Domácí příprava 5A

Domácí příprava od 15.6. do 19.6.20

Pondělí:

Čj Mühlhauserová str. 35/18 b),   str. 23/16 c)

M PS 3.díl str. 58/ 10,12,13

Př str. 101 – 103 Jak získáváme informace

 

Úterý:

Čj závěrečný test v Mühlhauserové

M PS str. 53/ 23,24

Př str 104 - 105 Ten dělá to a ten zas tohle 

 

Středa:

Čj sloh zamyšlení  Pět let na Edisonce

 

Čtvrtek:

ČT četba vlastní knihy (časopisu)

 

Pátek:

Přinést vypůjčené pomůcky a učebnice

 

Domácí příprava od 8. 6. do 12. 6. 2020

Pondělí:

 • ČJ uč str. 210 ( ofoťte si stránku a vypracujte)
 • M : uč str. 92/6, 93/10
 • Aj: opakování – procvič a nauč se tvořit  věty z úkolu ze dne 6.4.20 (přítomný průběhový čas)
 • Vl: uč. str. 88 – 92 Co všechno je kultura ( do 12.6.) + otázky za textem

Úterý:

 • Čj Muhlhauserová - str. 56 – tabulka
 • M: vypočítej: 9 249 805 : 36=            4 378 272 : 38=
 • Čt: Čtení vlastní knihy

 

Středa:

 • M PS str. 58/ 7, 8, 9 (3.díl)
 • Čj Muhlhauserová str. 53/2 – ústně
 • Aj PS str.50/9                                
 • NJ  Mause und Mici – poslech
 • Vl  str. 88 - 92 - přečíst + otázky za textem

 

Čtvrtek:

 • Aj PS str. 51
 • M uč. str. 93/10,   93/11 - poslední dva příklady vypočítat a zkontrolovat na kalkulačce.
 • Čj Mühlhauserová str. 23/16 doplnit a),c),  str. 23/14 doplnit b)
 • Nj opakovat + poslech

 

Pátek:

 • ČJ:  cvičení on line ( předpony s,z,vz...+ psaní i/y)
 • M:  zopakovat obvod a obsah čtverce, obdélníka, obvod trojúhelníku, šestiúhelníku
 • Čt: vyber si článek v Hravé čítance a splň úkoly za ním

 

Domácí příprava od 1. 6. 20 – 5. 6. 20

Pondělí:

Čj pracovní list cv. 6 urči pády u podstatných jmen.

M PS 3.díl str. 40/9, str. 42/ 5a,b, cv.9,10 str. 44/1,3

Aj – procvičování (předložky, slovesa),opakování slovní zásoby

 

Úterý :

Čj:Školákov – procvičování psaní i/y ( vzory podstatných jmen, VS a slova příbuzná)

      Uč. str. 166 – prostudovat, str. 167/3 - 4 věty na papír dle zadání

M: pracovní list str. 37/ 32,33,35,36 (v příloze)

Vl. Př – pracovní listy (v příloze)

 

Středa:

Čj: pracovní list cv.7(přísloví a ustálená rčení) dle zadání

M: pracovní list dodělat str. 37

Aj: pracovní sešit str. 47

Vl, Př – již zadané pracovní listy - pokračovat        

 

Čtvrtek:

Čj uč str. 157 cv. 1 - vypiš  slovesa a urči mluvnické kategorie

M pracovní list str. 36 cv. 26,27,28

Př, Vl - viz. pracovní listy  

Aj pracovní sešit str. 48/5 + str.49

 

Pátek:

Čj uč. str. 213 cv. 6 - 3 řádky (poslat)

M - dokončit pracovní list

Př, Vl - dokončit pracovní listy

 

Domácí příprava v týdnu od 25. 5. 20 do 29. 5. 20

Pondělí:

 • Čj uč. str. 195/5 - najdi souvětí v 1.,2.,a 5. odstavci a napiš větné vzorce
 • M PS 2. díl str. 61 nastudovat + cv. 1

