Domácí příprava 5B

Shrnutí učiva za týden 8. 6. - 12. 6. 2020

Pondělí 8. 6. 2020

NJ

pracovní sešit

 • s. 63/ dokončit stranu +odstavec F, G ( namalování obrázků je dobrovolné)
 • s.43/7 - provedli jsme kontrolu, kdo nemá dodělá
 • s. 54/9 - provedli jsme kontrolu, kdo nemá, dodělá
 • s. 59/22 - předložka in pojí se se 3. a 4. pádem - Kde? Wo? 3.pád       Kam? Wohin? 4.pád

AJ

 • pracovní sešit - strany 57 až 60 (samolepky jsou uprostřed sešitu)

ČJ

 • dokončit pracovní list - skloňování podstatných jmen (zaslán 2.6.) - cvičení 3
 • Pracovní sešit - s.153/3, 4, 5, 6

M

 • Dokončit pracovní list - s.9/hlavně cvičení 7, 8, 9 - dělení nechám na vašem rozhodnutí

VL

 • Návrat do minulosti - pracovní list, vyplnit během týdne, použít učebnici nebo internet.

 

Úterý 9. 6. 2020

ČJ

 • učebnice s.152/cv. 2 doplnit a napsat do sešitu
 • pracovní sešit s.32/ cv.8, 9

M

 • pracovní sešit - s.48/cv.9, 10, 11, cv.13 udělat popř. společně s rodiči - odkazuji na cvičení 11, cv.16, 17       s.50/cv.1

Čtení

 • s. 116/celá strana
 • s.117/cv. 1, 2, 3-dobrovolně, 4           s.118/cv. 5, 6 - použij internet, cv.7 - přečíst, cv. 8 pouze podtrhnout ve cv.7 důležité informace, 9, 10 - zase se podívej na internet

 • vyplnit pracovní list - použít encyklopedie, vyhledávání na internetu, v učebnici 

 

Středa 10. 6. 2020

NJ

 • pracovní sešit - s. 56/cv.15, 16, 19, 21 - proběhla kontrola, doplnění

AJ

 • V pracovním sešitě vypracováno a doplněno vše do strany 50.      s.50/cv.9

ČJ

 • Projížděli jsme si úlohy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia  - PRO ZAJÍMAVOST
 • https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/2020/C5A_2020_DT.pdf
 • Učebnice s.149/cv.3,    s.152/cv.4    s.154/cv.3         všechna cvičení ústně
 • pracovní sešit s. 32/cv.10

M

 • pracovní sešit s. 59/cv. 1 a, b, c, d                   s.60/cv.2

DŮLEŽITÁ INFORMACE

17.ČERVNA, ve středu, přinesete ve 12.00 učebnice k vrácení - ČJ - učebnice, Čítanka, M - učebnice, učebnice - Vlastivěda, přírodověda. Všechny učebnice budou zalepené, bez obalů, popř. vygumované. U zničených učebnice bude stanovena míra poškození a náhrada k zaplacení. Nebudou-li vráceny učebnice nebo uhrazeno poškození, nebude vydáno vysvědčení.

Vysvědčení se bude vydávat 26.června2020, v pátek od 8:00, všichni budou v rouškách. 

Kdo si ještě neodnesl všechny věci, tak tak učiní.

 

Čtvrtek 11. 6. 2020

NJ

 • pracovní sešit - kontrola cvičení, kdo nemá dodělá
 • s.58/cv. 21
 • s.63/Mein Projekt H-K

AJ

 • pracovní sešit - vše do strany 53
 • učebnice s.53, 54 - přečíst a přeložit

ČJ

učebnice

 • s.156/cv.2 - ústně
 • s.157/cv.2 - ústně

pracovní sešit

 • s.33/cv1 - otázky pod textem
 • s.34/cv.1 - určit základní skladební dvojice
 • cv.2.  - 2.a 3.věta - rozvinout o další větné členy.

M

 • pracovní sešit s.60/b, c        s.61/cv.3, 4

 

Pátek 12. 6. 2020

ČJ

 • pracovní listy  viz příloha

M

 • pracovní sešit s.38/cv.1              s.50/cv. 3, 4

Čtení

 • Dokončit pracovní sešit - s. 120-121, s.122-125

 

Připomínám středu 17.6.2020 - odevzdat učebnice.

 

Shrnutí učiva za týden 1. 6. - 5. 6. 2020

1.6.

ČJ

 • Cvičný diktát - děti si sami opravily - učebnice s.131/cv. 3.
 • Pracovní listy . mluvnické kategorie - celé, Skloňování podstatných jmen - cv.1 a, b

 • Zlomky, pracovní sešit 3.díl - s.37/1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Pracovní list - s.18/cv.1, 2

Čtení 

 • Hravé čtení s.110-111 

 • Opakování - oběhová soustava, filmy na yotube.

 

2.6.

AJ

 • Pupilsbook - příběh - s. 47, 48 - přečíst a přiložit

NJ

 • Opakovali jsme tvoření otázek a odpovědí napříč tématy, můžete opakovat cokoliv.

ČJ

 • Opakování číslovek učebnice s.134, pracovní list - vyznačená cvičení.
 • Učebnice - s.138/cv.1, 139/2, 143/1a, 2, 3,  - VYPRACOVAT ÚSTNĚ

M

 • Matematika 3.díl - s.36/cv.27, 28, 30, 31, 32

VL

 • Opakování - Slovensko - filmečky na youtube

 

3.6

AJ

 • Opakování nepravidelné tvary množného čísla podstatných jmen.
 • Části těla zvířat - vyhledejte si a zapiš si: veselý, vysoký, jeden zub, šupiny, zobák, roh, žihadlo, hříva, kopyto, chobot, ocas, jazyk, savec, plaz
 • Pupilsbook - s.47, 48, 49 - přečíst, s. 50 - přečíst a spojit s obrázky.

