Domácí příprava 5B

Domácí příprava 23. 3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

 • Prosím, opakujte si již probrané učivo – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, koncovky přídavných jmen – používej učebnici, pracovní sešit. Čtení, sloh – platí zadání z minulého týdne (už se těším na ty zajímavé knihy)
 • Na webových stránkách budete mít i pracovní listy, které si můžete vypracovat.

NOVÉ ZADÁNÍ

 • doplň v knize Tajemství strany: 96 – 109 (opakování přídavných jmen)
 • Zopakuj se určování základní skladební dvojice.

PAMATUJ!

Základní skladební dvojice tvoří podmět(bývá vyjádřen podstatným jménem, které je vždy v 1.pádě) apřísudek(bývá vyjádřen slovesem)

Ptáme se: na přísudek - Co dělali?

                   na podmět - Kdo, co + přísudek?

Příklad: Naši žáci byli dlouho doma.       Co dělali? byli – PŘÍSUDEK

                                                                       Kdo, co byli? žáci – PODMĚT

Procvič si na cvičení:

 • učebnice s.167, cv. 3 – cvičení postupně přepiš do školního sešitu, doplň a vyznač tužkou základní skladební dvojici. Stejně udělej cvičení v učebnici s.168, cv. 4a, b – URČI POUZE ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI.
 • Procvičuj také v Tajemství: s.74/1, 2     s.75/4 – příprava na opakování shody podmětu s přísudkem.
 • KDO SE BUDE NUDIT A CHCE JET NAPŘED MŮŽE SE ZAKOUSNOUT DO KAPITOLY OD STRANY 175 – SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM – S.177/CV. 3, 4        ALE NENÍ NUTNÉ SPĚCHAT
 • Stále sleduj vysílání ČT 2 a pracuj samostatně i na internetu: www.skolakov.eu – kapitoly pro 4.ročník (můžeš tam procvičovat i matematiku)Nově se tu objevila zájmena!!!
 • www.onlinecviceni.cz (i tady se najde matematika)

Anglický jazyk

 • „Angličani“ mohou trénovat slovní zásobu také na www.skolakov.eu
 • Všechna doporučení na procvičování máte na stránkách v dokumentu AJ-5. DĚTI OD PANÍ NOVÁKOVÉ I POLÁČKOVÉ.

Německý jazyk

 • Nauč se časovat slovesomüssen – pracovní sešit s. 48 a podle tohoto časování vypracuj v pracovním sešitě – s.46/cv. 19, 20, 21
 • Př: s.46/cv.
 • 1.věta: Montag: Hausaufgaben machen, Fahrradfahren
 • řešení: AmMontagmuss Peter Hausaufgaben machen undFahrradfahren.
 • OSTATNÍ VĚTY UŽ VYPRACUJTE SAMI
 • Jinak platí opakování slovní zásoby a probraného učiva.
 • Využij www.umimenemecky.cz procvičování slovíček

Matematika

 • Stále platí zadání z minulého týdne – sčítat, odčítat, násobit a dělit (inspiraci najdete v pracovním sešitě, učebnici nebo na internetu)
 • Doporučuji stránky v učebnici: s.99 – 108 (cokoliv umíš, si spočítej)
 • Stále platí, že když si nebudeš vědět rady, piš a já se pokusím ti poradit.
 • Všechny moc zdravím a věřím, že všechno společně zvládneme.

Přílohy:

Domácí příprava do 20. 3. 2020

Milé děti,

posílám vám nějaké úkoly, abyste se doma nenudili. Věnujte se alespoň dopoledne škole, aby návrat do školy nebyl těžký.

Budoucím gymnazistům doporučuji využít volna kintenzivní přípravě na příjímací zkoušky.

Když se vám nebude něco zdát nebo se budete chtít na něco zeptat, budete potřebovat poradit, pište mi na pataciedisoni@seznam.cz.

Ale klidně mi můžete napsat jen tak. :D

Domácí příprava 

Odkazy

 

MÁM PRO VÁS DOBROU ZPRÁVU. PO PŘÍCHODU DO ŠKOLY VÁS TU BUDOU ČEKAT VAŠE ŠKOLNÍ TRIČKA.
PROSÍM RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JEŠTĚ TRIČKO NEZAPLATILI, ZDA BY BYLO MOŽNÉ
ČÁSTKU 183.-KČ ZASLAT NA ÚČET 107-7163160297/0100, do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte.

Děkuji.