 

Úterý:

 • Čj - ohebné slovní druhy - definice, rozdělení (druhy zájmen, číslovek,...mluvnické       kategorie)- zopakovat ústně (viz učebnice), psaní i/y-cvičení on line (trénovat)
 • M - sčítání a odčítání zlomků - zopakovat, povrch krychle PS str. 61/3
 • Vl - Majetek a jeho vlastnictví   - uč. 84-87  +otázky - 87/1,2,3,4,5,6 ( do 29.5.20)
 • Př - Člověk a technika   - uč. 94-101  + otázky - 101/1,2,3,4,6,7 ( do 29.5.20)

 

Středa:

 • Čj uč. str. 102/ 8  - pošlete mi pouze slova v závorkách ve správném tvaru, pracovní list - cv.1 M Zopakovat písemné dělení + PS 2. díl str. 61/4, 62/1,2 ( nastudovat povrch kvádru)
 • Nezapomeňte na Vl a Př – pokračování v  zadaném učivu.
 • Aj píseň a příběh str. 41 - 43 + daily routines - zopakovat ústně.
 • Nj ČT edu Mici und Mause

 

Čtvrtek:

 • ČJ: rozeber souvětí, doplň čárky a i/y a urči všechno, co umíš - slovní druhy, Po, Př, pády, větný vzorec.... (na papír):
  • Je zaj-mavé že l-dé si čmelák-  obl-b-l-  i když patří do stejné skup-ny hm-zu jako včel-, vos- a sršně mají také žihadlo ale používají je vel-ce zří-ka.
  • Pracovní list -  další cvičení (6) - doplň 6 větných celků.
 • M: uč. str. 96 /2- napiš desetinným číslem, str. 98/10   98/13 (na papír, odevzdáte mi, až se uvidíme)
 • Aj: zopakovat a umět věty z domácí přípravy ze dne 30.3.20 (najdeš na stránkách školy)
 • Nj: PS str. 62 Mein Projekt ABC, odpovědi celou větou.
 • Př, Vl – pokračujete v zadané práci

 

Pátek:

 • M PS 3.díl str.41/ 12, 1,2,3,4
 • Čj sloh Zamyšlení - jak se máte, jak vnímáte změny ve společnosti ( pravidla), jak vnímáte to, že jste nenastoupili do školy (v čem je to pozitivní, v čem negativní), jak trávíte svůj čas....(poslat) 
 • Př, Vl - dokončit

 

Domácí příprava do 22. 5. 2020

Aj ( p. uč. Poláčková, Pešková)

 • Napiš otázky podle vzoru a odpověz:  UČ str.47/1  (6 otázek, 6 odpovědí)
  • Whatis a……………doing? (shoemaker, baker, rich man, wife, farmer, elves)
 • Všichni mi pošlou na mail, i skupina p. Poláčkové
 • Přečti si story str.48 a 49

 

Aj (p. uč. Nováková)

 • zadání z minulého týdne

 

Německý jazyk

 • Poslat i předešlé domácí úkoly!!!!!!
 • Učebnice s.65/6 + slovní zásoba        PS s.57/19   58/21   
 • samlerova.marta@zsedisonova.cz

 

Matematika

 • PS str. 48,51,59, 60,61

 

Český jazyk

 • Učebnice str.113 cv.3a,b (odpovědi poslat na mail)
 • Uč. str. 111/6-  3.,4.,5.,6.,7. větu přepiš a pošli na mail
 • Uč. str. 195 cv.5/d (poslat)

 

Přírodověda, vlastivěda

 • dodělávejte zadanou látku

 

 

Domácí příprava 11. 5. - 15. 5. 2020

Německý jazyk

 • učebnice - s.63 – přečtěte si a zkuste přeložit.
 • PS - s.  54/11, 55/12, 14                             
 • Poslat i předešlé domácí úkoly. 

 

Anglický jazyk (p. učitelka Nováková)

Dobrý den páťáci,

Posílám další úkol na AJ.