NJ

 • Otázka a odpovědi - oskenované listy - zkuste si vyzkoušet odpovědi nebo vyzkoušet hru v učebnici s.76-77.
 • Pracovní sešit s.62 - Mein Projekt s.62 D, E
 • učebnice s. 65/6, 65/7, 69/15  - přečíst, ústně si odpovědět na otázky - NEPSAT 

ČJ

 • Důkladně si přečíst a zopakovat učivo o slovesech - učebnice s.146-147, hlavně slovesný způsob.
 • Slovesa dát do správného tvaru - viz příloha foto (hráli jsme s dětmi jako běhací diktát).

M

 • Matemetika 3 - pracovní sešit s.44/cv.1,3            45/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Přílohy:

 

Shrnutí učiva za týden 25. 5. - 29. 5. 2020

25. 5.

ČJ - přečti text Covid 19.
Fajfkou označ vše, co už si věděl,
- minusem označ vše, co si zjistil, že je jinak, než sis myslel
+ plusem označ vše, co si objevil nového
? otazníkem označ vše, co je neznámé nebo, co potřebuješ vysvětlit ( neznámé pojmy vyhledej nebo se zeptej rodičů)
Vyplň druhý list.

 

26.5.

ČJ - rozbor věty (napiš do sešitu)

Bab_čka mně/mě požádala, ab_chv_lešt_lanáb_tek v ob_vac_m pokoji. 

1. doplň a zdůvodni i/y

2. urči co je to za větu - jednoduchá/souvětí

3. urči slovní druhy

4. urči základní skladební dvojice

5. napiš větný vzorec

6. vypiš podstatná jména a slovesa a urči u nich mluvnické kategorie

7. urči druh zájmena a přídavného jména

Zopakovat si základní informace o přídavných jménech - viz.učebnice s.100-101

učebnice: s.115, cv.1a

                    s.115, cv. 2 + úkoly a-h

M - Matematika učebnice s.40, cv.11, 13            s. 43, cv.7, 10         s.42, cv.3       POUZE VYPOČÍTEJ.

Vypracuj do školního sešitu.

ČTENÍ - s.105

PŘÍRODOVĚDA - opakování: srdce a oběhová soustava

https://www.youtube.com/watch?v=XbE5uhiYJn0  


27.5.
NJ - poslech, zopakování slovní zásoby z poslechu 

https://edu.ceskatelevize.cz/…129

https://edu.ceskatelevize.cz/…158

ČJ - vypracovat pracovní list.

M - vypracovat pracovní list, zopakovali jsme si v PS s.22 - aritmetický průměr

VV - malovali jsme kytici ve váze (pouze dobrovolný úkol)

 

28.5

AJ

Žáci opakovali 7. lekci.

Napiš, co děláte ráno - 5 vět - do sešitu.

 NJ

Pracovní sešit - s.62 - Mein Project A. B, C - odpovědi celou větou

Poslech: https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-velikonoce-5e44245e4908cf0125158174

https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-skladaji-mapu-evropy-5e44245a4908cf012515812e

ČJ

Zopakovat si teorii z učebnice Zájmena s. 120-122

Kontrola cvičení z pracovního sešitu s.28/cv.4,5 - kdo nemá, doplní

Učebnice s.121/cv.3 - vypracovat so ŠS - 3 sloupečky, vypsat osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena

M

Pracovní sešit s. 35/cv. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Můžete posílat nebo přinést v pondělí ke kontrole - ve 13:00.

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 18.5. – 22.5. 2020

Foto v tričku – stále posílejte svá fota v třídních tričkách, na závěr roku bych vám chtěla udělat foto na památku. :-)

Český jazyk

 • Mluvnice
  • PS s.46/b     46/8    46/9   47/10-pouze doplnit, nepřepisovat
 • Čtení
  • stále trvá: dokončit Četbu – zápis o 3 knihách, odevzdat ke kontrole.
  • Hravé čtení – s.103-104
 • Sloh
  • stále platí zápisy do deníku
  • Slohová práce: Co si myslíte o této době – pocity, myšlenky, váš názor. STÁLE NEODEVZDALI VŠICHNI!!!!

 

Anglický jazyk

AJ/Poláčková

 • Posílejte na mail – polackova.irena@zsedisonova.cz
 • Napiš otázky podle vzoru a odpověz:  UČ str.47/1  (6 otázek, 6 odpovědí)
 • Whatis a……………doing? (shoemaker, baker, rich man, wife, farmer, elves)
 • Přečti si story str.48 a 49

 

AJ/Nováková – zadané již minulý týden

Dobrý den páťáci,

Posílám další úkol na AJ.

Práci si rozvrhněte do dalších čtrnácti dní (do 25.5. 2020). Jde pouze o opakování 7.lekce. 

Vezměte si učebnici, pracovní sešit a hurááá do práce. Tentokrát mi nic posílat nemusíte. Spoléhám na Vás.

Připravila jsem vám poslech z našeho CD, stáhněte si „stopy“ a pouštějte si je, lépe se trénuje výslovnost. 

Učebnice: 

 • Zazpívej si písničku na straně 41“The troll’s song“ (Stopa 1) 
 • Přečti si příběh na straně 42 „Troll trouble“ (Stopa2), ústně přelož. 
 • Zazpívej si píseň na straně 44 „Quick, double quick“ (Stopa 4): FIRST/THEN/NEXT/FINALLY 
 • Přečti si příběh na straně 45 „Spike’s web page“ (Stopa 6), ústně přelož. 
 • Přečti si příběh na straně 46 „It’s a troll“ (Stopa 8), ústně přelož. 

Pracovní sešit: 

 • Dodělej si cvičení 7 lekce (strany 41-46), poslechové cvičení nedělej. 

