 7/6 - použij svůj školní rozvrh a vyplň cvičení o sobě
 • Stále si opakuj otázky a odpovědi!
  • What´s the weather like today?
  • Where do you live?
  • What´s your favourite school subject:
  • Where do you live?
  • What time is it?
  • What have you got on Monday?
  • Have you got English on Monday?
  • Do you like Maths?

 

Německý jazyk

 • UČ str. 17 / cv. 7 do školního sešitu
 • PS str. 11/ cv. 20, str. 12 – celá

 

Vlastivěda

 • Opakování učiva – historie, křížovka
 • Moje rodina   UČ str. 98 – 101

 

Přírodověda

 • Závěrečný test  UČ str. 108 – 111 ( správné odpovědi na papír + podepsat!)

 

 

Domácí příprava 29. 5. – 5. 6. 2020

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí UČ 158 – 160, PS str. 50
 • Základní skladební dvojice UČ 161 – 165, PS str. 51, 52
 • Čítanka 136 – 144

 

Matematika

 • Obsah čtverce a obdélníku UČ 129 – 132
 • Grafický součet, rozdíl, násobek úseček UČ 136, do ŠS 134/1, 135/1, 136/1
 • Početníček str. 18,19

 

Anglický jazyk

 • Práce dle pracovních listů (opakování, práce stextem)

 

Německý jazyk

 • Otázka x odpověď (domky rozstříhat, správně složit a nalepit do ŠS)
 • PS str. 10

 

Vlastivěda

 • Opakování a upevňování učiva UČ 70 – 97, pracovní list

 

Přírodověda

 • Léto v přírodě UČ 86 -89

 

Milé děti ,

      v dalším období dochází ke změně distanční výuky. Každé pondělí od 9.00h do 11.00h (od  25.5. – přinést sešity a práci za květen + žákovskou knížku, děkuji) vám budou předány materiály k domácí práci a každý pátek ve stejnou dobu je zpracované odevzdáte ve škole ke kontrole (stačí mě prozvonit a počkat u žákovského vchodu nebo si dojít učitelským vchodem do třídy).

     

      V případě potřeby nabízím individuální konzultace každou středu od 12.00h do 13.00h (po dohodě), či telefonické konzultace denně po vyučování od 12.00h.

                                                                                              Všem přeji hezké dny. Bianka Gergely

 

Domácí příprava  25. 5. – 29. 5. 2020

Český jazyk

 • Vytvoř myšlenkovou mapu na téma ,, JARO 2020“
 • Nové učivo  - slovesný způsob – UČ str. 145 – 153, do školního sešitu str.148/2 a str.152/4
 • PS str. 48, 49

 

Matematika

 • Písemné dělení jednociferným dělitelem – Matematické minutovky str. 19, 20

      ( postup zápisu písemného dělení : www.matyskova-matematika  1.díl,str. 38… )

 

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby

 

Německý jazyk

 • Slovesa s odlučitelnou předponou – UČ. str. 14, 15 (nauč se slovesa časovat a doplň cvičení)

 

Vlastivěda

 • Marie Terezie a Josef II. ( Uč.95-97 , otázky - 97/1-5)

Doporučuji: Dějiny udatného českého národa (Marie Terezie(73),

Reformy Marie Terezie (74), Školská reforma Marie Terezie (75),Josef II. (77)

 

Přírodověda

 • Člověk a zdraví              uč.98-101

Otázky( odpovídej stručně):      Co je to denní režim?  Co je to pitný režim?

Co patří a co nepatří do správné výživy? (Uveď alespoň 5 příkladů)

Co jsou poruchy příjmu potravy?   Proč je důležitý pohyb?

Co patří do duševní hygieny? ( 3 příklady)

 

 

DŮLEŽITÉ !!! Prosím o vyzvednutí výukových materiálů pro další období v pondělí 4. 5. v 9.30h – 10.00h u šaten.

Také přineste k odevzdání (vše podepsané):

ČJ – pracovní sešit, papír A, B, C, referát o přečtené knize s obrázkem, dopis (pokud jste již neposlali)

M – Matematické minutovky, papír (slovní úlohy – stačí napsat výsledky, řešení v sešitě neodevzdávat)

NJ – papír (test), povídání o sobě

VL a Př – materiály na papírech

 

Domácí příprava   4.5. – 25. 5. 2020

 

Český jazyk

 • Dokončení papíru D, papír E (vychází jedna strana na týden), vyjm. slova (PS, cokoliv)
 • Slovesa – ústně UČ str. 140, zopakovat kategorie sloves : osoba,číslo, čas ( využití PC)

 

Matematika

 • Početníček str. 16,17,26,27

 