Práci si rozvrhněte do dalších čtrnácti dní (do 25.5. 2020). Jde pouze o opakování 7 lekce. 

Vezměte si učebnici, pracovní sešit a hurááá do práce. Tentokrát mi nic posílat nemusíte. Spoléhám na Vás.

Připravila jsem vám poslech z našeho CD, stáhněte si „stopy“ a pouštějte si je, lépe se trénuje výslovnost. 

 • Učebnice: 
  • Zazpívej si písničku na straně 41“The troll’s song“ (Stopa 1) 
  • Přečti si příběh na straně 42 „Troll trouble“ (Stopa2), ústně přelož. 
  • Zazpívej si píseň na straně 44 „Quick, double quick“ (Stopa 4): FIRST/THEN/NEXT/FINALLY 
  • Přečti si příběh na straně 45 „Spike’s web page“ (Stopa 6), ústně přelož. 
  • Přečti si příběh na straně 46 „It’s a troll“ (Stopa 8), ústně přelož. 
 • Pracovní sešit: 
  • Dodělej si cvičení 7 lekce (strany 41-46), poslechové cvičení nedělej. 

 

Slovíčka ze 7 lekce „Troll trouble“ budete umět JKBM (jako když bičem mrská), dostali jste je od svých třídních učitelek, budou nalepeny ve slovníčku. Pro Ty z Vás, kteří si slovíčka někam založili a již je nemohou najít, jsem je oskenovala a posílám je v příloze. Vytiskněte si je a nalepte. :)přílohy –v domácí přípravě u p. uč. Samlerové

Krásný zbytek dne.

Vaše angličtinářka A.

 

Anglický jazyk (p. uč. Poláčková, Pešková – všichni mně poslat na mail)

 • Řešení z minula: on, in, on, in, at, at, in, on, at, on, in, at, at, in, in, on
 • Napiš slovy do šk.sešitu(na mail): první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, dvacátý první, třicátý, třináctý, osmnáctý, sedmdesátý šestý, sto padesátý šestý. 
 • 44, 281, 57, 35, 92, 69, 15, 11
 • Letopočet: 2020, 1945, 1348, 1989

Vlastivěda, přírodověda

 • Pokračujte v zadané práci (do 25.5 20)

 

Matematika, český jazyk

 • viz. pracovní list

 

 

Domácí příprava 4. 5. - 8. 5. 2020

Anglický jazyk (p.uč. Poláčková, Pešková)

Doplň předložky ON,AT, IN

____Monday, ___the evening, ___Thursday evening, ___1985, ___Christmas, ___night, ___the night, ___New Year´s Day, ___the end of the week, ___ the 17th of February, ___May, ___the weekend, ___ten o´clock, ___the spring, ___the holidays, ___Tuesdays

 

VLASTIVĚDA

 • Obnovení demokracie v Československu  - uč. 77-79                 otázky 79/1-6
 • Doporučuji: Dějiny udatného českého národa
  • Pražské jaro(107)
  • Normalizace(108)
  • Disent, charta, 80. léta(109)
  • Sametová revoluce(110)
 • Lidská práva - uč. 80-83

 

PŘÍRODOVĚDA

 • Hormony - uč. 91                otázky - 91/4
 • Rozmnožovací soustava - uč. 92
 • Vývin lidského jedince - uč. 93-94           otázky - 94/1,2,3
 • Do sešitu vypsat - Vývojové etapy lidského jedince ( viz  sešit ze 4.ročníku nebo internet)
 • Doporučuji: Byl jednou jeden život 
  • Hormony(23)
  • Zrození(2)
  • A život jde dál(26)

 

Matematika

 • PS str. 27/1, str.37, str. 38,  str.39/1,2,4, str. 47,  str.50

 

Český jazyk

 • vše mi pošlete na mail:
 • Učebnice str. 201/ 5b      str. 183/6  - 3 řádky      
 • Z podstatných jmen v závorce tvořte přídavná jména přivlastňovací (Čí?)         v 1. pádě(přepište jako slovní spojení).