Slovíčka ze 7 lekce „Troll trouble“ budete umět JKBM (jako když bičem mrská), dostali jste je od svých třídních učitelek, budou nalepeny ve slovníčku. Pro Ty z Vás, kteří si slovíčka někam založili a již je nemohou najít, jsem je oskenovala a posílám je v příloze. Vytiskněte si je a nalepte. :)

Krásný zbytek dne.

Vaše angličtinářka A.

 

Německý jazyk

 • Poslat i předešlé domácí úkoly!!!!!!
 • Učebnice s.65/6 + slovní zásoba        PS s.57/19   58/21   

 

Matematika

 • Zkontroluj si zda máš hotovo: PS s. 3/3   s.5/3, 4, 5   s.6/1, 2, 3   s.8/3     s.9/2, 3   s.12/1, 2   s.13/1, 2      s.19/2    s.20/2    s.31/1, 5, 7  
 • Matematika 3.díl – PS s. 32/9, 10, 13, 2  s.33/3 – 10(kdo ještě nemá, dokončí) NOVĚ – s.34/11-16

 

Vlastivěda

 • Přečíst s.46-48 Velká Británie, Francie - udělat zápis, který bude obsahovat: namalovat státní vlajky, napsat hlavní města, vypsat sousední státy, vypsat řeky, památky, města, (alespoň 4).

 

Přírodověda

 • DOKONČIT VŠE, CO CHYBÍ A ODEVZDAT KE KONTROLE!!!!!

 

Hudební výchova

 • Vypracovat a odevzdat zadaný referát!!!!!

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 11. 5. – 15. 5. 2020

Foto v tričku – stále posílejte svá fota v třídních tričkách, na závěr roku bych vám chtěla udělat foto na památku.

Zasílání domácí přípravy – všechno co vypracujete, vyfoťte nebo oskenujte a zašlete na náš třídní mail nebo na WhatsApp. Kdo má s tímto způsobem problém, může vhodit do poštovní schránky školy, všechno podepište a označte. Učebnice a pracovní sešity budu postupně vracet. Je to důležité pro vaše hodnocení.

ZASÍLÁNÍ ÚKOLŮ STÁLE TRVÁ A STÁLE TRVÁ, ŽE JE TO DŮLEŽITÉ PRO VAŠE HODNOCENÍ A K VAŠÍ DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ BUDE PŘIHLÍŽENO.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM – PROZÁJEMCE – POZOR!! ZPOPLATNĚNO

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/prijimacky-nanecisto-online.asp

 

Český jazyk

Mluvnice

Čtení

 • stále trvá: dokončit Četbu – zápis o 3 knihách, odevzdat ke kontrole.
 • Hravé čtení – s.99-101

Sloh

 • stále platí zápis do deníku
 • Slohová práce: Co si myslíte o této době – pocity, myšlenky, váš názor. Kdo ještě neodevzdal – odevzdalo pouze 7 žáků !!!!!!  poslatmailem.

 

Anglický jazyk

 • AJ/Poláčková
  • Posílejte na mail – polackova.irena@zsedisonova.cz
  • Řešení z minula: on, in, on, in, at, at, in, on, at, on, in, at, at, in, in, on
  • Napiš slovy do šk.sešitu: první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, dvacátý první, třicátý, třináctý, osmnáctý, sedmdesátý šestý, sto padesátý šestý.
  • 44, 281, 57, 35, 92, 69, 15, 11
  • Letopočet: 2020, 1945, 1348, 1989

AJ/Nováková

Dobrý den páťáci,

Posílám další úkol na AJ.

Práci si rozvrhněte do dalších čtrnácti dní (do 25.5. 2020). Jde pouze o opakování 7.lekce. 

Vezměte si učebnici, pracovní sešit a hurááá do práce. Tentokrát mi nic posílat nemusíte. Spoléhám na Vás.

Připravila jsem vám poslech z našeho CD, stáhněte si „stopy“ a pouštějte si je, lépe se trénuje výslovnost. 

Učebnice: 

 • Zazpívej si písničku na straně 41“The troll’s song“ (Stopa 1) 
 • Přečti si příběh na straně 42 „Troll trouble“ (Stopa2), ústně přelož. 
 • Zazpívej si píseň na straně 44 „Quick, double quick“ (Stopa 4): FIRST/THEN/NEXT/FINALLY 
 • Přečti si příběh na straně 45 „Spike’s web page“ (Stopa 6), ústně přelož. 
 • Přečti si příběh na straně 46 „It’s a troll“ (Stopa 8), ústně přelož. 

Pracovní sešit: 

 • Dodělej si cvičení 7 lekce (strany 41-46), poslechové cvičení nedělej. 

Slovíčka ze 7 lekce „Troll trouble“ budete umět JKBM (jako když bičem mrská), dostali jste je od svých třídních učitelek, budou nalepeny ve slovníčku. Pro Ty z Vás, kteří si slovíčka někam založili a již je nemohou najít, jsem je oskenovala a posílám je v příloze. Vytiskněte si je a nalepte. :)

Krásný zbytek dne.

Vaše angličtinářka A.

 

Německý jazyk

 • Poslat i předešlé domácí úkoly. 
 • Učebnice s.65/6 + slovní zásoba       
 • PS s.56/15, 16, 17

 

Matematika

 • Pro zájemce o gymnázium: M 3, PS s.57-58
 • Zkontroluj si zda máš hotovo: PS s. 3/3   s.5/3, 4, 5   s.6/1, 2, 3   s.8/3     s.9/2, 3   s.12/1, 2   s.13/1, 2      s.19/2    s.20/2    s.31/1, 5, 7  
 • Matematika 3.díl – PS s.32/9, 10, 13, 2       s.33/3 - 10
 • Dobrovolně: s.10/2, 11/2, s. 17/ Celá čísla – seznámit se a pokusit se vyřešit s.17/2
 • s.21, 22 – aritmetický průměr – s.21/2, 3    s.22/1

 

Vlastivěda

 • Referát o zajímavém městě (kdo ještě neodevzdal), přečíst s.43-45 Rakousko - udělat zápis, který bude obsahovat: namalovat státní vlajku, napsat hlavní město, vypsat sousední státy, vypsat pohoří, řeky, nížiny, rakouská města, (alespoň 4), počet obyvatel, světové organizace – účast, zemědělství.

