Domácí příprava 4A

Anglický jazyk (23. 3. - 27. 3.)

 • opakovat stále anglickou abecedu
 • zkoušet spelovat (hláskovat) jednoduchá slovíčka
 • př. dog di: eu: dží:
 • umět všechna slovíčka lekce 0
 • PS 4/6
 • procvičovat otázky a odpovědi

 Domácí práce 4.A

(zadaná práce je do konce března)

Český jazyk

 • PS 39/1, 40, 41, 42, 43, papír A, B, ČÍTANKA 99 – 107 (otázky k textu v modrých rámečcích vypracovat na papír či nově založený cvičný sešit pro toto období)

Matematika

 • Matem. minutovky str. 8 – 14, násobilka, písemné sčítání a odčítání

Vlastivěda

 • UČ 74 – 76,číst + otázky ústně, práce s pc: Staré pověsti české – O Krokovi, O Libuši, O Bivojovi, Dívčí válka, O Horymírovi, O králi Ječmínkovi

Přírodověda

 • UČ 51- 53 číst, připravit odpovědi na papír či do cvičného sešitu uč.53/otázky 1 -5

Německý jazyk

 • opakovat slovní zásobu (zelený sešit, papír s větami) PS 8, 9 + test na papíře

Anglický jazyk (práce na týden 16. -20.3.)

 • UČ str.3, cv.3 (číst a překládat), PS str.3,cv.3 a 4, anglická abeceda
   

Využívat www.skolakov.cz, www.onlinecviceni.cz