Domácí příprava 6A

6. A – Domácí příprava 15. – 19. 6. 2020

Od 5. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

čtvrtek 11. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

ČESKÝ JAZYK

 • S přílohou zkontroluj cvičení z minulého týdne.
 • Zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=F2gwrF38AXo
 • Tabulku Slovanské jazyky z tohoto videa přepiš do školního sešitu
 • Zhlédni i toto video https://www.youtube.com/watch?v=a7hQRx_h0K8
 • Ze str. 98 v učebnici ČJ si do školního sešitu přepiš tabulku „národní jazyk český“
 • A to byl úplně poslední úkol pro tento školní rok. Krásné prázdniny.

 

MATEMATIKA

 • ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ
 • Všechny příklady počítej výhodně, výpočty bych měl vidět, někdo posílá jen výsledky, dělit do zbytku nula + zkoušku

2,24 +0,278 + 25,9=                                       1,158 + 3,69 – 2,054=                                  5,36 . 1,25 =

 

(1,36 – 0,87) . 1,2 =                              28,32 : 12 =                                           6,15 : 25 =      

 

 • V případě nejasností pište, volejte -604190407 ( i WhatsApp )
 • zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 • Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolnémročníku( i z 1. stupně)vlibovolném počtuhttps://www.onlinecviceni.cz
 • kino na tento týden: https://www.youtube.com/watch?v=_60-Ap3nR_Q

 

DĚJEPIS

 • Tento týden bez úkolu – možnost doposlat nesplněné úkoly

 

ZEMĚPIS

 • Za pomoci učebnice str. 72 - 73, nebo za pomoci internetu vypracovat PS str. 36 cv. 3 + 37 opakování. Úkoly mi budou posílat pouze žáci, kteří mi zaslali méně než 6 úkolů. Poctiví nemusí.
 • Přeji vám pěkný týden.

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • PB p. 54-55 - Monstertrackers (nemusíte posílat na e-mail)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tento a příští týden budete už jen opakovat.
 • Opakuj si hlavně slovní zásobu a na webových stránkách vše co si myslíš, že ti moc nejde. (https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/)

 

Přílohy:  

 

 

Domácí příprava 8. –12. 6. 2020

Od 5. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený dena čas. Nejedná se o klasickou výuku!Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

čtvrtek 11. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

Dle vlastního uvážení se ve čtvrtek 11. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Př – celá třída (v 10 hod. na školní zahradě v betonovém kruhu)

na Pv - Zimová, Novák – nutnost klasifikace. Termín práce není nutností.

ČESKÝ JAZYK

 • Pročti si oranžové rámečky v učebnici ČJ na str. 86
 • Do školního sešitu vypracuj 88/4a (doplň čárky do souvětí) a odešli na irenvi@seznam.cz
 • Psaní čárek procvičuj zde: https://www.pravopisne.cz/2011/09/carky-ve-vetach-urceni-poctu-vet-v-souveti-15/

 

MATEMATIKA

 • Dělení DČ – tentokrát se zbytkem
 • Děl na 2 desetinná místa (na setiny), dělenectentokrátbude pouze přirozené číslo (neupravuj), takže zbytek bude také v setinách ( ve zkoušce tak musí být i přičten), zkouška je povinná
  • 3,6 : 7 =
  • 21,41 :8=
  • 0,59 : 4=
  •  89,3 : 15   =                                                    
  • 148,59 : 68 =
 • V případě nejasností pište, volejte -604190407 ( i WhatsApp )
 • zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 • https://zsnadvodovodem.cz/soubor-teplota-84-.pdf
 • Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání–zápis do sešitu ze strany6( strana 1 je hlavní nadpis)
 • Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolnémročníku( i z 1. stupně)vlibovolném počtuhttps://www.onlinecviceni.cz
 • kino na tento týden:https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc, https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA

 

DĚJEPIS

 • Trvá zadání z minulého týdne

 

ZEMĚPIS

 • opakuj si probranou látku
 • ti, co ještě něco neodevzdali, ať tak rychle učiní

 

PŘÍRODOPIS

 • Opakování 4– opět si vytiskni či přepiš otázky z přílohy dozadu do sešitu a vypracuj je (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).
 • Nic mi neposílej
 • Sejdeme se ke kontrole vypracovaných otázek 11. června v 10 hod. na školní zahradě v betonovém kruhu (vezmi s sebou všechny vypracované otázky, celkem 70 otázek, i se zadáním)

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • PB 53/1,2
 • PB 53/3 - přepsat do školního sešitu - procvičování slovosledu
 • PB 53/4 - připrav si podobný text o tvém oblíbeném zpěvákovi/zpěvačce (viz. cv. ) - pošli na e-mail (nic jiného na email neposílat)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tento týden budete mít jen 2 úkoly. Pracovní list zaměřený na zájmena a tvé oblíbené zvíře si vytiskni, vypracuj podle pokynů, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.6.2020. Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovatvše co si myslíš, že ti nejde: https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:  

 

 

 

