Domácí příprava 4B

Domácí příprava 15. - 19. 6. 2020

Český jazyk

 • Souvětí, řeč přímá a nepřímá, Uč. str. 181-195
 • PS str. 58,59,60,61,62,63

Matematika

 • Opakování učiva, papír 30,31
 • Zlomky 27,38
 • Výpočet zlomku z čísla 39
 • Čas, odhad času
 • Grafy a tabulky 55

Přírodověda

 • Léto v přírodě, Uč.str.87
 • Přečti a vypracuj krátké výpisky + namaluj obrázek

Vlastivěda

 • Jak být slušným člověkem, Uč. str.106-110
 • Přečti a opiš rámeček str. 110

Anglický jazyk

 • Nové úkoly již zadány nebudou. Využij tento týden pro doplnění a odevzdání úkolů předchozích.
 • Všechna zadání najdeš v domácích přípravách své třídy na internetových stránkách školy.
 •  Enjoy your holidays.

19.6. v pátek přines do školy učebnici i PS BIG BUGS 2 (knihy zůstanou přes prázdniny ve škole)

18.6.2020 je potřeba zastavit se ve škole a odnést si domů věci ze šatny. Domů si vezmete i veškeré věci na výtvarnou výchovu, které je potřeba doma přebrat a dát do pořádku na další školní rok. Donesete mi i všechny slepené učebnice ke kontrole a odevzdání. Sraz u vchodu do šaten v 10.00. Je nutné být tam včas.

 

Domácí příprava 8. 6. - 12. 6. 2020

Český jazyk

 

Matematika

 • Písemné dělení, PS. str 42,43
 • Písemné dělení se zbytkem ,PS. str 56,57
 • Papír, písemné dělení se zbytkem, papír 33,34
 • Geometrie- grafický součet, rozdíl a násobek úseček, Uč. Str. 134/4,135/2 ,136/1

 

Přírodověda

 • Nebezpečné situace(vypracuj papíry)

 

Vlastivěda

 • Já a ti druzí, str. 102-105
 • Přečti si a opiš rámeček str. 106

 

Anglický jazyk

 • Vyplň pracovní list
 • Do školního sešitu přepiš tyto věty a přelož je.
  • My favourite day is Friday.
  • The name of our book is Big Bugs.
  • It´s five past one.
  • In our school we´ve got two gyms and a library.
  • My brother has got two sisters.
  • I don´t like spiders.

 

Domácí příprava 1. 6. - 5. 6. 2020

Český jazyk

 • Seznámení s pravidlem shody podmětu s přísudkem, Uč. Str.169-171
 • Cvičení do školního sešitu:
 • 169/2    Opiš 2. odstavec a tužkou nadepiš slovní druhy.
 • 170/4    Převeď 8 vět do množného čísla.
 • 170/1    Z 1. odstavce vypiš základní skladební dvojice.
 • 171/2   Opiš celé cvičení.
 • Papír Podmět rodu ženského, cv.1,2,3,4
 • PS. str.55

Sloh

 • Pozdrav z výletu (Napiš v 10 větách pozdrav z výletu. Nezapomeň na oslovení,…)

 

Matematika

 • Opakování písemné dělení, písemné sčítání a odčítání, pamětné násobení
 • Papír 20,21,26,27,28,29,30,31
 • Geometrie -rovnoběžníky 128/2 (do sešitu na geometrii)
 • Obsah čtverce a obdélníku  130/1

 

Přírodověda

 • Drobné, závažné a životu ohrožující zranění (papír)
 • Vypiš příklady těchto zranění. Od každého zranění 3 příklady.

 

Vlastivěda

 • Moje rodina, str. 98-101
 • Přečti si text a opiš tabulku str. 101

 

Anglický jazyk

 • Vypracuj 2 pracovní listy (barvy a čísla); oba listy obdržíš ve škole
 • Přelož tyto věty do školního sešitu
  • Kde bydlíš? Bydlím ve Varnsdorfu.
  • Jaký je Tvůj oblíbený nápoj?
  • Máš pejska? Ano, mám.
  • Máš sestru? Ne, nemám.