(pilot)__________lety                                    (bratr)__________přátelé

(Napoleon)__________tažení                      (přítel)__________rady

(král)__________rádci                                   (Honza)_________křečci

 

 

Domácí příprava 27. 4. - 1. 5. 2020

Německý jazyk

 • Domácí příprava NJ do 1.5. - splněné úkoly posílat na samlerova.marta@zsedisonova.cz
 • NJ - učebnice - s.59, s.60 - přečíst a přeložit si. 
 • PS - s. 51/1, 2, 3 - napiš k obrázkům názvy 
 • 52/4, 53/7, 54/9, 54/11
 • Poslat i předešlé domácí úkoly. 

 

Anglický jazyk – Andrejka

Poslat do 6. 5. 2020 na email andre.nov@seznam.cz Dance Monkey https://www.youtube.com/watch?v=ehjQJb7wWqY  

They say „oh my god“ I see the way you _____ Take your______, my dear, and place them both in mine You know you ____ me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more time

Ooh I see you, see you, see you every _____ And oh my I, I, I like your ______ You, you make me, make me, make me wanna cry And now I beg to see you dance just one more time

So they say ____ for me, ____ for me, ____for me, oh, oh, oh I've never seen anybody do the things you do ______ They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay And when you're done I'll make you do it all again

I said oh my god I see you ______ by Take my hands, my dear, and look me in my _____ Just like a ______ I've been dancing my whole life you just beg to see me dance just one more time.  

Říkají "Oh, můj bože", já vidím směr, ty záříš. Beru tě za ruku, má drahá, a umisťuji ji do své. Víš, že jsi mě zastavila od smrti, zatímco jsem procházel. A teď, já prosím, abych tě viděl tančit ještě jednou.  Ooh, vidím tě, pokaždé. A oh, líbí se mi tvůj styl. Ty, ty mě nutíš chtít plakat. A teď prosím, abych tě viděl tančit ještě jednou. Tak říkají Tanči pro mě, oh-oh-oh. Nikdy jsem neviděl někoho dělat to, co děláš ty. Říkají, hýbej se pro mě, ayy-ayy-ayy. A když máš hotovo, donutím tě to udělat znovu.  Řekl jsem "Oh, můj bože", já vidím, záříš. Vezmi mě za ruku a podívej se mi do očí. Jako opice budeme tančit po celý život. Prosím, abych tě mohl vidět tančit ještě jednou.

1. Doplň slova do písničky podle poslechu, můžeš si pomoct textem písně.

2. Přelož slovíčka:

Shine Every time
Dead Cry
One more time Again
Beg Move

 

 3. Vypiš, co nejvíce sloves z písničky:

 

 

Anglický jazyk (p.uč. Poláčková, Pešková)

 • PS str.44/10, str. 45/celé
 • UČ str 46/celé
 • Přelož podle vzoru:
  • mísa ovoce – a bowl of fruit ( moje skupina na mail)
  • Sklenice vína, kostka cukru, šálek čaje, kapka deště, porce hranolků, list papíru, kus koláče, sklenice marmelády, lžička cukru, plechovka sardinek, láhev whisky, pytlík bonbónů, lžíce medu, svazek květin 
 • Nápověda: ( portion, sheet, bunch, tin, jar, cube) 

 

Přírodověda, vlastivěda

 • pokračujte v zadaném učivu

 

Matematika

 • dodělejte, co vám chybí z předešlých zadání
 • PS (3.díl) str.23,   26/1,3,   36- pokud možno s výpočty, ne jenom výsledky, str. 48

 

Český jazyk

 • přečti si v učebnici na stranách 198, 199 žluté rámečky
 • uč. str. 201/5a ( V=velké písmeno, m=malé písmeno)-pošli mi na mail
 • uč.str.222/25b  Přepiš a pošli mi na mail čtvrtý, pátý, šestý a sedmý řádek

 

 

