Domácí příprava 5A

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

Anglický jazyk

Pokud nějaké slovíčko neznáš, přelož si ho: https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs

Opakování:

slovní zásoba – slovníček

části těla

popis osoby

čas přítomný prostý x čas přítomný průběhový

dailyroutines

Procvičovat můžeš také:

Poslouchej angličtinu:

Sestav si svůj vlastní příběh:

Německý jazyk

 • Nauč se časovat sloveso müssen – pracovní sešit s. 48 a podle tohoto časování vypracuj v pracovním sešitě – s.46/cv. 19, 20, 21
 • Př: s.46/cv.
 • 1.věta: Montag: Hausaufgaben machen, Fahrradfahren
 • řešení: AmMontagmuss Peter Hausaufgaben machen undFahrradfahren.
 • OSTATNÍ VĚTY UŽ VYPRACUJTE SAMI
 • Jinak platí opakování slovní zásoby a probraného učiva.
 • www.umimenemecky.cz procvičování slovíček

Přírodověda

Učebnice str. 80–81 Pumpa v našem těle – umět odpovědět na otázky str.81/1-6

                 Str. 82–84 Dobře si pochutnat – umět odpovědět na otázky str.84/1–6

Vlastivěda

Učebnice str. 63-65 1. světová válka – otázky str.64/1-7 (ústně)

                 str.  65-66 Československá republika – otázky str.66/1-4 (ústně)

                 str.  67-69 Život v Československu mezi dvěma válkami – otázky str.69/1-6 (ústně)

PC – Dějiny udatného národa českého-VIDEO číslo 93,94,95,96,97,98 (kdo má možnost, podívejte se)

Matematika

 • Učebnice, cvičné sešity
 • Uč. str.66/9 další tři příklady
 • Uč. str. 81/16 uč. str. 100/9 uč. str. 101/16   uč.str.86/8    uč. str.105/41
 • uč.str.79/5 (ústně)       uč.str.80/8,9
 • Pokud dopíšete cvičný sešit, pořiďte si, prosím, nový.

Český jazyk

 • Napiš zamyšlení o tom,jak jsi prožil(a) prvnítéměř dva týdny doma, o tom, jestli dostáváte přiměřeně nebo hodně (či málo) domácích úkolů (učiva), jak vnímáš vzniklou situaci, co si o všem, co se kolem tebe dějemyslíš, jak to vnímáš. Práci mi pošli na mail.
 • Čtení - četba vlastní knihy – pokračování.

 

Domácí příprava do 20.3.2020

Vše si pak projdeme a společně zkontrolujeme.

Matematika

 • PS 3.díl str.3-6, dále str. 33,34
 • Uč. str. 66/9 (4 příklady do cvičných sešitů)

Český jazyk

 • Muhlhauserová str. 45 dokončit (vyplnit)
 • str.48/ 6,7,8
 • str. 57/ 14 a) b) c) – vyplnit

Čtení

 • Četba vlastní knihy (referát)

Anglický jazyk

 • Opakování frází a slovíček (příběhy)
 • Napiš 10 vět o tom, co doma obvykle děláš, kde jsi byl(a), co jsi zažil(a)…

Německý jazyk

 • Slovní zásoba PS str.67–68, doplnit s učebnicí str.79 – 83, časování sloves sein, war, haben, str. 44,45,47 mit,von,bis,zu (učebnice)
 • Můžete využít PC: cvičení on line, pripravy, školákov…,on line učebnice fraus.cz, www.učebnice online, www.matyskova-matematika.cz, výuka pro první stupeň- vysílání ČT1,ČT2…