 

Přírodověda

 • s. 92 – 94 – Rozmnožovací soustava– přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.94 – Co je důležité? – odpověz si na otázky
 • https://www.youtube.com/watch?v=J_FLRhAa9H0            pusť si   :-) DOKONČIT

 

Hudební výchova

 • Vypracovat a odevzdat zadaný referát – přehled zadaných referátů je na webových stránkách školy – nejpozději do 15.5.2020

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 4.5. – 8.5. 2020

Foto v tričku – stále posílejte svá fota v třídních tričkách, na závěr roku bych vám chtěla udělat foto památku. :-)

Zasílání domácí přípravy – všechno co vypracujete, vyfoťte nebo oskenujte a zašlete na náš třídní mail nebo na WhatsApp. Kdo má s tímto způsobem problém, může vhodit do poštovní schránky školy, všechno podepište a označte. Učebnice a pracovní sešity budu postupně vracet. Je to důležité pro vaše hodnocení.

ZASÍLÁNÍ ÚKOLŮ STÁLE TRVÁ A STÁLE TRVÁ, ŽE JE TO DŮLEŽITÉ PRO VAŠE HODNOCENÍ A K VAŠÍ DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ BUDE PŘIHLÍŽENO.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM  - PRO ZÁJEMCE  - POZOR! ZPOPLATNĚNO

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/prijimacky-nanecisto-online.asp

 

Český jazyk

Mluvnice

 • pracovní listy z ČJ odevzdejte do 15.5.2020 (doba vypracování 14 dní)
 • PS s. 45, cv. 5, 6, 7 – odevzdat do 8.5. 2020
 • POSÍLEJTE NA MAIL, WHATSAPP NEBO DO KONCE TÝDEN DO SCHRÁNKY ŠKOLY

Čtení

 • stále trvá: dokončit Četbu – zápis o 3 knihách, odevzdat ke kontrole.
 • Hravé čtení –  s.95-98

Sloh

 • stále platí zápis do deníku
 • Slohová práce: Co si myslíte o této době – pocity, myšlenky, váš názor. Kdo ještě neodevzdal z minulého týdne -  poslat do mailu.

 

Anglický jazyk

AJ/Poláčková

Posílejte na mail – polackova.irena@zsedisonova.cz

Doplň předložky ON,AT, IN

____Monday, ___the evening, ___Thursday evening, ___1985, ___Christmas, ___night, ___the night, ___New Year´s Day, ___the end of the week, ___ the 17th of February, ___May, ___the weekend, ___ten o´clock, ___the spring, ___the holidays, ___Tuesdays

 

AJ/Nováková

UČIVO Z MINULÉHO TÝDNE – POSLAT DO 6.5.2020

Poslat do 6. 5. 2020 na email andre.nov@seznam.cz

Dance Monkeyhttps://www.youtube.com/watch?v=ehjQJb7wWqY

 

They say „oh my god“ I see the way you _____
Take your______, my dear, and place them both in mine
You know you ____ me dead while I was passing by
And now I beg to see you dance just one more time

Ooh I see you, see you, see you every _____
And oh my I, I, I like your ______
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

So they say
____ for me, ____ for me, ____for me, oh, oh, oh
I've never seen anybody do the things you do ______
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay
And when you're done I'll make you do it all again

I said oh my god I see you ______ by
Take my hands, my dear, and look me in my _____
Just like a ______ I've been dancing my whole life
you just beg to see me dance just one more time.

 

Říkají "Oh, můj bože", já vidím směr, ty záříš.
Beru tě za ruku, má drahá, a umisťuji ji do své.
Víš, že jsi mě zastavila od smrti, zatímco jsem procházel.
A teď, já prosím, abych tě viděl tančit ještě jednou.

 

Ooh, vidím tě, pokaždé.
A oh, líbí se mi tvůj styl.
Ty, ty mě nutíš chtít plakat.
A teď prosím, abych tě viděl tančit ještě jednou.

Tak říkají
Tanči pro mě, oh-oh-oh.
Nikdy jsem neviděl někoho dělat to, co děláš ty.
Říkají, hýbej se pro mě, ayy-ayy-ayy.
A když máš hotovo, donutím tě to udělat znovu.

 

Řekl jsem "Oh, můj bože", já vidím, záříš.
Vezmi mě za ruku a podívej se mi do očí.

Jako opice budeme tančit po celý život.

Prosím, abych tě mohl vidět tančit ještě jednou.

1. Doplň slova do písničky podle poslechu, můžeš si pomoct textem písně.

2. Přelož slovíčka:

Shine

 

Every time

 

Dead

 

Cry

 

One more time

 

Again

 

Beg

 

Move

 

 

3. Vypiš, co nejvíce sloves z písničky:

 

Německý jazyk

 • NJ - učebnice - s.63– přečtěte si a zkuste přeložit.
 • PS - s.  54/11, 55/12, 14Poslat i předešlé domácí úkoly. 

 

Matematika

 • Pro zájemce o gymnázium: M 3, PS s.57-58
 • Matematika 3.díl – PS s. 31/1, 5, 7, 9, 10, 2
 • Dobrovolně: s.10/2, 11/2, s. 17/ Celá čísla – seznámit se a pokusit se vyřešit s.17/2
 • s.21, 22 – aritmetický průměr – s.21/2, 3    s.22/1

 

Vlastivěda

 • Referát o zajímavém městě (kdo ještě neodevzdal), přečíst s.40-43 - Německo, udělat zápis, který bude obsahovat: namalovat státní vlajku, napsat hlavní město, vypsat sousední státy, vypsat pohoří, řeky, nížiny, německá města, přístavy (alespoň 4), počet obyvatel, světové organizace – účast, těžba nerostných surovin – jakých ?, průmysl – jaký?, zemědělství.