Domácí příprava do 24.4.2020

Německý jazyk

 • PS s.44-45, test PS s.49 – 50, do sešitu napsat a doplnit Uč. s 57/26 – doplnit tvary slovesa müsen (vis.57), Uč s. 58/27
 • Pouštět si, poslouchat a překládat si MitziundMaus - https://edu.ceskatelevize.cz/

 

Anglický jazyk ( p.uč. Poláčková, Pešková)

 • Přelož věty do školního sešitu: ( Moje skupina na mail)
 • Některá zvířata spí ve dne a loví v noci. Netopýři spí vzhůru nohama. Indicie jsou pod lavičkou. Kdy máš narozeniny? Narodil jsem se ….(doplň datum – slovy). Právě peču mamince dort k svátku. Podívej, to je moje oblíbené lízátko. Nemůžu zastavit. Mám hlad a žízeň.

 

Český jazyk -pracovní list

 

Matematikapracovní list

 

Přírodověda (do konce dubna)

 • Smysly - čich, chuť, hmat   a nervová soustava
 • uč. 88-90                           otázky - 89/1,2,3,4,5

                                                             90/1,2,3

 

 • Doporučuji : YOUTUBE - Byl jednou jeden život  - Mozek (9)

                                                                                             Neurony(10)

 

Vlastivěda (do konce dubna)

 • Období vlády jedné strany - uč. 74-77

                                                     otázky - 77/1,2,4,5,6

 

 • Doporučuji : YOUTUBE - Dějiny udatného českého národa

                        Padesátá léta I. a II. (103,104)

                        Ostrůvky normálnosti (105)

                        Šedesátá léta (106)

 

 

Domácí příprava 14. 4. - 17. 4. 2020

Anglický jazyk (p. uč. Poláčková, Pešková)   

 • Přelož: Pozor, kdy se jedná o přítomný čas prostý a kdy o průběhový. 
  • Teď se dívám na televizi. Vždycky hraju v neděli tenis. Slunce svítí. Ona nyní pracuje v továrně. Rodiče mluví italsky a německy. Sedíme na pohovce a posloucháme rádio. Nakupovat chodí do supermarketu. Dneska mám na sobě červenou mikinu, hnědé kalhoty a žluté tenisky. Obvykle chodíme do divadla nebo kina v neděli. Právě pro nás připravují oběd.

 

Anglický jazyk p. uč. Nováková

 • pokračujte v zadané práci (písnička)

 

Matematika

 • PS 3.díl str. 35

 

Český jazyk

 • Uč. str.194 – přečti si žlutý rámeček, napiš mi na mail pět posledních vět ze cv. 2 str.194 (nezapomeň doplnit čárky)
 • Trénujte psaní i/y na internetu (psaní mě/mně, pády, slovní druhy….)

 

Přírodověda, vlastivěda

 • pokračujte v zadaných tématech

 

Čtení

 • četba vlastní knihy

Domácí příprava 6. 4. - 10. 4. 2020

Anglický jazyk ( skupina p. Poláčkové, Peškové)

 • Přelož věty v přítomném průběhovém čase (probírá právě teď):
 • Spíš? Co má dnes na sobě?  Hledám své klíče. Pracuje v kanceláři svého otce. Dívám se na televizi. Staví nový hotel na náměstí. Jím rychle, protože mám hlad. Tento rok studuji cizí jazyky. Proč mě neposloucháš? Tento rok pracuje v nové jazykové škole. Tvůj syn letos opouští školu? Učí své děti číst a psát.

Moje skupina -  prosím poslat na mail.

 

Aj  (skupina p. Novákové)

 • práce s poslechem
 • Připravila jsem si pro Vás písničku, kterou si poslechněte a doplňte slova do anglického textu. Anglickou verzi si přepište do sešitu.
 • Píseň se naučte, zatancujte a naučte se nová slovíčka.
 • Společně si zazpíváme, až se sejdeme ve škole. :-)
 • Odkaz na píseň:

 

Such A Happy Day

Beenlookingatthe _____, for a littlewhile
Watchthe ______roll by, and I start to ________ .