Domácí příprava 1. – 6. 6. 2020

Od 5. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený dena čas. Nejedná se o klasickou výuku!Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

pátek 5. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

Dle vlastního uvážení se v pátek 5. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Čj - Hejný, Martincová, Prystajovyč (všichni s sebou školní a domácí sešit)

na Aj–Eichlerová, Hejný, Martincová, Prystajovyč, Rohlena (všichni si s sebou vezmou učebnici a pracovní sešit)

 

ČESKÝ JAZYK

 • Zkontroluj grafy souvětí z minulého týdne (viz Příloha)
 • Učebnice Čj str. 85 opiš do školního sešitu nadpis nad tabulkou a bod 3 z tabulky
 • 85/1 utvoř a napiš pět souvětí, vyber si ze spojovacích výrazů.Toto cvičení odešli na irenvi@seznam.cz

 

MATEMATIKA

 • Dělení DČ beze zbytku
 • Děl čísla na tolik desetinných míst, dokud nevyjde zbytek 0. Pokud je dělitel desetinné číslo, celý příklad musíš vynásobit podle dělitele 10, 100, 1000…. Nezapomeň udělat zkoušku.

 

 • 13,6 : 8=30,03 : 13=0,1548 :0,6=

 

                            14,504 : 5,6  =                                                     0,2701 : 0,37 =

 • V případě nejasností pište, volejte-604190407 ( i WhatsApp )
 • zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 • https://zsnadvodovodem.cz/soubor-teplota-84-.pdf
 • Změna teploty vzduchu v průběhu času–zápis do sešitu ze strany5( strana 1 je hlavní nadpis)
 • Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolnémročníku( i z 1. stupně)vlibovolném počtuhttps://www.onlinecviceni.cz
 • kino na tento týden:https://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw

 

DĚJEPIS

 • Zadání bude platit pro následující dva týdny (1. 6. – 12. 6.)
 • Rozklikni odkaz a přečti si látku
 • Následně vypracuj na čtvrtku formátu A4 toto téma v podobě komiksu
 • V příloze naleznete příklady dějepisných komiksů na jiná témata (držte se prosím zadaného tématu „Antické Řecko pod nadvládou Makedonie“, přílohy slouží pouze jako ukázka)
 • Úkol donést do školy v týdnu 8. 6. – 12. 6. – každý den mezi 9:00-10:00
 • Pokud budete mít hotovo a cestu do školy i v tomto týdnu nebo v jiný čas, můžete úkol zanechat jinému vyučujícímu

 

ZEMĚPIS

 • Vážení žáci, tento týden nechávám bez nového učiva.

 

 • Zeměpis - opakování (Hydrosféra, pedosféra, biosféra)+ týden na poslání chybějících úkolů
 • Ti z vás, kteří mi posíláte úkoly pravidelně - vyberte si libovolné 2 cvič v PS ze stran 26 - 36, které následně vyfoťte a pošlete mi na email hamada.martin@zsedisonova.cz (do neděle 7. června).
 • Ti z vás, kteří mi úkoly neposíláte pravidelně či vůbec - máte tento týden na to, abyste mi poslali alespoň nějaké úkoly. Pokud tak neuděláte, budete pozváni na osobní konzultace do školy, kde budete úkoly dodělávat.

 

Přeji Vám pěkný týden, MH

 

PŘÍRODOPIS

 • Opakování 3– opět si vytiskni či přepiš otázky z přílohy dozadu do sešitu a vypracuj je (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).
 • Nic mi neposílej, vše zkontroluji najednou při osobním setkání.

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • PB LR4 - Languagereview 4 - cv. 1,2,3
 • WB p.32+33 celé (bez poslechu)
 • Nemusíte posílat e-mailem
 • Pokud bude mít někdo s něčím problém, bude potřebovat poradit - dostaví se 5.6.2020 od 9-9,30 na konzultace do školy!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tento týden budeme pracovat s učebnicí. Opět to bude téma zvířata. Pracovní list si vytiskni, vypracuj podle pokynů, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5. 6. 2020. Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat vše, co si myslíš, že ti nejde: https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

Přílohy:  

 

6. A – Domácí příprava 25. –29. 5. 2020

Od 5. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny a němčiny.

pátek 5. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

Dle vlastního uvážení se v pátek 5. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Čj - Hejný, Martincová, Prystajovyč (všichni s sebou školní a domácí sešit)

na Aj–Eichlerová, Hejný, Martincová, Prystajovyč, Rohlena (všichni si s sebou vezmou učebnici a pracovní sešit)

 

ČESKÝ JAZYK

 • Minulý týden jsi měl za úkol zhlédnout video a všechna souvětí z tohoto videa si zapsat do školního sešitu a určit věty hlavní a vedlejší. Tento týden se k těmto souvětím znovu vrátíme. Zkus ke každému z nich zakreslit graf. (pomůže Ti učebnice str. 82 – 83)
 • Do školního sešitu vypracuj cvičení 90/4.
 • Větu jednoduchou a souvětí procvičuj zde:https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=03.+V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid
 • Úkoly z prvních dvou odrážek mi odesílej na irenvi@seznam.cz vždy do pátku do 14 hodin.

