Domácí příprava 6B

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Str. 75-76 přečíst oranžové rámečky
 • Str. 77 všechny věty a jejich grafy z rámečku přepsat do školního sešitu
 • (Věta je vždy uvedena nad grafem.)
 • Str. 78/1 do domácího sešitu
 • Dále procvičuj na internetových stránkách

MATEMATIKA

 • Učebnice:     13/3,  15/13, 15/14      zezadu do sešitu

FYZIKA

 • Př. :  Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti  4,2 tuny a objemu  6000litrů.
 • www.zsvltava.cz    jednotky hmotnosti (začernit pouze tyto)-  30 ks ,jen na PC , neopisovat do sešitu

DĚJEPIS

 • překreslit (nebo vytisknout, pokud máte možnost) křížovku v příloze do sešitu a vyplnit

ZEMĚPIS

téma: atmosféra

 • V návaznosti na předchozí studium z učebnice a prac. sešitu prostudujte prezentaci v příloze. 
 • Interaktivní prezentace je zde: https://1url.cz/xzWh4
 • pokud Vám nepůjde, je i v příloze.
 • Na konci prezentace vyplňte úkol, který zašlete vyfocený na hamada.martin@zsedisonova.cz do 28. 3. 
 • Tím zároveň ukončíme téma atmosféra.

PŘÍRODOPIS

 • Zadáno na 14 dní

ANGLICKÝ JAZYK

Napiš a přelož do školního sešitu:

První -                                                                 šestá-                                                  druhý-

Dvacátý-                                                             pátý-                                                    osmý-

Třináctý-                                                             třetí-                                                    desátý-

Třicátý druhý-                                                    padesátý první-

Čtyřicátý čtvrtý-                                                 devatenáctý-

 • V našem městě je kino.
 • Vedle pošty je škola.
 • V knihovně je pět jeho románů.
 • V Londýně je hodně Turků a Řeků.

UČ: str.41 celé

NĚMECKÝ JAZYK

 • Stále opakuj slovní zásobu od začátku roku!
 • Zopakuj si časování sloves: liegen, interessieren, trinken, tanzen (vyčasuj do sešitu, a odešli na můj email do 27.3.2020
 • UČ. Str. 35 (použij CD v učebnici)
 • Pracovní list v příloze: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 

 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj :(nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

 

Přílohy

Přípravy do 20. 3. 2020

Přírodopis

 - přepsat zápisky přiložené v příloze do sešitu

-  přečíst látku z učebnice str. 75 - 89
 

Občanská výchova

-  vypracovat v PS: 9/1,2  13/1,3  18/1,2,3  23/9,10,11 (každá stránka bude na známky)

- vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail:kalvachova.nikola@zsedisonova.cz
 

Výchova ke zdraví

- vypracovat v PS: 27/1,2,3  29/1,2  31/1,2  33/1

- vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail:kalvachova.nikola@zsedisonova.cz
 

MATEMATIKA, FYZIKA     

PSÁT VŠE ZEZADU DO SEŠITU, POKUD MÁTE MOŽNOST OFOCENÉ POSLAT NA EMAIL: zdenek.stavic@seznam.cz

Matematika:   

 • učebnice   5/5,   6/6,   9/6, 10/2

Fyzika:  

 • Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti  186 kg a objemu 0,3 m3.
 • www. zsvltava.cz         převod jednotek       pouze jednotky délky (začernit) 30 ks

VYPRACUJTE VŠE DO PÁTKU, NENÍ TOHO VELKÉ MNOŽSTVÍ!!! ABYSTE VŠE NEZAPOMNĚLI!! A DEJTE POZOR NA VIRY!!! ZDRAVÍ ZŠ
 

Český jazyk

Písemně do domácího sešitu:

 • str. 71-72 cv. 3
 • str. 55 cv. 5a) (toto cvičení zašli na mail irenvi@seznam.cz)
 • Zkus graficky znázornit tyto věty:
 • Podél řeky vedla cyklistická stezka.
 • Naše třída šla na výstavu koček.
 • Autobus se zvolna blížil k vlakovému přejezdu.

Dále procvičuj na internetových stránkách:

Anglický jazyk 

 • Uč. Str. 40/ Landmarks – přečíst a přeložit, překlad napsat do sešitu i s úvodním textem
 • Odpovědět na otázky
 • Zopakovat si řadové číslovky
 • PS: str. 26/ 1,2,3
   

Zeměpis

Téma atmosféra

 • nastudovat v uč. strany 48 - 51
 • následně do sešitu odpovědět na otázky 1 - 7 na straně 49 a poté na otázky 1 - 4 na straně 51 - odpovědi na tyto otázky psát jako výpisky
 • vypracovat PS str. 19/ 1,3,4    20/ 1,2   21/4,7
 • práci si rozložte do 3 hodin / částí
 • atmosféru zakončit vypracováním PS str. 25

Tyto úkoly jsou na následující 2 týdny. Do konce března.

Dějepis

Starověká Čína

 • str. 143 – Vznik centralizovaného státu na území Číny + Kultura ve starověké Číně
 • přečíst, stručně vypsat, nakreslit příklad čínského písma
   

Německý jazyk

 • Opakuj slovní zásobu od začátku roku!
 • UČ. Str. 33 a 34 (použij CD v učebnici)
 • PS str. 34 a 35 (použij CD v pracovním sešitě)
 • Pracovní list: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´ a odešli na můj email.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

 

Přílohy: