Domácí příprava 4B

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

Český jazyk

 • Vypracovat poslední papír s koncovkami podstatných jmen, který děti dostaly domů (nadepsáno Vzory podstatných jmen-opakování)
 • Ps zelený str. 38

práce do zvláštního sešitu (z papíru)

 • 1.str./1. cvičení- Opiš do zvláštního sešitu první 3věty.
 • 2.str./5.cvičení- Přepiš první dvě věty a urči slovní druhy.
 • 3. str./4cvičení –Vypiš všechna podstatná jména a urči předponu,příponu a kořen. …U podtržených slov ze cv.4….-dělat nemusíte.
 • 4.str./9 cvičení- U podtržených slov urči rod, číslo,pád, vzor, životnost.

Matematika

Přírodověda

 • Přečíst z učebnice str. 93-97/ ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PODMÍNKY
 • Udělat krátký zápis (maximálně 5-6 bodů)
 • Poslat mi hotové výpisky na WhatsApp nebo Messenger
 • (spoustu dětí už to tak dělá)

Vlastivěda

 • Přečíst Počátky českého státu str. 79-81 a udělat výpisky:

Počátky českého státu

 • vládnoucím rodem v Čechách byli Přemyslovci
 • 1. knížetem byl Bořivoj, měl manželku Ludmilu
 • Ludmila šířila křesťanství
 • křesťanství podporoval i kníže Václav, byl zabit bratrem Boleslavem
 • český stát upevnil kníže Oldřich, připojil k Čechám Moravu

otázky 81/1,2,3 vypracovat do sešitu

(Poprosím, aby děti psaly pouze tyto výpisky a zase mi je poslaly ke kontrole, společně s vypracovanými otázkami)

Anglický jazyk

 • opakovat stále anglickou abecedu
 • zkoušet spelovat (hláskovat) jednoduchá slovíčka
 • př. dog di: eu: dží:
 • umět všechna slovíčka lekce 0
 • PS 4/6
 • procvičovat otázky a odpovědi

Vypadá toho takto hodně, ale pokud děti pracují každý den se mnou na skupince, tak je to práce maximálně na 2 hodinky denně. Tak snad Vás moc nezahlcuji. Přeji Vám v těchto nepříjemných chvílích hodně optimismu a síly. O školu si starosti nedělejte, určitě to zvládneme.

Domácí příprava 16.-20.3.2020

Český jazyk

- Vypracovat papír s koncovkami podstatných jmen, který děti dostaly domů (nadepsáno rod mužský –vzor muž a hrad)

- Ps zelený str. 37/2,3

- 37/2 vypracovat do zvláštního sešitu (nutno zavést)

Matematika

-PS str. 7,8,9,10,11,13,14

- Tabulku převodů jednotek dětem zašlu do skupiny „Škola“, kterou jsme si založili na WhatsAppu

Přírodověda

 • Přečíst z učebnice „Člověk jako ochránce a kazisvět“, str.89-93

Zápis do sešitu

ČLOVĚK JAKO OCHRÁNCE A KAZISVĚT

 • Člověk přírodu ochraňuje i ničí
 • Ničení: kácení, poškození lesních porostů
 • Nadměrné použití hnojiv a chemických přípravků
 • Neuvážená těžba nerostných surovin
 • Ochrana: národní parky, chráněné krajinné oblasti, botanické a zoologické zahrady

Vlastivěda

 • Shlédnout na www.youtube.cz

Dějiny udatného českého národa -10 Velká Morava

Anglický jazyk

 • učebnice str. 3, cv. 3 (číst a překládat)
 • pracovní sešit str. 3, cv. 3 a 4
 • naučit se slovíčka 0/2 a 0/3 (jde spíše o opakování)
 • učit se anglickou abecedu (žáci mají nalepeno ve školním seš.)

Navíc můžete trénovat na:

www.skolakov.eu

www.onlinecviceni.cz

www.matyskova-matematika.cz

www.skolasnadhledem.cz

Na ČT1 probíhá výuka pro 1. Stupeň.

S dětmi jsme si založili skupinu „Škola“ na WhatsAppu, kde dětem každý den zadávám, co mají vypracovat. Skupina je dobrá i pro zasílání řešení, či cokoli jiného.