Domácí příprava 6B

Domácí příprava 15.6.-19.6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

Čtvrtek 18.6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

ČESKÝ JAZYK

 • S přílohou zkontroluj cvičení z minulého týdne. · Zhlédni video   https://www.youtube.com/watch?v=F2gwrF38AXo
 • Tabulku Slovanské jazyky z tohoto videa přepiš do školního sešitu · Zhlédni i toto video https://www.youtube.com/watch?v=a7hQRx_h0K8
 • Ze str. 98 v učebnici ČJ si do školního sešitu přepiš tabulku „národní jazyk český“
 • A to byl úplně poslední úkol pro tento školní rok. Krásné prázdniny.

 

MATEMATIKA

 • ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ – poslední, tak si dejte záležet
 • Všechny příklady počítej výhodně, výpočty bych měl vidět, někdo posílá jen výsledky, dělit do zbytku nula + zkoušku

2,24 +0,278 + 25,9=                                       1,158 + 3,69 – 2,054=                                  5,36 . 1,25 =

 

(1,36 – 0,87) . 1,2 =                              28,32 : 12 =                                           6,15 : 25 =     

 • V případě nejasností pište, volejte -  604190407 ( i WhatsApp )
 • zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 • Tento týden bez úkolu – možnost doposlat nesplněné úkoly

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Závěrečné opakování 4 lekce necháme na září. Opakujte si, protože v polovině září si napíšeme testy ze 3. A 4.lekce. Společně projedeme vaši práci, kterou jste dělali doma a pustíme se do další práce. Opakování slovíček je základ. Nová gramatika v těchto lekcích nebyla.

Kdo se nedostavil 11.6. na konzultaci do školy i přesto, že jsem si pozvala všechny, a nechce sníženou známku z AJ, se dostaví 16.6. v 10.00hod do školy s pracovním sešitem a učebnicí. Jedná se o tyto žáky – Doktor, Jirmus, Mikloš, Minarčíková, Neumann, Nováčková, Novák, Oplištil, Štefanová, Zajíčková, Zich, Boháč, Levinská.

 

NĚMECKÝ JAZYK

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 8.6.-12.6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený dena čas. Nejedná se o klasickou výuku!Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

Čtvrtek 11.6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

Dle vlastního uvážení se ve čtvrtek 11. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Př – celá třída (v 11 hod. na školní zahradě v betonovém kruhu)

 

ČESKÝ JAZYK

Pročti si oranžové rámečky v učebnici ČJ na str. 86 · Do školního sešitu vypracuj 88/4a (doplň čárky do souvětí) a odešli na irenvi@seznam.cz

 Psaní čárek procvičuj zde:https://www.pravopisne.cz/2011/09/carky-ve-vetach-urceni-poctu-vet-v-souveti-15/

 

MATEMATIKA

Dělení DČ – tentokrát se zbytkem

Děl na 2 desetinná místa ( na setiny ), dělenec  tentokrát  bude pouze přirozené číslo( neupravuj), takže zbytek bude také v setinách ( ve zkoušce tak musí být i přičten ), zkouška je povinná

 • 3,6 : 7 =                                                              
 • 21,41 :  8 =                                         
 • 0,59 : 4  =             
 •  89,3 : 15   =                                                   
 • 148,59 : 68 =

V případě nejasností pište, volejte -  604190407 ( i WhatsApp )

zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 • Trvá zadání z minulého týdne

 

ZEMĚPIS

 • Za pomoci učebnice str. 72 - 73, nebo za pomoci internetu vypracovat PS str. 36 cv. 3 + 37 opakování. Úkoly mi budou posílat pouze žáci, kteří mi zaslali méně než 6 úkolů. Poctiví nemusí. 
 • Přeji vám pěkný týden. Martin Hamada ml

 

PŘÍRODOPIS

 • Opakování 4 – opět si vytiskni či přepiš otázky z přílohy dozadu do sešitu a vypracuj je (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).
 • Nic mi neposílej
 • Sejdeme se ke kontrole vypracovaných otázek 11. června v 11 hod. na školní zahradě v betonovém kruhu (vezmi si sebou všechny vypracované otázky, celkem 70 otázek, i se zadáním). Účast povinná!!!