And as a _____ flies past, I give a friendlywave,
Hello!
And then I thinkabout ____,
What a happy day.

 

And I _______________, like a pilot.
I'm as strong, strong, strong as a ______.
I'm as _______________ as a mountain,
in the ___ - ay, ay, ay

 

And I jump, jump, jumplike a _________.
I __________________ to beclose to you.
I shake, shake, shakeyou by the_______,
We'llbe _____, tillthe end.

 

Thisis such a _________            4x
Sha la lalala

And I …

Dívali jsme se na oblohu, malou chvíli

Sledujte, mraky se valí a já se začnu usmívat.

 

A jak letadlo letí kolem, dávám přátelskou vlnu = mávám,

Ahoj!

A pak myslím na Tebe,

Jaký šťastný den.

 

A já létám, létám, létám jako pilot.

Jsem silný, silný, silný jako lev.

Jsem vysoký, vysoký, vysoký jako hora,

až do oblak - ay, ay, ay

 

A já skáču, skáču, skáču jako klokan.

plavu, plavu, plavu, abych byl blízko tebe.

Já Ti třesu, třesu, třesu rukou,

Budeme kamarádi, až do konce.

 

To je takový šťastný den

Sha la lalala

 

Zkontrolovat správně doplněná slova můžeš zde:

 

Český jazyk

 • Přepiš a pošli mi na mail zelený text ze strany 222 v učebnici (doplň správně i/y). Urči počet souvětí.
 • Urči slovní druhy v 9.větě. (Napiš pod text)
 • Trénuj na internetu psaní i/y

 

Matematika

 • PS 3 str. 9 – jenom kdo chce, dále str.13,17,21,22,31,32
 • Počítejte si příklady na písemné + - x :          zlomky, desetinná čísla - opakovat

 

Čtení 

 • četba vlastní knihy – pokračování.

 

Přírodověda, vlastivěda

 • pokračujte v zadaných úkolech

 

Německý jazyk

Když si otevřeš příběh, a než si ho pustíš, podívej se pod příběh, kde je popis gramatiky a slovní zásoba, která se v daném příběhu vyskytuje. Neznámá slovíčka si napiš do slovníčku s překladem. Důležitá slovní zásoba se objeví i na konci příběhu.  Můžeš používat Google překladač nebo překladač na Seznamu. Kdo má „papírový“ slovník, tak si hledá i tam. Poctivě si příběh poslechni, třeba i několikrát, každou větu si přelož. Ke každému příběhu napíšu otázky. Odpovědi si, prosím, napiš do sešitu. Kdo se bude nudit, může poslouchat a překládat si další příběhy. Každý týden napíšu otázky k dalším příběhům.

Mitzi a Maus si hrají na narozeniny

 • WannhastduGeburtstag? Wieheiβt eineKatze? Wieheiβt eineMaus? Wieheiβt einSkelett? Wowohnteine Katze und eine Maus?  Wohnt eine Katze und eine Maus zusammen? Was machen siezusammen? Wie alt sindeine Katze undeine Maus? Habeneine Katze und eine Maus Geburtstagbeide? Wieviel Blumen bekommt eine Katze? Wieviel Kerzenhat eine Maus?
 • Jak popřeješ německy k narozeninám? Najdeš v příběhu.

Mitzi a Maus si hrají na nakupování

 • Was hatnicht eine Katze und eine Mausz u Hause? Wasmagt nich teine Maus? Was kaufen eine Katze und eine Mausim Supermarktauf? Hast eine Katze ein Geld? Wieviel kostet ein Fisch? Wieviel Euro zählteine Katze?    