 

Přírodověda

 • S.89 – 91 – Kdo má v těle hlavní slovo – přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.91 – Co je důležité? – odpověz si na otázkyDOKONČIT
 • s. 92 – 94 – Rozmnožovací soustava– přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.94 – Co je důležité? – odpověz si na otázky

 

Hudební výchova

 • Vypracovat a odevzdat zadaný referát – přehled zadaných referátů je na webových stránkách školy – nejpozději do 15.5.2020

 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 27.4. – 1.5.

Foto v tričku – stále posílejte svá fota v třídních tričkách, mám zatím pouze 3 fotografie.

Zasílání domácí přípravy – všechno co vypracujete, vyfoťte nebo oskenujte a zašlete na náš třídní mail nebo na WhatsApp. Kdo má s tímto způsobem problém, může vhodit do poštovní schránky školy, všechno podepište a označte. Učebnice a pracovní sešity budu postupně vracet. Je to důležité pro vaše hodnocení. Od některých dětí nemám stále nic. :-(

ZASÍLÁNÍ ÚKOLŮ STÁLE TRVÁ A STÁLE TRVÁ, ŽE JE TO DŮLEŽITÉ PRO VAŠE HODNOCENÍ A K VAŠÍ DOMÁCÍ PŘÍPRAVĚ BUDE PŘIHLÍŽENO.

 

Český jazyk

Mluvnice

 • stále trvá úkol: dokončit Tajemství (strany 74-89) – bude se odevzdávat 4.5.2020
 • Stále platí - PS s.40/11, 12, s.41/13 (nastuduj nejdříve v učebnici s.179), s.41/14, 15 – urči základní skladební dvojici, 16 – POSÍLEJTE NA MAIL, WHATSAPP NEBO DO KONCE TÝDEN DO SCHRÁNKY ŠKOLY
 • Nové zadání – PS – s.44, cv.1, 2, 3, 4

Čtení

 • stále trvá: dokončit Četbu – zápis o 3 knihách, odevzdat ke kontrole.
 • Hravé čtení – s.88 – 91, s.92-94

Sloh

 • stále platí zápis do deníku, slohová práce: Co si myslíte o této době – pocity, myšlenky, váš názor. Poslat do mailu.

 

Anglický jazyk

AJ/Poláčková

 • PS str.44/10, str. 45/celé
 • UČ str 46/celé
 • Přelož podle vzoru:
  • mísa ovoce – a bowl of fruit
  • Sklenice vína, kostka cukru, šálek čaje, kapka deště, porce hranolků, list papíru, kus koláče, sklenice marmelády, lžička cukru, plechovka sardinek, láhev whisky, pytlík bonbónů, lžíce medu, svazek květin
 • Nápověda: ( portion, sheet, bunch, tin, jar, cube)                                    

AJ/Nováková

 

They say „oh my god“ I see the way you _____
Take your______, my dear, and place them both in mine
You know you ____ me dead while I was passing by
And now I beg to see you dance just one more time

Ooh I see you, see you, see you every _____
And oh my I, I, I like your ______
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

So they say
____ for me, ____ for me, ____for me, oh, oh, oh
I've never seen anybody do the things you do ______
They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay
And when you're done I'll make you do it all again

I said oh my god I see you ______ by
Take my hands, my dear, and look me in my _____
Just like a ______ I've been dancing my whole life
you just beg to see me dance just one more time.

 

Říkají "Oh, můj bože", já vidím směr, ty záříš.
Beru tě za ruku, má drahá, a umisťuji ji do své.
Víš, že jsi mě zastavila od smrti, zatímco jsem procházel.
A teď, já prosím, abych tě viděl tančit ještě jednou.

 

Ooh, vidím tě, pokaždé.
A oh, líbí se mi tvůj styl.
Ty, ty mě nutíš chtít plakat.
A teď prosím, abych tě viděl tančit ještě jednou.

Tak říkají
Tanči pro mě, oh-oh-oh.
Nikdy jsem neviděl někoho dělat to, co děláš ty.
Říkají, hýbej se pro mě, ayy-ayy-ayy.
A když máš hotovo, donutím tě to udělat znovu.

 

Řekl jsem "Oh, můj bože", já vidím, záříš.
Vezmi mě za ruku a podívej se mi do očí.

Jako opice budeme tančit po celý život.

Prosím, abych tě mohl vidět tančit ještě jednou.

1. Doplň slova do písničky podle poslechu, můžeš si pomoct textem písně.

2. Přelož slovíčka:

Shine

 

Everytime

 

Dead

 

Cry

 

One more time

 

Again

 

Beg

 

Move

 

 

3. Vypiš, co nejvíce sloves z písničky:

 

Německý jazyk

 • NJ - učebnice - s.59, s.60 - přečíst a přeložit si. 
 • PS - s. 51/1, 2, 3 - napiš k obrázkům názvy 
 • 52/4, 53/7, 54/9, 54/1Poslat i předešlé domácí úkoly. 

 

Matematika

 • Pro zájemce o gymnázium: M 3, PS s.57-58
 • Matematika 3.díl – PS s. 8/3, s.9/1, 2, 3   PS 13/1 – poznej, 2 – změř a zapiš, s.12/2, 1- síť krychle a kvádru – viz. M 2, s. 20/2
 • Dobrovolně: s.10/2, 11/2
 • strana 17/ Celá čísla – seznámit se a pokusit se vyřešit s.17/2

 

Vlastivěda

 • Referát o zajímavém městě (kdo ještě neodevzdal), přečíst s.38-40 - Polsko, udělat zápis, který bude obsahovat: namalovat státní vlajku, napsat hlavní město, vypsat sousední státy, vypsat pohoří, řeky, nížiny, polská města, přístavy (alespoň 4), počet obyvatel, světové organizace – účast, těžba nerostných surovin – jakých ?, průmysl – jaký?, zemědělství.