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • UČ – str 54,55-Monstercrakers, str.56 – Fun time
 • PS – str. 96,97,98,99 – Vocabulary bank 4
 • Závěrečné opakování 4 lekce necháme na září. Opakujte si, protože v polovině září si napíšeme testy ze 3. A 4.lekce. Společně projedeme vaši práci, kterou jste dělali doma a pustíme se do další práce. Opakování slovíček je základ. Nová gramatika v těchto lekcích nebyla.
 • Přijdou všichni angličtináři s vypracovanými úkoly v PS a v učebnici. Společně zkontrolujeme vypracované úkoly a vysvětlíme si učivo, které jste nepochopili nebo jste si nevěděli rady. Kdo nepřijde, oznámkuju mu v září. I.P.

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tento týden budete mít jen 2 úkoly. Pracovní list zaměřený na zájmena a tvé oblíbené zvíře si vytiskni, vypracuj podle pokynů, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.6.2020.Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat vše co si myslíš, že ti nejde:https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 1. 6. - 5. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený dena čas. Nejedná se o klasickou výuku!Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

pátek 5. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

Dle vlastního uvážení se v pátek 5. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Čj - Feko, Jirmus, Minarčíková, Novák, Polák - s sebou: školní a domácí sešit

 

ČESKÝ JAZYK

Zkontroluj grafy souvětí z minulého týdne (viz Příloha)

· Učebnice Čj str. 85 opiš do školního sešitu nadpis nad tabulkou a bod 3 z tabulky

· 85/1 utvoř a napiš pět souvětí, vyber si ze spojovacích výrazů. Toto cvičení odešli.

 

MATEMATIKA

Dělení DČ beze zbytku

Děl čísla na tolik desetinných míst, dokud nevyjde zbytek 0. Pokud je dělitel desetinné číslo, celý příklad musíš vynásobit podle dělitele 10, 100, 1000…. Nezapomeň udělat zkoušku. Chci celý postup, ne jenom  výsledky jako někdo minule!!!

 

13,6 : 8  =                                                            30,03 : 13  =                                          0,1548 :  0,6  =             

 

                            14,504 : 5,6  =                                                     0,2701 : 0,37 =

V případě nejasností pište, volejte-  604190407 ( i WhatsApp )

zezadu do sešitu

 

FYZIKA

/https://zsnadvodovodem.cz/soubor-teplota-84-.pdf

Změna teploty vzduchu v průběhu času   –  zápis do sešitu ze strany  5   ( strana 1 je hlavní nadpis)

Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolném  ročníku  ( i z 1. stupně)  v  libovolném počtu            https://www.onlinecviceni.cz

kino na tento týden:

https://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw

 

DĚJEPIS

· Zadání bude platit pro následující dva týdny (1. 6. – 12. 6.)

· Rozklikni odkaz a přečti si látku o https://www.dejepis.com/ucebnice/anticke-recko-pod-nadvladou-makedonie/

· Následně vypracuj na čtvrtku formátu A4 toto téma v podobě komiksu

· V příloze naleznete příklady dějepisných komiksů na jiná témata (držte se prosím zadaného tématu „Antické Řecko pod nadvládou Makedonie“, přílohy slouží pouze jako ukázka)

· Úkol donést do školy v týdnu 8. 6. – 12. 6. – každý den mezi 9:00-10:00

· Pokud budete mít hotovo a cestu do školy i v tomto týdnu nebo v jiný čas, můžete úkol zanechat jinému vyučujícímu

 

ZEMĚPIS

Vážení žáci, tento týden nechávám bez nového učiva.

 

Zeměpis - opakování (Hydrosféra, pedosféra, biosféra)

+ týden na poslání chybějících úkolů

1) Ti z vás, kteří mi posíláte úkoly pravidelně - vyberte si libovolné 2 cvič v PS ze stran 26 - 36, které následně vyfoťte a pošlete mi na email hamada.martin@zsedisonova.cz (do neděle 7. června).

2) Ti z vás, kteří mi úkoly neposíláte pravidelně či vůbec - máte tento týden na to, abyste mi poslali alespoň nějaké úkoly. Pokud tak neuděláte, budete pozváni na osobní konzultace do školy, kde budete úkoly dodělávat. 

 

Přeji Vám pěkný týden, MH

 

PŘÍRODOPIS

· Opakování 3 – opět si vytiskni či přepiš otázky z přílohy dozadu do sešitu a vypracuj je (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).

· Nic mi neposílej, vše zkontroluji najednou při osobním setkání.

