Domácí příprava 6A

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Str. 75-76 přečíst oranžové rámečky
 • Str. 77 všechny věty a jejich grafy z rámečku přepsat do školního sešitu
 • (Věta je vždy uvedena nad grafem.)
 • Str. 78/1 do domácího sešitu
 • Dále procvičuj na internetových stránkách

MATEMATIKA

 • Učebnice:     13/3,  15/13, 15/14      zezadu do sešitu

FYZIKA

 • Př.:  Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti 4,2 tuny a objemu 6000 litrů.
 •  www.zsvltava.cz    jednotky hmotnosti (začernit pouze tyto)-  30 ks

DĚJEPIS

 • překreslit (nebo vytisknout, pokud máte možnost) křížovku v příloze do sešitu a vyplnit

ZEMĚPIS

téma: atmosféra

 • V návaznosti na předchozí studium z učebnice a prac. sešitu prostudujte prezentaci v příloze. 
 • Interaktivní prezentace je zde: https://1url.cz/xzWh4
 • pokud Vám nepůjde, je i v příloze.
 • Na konci prezentace vyplňte úkol, který zašlete vyfocený na hamada.martin@zsedisonova.cz do 28. 3. 
 • Tím zároveň ukončíme téma atmosféra.

ANGLICKÝ JAZYK

Napiš a přelož do školního sešitu:

První -                                                                 šestá-                                                  druhý-

Dvacátý-                                                             pátý-                                                    osmý-

Třináctý-                                                             třetí-                                                    desátý-

Třicátý druhý-                                                    padesátý první-

Čtyřicátý čtvrtý-                                                 devatenáctý-

 

V našem městě je kino.

Vedle pošty je škola.

V knihovně je pět jeho románů.

V Londýně je hodně Turků a Řeků.

UČ: str. 41 celé

NĚMECKÝ JAZYK

 • Stále opakuj slovní zásobu od začátku roku!
 • Zopakuj si časování sloves: liegen, interessieren, trinken, tanzen (vyčasuj do sešitu, a odešli na můj email do 27. 3. 2020
 • UČ. Str. 35 (použij CD v učebnici)
 • Pracovní list v příloze: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27. 3. 2020

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA chlapci

 

Přílohy

 

Domácí příprava 16. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Písemně do domácího sešitu: str. 71-72 cv. 3 a str. 55 cv. 5a) (toto cvičení zašli na mail: irenvi@seznam.cz)
 • Zkus graficky znázornit tyto věty:
  • Podél řeky vedla cyklistická stezka.
  • Naše třída šla na výstavu koček.
  • Autobus se zvolna blížil k vlakovému přejezdu.

Dále procvičuj na internetových stránkách:

MATEMATIKA

PSÁT VŠE ZEZADU DO SEŠITU, POKUD MÁTE MOŽNOST OFOCENÉ POSLAT NA EMAIL: zdenek.stavic@seznam.cz

Matematika:    učebnice   5/5,   6/6,   9/6, 10/2

VYPRACUJTE VŠE DO PÁTKU, NENÍ TOHO VELKÉ MNOŽSTVÍ!!! ABYSTE VŠE NEZAPOMNĚLI!!

FYZIKA

Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti  186 kg a objemu 0,3 m3.

                zsvltava.cz         převod jednotek       pouze jednotky délky (začernit)     30 ks

VYPRACUJTE VŠE DO PÁTKU

DĚJEPIS

Starověká Čína

- str. 143 – Vznik centralizovaného státu na území Číny + Kultura ve starověké Číně

- přečíst, stručně vypsat, nakreslit příklad čínského písma

ZEMĚPIS

- úkoly na 14 dní. Téma atmosféra. Nastudovat v uč. strany 48 - 51. Následně do sešitu odpovědět na otázky 1 - 7 na straně 49 a poté na otázky 1 - 4 na straně 51. Odpovědi na tyto otázky psát jako výpisky. Poté vypracovat PS str. 19/ 1,3,4    20/ 1,2   21/4,7. Práci si rozložte do 3 hodin / částí.

- atmosféru zakončit vypravováním PS str. 25

PŘÍRODOPIS

- přepsat zápisky přiložené v příloze do sešitu látka cca na 14 dní

- přečíst látku z učebnice str. 75 – 89

ANGLICKÝ JAZYK

Uč. Str. 40/ Landmarks  –  přečíst a přeložit, překlad napsat do sešitu i s úvodním textem

 • Odpovědět na otázky
 • Zopakovat si řadové číslovky

PS: str. 26/ 1,2,3

NĚMECKÝ JAZYK

Opakuj slovní zásobu od začátku roku!

UČ. Str. 33 a 34 (použij CD v učebnici)

PS str. 34 a 35 (použij CD v pracovním sešitě)

Pracovní list: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020

Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´ a odešli na můj email.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

OBČANSKÁ VÝCHOVA

- vypracovat v PS: 9/1,2  13/1,3  18/1,2,3  23/9,10,11 (každá stránka bude na známky)

- vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

- vypracovat v PS: 27/1,2,3  29/1,2  31/1,2  33/1

- vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail:kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Přílohy