 

MATEMATIKA

 • Násobení DČ
 • Vynásob daná čísla pod sebou (výpočty chci vidět), nezapomeň, že výhodnější je mít delší číslo nahoře a odzadu oddělit tolik desetinných míst, kolik jich je v celém zadání.

2,7 . 15 =                  5,2 . 780 =              2,4 . 537 =            0,9 . 63 =         20,1 . 0,9=          3,8 . 0,257=

 • V případě nejasností pište, volejte-604190407 ( i WhatsApp )
 • zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 • https://zsnadvodovodem.cz/soubor-teplota-84-.pdf
 • Postup při měření teploty tělesa–zápis do sešitu ze strany 4( strana 1 je hlavní nadpis)
 • Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolnémročníku( i z 1. stupně)vlibovolném počtuhttps://www.onlinecviceni.cz
 • kino na tento týden:

https://www.youtube.com/watch?v=rSjDDDCB8XQ&list=PL2d66eyPqMycCLuSVD0Icdt9Pc32a7k7v

 

DĚJEPIS

 • v učebnici od strany 84 do strany 86 přečti kapitoly – „Atény v době Periklově“ a „Peloponéská válka“
 • následně odpověz na otázky v kvízu: https://quizizz.com/join?gc=5330513

 

ZEMĚPIS

 • téma: Biosféra
 • V příloze je prezentace, kde naleznete popis a obrázky z podnebných pásů Subtropického, Mírného, Subpolárního a Polárního.
 • Informace k úkolu jsou v prezentaci. Znovu půjde o vyhledávání států ležících v daném podnebném pásu a nebo PS.

Mějte fajn týden!

 

PŘÍRODOPIS

 • Opakování 2 – opět si vytiskni či přepiš otázky z přílohy dozadu do sešitu a vypracuj je (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).
 • Nic mi neposílej, vše zkontroluji najednou při osobním setkání.

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • PB
 • str. 50 - s pomocí E-booku - přelož si slovní zásobu ve cv. 1, 2, 3
 • str. 50/3 - do knihy
 • WB
 • str. 98 + 99 - Vocabulary bank - tyto str. poslat na email!

 

UPOZORNĚNÍ:

Ti, kteří neodeslali potřebné úkoly-  budou pozváni do školy na konzultaci!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Začneme společně novou lekci č. 5. Prohlédni si úvodní stránku v učebnici. Tématem 5. lekce jsou MEINE LIEBLINGSTIERE – MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘATA. K této stránce se budou vázat i úkoly v tomto pracovním listě, který si vytiskni, vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020.Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

Přílohy:  

 

 

Domácí příprava 18. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

1) Zkontroluj si testík z minulého týdne. Zde jsou správné odpovědi: 1C, 2C, 3C, 4C, 5B, 6A, 7D.

2) Zhlédni znovu toto video, viděl jsi ho již minulý týden. https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

Všechna souvětí z tohoto videa (od 3. minuty) si postupně zapisuj do školního sešitu a připiš nad ně, zda se jedná o větu hlavní (H) nebo vedlejší (V).

3) Do školního sešitu si udělej nadpis Grafické znázorňování souvětí a přepiš si oranžovou tabulku z učebnice ze str. 82-83.

! Úkoly zasílat do pátku 22. 5. !

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 29/2, 29/3, 31/6převod jednotek obsahu, vzor pro všechna cvičení: 7,5 ha = 750 a (všichni „sousedi“o2 desetinná místa)
 • V případě nejasností pište, volejte-604190407 ( i WhatsApp )
 • zezadu do sešitu
 • (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 • https://zsnadvodovodem.cz/soubor-teplota-84-.pdf
 • Teploměrné stupnice – zápis do sešitu ze strany 3 (strana 1 je hlavní nadpis) + obrázky
 • Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolném ročníku (i z 1. stupně) v libovolném počtuhttps://www.onlinecviceni.cz
 • kino na tento týden: https://www.youtube.com/watch?v=rSjDDDCB8XQ&list=PL2d66eyPqMycCLuSVD0Icdt9Pc32a7k7v
 • odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz

 

PŘÍRODOPIS

 • – postupně budu zadávat otázky, které si nalepíš či přepíšeš dozadu do sešitu a vypracuješ (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).
 • zhlédni video – Rys ostrovidhttps://www.youtube.com/watch?v=WyqapYNsi4w

 

DĚJEPIS

 • Udělej referát na téma „Řecko-perské války“. Referát vytvoř na 1 stranu formátu A4 (včetně obrázků) – může být Word (písmo vel. 12.) nebo čtvrtka.
 • Využít můžeš učebnici nebo internet.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

TémaBiosféra (co kdenaZemižije, roste a proč?)

1) zhlédnout video https://youtu.be/ibMIad9_MZ4 (komunejde video, v příloze je prezentace)

2) Proklikatsi v aplikaciwww.earth.google.com ​ (Aplikace Google Earth umímnohověcí, můžešsi tam najítfotkyzezajímavýchmíst, nebo se "projít" centemPaříže...​)

3)  najít 3 konkrétní státy, kde by se mohl nacházet​

 • A) tropický prales (3 státy) - napovím, že jeden stát by mohl být Kongo​
 • B) poušť (3 státy)​
 • C) savana (3 státy)​

Vždy u slidu s oblastí máš nápovědu, kde by jsi měl hledat​ (můžeš pracovat ale i s čímkoliv jiným... třeba www.mapy.cz nebo se podíváš do nějaké knihy doma...). Pokud takovou možnost nemáš, pracuj s učebnicí na str. 70 – 79​.