 

ANGLICKÝ JAZYK

  • str.50/3 doplň, neznámá slovíčka si vyhledej ve slovníku
  • str.51/ 2 – přečti
  • str.53/ 1, 2, 3 - očísluj pořadí slov ve větě, 4
 • PS
  • str.32/ 1, 2    
  • str.33/3,5  
  • str.34/1, 2a, 3

 

NĚMECKÝ JAZYK

Tento týden budeme pracovat s učebnicí. Opět to bude téma zvířata. Pracovní list si vytiskni, vypracuj podle pokynů, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5.6.2020.Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat vše co si myslíš, že ti nejde: https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 25.5.–29.5.. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

pátek 5. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

 

Dle vlastního uvážení se v pátek 5. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Čj- Feko, Jirmus, Minarčíková, Novák, Plíhalová, Polák, Zich- s sebou: školní a domácí sešit

 

ČESKÝ JAZYK

1)      Minulý týden jsi měl za úkol zhlédnout video a všechna souvětí z tohoto videa si zapsat do školního sešitu a určit věty hlavní a vedlejší. Tento týden se k těmto souvětím znovu vrátíme. Zkus ke každému z nich zakreslit graf. (pomůže Ti učebnice str. 82 – 83)

2)      Do školního sešitu vypracuj cvičení 90/4.

3)      Větu jednoduchou a souvětí procvičuj zde:

https://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=03.+V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid

 

Úkoly 1 a 2 mi odesílej na irenvi@seznam.cz vždy do pátku do 14 hodin.

 

MATEMATIKA

Vynásob daná čísla pod sebou (výpočty chci vidět), nezapomeň, že výhodnější je mít delší číslo nahoře a odzadu oddělit tolik desetinných míst, kolik jich je v celém zadání.

 

2,7 . 15 =                  5,2 . 780 =              2,4 . 537 =            0,9 . 63 =         20,1 . 0,9=          3,8 . 0,257=

 

V případě nejasností pište, volejte-  604190407 ( i WhatsApp )

zezadu do sešitu

 

FYZIKA

/https://zsnadvodovodem.cz/soubor-teplota-84-.pdf

Postup při měření teploty tělesa   –  zápis do sešitu ze strany  4     ( strana 1 je hlavní nadpis)

Stále dobrovolně opakovat libovolné jednotky v libovolném  ročníku  ( i z 1. stupně)  v  libovolném počtu            https://www.onlinecviceni.cz

 

kino na tento týden:

https://www.youtube.com/watch?v=rSjDDDCB8XQ&list=PL2d66eyPqMycCLuSVD0Icdt9Pc32a7k7v

 

DĚJEPIS

 • v učebnici od strany 84 do strany 86 přečti kapitoly – „Atény v době Periklově“ a „Peloponéská válka“
 • následně odpověz na otázky v kvízu: https://quizizz.com/join?gc=5330513

 

ZEMĚPIS

téma: Biosféra

V příloze je prezentace, kde naleznete popis a obrázky z podnebných pásů Subtropického, Mírného, Subpolárního a Polárního.

Informace k úkolu jsou v prezentaci. Znovu půjde o vyhledávání států ležících v daném podnebném pásu a nebo PS.

Mějte fajn týden!

 

PŘÍRODOPIS

 • Opakování 2 – opět si vytiskni či přepiš otázky z přílohy dozadu do sešitu a vypracuj je (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).
 • Nic mi neposílej, vše zkontroluji najednou při osobním setkání.

 

ANGLICKÝ JAZYK

UČ – str. 49/6, 7, 8, 9, 10

PS – str. 31/ 7, 8, 10, cv.9 – došk. Sešitu

WHO´s – Kdo je…?

WHOSE – Čí?

Dan´sbook – Danova kniha

Dans´ book – kniha Danů

 

 

NĚMECKÝ JAZYK

Začneme společně novou lekci č. 5. Prohlédni si úvodní stránku v učebnici. Tématem 5. lekce jsou MEINE LIEBLINGSTIERE – MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘATA. K této stránce se budou vázat i úkoly v tomto pracovním listě, který si vytiskni, vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020.Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

Přílohy:  

 

 

Domácí příprava 18. 5. - 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

1)      Zkontroluj si testík z minulého týdne. Zde jsou správné odpovědi: 1C, 2C, 3C, 4C, 5B, 6A, 7D.

2)      Zhlédni znovu toto video, viděl jsi ho již minulý týden. https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

Všechna souvětí z tohoto videa (od 3. minuty) si postupně zapisuj do školního sešitu a připiš nad ně, zda se jedná o větu hlavní (H) nebo vedlejší (V).

3)      Do školního sešitu si udělej nadpis Grafické znázorňování souvětí a přepiš si oranžovou tabulku

 z učebnice ze str. 82-83.