Německý jazyk

 • Vyber si zvíře, namaluj a jednoduše popiš (velikost, barva, jiné vlastnosti) – využij tobě známou slovní zásobu, do zeleného sešitu či na papír)

 

Anglický jazyk

 • vypracuj předanou práci (papír 2x) a opakuj slovní zásobu

 

Vlastivěda

 • Jan Hus. České země v době husitské - uč. 87-89       odpovědi - 89/1,2,3,4,5,7,8
 • Život ve městech a na zámcích - uč. 90-92                  odpovědi - 92/1,3,5,6,7
 • České povstání proti Habsburkům. Třicetiletá válka-  uč. 93-95

                        odpovědi - 95/1,2,3,4

 • Co víte o J.  A.Komenském?

Doporučuji: Dějiny udatného českého národa - Jan Hus(42), Husité v boji za pravdu(43),

Husité proti všem(44),Zničená země(45),Jiří z Poděbrad(46), Nástup Habsburků(51),

Renesance(52), Rudolf II.(56),Jan Amos Komenský(65), Třicetiletá válka(63),Baroko(67)

 

Přírodověda

 • Člověk a zdraví - uč. 98-101
 • Od miminka po dědu - uč. 102-107
 • Do sešitu vypsat : Pravidla,která by měl člověk dodržovat, aby si chránil zdraví

                                              Vývojové etapy lidského jedince 

 

Domácí příprava 15. 4. – 1. 5. 2020

Český jazyk

 • Prac. sešit str.46, 47, papír D (jen str.73)
 • PS Vyjmenovaná slova – nejlépe jedno cvičení dle vlastního výběru denně (kontrola vzadu)
 • Čítanka str.128 -132
 • Napiš mi dopis na papír (do sešitu) či email o tom, jak trávíš čas, jaký je tvůj denní režim.
 • Čteš knížku, se kterou nás seznámíš, až se opět shledáme ve škole (již zadaný referát o     knize).
 • Nadále využívej programů na PC ( výčet témat  najdeš v úvodu zadání práce z minulého   období)

 

Matematika

 • Papír – slovní úlohy str.31, geometrie cv. 5,6,7
 • Matematické minutovky str. 17,18,
 • Připrav pro své spolužáky 4 příklady na písemné sčítání a 4 na písemné odčítání do                                  1 000 000 + kontrola řešení (na papír či do svého sešitu)
 • Práce na PC

 

Německý jazyk

 • Uč. str.16 - slovní zásoba v oranžových rámečcích, číst text cv. 4 + překlad (na papír, ne              doslovný)
 • Zkuste se podívat a  porozumět příběhům Mitzi a Maus…najdete na edu.ceskatelevize.cz,
  • (1. stupeň ZŠ, cizí jazyk – německý jazyk).

 

Anglický jazyk

 • Stále opakuj a procvičuj slovní zásobu Unit 1 - Lesson 1, 2, 3
 • Přečti si znovu článek v učebnici na str. 6-7, poté vypracuj cvičení v PS 7/5
 • Učebnice PB 8/4 – přešti si text písničky, zvýrazňovačem si vyznač pro tebe nová slovíčka a spolu se slovníčkem se podívej na jejich význam + Zopakuj si základní předložky in, on, under - poté vypracuj PS 8/7,8
 • Do školního sešitu přelož tyto věty: 
  • Jaký předmět teď máme?  
  • V pondělí máme matematiku.
  • Ve středu nemáme výtvarnou výchovu.
  • Můj nejoblíbenější předmět je anglický jazyk. 
  • V sobotu nejsme ve škole.

 

Přírodověda

 • Člověk jako ochránce i kazisvět - uč. 89-93,odpovědi na otázky - 93/1,2,5,6 (stručně)
 • Člověk a jeho životní podmínky - uč. 93-97, odpovědi - 97/1,2,3,4 (stručně)

 

Vlastivěda

 • České království - uč.81-83, odpovědi - 83/1,2,6,7 (stručně)
 • Karel IV.- Otec vlasti - uč. 84-86, odpovědi - 86/1,3,4,5

 

Doporučuji :

 • Dějiny udatného českého národa: 
  • Přemysl Otakar I. (26)
  • Svatá Anežka (28)
  • Přemysl Otakar II. (29)
  • Václav II. a III. (31,32)
  • Jan Lucemburský (36)
  • Karel IV. - Mládí (37), Kariéra (38), Stavitel (39)

 

 

Milé děti a rodiče,

MATERIÁLY K DOMÁCÍ VÝUCE LZE VYZVEDNOUT VE ŠKOLE

V PONDĚLÍ  30.3. V ČASE 9:30h – 10:00h ( u žákovského vchodu – šatny).