 

Domácí příprava 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazyk

 • Stavba věty, Uč. Str. 158-167, opakování
 • Do školního sešitu vypracuj (sešit je nutné vyzvednout si ve škole):
 • 158/1 Vypiš 10 sloves a urči osobu, číslo a čas
 • 159/3 Opiš a tužkou naznač základní skladební dvojice
 • 160/6 Vypiš slova, kde chybí i/y, opiš vyznačené věty a urči základní skladební dvojice, napiš vzorce souvětí
 • 161/2 Utvoř věty s prvními pěti slovesy
 • 162/3 Vypiš základní skladební dvojice
 • 163/2 Napiš opravený text
 • 164/1 Vypiš slova, kde chybí i/y,vypiš podměty a přísudky ze všech vět
 • 165/2 Najdi několikanásobné podměty
 • 166/4 Vypiš podměty a přísudky
 • 167/2 Opiš věty, kde je nevyjádřený podmět
 • Sloh –Stojánek na tužky, str.154, 155/4, do sešitu čtení/sloh

 

Matematika

 • Opakování násobení v oboru do 10 000, písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, pamětné dělení do 10 000,písemné dlení jednociferným činitelem
 • Papír str.14,15,16,17,18,19
 • PS str. 40,41
 • Konstrukce obdélníku,uč. Str.123/4, do sešitu na rýsování

 

Přírodověda

 

Vlastivěda

 • Marie Terezie a Josef II., str. 95, přečti a zpracuj krátké výpisky
 • Otázky 97/1,2,3,4,5

Anglický jazyk

1) Zopakovat všechna slovíčka 1. lekce.

2) Do školního sešitu přelož tyto věty:

     V úterý mám výtvarnou výchovu.

     Ve čtvrtek nemáme hudební výchovu.

     Toto je moje kniha kouzel.

     Kde je John? Je v knihovně?

     Ne, není. John je v tělocvičně. 

3) PS 10/12 a 13

4) PS 57/Unit 1 (nalep odpovídající slovíčka z přílohy)

 

Děti, které zůstávají doma, si budou ve škole vyzvedávat materiály v pondělí od 10.00-10.30 a v pátek ve stejný čas budou nosit vypracované úkoly ke kontrole. Ty nazpět dostanou zase v pondělí, když si půjdou pro nové materiály k učení.

29.5.  ke kontrole donést sešit z vlastivědy,přírodovědy,českého jazyka,rýsování a slohy.

Děkuji za spolupráci. (v čase 10.00-10.30, okénko třídy J)

 

 

Domácí příprava 18. 5. - 22. 5. 2020

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem, rod střední, Uč. Str. 166-169,PS str. 54
 • Papír Shoda přísudku s podmětem v přítomném čase (začíná Hlídač sedí v místnosti….)
 • Papír Shoda přísudku s podmětem v čase minulém (začíná Hříbata ve výběhu …)
 • Sloh – Uč. Str.74/Oznámení. Pokus se napsat podobné oznámení o ztrátě.

 

Matematika

 • Zlomky, PS. str.50-53
 • Konstrukce čtverce a obdélníku, Uč. Str. 122. Do sešitu na geometrii.

 

Přírodověda

 

Vlastivěda

 • J.A. Komenský
 • Zpracuj referát o J.A.Komenském. Můžeš využít toto video nebo internet. Jeho podobiznu se pokus namalovat. (Referáty mi odevzdáte 25.5. až se uvidíme ve škole, popřípadě je do školy donesete. Využijeme je k výzdobě 5. třídy.
 • https://www.youtube.com/watch?v=lnfsK8j5rec

 

Anglický jazyk

1) Douč se slovíčka 1. lekce.

2) PS 9/10 doplň neúplná slova a rozlušti tajenku. Do tajenky musíš písmenka spřeházet. (Tajenku mi pošli.) Pokud nebudeš vědět, jaká slova doplnit, podívej se do učebnice na str. 10 cv. 8. Tam všechna slovíčka najdeš.