! Úkoly zasílat do pátku 22. 5. !

 

MATEMATIKA

Učebnice: 

 • 29/2, 29/3, 31/6    převod jednotek  obsahu  ,   vzor  pro všechna cvičení:  7,5 ha = 750 a               (všichni  „ sousedi “  o  2 desetinná místa)
 • V případě nejasností pište, volejte-  604190407 ( i WhatsApp )
 • zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 • Udělej referát na téma „Řecko-perské války“. Referát vytvoř na 1 stranu formátu A4 (včetně obrázků) – může být Word (písmo vel. 12.) nebo čtvrtka.
 • Využít můžeš učebnici nebo internet.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

Zeměpis - témaBiosféra (co kdenaZemižije, roste a proč?)

1) zhlédnout video https://youtu.be/ibMIad9_MZ4 (komunejde video, v příloze je prezentace)

2) Proklikatsi v aplikaci www.earth.google.com ​ (Aplikace Google Earth umímnohověcí, můžešsi tam najítfotkyzezajímavýchmíst, nebo se "projít" centemPaříže...​)

3)  najít 3 konkrétní státy, kde by se mohl nacházet​

 

 • A) tropický prales (3 státy) - napovím, že jeden stát by mohl být Kongo​
 • B) poušť (3 státy)​
 • C) savana (3 státy)​

Vždy u slidu s oblastí máš nápovědu, kde by jsi měl hledat​ (můžeš pracovat ale i s čímkoliv jiným... třeba www.mapy.cz nebo se podíváš do nějaké knihy doma...). Pokud takovou možnost nemáš, pracuj s učebnicí na str. 70 – 79​.

 

4) Odeslat na email hamada.martin@zsedisonova.cz​do neděle 24. 5. 

 

A nebo je tu úkol 5) pokud ti cokoliv brání vyplnit úkol 3) tak vyplň pracovní sešit str 35 / 1 a 2 a vyfocené pošli na můj email (viz výše)

 

PŘÍRODOPIS

 

 • Opakování – postupně budu zadávat otázky, které si nalepíš či přepíšeš dozadu do sešitu a vypracuješ (nepodceň to, budeme z toho v příštím školním roce psát písemky).
 • zhlédni video – Rys ostrovid https://www.youtube.com/watch?v=WyqapYNsi4w

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • str. 48/cv.2 a cv.3 – napiš do školního sešitu věty , co dělá ráno, odpoledne a večer
 • PS – str. 30/3,4,5
 • Str. 31/6

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Zopakuješ si rozvrh hodin.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email

 

Přílohy:  

 

 

 

Domácí příprava 11. 5. - 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

1)      Zkontroluj a oprav si cvičení z minulého týdne (viz Příloha – řešení).

2)      Vypracuj testík (viz Příloha – zadání). Mně odešli pouze správné odpovědi, např. 1A, 2B…

3)      Z učebnice ČJ si ze str. 81 do školního sešitu přepiš oranžový rámeček pod nadpis:

Určování vět hlavních a vedlejších

        4)    Zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 
 • 26/2 , 26/3, 27/6    převod jednotek hmotnosti ( možno vynechat příklady , kde jsou dkg)
 • zezadu do sešitu

 

FYZIKA

kino na tento týden:

 

DĚJEPIS

 • Tentokrát pouze čtení :-)
 • Od strany 79 do strany 83 - kapitola "Formování městských států"

 

ZEMĚPIS

Téma: Hydrosféra - opakování

Pedosféru zvládla naprostá většina z vás bez problémů! 

Nyní se vrátíme k Hydrosféře.

1) Shlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ&t=7s 

2) Pokračuj podle příběhu:

Je město, které má skvělého starostu. Ten starosta jsi ty. V tom městě starosta nechal učinit opatření, které chrání vodu a zabezpečují město a

 • umí se chránit před velkými povodněmi
 • chrání vodu před znečištěním
 • mají zásoby na období sucha

Jelikož jsi starosta, 3) nakresli mapu tvého města a okolí (libovolného, vymyšleného), pojmenuj ho a nakresli a popiš tam všechny důležité části napomáhající k ochraně a zásobení vodou. 

Zkus se zamyslet, co všechno takové město potřebuje. Video ti pomůže.

 

Kdyby sis nevěděl rady, piš na email, nějak to dohromady dáme.