 

Přírodověda

 • s. 86 – 89 – Vidím vás, slyším vás….  - přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.89 – Co je důležité? – odpověz si na otázkyDOKONČIT
 • S.89 – 91 – Kdo má v těle hlavní slovo – přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.91 – Co je důležité? – odpověz si na otázky

 

Hudební výchova

 • Vypracovat a odevzdat zadaný referát – přehled zadaných referátů je na webových stránkách školy – nejpozději do 15.5.2020

 

 

Domácí příprava 20. – 24. 4. 2020

Foto – prosím, vyfoťte se v novém tričku a pošlete mi fotku. Pokusím se z nich do konce školního roku udělat vzpomínku n a letošní „zvláštní“ školní rok.

Na pondělním setkání s dětmi bude vráceno zaplacené vstupné do divadla.

Pracovní listy odevzdat do 30.4.2020

Zasílání domácí přípravy – všechno co vypracujete, vyfoťte nebo oskenujte a zašlete na náš třídní mail nebo na WhatsApp. Kdo má s tímto způsobem problém, může vhodit do poštovní schránky školy, všechno podepište a označte. Učebnice a pracovní sešity budu postupně vracet. Je to důležité pro vaše hodnocení. Od některých dětí nemám stále nic.:-(

Když si nebudete něčím jistí, tak pište. :-)

 

Český jazyk

Mluvnice

Sloh

 • stále pokračujte v deníku, postupně můžete posílat. Ráda si vaše pocity a nálady přečtu.

Čtení

 • Hravá čítanka, s.88 – 91, knihy do Četby – kdo bude mít splněno (3 knihy) může odevzdat

 

Anglický jazyk

AJ/Poláčková

 • Přelož věty do školního sešitu:
  • Některá zvířata spí ve dne a loví v noci. Netopýři spí vzhůru nohama. Indicie jsou pod lavičkou. Kdy máš narozeniny? Narodil jsem se ….(doplň datum – slovy). Právě peču mamince dort k svátku. Podívej, to je moje oblíbené lízátko. Nemůžu zastavit. Mám hlad a žízeň.

AJ/Nováková

Ahoj moji milí žáci z pátých ročníků!

Připravila jsem Vám pracovní list, který mi prosím vyplňte do 24.4.2020 a pošlete zpět na adresu andre.nov@seznam.cz. K vyplnění můžete použít sešit, slovníček, učebnici, internet. :-)

1. Odpověz na otázku celou větou:

 • Where is your bed?
 • What's your favorite film?
 • Do you like spring?
 • What are you doing now?
 • Have you got a pet?

2. Přelož věty (použij: Thereis…/There are…):

 • Ve třídě je hodně dětí.
 • Před domem jsou auta.
 • Na stromě je kočka.
 • Za boudou je pes.

3. Doplň správný tvar slovesa být (am, are, is):

 • Peter _ not atschooltoday.
 • Why _ theirfriends so sad?
 • My mum _ in thekitchennow.
 • I _ not very goodatfootball.

4. Popiš svého oblíbeného zpěváka (8 vět)

 

Německý jazyk

 • PS s.44-45, test PS s.49 – 50, do sešitu napsat a doplnit Uč. s 57/26 – doplnit tvary slovesa müsen (viz s.57), Uč s. 58/27
 • Pouštět si, poslouchat a překládat si MitziundMaus - https://edu.ceskatelevize.cz/

 

Matematika

 • Dodělat pracovní sešit Matematika 2.díl – zkuste vypracovat s.61/1, 4, s.62/2, 3, Matematika 3.díl – s.3/3, 1, s.5/2, 3, 4, 5 ( 1-dobrovolně), s.4-dobrovolně, s.6/1, 2, 3

 

Vlastivěda

 • Referát o zajímavém městě (kdo ještě neodevzdal), přečíst s.35-37 - Slovensko, udělat zápis, který bude obsahovat: namalovat státní vlajku, napsat hlavní město, vypsat sousední státy, vypsat pohoří, řeky, nížiny, slovenská města (alespoň 4), počet obyvatel, světové organizace – účast.

 

Přírodověda

 • s. 84 – Aby byl v těle pořádek - přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.85 – Co je důležité? – odpověz si na otázky
 • s. 86 – Vidím vás, slyším vás….  - přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.89 – Co je důležité? – odpověz si na otázky

 

Hudební výchova

 • Vypracovat a odevzdat zadaný referát – přehled zadaných referátů je na webových stránkách školy – nejpozději do 15.5.2020. Vypracováno mají: JČ, MČ, TJ, MM, LP, KrS, MŠ, OZ.

 

 

Domácí příprava 6. 4. - 17. 4. 2020

Ahoj děti, posílám hodně pozdravů a energie do dalších dnů. Na vypracování těchto úkolů máte dost času, jelikož mezitím jsou velikonoční prázdniny a ty si musíte rozhodně užít :-). Tyto úkoly máte až do 17.4. Prožijte krásné a pohodové Velikonoce.:-)

Český jazyk

 • Sloh – popiš do svého deníku, jak jste slavili doma Velikonoce a které tradice dodržujete. Můžeš dobrovolně přikreslit do deníku velikonoční obrázek.
 • Čtení – čti svoji knihu nebo dodělej úkoly z minulého týdne. Vypracuj v Hravé čítance strany 84-87.
 • Mluvnice – pracuj na kapitole Podmět a přísudek, PS s.35/1,2     s.36/3   s.37/5, 7   s.39/9, 10

 

Matematika

 • pracuj na stále na stranách v učebnici: 99-108, stále platí – PS s. 38-39. Vypracuj, když zvládneš PS s. 43 – 47 (na těchto stranách pracuj do konce naší nepřítomnosti ve škole)
 • PS s.49/1, 2   s.52/1-tabulka, 2, 3      s.53/1, 2, 3, 4

 

Anglický jazyk

AJ/Poláčková

 • Přelož věty v přítomném průběhovém čase (probírá právě teď):
 • Spíš? Co má dnes na sobě?  Hledám své klíče. Pracuje v kanceláři svého otce. Dívám se na televizi. Staví nový hotel na náměstí. Jím rychle, protože mám hlad. Tento rok studuji cizí jazyky. Proč mě neposloucháš? Tento rok pracuje v nové jazykové škole. Tvůj syn letos opouští školu? Učí své děti číst a psát.