Domácí příprava 30. 3. - 5. 4. 2020

Anglický jazyk - pro skupinu p. Poláčkové a moji

 • Přelož do školního sešitu: (moje skupina na mail – pouze přeložené věty)
  • Škola končí každý den ve čtyři hodiny.
  • Učí v Londýně češtinu.
  • Miluje ho.
  • Jsi z Ameriky?
  • Kdy poslouchají rádio?
  • Kde bydlí? Proč kouří?
  • Nečtu anglické knihy.
  • Nepracuje v kanceláři.
  • Jsem často unavený.
  • Vždycky chodím do postele v 10 hodin.
  • Obvykle nejezdím do práce tramvají.
 • Napiš 10 vět o tom, co děláš obvykle v týdnu odpoledne.(Možná už máte z minulého úkolu.)

 

Anglický jazyk  - p. uč. Nováková

 • Pokud nějaké slovíčko neznáš, přelož si ho: https://translate.google.cz/?hl=cs#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs 
 • Stáhni si do svého telefonu zdarma aplikaci DUOLINGO - Zelená sovička Tě provede zábavným procvičováním, za které získáš drahokamy. Když budeš procvičovat pravidelně, každý den – celý týden, získáš ohníčky, které Ti přidají další body. Duolingo Ti bude připomínat, že máš procvičovat, a tak se nemusíš bát, že zapomeneš.
 • Sleduj videa, filmy, seriály v angličtině - Sledování anglických videí, seriálů či filmů (s českými titulky) je pro tvou angličtinu velmi přínosné. Bude se Vám to zdát vtipné, ale nejlepší videa, kterým dobře porozumíte, jsou pohádky: Prasátko Pepa. Opakuj, co říkají. Nedoporučuji, abys každé slovíčko hledal ve slovníku, či si věty překládal do češtiny. Je lepší pokoušet se pochopit význam ze souvislostí.
 • https://www.youtube.com/channel/UCAOtE1V7Ots4DjM8JLlrYgg
 • Vyzkoušej kurz - Našla jsem zajímavý kurz angličtiny, kde si spoustu věcí zopakuješ a dozvíš se i něco nového. Kurz má několik lekcí. Paní, která tě jím provede mluví i česky, tak nebudeš mít pocit, že se ztrácíš. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=TWMYkRShs9g 
 • Opakuj si slovní zásobu a gramatiku na internetových odkazech z minulého týdne.

 

Německý jazyk

 • dokončujte a opakujte si již zadaná cvičení

 

Český jazyk

 • uč. str. 156 – tvary podmiňovacího způsobu – nastudovat (opakování)
 • uč. str. 157 cv. 2 – vyber 4 řádky, každý  s jinou osobou (já, ty, my ,vy – cvičení pokračuje na další straně) a napiš mi je na mail v podmiňovacím způsobu (použij např. kdybychom, kdyby…..)
 • uč. str. 138 – zopakuj si skloňování číslovek dva, dvě – viz. tabulka
 • Podívej se na stránky mojecestina.cz  a zadej:  jsi x si   - načti si, kdy se který tvar používá (často v tom chybujete).

 

Matematika

 • PS 3. díl str. 7, str.8/3, str.8/1,2 – pouze kdo chce, str.10/1,2, str.11, str. 18,19,20
 • Na papír:
  • 26,256 – 8,92 = (pod sebe)
  • 3,54 x 1,8=  (pod sebe)
 • Zkontrolujte na kalkulačce.

 

Čtení

 • četba vlastní knihy – pokračování.

 

PŘÍRODOVĚDA

 • učivo do 17.4.
 • 1/učebnice str. 84-85 - pročíst a umět odpovědět na otázky na str. 85/1,2,3,4   Vylučovací soustava
 • 2/str. 86-87  Zrak a sluch -umět popsat obrázky

 

Kdo se bude nudit, doporučuji asi půlhodinové kreslené příběhy na YOUTUBE - Byl jednou jeden život

                                        4 - Kostní dřeň                                               12 - Ucho

                                        5 - Krev                                                             13 - Kůže

                                        6 - Krevní destičky                                         15 - Trávení

                                        7 - Srdce                                                           16 - Ledviny

                                        8 - Dýchání                                                                Svaly a tuky

                                        11 - Oko

VLASTIVĚDA

 • učivo do 17.4.
 • 1/učebnice str. 69-71 - Protektorát Čechy a Morava a otázky na str. 71/1-4
 • 2/str. 72-73 - Druhá světová válka a otázky na str. 74/1-7

Doporučuji na YOUTUBE - Dějiny udatného českého národa č. 99, 100, 101, 102

 


Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

Anglický jazyk

Pokud nějaké slovíčko neznáš, přelož si ho.