Jedná se učebnici ČJ, prac. sešit Vyjmenovaná slova, pracovní listy a angl. slovíčka.

Doposud vypracovanou práci shromažďujte a donesete do školy, až to bude možné.

 

Pokud se nechcete či nemůžete dostavit do školy, pracují děti nadále s prac. sešity, které mají doma, a procvičují probrané učivo dle zadání.

(ČJ- párové souhlásky, vyjmenovaná slova, slovní druhy, kategorie podst. jmen a sloves

 M- převody jednotek délky, času, rýsování čtverců, obdélníků a trojúhelníků, +,-,x,: , slovní úlohy)

Děti, choďte do přírody, zpívejte a poslouchejte hudbu, malujte si a vyrábějte co to dá!!! Jsem moc zvědavá, čím se pochlubíte ve škole nebo mi můžete poslat foto o svých aktivitách na mobil či email. Toto období vám může pomoci zlepšit se ve všem, co vám ještě úplně dobře nešlo. Tak toho využijte! Rodičům děkuji za spolupráci.

 


ZADÁNÍ PRÁCE PRO OBDOBÍ  30. 3. – 14. 4. 2020 

Doporučuji nadále využívat výukových programů na pc:

skolakov.eu, onlinecviceni.cz, procvicovani-uciva.webnode.cz, estranky.cz,

matyskova-matematika.cz (i geometrie)

Český jazyk

 • Prac. sešit str. 44, 45 (zvratné sloveso = se zvratným zájmenem se,si)
 • Papír C
 • Prac.sešit Vyjmenovaná slova – cokoliv dle vlastní aktivity (klíč ke cvičením zezadu sešitu)
 • Čítanka str.123 – 127 (otázky ústně)
 • V měsíci dubnu  přečti knížku a vypracuj o ní referát s obrázkem (vystavíme).

 

Matematika

 • Papír – slovní úlohy str. 30, geometrie str. 34/ cv. 1,2, 3,4
 • Matematické minutovky – písemné násobení do str. 16

 

Německý jazyk

 • Napiš povídání o sobě (jméno, věk, vlastnosti, bydliště, rodina, zájmy)

 

Anglický jazyk

 • učit se a procvičovat slovíčka Unit 1 - Lesson 1, 2, 3
 • Uč. str. 5, cv. 1 - naučit se číst a překládat,str. 6-7, cv. 3 - naučit se číst a překládat
 • Prac. sešit str. 5, cv.1 a 2, str. 6,cv. 4

 

Vlastivěda

 • Uč. str.77-78, číst + otázky 1 – 5, str. 79 – 81 + otázky 1,2,3,4,6,7
 • Doporučuji www.youtube.cz:
  • Staré pověsti české – O Svatoplukovi
  • Dějiny udatného českého národa – Velká Morava, Bořivoj a Ludmila, Svatý Václav, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka

 

Přírodověda

 • Uč. str.66 -71, pročíst a vyhledat odpovědi na otázky str.71/1,3,5,6,7
 • str.79 – 85, otázky str. 85/ 1 -5
 • Pracovní list – doplnit čísla do kroužků a vybarvit obrázky

 


Domácí příprava 23. 3. - 27. 3. 2020

Anglický jazyk (23. 3. - 27. 3.)

 • opakovat stále anglickou abecedu
 • zkoušet spelovat (hláskovat) jednoduchá slovíčka
 • př. dog di: eu: dží:
 • umět všechna slovíčka lekce 0
 • PS 4/6
 • procvičovat otázky a odpovědi

Domácí práce 4.A

(zadaná práce je do konce března)

 

Český jazyk

 • PS 39/1, 40, 41, 42, 43, papír A, B, ČÍTANKA 99 – 107 (otázky k textu v modrých rámečcích vypracovat na papír či nově založený cvičný sešit pro toto období)

 

Matematika

 • Matem. minutovky str. 8 – 14, násobilka, písemné sčítání a odčítání

 

Vlastivěda

 • UČ 74 – 76,číst + otázky ústně, práce s pc: Staré pověsti české – O Krokovi, O Libuši, O Bivojovi, Dívčí válka, O Horymírovi, O králi Ječmínkovi

 

Přírodověda

 • UČ 51- 53 číst, připravit odpovědi na papír či do cvičného sešitu uč.53/otázky 1 -5

 

Německý jazyk

 • opakovat slovní zásobu (zelený sešit, papír s větami) PS 8, 9 + test na papíře

 

Anglický jazyk (práce na týden 16. -20.3.)

 • UČ str.3, cv.3 (číst a překládat), PS str.3,cv.3 a 4, anglická abeceda

 

Využívat www.skolakov.eu, www.onlinecviceni.cz