 

4) Odeslat na email hamada.martin@zsedisonova.cz​ do neděle 24. 5. 

 

A nebo je tu úkol 5) pokud ti cokoliv brání vyplnit úkol 3) tak vyplň pracovní sešit str 35 / 1 a 2 a vyfocené pošli na můj email (viz výše)

 

ANGLICKÝ JAZYK

WB - str.

 • 30/3,4,5
 • 31/6
 • 31/7 + prostudovat přílohu "Possesive case"
 • 37/8 - pozor na překlad: WHO´S = kdo je;WHOSE = čí!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Zopakuješ si rozvrh hodin.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

Přílohy:  

 

 

Domácí příprava 11. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

1)  Zkontroluj a oprav si cvičení z minulého týdne (viz Příloha – řešení).

2)  Vypracujtestík (viz Příloha – zadání). Mně odešli pouze správné odpovědi, např. 1A, 2B…

3)  Z učebnice ČJ si ze str. 81 do školního sešitu přepiš oranžový rámeček pod nadpis:

Určování vět hlavních a vedlejších

4)  Zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 26/2 , 26/3, 27/6 převod jednotek hmotnosti ( možno vynechat příklady , kde jsou dkg) zezadu do sešitu(odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 • https://zsnadvodovodem.cz/soubor-teplota-84-.pdf
 • Teplota – zápis do sešitu ze strany 2 ( strana 1 je hlavní nadpis+ obrázky bimetalového a lékařského teploměru
 • Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolném ročníku ( i z 1. stupně) v libovolném počtu https://www.onlinecviceni.cz
 • kino na tento týden: https://edu.ceskatelevize.cz/absolutni-nula-5e44242b4908cf0125157fcd
 • odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz

 

PŘÍRODOPIS

 • přečti si v učebnici kapitolu ptáci a savci str. 116 až 123
 • zhlédni video – O syslech a lidech https://m.youtube.com/watch?v=ju1kknpHUGY
 • kdo neodeslal minulý úkol, ať tak učiní

 

DĚJEPIS

 • Tentokrát pouze čtení :-)
 • Od strany 79 do strany 83 - kapitola "Formování městských států"

 

ZEMĚPIS

Téma: Hydrosféra - opakování

Pedosféru zvládla naprostá většina z vás bez problémů! 

Nyní se vrátíme k Hydrosféře.

1) Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ&t=7s 

2) Pokračuj podle příběhu:

Je město, které má skvělého starostu. Ten starosta jsi ty. V tom městě starosta nechal učinit opatření, které chrání vodu a zabezpečují město a

 • umí se chránit před velkými povodněmi
 • chrání vodu před znečištěním
 • mají zásoby na období sucha

Jelikož jsi starosta, 3) nakresli mapu tvého města a okolí (libovolného, vymyšleného), pojmenuj ho a nakresli a popiš tam všechny důležité části napomáhající k ochraně a zásobení vodou. 

Zkus se zamyslet, co všechno takové město potřebuje. Video ti pomůže.

Kdyby sis nevěděl rady, piš na email, nějak to dohromady dáme.

Úkol vyfocený pošli do 17. 5. na hamada.martin@zsedisonova.cz

 

ANGLICKÝ JAZYK

PB - str.

 • 47/4 přelož si slovíčka
 • 47/5 vypracuj do knihy
 • 47/8 vypracuj do ŠS
 • 48 - v příloze si prostuduj tvorbu přítomného času prostého (je to opakování!) -> vypracuj str. 48+49/6,7,8,9,10 

 VŠECHNY PROSÍM - DO 15.5.2020 - O ZASLÁNÍ JIŽ VYPRACOVANÉHO SELF CHECK NA EMAIL galbava.michaela@zsedisonova.cz

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Pročti si a poslechni si prosím učebnici str. 36,37 a 38 (je to opakování)
 • Vypracuj v PS str.36,37 a 38 (pomůže ti učebnice a překladač), ovšem je to opakování, mělo by ti to jít samo.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Přílohy:  

 

 

Domácí příprava 4. – 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 25/2, 25/3, 25/4, zezadu do sešitu, piš takto: 25,7 cm = 257 mm(odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-cas-82-.pdf
 • dokončit zápis na straně 6 (hned za minulými příklady) – měření času (druhy hodin), obrázky nepovinné
 • převod jednotek času můžeš dobrovolně procvičovat zde, rozumné množství prosím

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Jednotky+%C4%8Dasu#selid

 

PŘÍRODOPIS

 

DĚJEPIS

 • Homérské období (uč. str.76-78)
 • Jelikož víte, že jsem občas popleta, ve výpisku jsem udělala několik chyb… Najdi v textu (příloha) přebývající písmena a sestav z nich jméno řeckého hrdiny… Zápisek si poté opiš do sešitu a pod zápis napiš, o jakého řeckého hrdinu se jedná a čím je známý.
 • Úkol vyfoť a pošli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