 

AJ /Nováková – práce s poslechem

 • Připravila jsem si pro Vás písničku, kterou si poslechněte a doplňte slova do anglického textu. Anglickou verzi si přepište do sešitu.
 • Píseň se naučte, zatancujte a naučte se nová slovíčka.
 • Společně si zazpíváme, až se sejdeme ve škole. :-)
 • Odkaz na píseň:

Such A Happy Day

Beenlookingatthe _____, for a littlewhile
Watchthe ______roll by, and I start to ________ .

And as a _____ flies past, I give a friendlywave,
Hello!
And then I thinkabout ____,
What a happy day.

 

And I _______________, like a pilot.
I'm as strong, strong, strong as a ______.
I'm as _______________ as a mountain,
in the ___ - ay, ay, ay

 

And I jump, jump, jumplike a _________.
I __________________ to beclose to you.
I shake, shake, shakeyou by the_______,
We'llbe _____, tillthe end.

 

Thisis such a _________            4x
Sha la lalala

And I …

Dívali jsme se na oblohu, malou chvíli

Sledujte, mraky se valí a já se začnu usmívat.

 

A jak letadlo letí kolem, dávám přátelskou vlnu = mávám,

Ahoj!

A pak myslím na Tebe,

Jaký šťastný den.

 

A já létám, létám, létám jako pilot.

Jsem silný, silný, silný jako lev.

Jsem vysoký, vysoký, vysoký jako hora,

až do oblak - ay, ay, ay

 

A já skáču, skáču, skáču jako klokan.

plavu, plavu, plavu, abych byl blízko tebe.

Já Ti třesu, třesu, třesu rukou,

Budeme kamarádi, až do konce.

 

To je takový šťastný den

Sha la lalala

 

Zkontrolovat správně doplněná slova můžeš zde:

 

Německý jazyk

Když si otevřeš příběh, a než si ho pustíš, podívej se pod příběh, kde je popis gramatiky a slovní zásoba, která se v daném příběhu vyskytuje. Neznámá slovíčka si napiš do slovníčku s překladem. Důležitá slovní zásoba se objeví i na konci příběhu.  Můžeš používat Google překladač nebo překladač na Seznamu. Kdo má „papírový“ slovník, tak si hledá i tam. Poctivě si příběh poslechni, třeba i několikrát, každou větu si přelož. Ke každému příběhu napíšu otázky. Odpovědi si, prosím, napiš do sešitu. Kdo se bude nudit, může poslouchat a překládat si další příběhy. Každý týden napíšu otázky k dalším příběhům.

Mitzi a Maus si hrají na narozeniny

 • WannhastduGeburtstag? Wieheiβt eineKatze? Wieheiβt eineMaus? Wieheiβt einSkelett? Wowohnteine Katze und eine Maus?  Wohnt eine Katze und eine Maus zusammen? Was machen siezusammen? Wie alt sindeine Katze undeine Maus? Habeneine Katze und eine Maus Geburtstagbeide? Wieviel Blumen bekommt eine Katze? Wieviel Kerzenhat eine Maus?
 • Jak popřeješ německy k narozeninám? Najdeš v příběhu.

Mitzi a Maus si hrají na nakupování

 • Was hatnicht eine Katze und eine Mausz u Hause? Wasmagt nich teine Maus? Was kaufen eine Katze und eine Mausim Supermarktauf? Hast eine Katze ein Geld? Wieviel kostet ein Fisch? Wieviel Euro zählteine Katze?    

 

Vlastivěda

 

Přírodověda

 • Dokončuj úkoly z minulého týdne. Když budeš mít čas, můžeš si pustit na YouTube - Byl jednou jeden život nebo Nezkreslená věda
 • příklady:
 • a mnoho dalších zajímavých filmů

 

VV, PV – dobrovolný úkol

 • Namaluj obrázek, vymodeluj nebo vyrob něco velikonočního. Můžeš vyfotit a poslat mi to na WhatsApp. :-)

 

 

Domácí příprava 30. 3. - 3. 4. 2020

Český jazyk

Mluvnice

 • dokonči v knize Tajemství strany 96-109.
 • Učebnice – do školního sešitu vypracuj s.172/1 – urči ve větách základní skladební dvojice
 • učebnice s. 173/3a, b – vypracuj do školního sešitu
 • učebnice s.176/Pamatuj si! pečlivě si přečti a zapamatuj si, procvičuj na s.177/3 a – písemně, b – ústně, 177/4 – písemně
 • Procvičuj na www.onlinecvičení.cz, https://www.umimecesky.cz/, https://skolaposkole.cz/
 • Pracuj i na materiálech, které jsem poslala v minulý týden. :-)

Sloh

 • úkol trvá, zapisovat každý den krátce, co děláte a jak se máte, co si myslíte. Odevzdáte po návratu nebo průběžně posílejte do mailu, na WhatsApp.

Čtení

 • čtěte vlastní knihu, vypracuj Hravá čítanka 5 – s. 78 – 83

 

Anglický jazyk

AJ/Poláčková

 • Přelož do školního sešitu:
 • Škola končí každý den ve čtyři hodiny. Učí v Londýně češtinu. Miluje ho. Jsi z Ameriky? Kdy poslouchají rádio? Kde bydlí? Proč kouří? Nečtu anglické knihy. Nepracuje v kanceláři. Jsem často unavený. Vždycky chodím do postele v 10 hodin. Obvykle nejezdím do práce tramvají.
 • Napiš 10 vět o tom, co děláš obvykle v týdnu odpoledne.