3) Přečti si článek v učebnici 10/9 a zkus si ho pro sebe přeložit.

4) Zopakuj si všechna slovíčka 1. lekce.

Have a nice week... See you very soon. Your Miss teacher Irena V.

 

Domácí příprava  11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazyk

 • Podmět a přísudek, Uč. Str. 161 -164, PS.str.52,53
 • Papír Stavba věty/1,2 (Nedělej shodu podmětu s přísudkem)
 • Papír Pravopis v koncovkách podstatných jmen str.73
 • Sloh,Uč.str. 66-67,přečti a napiš v 7 vět o tvých dobrých a špatných vlastnostech.

 

Matematika

 

Přírodověda

 

Vlastivěda

 

Anglický jazyk

1) Nauč se slovíčka Unit 1 - Lesson 5

2) Přečti si článek v učebnici na str. 9, cv. 6

3) Jeden ze tří odstavců článku si vyber, přepiš ho do školního sešitu a pokus se jej přeložit.

     (Koho bude práce bavit, může opsat a přeložit celý článek.)

See you soon - Uvidíme se brzy

 

 

Domácí příprava 4. 5. – 8. 5. 2020

Český jazyk

 • Stavba věty jednoduché, Uč.str.158- 160, PS. str.49,50,51
 • Papír – Pravopis v koncovkách podstatných jmen (pouze str.67)

 

Matematika

 

Přírodověda

 

Vlastivěda

 

Anglický jazyk

 1. Nauč se slovíčka Unit 1 - Lesson 4
 2. Učebnice 8/4 - přečti si text, podtrhej nová slovíčka a nad text si je přelož; zkus si pro sebe přeložit celý text
 3. PS 8/7 a 8

 

Cvičení z pracovního sešitu mi opět pošli ke kontrole na WhatsApp.

 

Domácí příprava 27. 4. - 30. 4. 2020

Český jazyk

 

Matematika

 

Přírodověda

 • Papír „Od miminka po dědu“
 • Vyplň str. 37 a 38 (bez výživové pyramidy)

 

Vlastivěda

 

Anglický jazyk

 • Tento týden vás nechám trochu odpočívat. Procvičujte slovní zásobu 1. lekce, 
 • zopakujte si anglickou abecedu. 
 • Využijte stránky: www.skolakov.eu

 

Raději s předstihem informuji o vyzvednutí materiálu na měsíc květen .

Pondělí  4.5.2020, 9.30-10.00.

 

 

Domácí příprava 20. - 24. 4. 2020

Český jazyk

 • Slovesa, slovesný způsob, UČ.str. 145-153, PS str. 47,48
 • Papír s VS č.3 (začíná usmířit se). www.pravopisně.cz
 • Sloh –Tento týden nebude. Děti píší věty ve vlastivědě.

 

Matematika

 • Písemné násobení trojciferným činitelem, PS str. 29,30 (Jde pouze o seznámení. )
 • Převody jednotek objemu a času. (Použijte papír Základní jednotky a jejich převody, který jsem vám poslala domů). DRUHOU STRANU PÍSEMNÉHO NÁSOBENÍ SI UDĚLÁME AŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN J.
 • https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

 

Přírodověda

 • Od miminka po dědu, str. 102-107
 • Přečti a vypiš si,jak jdou jednotlivé vývojové etapy za sebou.

 

Vlastivěda

 

Anglický jazyk

 1. Zkontroluj si, případně oprav věty z minulého týdne:
  • What school subject have we got now?  We´ve got Maths on Monday. We haven´t got Art on Wednesday. My favourite (school) subject is English language (English). We aren´t at school on Saturday.
 2. PS 7/6
 3. Do školního sešitu vytvoř svůj skutečný rozvrh (My timetable), vyfoť a odešli do skupinky.