Opakování:

slovní zásoba – slovníček

části těla

popis osoby

čas přítomný prostý x čas přítomný průběhový

dailyroutines

Procvičovat můžeš také:

Poslouchej angličtinu:

Sestav si svůj vlastní příběh:

 

Německý jazyk

 • Nauč se časovat sloveso müssen – pracovní sešit s. 48 a podle tohoto časování vypracuj v pracovním sešitě – s.46/cv. 19, 20, 21
 • Př: s.46/cv.
 • 1.věta: Montag: Hausaufgaben machen, Fahrradfahren
 • řešení: AmMontagmuss Peter Hausaufgaben machen undFahrradfahren.
 • OSTATNÍ VĚTY UŽ VYPRACUJTE SAMI
 • Jinak platí opakování slovní zásoby a probraného učiva.
 • www.umimenemecky.cz procvičování slovíček

 

Přírodověda
Učebnice

 • str. 80–81 Pumpa v našem těle – umět odpovědět na otázky str. 81/1-6
 • str. 82–84 Dobře si pochutnat – umět odpovědět na otázky str. 84/1–6

 

Vlastivěda
Učebnice

 • str. 63-65 1. světová válka – otázky str.64/1-7 (ústně)
 • str.  65-66 Československá republika – otázky str.66/1-4 (ústně)
 • str.  67-69 Život v Československu mezi dvěma válkami – otázky str.69/1-6 (ústně)

PC – Dějiny udatného národa českého - VIDEO číslo 93,94,95,96,97,98 (kdo má možnost, podívejte se)

 

Matematika

 • Učebnice, cvičné sešity
 • Uč. str.66/9 další tři příklady
 • Uč. str. 81/16 uč. str. 100/9 uč. str. 101/16 uč.str.86/8 uč. str.105/41
 • uč.str.79/5 (ústně) uč.str.80/8,9
 • Pokud dopíšete cvičný sešit, pořiďte si, prosím, nový.

 

Český jazyk

 • Napiš zamyšlení o tom,jak jsi prožil(a) prvnítéměř dva týdny doma, o tom, jestli dostáváte přiměřeně nebo hodně (či málo) domácích úkolů (učiva), jak vnímáš vzniklou situaci, co si o všem, co se kolem tebe dějemyslíš, jak to vnímáš. Práci mi pošli na mail.
 • Čtení - četba vlastní knihy – pokračování.

 


Domácí příprava do 20.3.2020

Vše si pak projdeme a společně zkontrolujeme.

 

Matematika

 • PS 3.díl str.3-6, dále str. 33,34
 • Uč. str. 66/9 (4 příklady do cvičných sešitů)

 

Český jazyk

 • Muhlhauserová str. 45 dokončit (vyplnit)
 • str. 48/ 6,7,8
 • str. 57/ 14 a) b) c) – vyplnit

Čtení

 • Četba vlastní knihy (referát)

 

Anglický jazyk

 • Opakování frází a slovíček (příběhy)
 • Napiš 10 vět o tom, co doma obvykle děláš, kde jsi byl(a), co jsi zažil(a)…

 

Německý jazyk

 • Slovní zásoba PS str.67–68, doplnit s učebnicí str.79 – 83, časování sloves sein, war, haben, str. 44,45,47 mit,von,bis,zu (učebnice)
 • Můžete využít PC: cvičení on line, pripravy, školákov…,on line učebnice fraus.cz, www.učebnice.cz online, www.matyskova-matematika.cz, výuka pro první stupeň- vysílání ČT1,ČT2…