 • Téma - stále Pedosféra

1) stále pracujte s videem https://youtu.be/z2O45Oj312w

2) vyplnit prac. sešit 33 / 7 a str. 34 opakování - celá strana

 • Posílejte tradičně vyfocené nebo oscanované na email hamada.martin@zsedisonova.cz do 10. 5. 2020.
 • Kdyby někomu video dělalo problém, prezentace z videa je v příloze v přípravách z minulého týdne, stejně tak vám může pomoci učebnice str. 62 - 63.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB  - str. 45 + 46 - celé
 • WB -str. 30/ 1,2 (pozor – 3.os. č.j. – ke slovesu -> -s)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Přílohy:  

 

Domácí příprava 27. – 30. 4. 2020

V případě zájmu o čtvrtletní hodnocení kontaktujte třídní učitele.

 

ČESKÝ JAZYK

 • Tento týden vás nechám trochu odpočinout. Úkol bude pouze z literatury (Ti, kteří mají nějaké resty, tohoto času využijí a zašlou úkoly, které mi dluží).
 • Do literárního sešitu si zapiš:

FANTASTICKÁ LITERATURA

 • literatura se smyšlenými, neskutečnými (fantastickými) motivy a tématy (pohádka)
 • vystupují v ní: fantastické postavy (víly, vodníci, bludičky); kouzelné věci (sedmimílové boty, ubrousek Prostři se…)
 • patří sem: pohádky, báje, fantastický cestopis, fantastická báseň

 

 • Ze strany 127 – 203 v Čítance si vyber a přečti jeden nevšední příběh. Do liter. sešitu zapiš jeho název, autora, z jaké je knihy a stručně převyprávěj jeho obsah. Kdo bude chtít, může přidat ilustraci. Práci odešli na irenvi@seznam.cz.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 24/4, 24/5 A , 24/6 - zezadu do sešitu, zpaměti, nepišjenvýsledky,ale celý příklad, zkoušku nedělej (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 

PŘÍRODOPIS

 

DĚJEPIS

 • Přečtěte si v učebnici kapitolu „PRVNÍ ŘEKOVÉ (MYKÉNSKÉ OBDOBÍ)“ od strany 74 do strany 76
 • Následně se do sešitu pokus vytvořit jednoduchou křížovku týkající se této kapitoly
 • Křížovku vyfoť/ofoť a zašli na e-mail: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

 •  

1) shlédněte video https://youtu.be/z2O45Oj312w

2) po shlédnutí tohoto videa PS 32 / 1 a 2

Posílejte tradičně vyfocené nebo oscanované na email hamada.martin@zsedisonova.cz do 3. 5. 2020.

* Kdyby někomu video dělalo problém, prezentace z videa je v příloze.

** A kdyby vám něco uniklo ...tak v učebnici na str. 62 – 63 najdete vše, co potřebujete.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB 47/4,5 + cv.8 do ŠS
 • WB p. 28+29 celé 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Procvičuj slovní zásobu č. 4.
 • Tentokrát nebudeš nic posílat, procvičíš si starší látku.
 • Učebnice: str. 37/16, 17,18 ( zopakuj si čas i s poslechem)
 • str. 45 – 46 (pročti a poslechni si, vše zatím jen ústně)
 • Pracovní sešit:
 • str. 34/9 a celá str. 35,36 ( nic neposílej)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj :(nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

Přílohy:  

 

Domácí příprava 20. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

1)      Zkontroluj a oprav si úkoly z minulého týdne (viz Příloha).

2)      Zhlédni tato videa:

3)      Do školního sešitu graficky znázorni tuto větu a odešli ke kontrole:

V noci se přehnala nad Severním mořem ohromná bouře.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 23/1, 23/2, 23/3 - zezadu do sešitu , zpaměti, nepiš jen  výsledky, ale celý příklad, zkoušku nedělej (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 

PŘÍRODOPIS

 

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – živočich 3, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

DĚJEPIS

 • Přečti si na stranách 72 – 74 kapitolu "Kréta (20. – 14. století př. n. l.)" a prohlédni si i obrázky s komentářem
 • Následně vyplň kvíz na následujícím odkazu: https://quizizz.com/join?gc=574018

 

ZEMĚPIS

 • Zeměpis - práce s mapami
 • opakování Hydrosféra
  • mapka v pracovním sešitě na str. 26
  • pojmenovat oceány
  • přiřadit správně podle map (používejte www.mapy.cz)

1) Velká Kanadsko Americká jezera

2) jezero Bajkal

3) Viktoriino jezero

4) zakreslit řeku Nil

5) zakreslit řeku Amazonka

6) zakreslit řeku Jenisej

7) zakreslit řeku Huang-He

8) zakreslit řeku Volhu

9) zakreslit řeku Mississippi

10) zakreslit řeku Labe

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB p. 45 - celé (slovní zásoba Family, lze využít slovníček na E-bookSpark 1)
 • Prostudovat si tvorbu přivlastňovacího pádu (viz pdf příloha) + udělat si zápis do ŠS
 • PB p. 46 - celé

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Procvičuj slovní zásobu č. 4.
 • Pracovní sešit:
  • str. 34/8a Doplň slovesa v otázkách (NEZAPOMEŇ: ihr=koncovka -t, Sie=koncovka    -en).
  • str. 34/8b Přiřaď čísla u vět ze cvičení 8a (kdo má hotovo, je bez této práce)
  • V příloze si vytiskni pracovní listy, ty vypracuj, vše i pracovní sešit naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 24.4.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy: 

 

Domácí příprava 14. – 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 1. Učebnice str. 59, cv. 9a) – napiš bez chyb do domácího sešitu
 • (malá nápověda: chyb je celkem 20)
 1. Do školního sešitu nadepiš Souvětí a opiš oranžový rámeček ze str. 80
 2. Ze cvičení 2 na str. 80 vypiš do domácího sešitu 1. sloupeček a urči
 • věty jednoduché (VJ) a souvětí (S). U souvětí zkus určit počet vět.
 • (PAMATUJ!!! Když určujeme počet vět v souvětí, musíme nejprve vyhledat slovesa (přísudky). Podle počtu sloves (přísudků), určíme počet vět.
 • Slovesa (přísudky) si vždy podtrhni vlnovkou.
 1. Úkoly opět odešli ke kontrole na mail: irenvi@seznam.cz

 

MATEMATIKA

Učebnice: 21/3, 22/4,22/5,22/6A - zezadu do sešitu, není nutné počítat pod sebou, trochu více příkladů, které jdou ale zpaměti (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 • Př.: Vypočítej hmotnost kapaliny s hustotou750kg/m3, má-li objem 1,2 hl (nápověda: hmotnost=hustota krát objem, nezapomínat na zápis, 1 litr = 1dm3, počítáme ale v m3)
 • Čas – nová FV, otevřít https níže, zepředu do sešitu za hustotu jako novou látku přepsat první dvě stránky zápisu i s obrázky (vynechat v grafu milisekundy – vše vysvětlím po setkání)
 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-cas-82-.pdf
 • (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

PŘÍRODOPIS

 • Vypracuj druhého živočicha a odešli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 17. 4. 2020
 • Přepiš si zápisky (viz příloha) do sešitu a namaluj dané obrázky

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – živočich 2, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

DĚJEPIS

 • učebnice str. 71 – ŘECKO – přečti si kapitolky „Přírodní podmínky“, „Zemědělství“, „Řemeslo a obchod“
 • Následně opiš a doplň si prezentaci (příloha) do sešitu

 

ZEMĚPIS

 • práce s mapami
  • Úkol pro ty, kteří již mají předchozí úkoly hotové. Stále však někteří neposlali úkoly z prezentací Atmosféra a Hydrosféra. Proto ti, kteří úkoly neposlali, pracují a posílají úkoly z minulých týdnů.
 • opakování Atmosféra (podnebí)
  • Pracovní sešit str. 24 (za pomocí prezentací nebo učebnice)
  • - vyplnit cvičení 1 
  • - cvičení 3 - barevně vyznačit na mapě podnebné pásy a popsat 

úkol vyfocený nebo oscanovaný poslat do neděle 19. dubna 2020 na email hamada.martin@zsedisonova.cz

Očekávám tedy od některých žáků úkoly předešlé a od těch, kteří stíhají, úkol tento. Děkuji za spolupráci.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • WB - zopakovat si gramatiku na str. 74, poté vypracovat cvičení na str. 75 (celé)
 • PB - Selfcheck (část učebnice SC3) - celé
  • Languagereview (část učebnice LR3) - celé 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • V příloze si vytiskni pracovní list a novou slovní zásobu. Slovní zásobu vypracuj, nauč se jí a nalep do sešitu. Oboje pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 19. 4. 2020
 • K vypracování pracovního listu ti pomůže slovní zásoba.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy

 

Domácí příprava 6. – 9. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Moji milí, jelikož většina z vás plní své úkoly poctivě a protože jsou před námi velikonoční svátky, nechám vás tento týden trochu odpočinout. Chci po vás pouze toto:

 1. Zkontroluj si a oprav (dle přílohy) úkoly z minulého týdne.
 2. Najdi na internetu, jak slaví Velikonoce jinde v Evropě. Vyber si jeden stát a do slohového sešitu udělej výpisky či výtah. Nezapomeň na citaci (odkud jsi čerpal/a).
 • Co je výtah a co jsou výpisky najdeš v učebnici českého jazyka na str. 121 a 123.
 • Ještě před tím si do slohového sešitu opiš zápis (viz příloha).

Přeji Tobě, Tvým rodičům i sourozencům krásné Velikonoce.