AJ/Nováková – viz.příloha

 

Německý jazyk

 • Procvičuj slovíčka a gramatiku z minulých zadání.

 

Matematika

 • Pracuj na stále na stranách v učebnici: 99-108, stále platí – PS s. 38-39. Vypracuj, když zvládneš PS s. 43 – 47(na těchto stranách pracuj do konce naší nepřítomnosti ve škole)

 

Přírodověda

 • s. 80 – Pumpa v našem těle  - přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.81 – Co je důležité? – odpověz si na otázky
 • s. 82 – Dobře si pochutnat– přečti si kapitolu
 • Udělej zápis do sešitu: přepiš ze s.8č – Co je důležité? – odpověz si na otázky

 

Vlastivěda

 • Dokonči si zápisy o krajích ČR – s.19-32. Kdo má vypracovaný projekt zajímavé české město, vyfoť nebo oskenuj a pošli na WhatsApp nebo do mailu, popř. podepiš, napiš třídu a můžeš vhodit do schránky školy ( samozřejmě s rouškou na ústech :-))
 • Přečti si kapitolu s.33 – Česká republika jako součást Evropy.
 • Napiš do sešitu zápis – s. 35 – A co je důležité? a odpověz si na otázky

 

Přílohy

 


Domácí příprava 23. 3. - 27. 3. 2020

Český jazyk

 • Prosím, opakujte si již probrané učivo – vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, koncovky přídavných jmen – používej učebnici, pracovní sešit. Čtení, sloh – platí zadání z minulého týdne (už se těším na ty zajímavé knihy)
 • Na webových stránkách budete mít i pracovní listy, které si můžete vypracovat.

NOVÉ ZADÁNÍ

 • doplň v knize Tajemství strany: 96 – 109 (opakování přídavných jmen)
 • Zopakuj se určování základní skladební dvojice.

PAMATUJ!

Základní skladební dvojice tvoří podmět (bývá vyjádřen podstatným jménem, které je vždy v 1.pádě) a přísudek (bývá vyjádřen slovesem)

Ptáme se:

 • na přísudek - Co dělali?
 • na podmět - Kdo, co + přísudek?

Příklad: Naši žáci byli dlouho doma.

 • Co dělali? byli – PŘÍSUDEK
 • Kdo, co byli? žáci – PODMĚT

Procvič si na cvičení:

 • učebnice s.167, cv. 3 – cvičení postupně přepiš do školního sešitu, doplň a vyznač tužkou základní skladební dvojici. Stejně udělej cvičení v učebnici s.168, cv. 4a, b – URČI POUZE ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI.
 • Procvičuj také v Tajemství: s.74/1, 2     s.75/4 – příprava na opakování shody podmětu s přísudkem.
 • KDO SE BUDE NUDIT A CHCE JET NAPŘED MŮŽE SE ZAKOUSNOUT DO KAPITOLY OD STRANY 175 – SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM – S.177/CV. 3, 4        ALE NENÍ NUTNÉ SPĚCHAT
 • Stále sleduj vysílání ČT 2 a pracuj samostatně i na internetu: www.skolakov.eu – kapitoly pro 4.ročník (můžeš tam procvičovat i matematiku)Nově se tu objevila zájmena!!!
 • www.onlinecviceni.cz (i tady se najde matematika)

 

Anglický jazyk

 • „Angličani“ mohou trénovat slovní zásobu také na www.skolakov.eu
 • Všechna doporučení na procvičování máte na stránkách v dokumentu AJ-5. DĚTI OD PANÍ NOVÁKOVÉ I POLÁČKOVÉ.

 

Německý jazyk

 • Nauč se časovat slovesomüssen – pracovní sešit s. 48 a podle tohoto časování vypracuj v pracovním sešitě – s.46/cv. 19, 20, 21
 • Př: s.46/cv.
 • 1.věta: Montag: Hausaufgaben machen, Fahrradfahren
 • řešení: AmMontagmuss Peter Hausaufgaben machen undFahrradfahren.
 • OSTATNÍ VĚTY UŽ VYPRACUJTE SAMI
 • Jinak platí opakování slovní zásoby a probraného učiva.
 • Využij www.umimenemecky.cz procvičování slovíček

 

Matematika

 • Stále platí zadání z minulého týdne – sčítat, odčítat, násobit a dělit (inspiraci najdete v pracovním sešitě, učebnici nebo na internetu)
 • Doporučuji stránky v učebnici: s.99 – 108 (cokoliv umíš, si spočítej)
 • Stále platí, že když si nebudeš vědět rady, piš a já se pokusím ti poradit.
 • Všechny moc zdravím a věřím, že všechno společně zvládneme.

 

Přílohy:

 


Domácí příprava do 20. 3. 2020

Milé děti,

posílám vám nějaké úkoly, abyste se doma nenudili. Věnujte se alespoň dopoledne škole, aby návrat do školy nebyl těžký.

Budoucím gymnazistům doporučuji využít volna kintenzivní přípravě na příjímací zkoušky.

Když se vám nebude něco zdát nebo se budete chtít na něco zeptat, budete potřebovat poradit, pište mi na pataciedisoni@seznam.cz.

Ale klidně mi můžete napsat jen tak. :D

Domácí příprava 

Odkazy

 

MÁM PRO VÁS DOBROU ZPRÁVU. PO PŘÍCHODU DO ŠKOLY VÁS TU BUDOU ČEKAT VAŠE ŠKOLNÍ TRIČKA.
PROSÍM RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JEŠTĚ TRIČKO NEZAPLATILI, ZDA BY BYLO MOŽNÉ
ČÁSTKU 183.-KČ ZASLAT NA ÚČET 107-7163160297/0100, do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte.

Děkuji.