 

Domácí příprava 13. - 17. 4. 2020

Český jazyk

 • Slovesa, slovesný způsob, PS str. 45,46
 • Papír s VS č.2 (začíná klidné místo)
 • Sloh –Napiš 5 vět o tom, jak teď sportuješ

 

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným číslem, PS str. 27,28
 • Papír nadepsaný písemné násobení dvojciferným číslem (začíná 4412.12), převody jednotek délky a hmotnosti. (Použijte papír Základní jednotky a jejich převody, který jsem vám poslala domů)

 

Přírodověda

 • Člověk a zdraví, 98-101
 • Napiš, proč jsou pro nás významné vitamíny A,B,C,D a uveď u každého vitamínu 5 příkladů. Namaluj obrázek.

 

Vlastivěda

 • Karel IV.
 • Vypiš 10 staveb, které byly za vlády Karla IV. vybudovány a namaluj obrázek.
 • Dějiny udatného národa českého –díl 37,38,39

 

Anglický jazyk

 • Stále opakuj a procvičuj slovní zásobu Unit 1 - Lesson 1, 2, 3
 • Přečti si znovu článek v učebnici na str. 6-7, poté vypracuj cvičení v PS 7/5
 • Do školního sešitu přelož tyto věty: 
  • Jaký předmět teď máme?  
  • V pondělí máme matematiku.
  • Ve středu nemáme výtvarnou výchovu.
  • Můj nejoblíbenější předmět je anglický jazyk.
  • V sobotu nejsme ve škole.

 

Domácí příprava 6. - 10. 4. 2020

Český jazyk

 • Slovesa, PS str. 43,44. Papír s vyjmenovanými slovy č.1 (začíná lehké živobytí, násobilka,…)
 • Sloh – Napiš 5 vět na téma Velikonoce a namaluj obrázek.

 

Matematika

 • Výška, PS str. 31-33
 • Vyplňte jen to, co půjde. Změřte sami sebe a porovnejte s výškou maminky, tatínka, popřípadě bratra nebo sestry. Str. 32 vypočítejte pomocí písemného sčítání nebo odčítání.
 • Papír s písemným násobením a písemným + a - . (začíná na 82.4, 24.2)

 

Přírodověda

 • Člověk a zdraví, str. 98-101
 • Přečíst a udělat krátké výpisky z rámečku str.101/Co je důležité…  namalovat obrázek.

 

Vlastivěda

 • Karel IV., str. 84-86,
 • Přečíst a udělat krátké výpisky.
 • Otázky pod textem str. 86/1,3,5

 

Anglický jazyk

 • učit se a procvičovat slovíčka Unit 1 - Lesson 2, 3
 • Učebnice
  • str. 6-7, cv. 3 - naučit se číst a překládat
 • Pracovní sešit
  • str. 6, cv. 4

 

 • vyhledej na internetu a přečti si, jak slaví Velikonoce děti ve Velké Británii;
 • po návratu do školy si o těchto svátcích společně popovídáme

Veselé Velikonoce - Happy Easter

 

Poprosím o posílání vlastivědy (po), přírodovědy (st) a slohu (pá) ke kontrole. Ostatní práci si děti kontrolují na skupině.

Přeji Vám krásné Velikonoce a už se těším, až se sejdeme ve škole :-).

 

 

Domácí příprava 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

 • Slovesa, učebnice str.136-139
 • PS str. 39,40,41,42

 

Matematika

 • PS str.20,21,22,23,24

 

Přírodověda

 • Vypiš, co zdravému organismu
  • prospívá (5 příkladů)
  • škodí (5 příkladů)
 • A namaluj malý obrázek.

 

Vlastivěda

České království, str.81-83

 • přečíst a napsat krátké výpisky
 • namalovat do sešitu malý hrad
 • otázky pod textem 83/1,2,6

 

Anglický jazyk

 • učit se a procvičovat slovíčka Unit 1 - Lesson 1
 • (slovíčka nafotím i do skupinky)
 • Učebnice
  • str. 5, cv. 1 - naučit se číst a překládat
 • Pracovní sešit
  • str. 5, cv. 1 a 2
  • dále procvičovat anglickou abecedu
  • opakovat na internetových stránkách (např. Školákov)

 


Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

Český jazyk

 • Vypracovat poslední papír s koncovkami podstatných jmen, který děti dostaly domů (nadepsáno Vzory podstatných jmen-opakování)
 • Ps zelený str. 38

práce do zvláštního sešitu (z papíru)

 • 1.str./1. cvičení- Opiš do zvláštního sešitu první 3věty.
 • 2.str./5.cvičení- Přepiš první dvě věty a urči slovní druhy.
 • 3. str./4cvičení –Vypiš všechna podstatná jména a urči předponu,příponu a kořen. …U podtržených slov ze cv.4….-dělat nemusíte.
 • 4.str./9 cvičení- U podtržených slov urči rod, číslo,pád, vzor, životnost.

 

Matematika

 

Přírodověda

 • Přečíst z učebnice str. 93-97/ ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
 • Udělat krátký zápis (maximálně 5-6 bodů)
 • Poslat mi hotové výpisky na WhatsApp nebo Messenger
 • (spoustu dětí už to tak dělá)

 

Vlastivěda

 • Přečíst Počátky českého státu str. 79-81 a udělat výpisky:

 

Počátky českého státu

 • vládnoucím rodem v Čechách byli Přemyslovci
 • 1. knížetem byl Bořivoj, měl manželku Ludmilu
 • Ludmila šířila křesťanství
 • křesťanství podporoval i kníže Václav, byl zabit bratrem Boleslavem
 • český stát upevnil kníže Oldřich, připojil k Čechám Moravu

otázky 81/1,2,3 vypracovat do sešitu

(Poprosím, aby děti psaly pouze tyto výpisky a zase mi je poslaly ke kontrole, společně s vypracovanými otázkami)

 

Anglický jazyk

 • opakovat stále anglickou abecedu
 • zkoušet spelovat (hláskovat) jednoduchá slovíčka
 • př. dog di: eu: dží:
 • umět všechna slovíčka lekce 0
 • PS 4/6
 • procvičovat otázky a odpovědi

Vypadá toho takto hodně, ale pokud děti pracují každý den se mnou na skupince, tak je to práce maximálně na 2 hodinky denně. Tak snad Vás moc nezahlcuji. Přeji Vám v těchto nepříjemných chvílích hodně optimismu a síly. O školu si starosti nedělejte, určitě to zvládneme.

 


Domácí příprava 16.-20.3.2020

Český jazyk

 • Vypracovat papír s koncovkami podstatných jmen, který děti dostaly domů (nadepsáno rod mužský –vzor muž a hrad)
 • Ps zelený str. 37/2,3
 • 37/2 vypracovat do zvláštního sešitu (nutno zavést)

 

Matematika

 • PS str. 7,8,9,10,11,13,14
 • Tabulku převodů jednotek dětem zašlu do skupiny „Škola“, kterou jsme si založili na WhatsAppu

 

Přírodověda

 • Přečíst z učebnice „Člověk jako ochránce a kazisvět“, str.89-93

Zápis do sešitu

ČLOVĚK JAKO OCHRÁNCE A KAZISVĚT

 • Člověk přírodu ochraňuje i ničí
 • Ničení: kácení, poškození lesních porostů
 • Nadměrné použití hnojiv a chemických přípravků
 • Neuvážená těžba nerostných surovin
 • Ochrana: národní parky, chráněné krajinné oblasti, botanické a zoologické zahrady

 

Vlastivěda

 • Shlédnout na www.youtube.cz
 • Dějiny udatného českého národa - 10 Velká Morava

 

Anglický jazyk

 • učebnice str. 3, cv. 3 (číst a překládat)
 • pracovní sešit str. 3, cv. 3 a 4
 • naučit se slovíčka 0/2 a 0/3 (jde spíše o opakování)
 • učit se anglickou abecedu (žáci mají nalepeno ve školním seš.)

 

Navíc můžete trénovat na:

 

Na ČT1 probíhá výuka pro 1. Stupeň.

 

S dětmi jsme si založili skupinu „Škola“ na WhatsAppu, kde dětem každý den zadávám, co mají vypracovat. Skupina je dobrá i pro zasílání řešení, či cokoli jiného.