 

MATEMATIKA

 • Velikonoční porce
 • Učebnice:     19/13, 19/14 A    počítat vše písemně pod sebou - zezadu do sešitu a nedělat zkoušky sčítáním (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 • Př.: Vypočítej hmotnost tělesa s hustotou2600 kg/m3, má-li objem 850dm3
  • (nápověda: hmotnost=hustota krát objem, nezapomínat na zápis)
 • www.zsvltava.cz
 • jednotky obsahu (začernit pouze tyto) -  20 ks     -      neopisovat do sešitu

 

PŘÍRODOPIS

 • Vyber si jakékoliv 3 živočichy, které jsme probírali. Každý týden do pátku mi pošli jednoho z nich zpracovaného dle přiložené přílohy. Můžeš ho zpracovat na papír ručně i s namalovaným obrázkem (vyfotíš a pošleš na e-mail) nebo v PC s vloženými obrázky (pošleš jako přílohu do emailu). Práce bude maximálně na dvě strany.

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – živočich 1, pak živočich 2 atd., pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

DĚJEPIS

 • přečíst text a vypracovat pracovní list (příloha)
  • zpracuj do sešitu

 

ZEMĚPIS

 • Téma: Hydrosféra + opakování
  • Na tento týden dávám pouze procvičování a nemusíte mi nic posílat.
  • PS str. 29/3 + str. 30/procvičování
  • + dobrovolně v PS, co vás bude bavit

 

 • Chválím naprostou většinu všech žáků 6A i 6B, kteří úkoly zaslali!
 • Kdo stále neudělal úkoly z prezentací Atmosféra + Hydrosféra, tak mi je může stále zasílat a získat tím velmi dobré známky za domácí přípravu.
 • Doporučuji zeměpisné zábavné procvičování na https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy - vyhledejte si ČR příroda a poté ČR řeky (úroveň lehká) - kdo chce, může mi emailem zaslat výsledek nebo screen nějakého dobrého skóre tradičně na email (pokud by se chtěl pochlubit) hamada.martin@zsedisonova.cz

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB str. 42 + 43 – Monstretrackers (obě strany dle zadání + spolupracuj s DVD)
 • PB str. 44 – Funtime
 • WB str. 94 + 95 – Vocabulary bank – opakování slovní zásoby pro lekci 7

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • úkoly viz minulý týden

 

Přílohy

 

 

Domácí příprava 30. 3. - 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

(zašli na můj mail ke kontrole irenvi@seznam.cz)

(taktéž zašli na mail, správné vypracování zašlu následující týden)

(vyzkouším po návratu do školy a moooc se těším…)

 1. Vymysli a do domácího sešitu napiš věty podle těchto větných členů:
  • Pks   Po   Puč   Př   Pt 4. pád
  • Pum   Př     Po   Pkn
  • Po   Př   Pum   Pks   Pt 7. pád
 2. Do školního sešitu vypracuj jazykový rozbor (viz Příloha)
 3. Báseň První malíř z jazykového rozboru se nauč zpaměti

MATEMATIKA

 • Učebnice: 17/5, 18/6, 18/8 - zezadu do sešitu a nedělat zkoušky sčítáním

 

FYZIKA

 • Př.:  Vypočítej hmotnost tělesa s hustotou 920 kg/m3, má-li objem 1,6 m3.
 • (nápověda: hmotnost=hustota krát objem, nezapomínat na zápis)
 • www.zsvltava.cz jednotky objemu (začernit pouze tyto) -  30 ks

 

PŘÍRODOPIS

 • přepsat zápisky přiložené v příloze do sešitu (všechny zápisky zapsané v rámci domácí přípravy vyfoťte – 1 foto dvojstránka sešitu, vložte do wordu a uložte jako pdf soubor, který pojmenujete vaším příjmením). Vše pošlete do 3. dubna na email kalvachova.nikola@zsedisonova.cz nebo na můj Messenger(zde nemusíte fotky vkládat do wordu).Za správně přepsané a včas poslané výpisky vás čeká jednička s hodnotou 10.
 • přečíst látku z učebnice str. 90 – 111

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

 • Milí šesťáci, čeká nás v tomto týdnu samostudium s prezentací, která nám pomůže zjistit něco o hydrosféře.
 • V prezentaci jsou 2 úkoly, které mi budete zasílat na hamada.martin@zsedisonova.cz do 5. dubna 2020.
 • Budete potřebovat pracovní sešit, učebnici a zmíněnou prezentaci, která je interaktivně zde: https://1url.cz/0zibQ
 • Pokud by někomu nefungovalo, tak je i dole v příloze.
 • Všichni, kdo minulý úkol splnili, tak mají jedničku! Kdo nestihl, stále může posílat i minulý úkol.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PS str. 27/ celé
 • Přelož věty do školního sešitu:
 • Moje teta žije v Austrálii. Je učitelka a pracuje v malé základní škole v Melboune. Učí tam od pondělí do pátku a miluje svou práci. Děti v její třídě ji také mají rády. Často jim vypráví příběhy o svém životě v Anglii. Po škole jde teta do středu města a nakupuje.

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Stále opakuj slovní zásobu od začátku roku! (bude se z ní psát určitě písemka).
 • Opakuj si čísla do sta, pozdravy a hodiny.
 • Pracovní listy v příloze: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.4.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

Tělesná výchova – chlapci

 • Kdo doma nechce zahálet a chce vyhrávat florbal i americkou vybíjenou po návratu do školy, tak by měl doma i cvičit. Protože ti, co vyhrávají, určitě cvičí :-)
 • Návod na domácí cvičení zde:

 

Přílohy

 


Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Str. 75-76 přečíst oranžové rámečky
 • Str. 77 všechny věty a jejich grafy z rámečku přepsat do školního sešitu
 • (Věta je vždy uvedena nad grafem.)
 • Str. 78/1 do domácího sešitu
 • Dále procvičuj na internetových stránkách

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 13/3, 15/13, 15/14 zezadu do sešitu

FYZIKA

 • Př.:  Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti 4,2 tuny a objemu 6000 litrů.
 • www.zsvltava.cz jednotky hmotnosti (začernit pouze tyto) -  30 ks

 

DĚJEPIS

 • překreslit (nebo vytisknout, pokud máte možnost) křížovku v příloze do sešitu a vyplnit

 

ZEMĚPIS

téma: atmosféra

 • V návaznosti na předchozí studium z učebnice a prac. sešitu prostudujte prezentaci v příloze. 
 • Interaktivní prezentace je zde: https://1url.cz/xzWh4
 • pokud Vám nepůjde, je i v příloze.
 • Na konci prezentace vyplňte úkol, který zašlete vyfocený na hamada.martin@zsedisonova.cz do 28. 3. 
 • Tím zároveň ukončíme téma atmosféra.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Napiš a přelož do školního sešitu:

První -                                                                 šestá-                                                  druhý-

Dvacátý-                                                             pátý-                                                    osmý-

Třináctý-                                                             třetí-                                                    desátý-

Třicátý druhý-                                                    padesátý první-

Čtyřicátý čtvrtý-                                                 devatenáctý-

 

V našem městě je kino.

Vedle pošty je škola.

V knihovně je pět jeho románů.

V Londýně je hodně Turků a Řeků.

UČ: str. 41 celé

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Stále opakuj slovní zásobu od začátku roku!
 • Zopakuj si časování sloves: liegen, interessieren, trinken, tanzen (vyčasuj do sešitu, a odešli na můj email do 27. 3. 2020
 • UČ. Str. 35 (použij CD v učebnici)
 • Pracovní list v příloze: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27. 3. 2020

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA chlapci

 

Přílohy

 


Domácí příprava 16. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Písemně do domácího sešitu: str. 71-72 cv. 3 a str. 55 cv. 5a) (toto cvičení zašli na mail: irenvi@seznam.cz)
 • Zkus graficky znázornit tyto věty:
  • Podél řeky vedla cyklistická stezka.
  • Naše třída šla na výstavu koček.
  • Autobus se zvolna blížil k vlakovému přejezdu.

Dále procvičuj na internetových stránkách:

 

MATEMATIKA

PSÁT VŠE ZEZADU DO SEŠITU, POKUD MÁTE MOŽNOST OFOCENÉ POSLAT NA EMAIL: zdenek.stavic@seznam.cz

Matematika:    učebnice   5/5,   6/6,   9/6, 10/2

VYPRACUJTE VŠE DO PÁTKU, NENÍ TOHO VELKÉ MNOŽSTVÍ!!! ABYSTE VŠE NEZAPOMNĚLI!!

 

FYZIKA

Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti  186 kg a objemu 0,3 m3.

                zsvltava.cz         převod jednotek       pouze jednotky délky (začernit)     30 ks

VYPRACUJTE VŠE DO PÁTKU

 

DĚJEPIS

Starověká Čína

- str. 143 – Vznik centralizovaného státu na území Číny + Kultura ve starověké Číně

- přečíst, stručně vypsat, nakreslit příklad čínského písma

 

ZEMĚPIS

- úkoly na 14 dní. Téma atmosféra. Nastudovat v uč. strany 48 - 51. Následně do sešitu odpovědět na otázky 1 - 7 na straně 49 a poté na otázky 1 - 4 na straně 51. Odpovědi na tyto otázky psát jako výpisky. Poté vypracovat PS str. 19/ 1,3,4    20/ 1,2   21/4,7. Práci si rozložte do 3 hodin / částí.

- atmosféru zakončit vypravováním PS str. 25

 

PŘÍRODOPIS

- přepsat zápisky přiložené v příloze do sešitu látka cca na 14 dní

- přečíst látku z učebnice str. 75 – 89

 

ANGLICKÝ JAZYK

Uč. Str. 40/ Landmarks  –  přečíst a přeložit, překlad napsat do sešitu i s úvodním textem

 • Odpovědět na otázky
 • Zopakovat si řadové číslovky

PS: str. 26/ 1,2,3

 

NĚMECKÝ JAZYK

Opakuj slovní zásobu od začátku roku!

UČ. Str. 33 a 34 (použij CD v učebnici)

PS str. 34 a 35 (použij CD v pracovním sešitě)

Pracovní list: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020

Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´ a odešli na můj email.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • vypracovat v PS: 9/1,2  13/1,3  18/1,2,3  23/9,10,11 (každá stránka bude na známky)
 • vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • vypracovat v PS: 27/1,2,3  29/1,2  31/1,2  33/1
 • vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Přílohy