Úkol vyfocený pošli do 17. 5. na hamada.martin@zsedisonova.cz 

 

PŘÍRODOPIS

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • UČ – str.47/cv.4-poslech z CD, cv.5
 • cv.8 – do školních sešitů
 • PS – str.115/ celé

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Pročti si a poslechni si prosím učebnici str. 36,37 a 38 (je to opakování)
 • Vypracuj v PS str.36,37 a 38 (pomůže ti učebnice a překladač), ovšem je to opakování, mělo by ti to jít samo.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Přílohy:  

 

 

Domácí příprava 4. 5 - 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

Učebnice:  25/2, 25/3, 25/4,  zezadu do  sešitu,  piš takto:       25,7 cm =  257 mm

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 • Homérské období (uč. str.76-78)
 • Jelikož víte, že jsem občas popleta, ve výpisku jsem udělala několik chyb… Najdi v textu (příloha) přebývající písmena a sestav z nich jméno řeckého hrdiny… Zápisek si poté opiš do sešitu a pod zápis napiš, o jakého řeckého hrdinu se jedná a čím je známý.
 • Úkol vyfoť a pošli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

Téma - stále Pedosféra

1) stále pracujte s videem https://youtu.be/z2O45Oj312w

2) vyplnit prac. sešit 33 / 7 a str. 34 opakování - celá strana

Posílejte tradičně vyfocené nebo oscanované na email hamada.martin@zsedisonova.cz do 10. 5. 2020.

Kdyby někomu video dělalo problém, prezentace z videa je v příloze v přípravách z minulého týdne, stejně tak vám může pomoci učebnice str. 62 - 63.

 

PŘÍRODOPIS

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • UČ – str. 45/ celé
 • Str. 46/ celé
 • PS – str. 30/ 1,2 (pozor – 3.os. č.j. – ve slovese- -s)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Přílohy:  

 

 

 

 

Domácí příprava 27. 4 - 30. 4. 2020

V případě zájmu o čtvrtletní hodnocení kontaktujte třídní učitele.

 

ČESKÝ JAZYK

 • Tento týden vás nechám trochu odpočinout. Úkol bude pouze z literatury (Ti, kteří mají nějaké resty, tohoto času využijí a zašlou úkoly, které mi dluží).
 • Do literárního sešitu si zapiš:

 

 • FANTASTICKÁ LITERATURA
  • literatura se smyšlenými, neskutečnými (fantastickými) motivy a tématy (pohádka)
  • vystupují v ní: fantastické postavy (víly, vodníci, bludičky); kouzelné věci (sedmimílové boty, ubrousek Prostři se…)
  • patří sem: pohádky, báje, fantastický cestopis, fantastická báseň

 

 • Ze strany 127 – 203 v Čítance si vyber a přečti jeden nevšední příběh. Do liter. sešitu zapiš jeho název, autora, z jaké je knihy a stručně převyprávěj jeho obsah. Kdo bude chtít, může přidat ilustraci. Práci odešli na irenvi@seznam.cz.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice:     24/4, 24/5 A ,  24/6    - zezadu do sešitu , zpaměti, nepiš  jen  výsledky,  ale celý příklad, zkoušku nedělej

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 • Přečtěte si v učebnici kapitolu „PRVNÍ ŘEKOVÉ (MYKÉNSKÉ OBDOBÍ)“ od strany 74 do strany 76
 • Následně se do sešitu pokus vytvořit jednoduchou křížovku týkající se této kapitoly
 • Křížovku vyfoť/ofoť a zašli na e-mail: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

téma: Pedosféra

1) shlédněte video https://youtu.be/z2O45Oj312w

2) po shlédnutí tohoto videa PS 32 / 1 a 2

Posílejte tradičně vyfocené nebo oscanované na email hamada.martin@zsedisonova.cz do 3. 5. 2020.

* Kdyby někomu video dělalo problém, prezentace z videa je v příloze. ** A kdyby vám něco uniklo ...tak v učebnici na str. 62 – 63 najdete vše, co potřebujete.

 

PŘÍRODOPIS

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • UČ – str. 47/ 4, 5 do knihy, cv.8 – do školního sešitu PS - str. 28, 29/ celé

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Procvičuj slovní zásobu č. 4. Tentokrát nebudeš nic posílat, procvičíš si starší látku. Učebnice: str. 37/16, 17,18 ( zopakuj si čas i s poslechem) str. 45 – 46 (pročti a poslechni si, vše zatím jen ústně) Pracovní sešit: str. 34/9 a celá str. 35,36 ( nic neposílej) Na těchto webových stránkách procvičuj :(nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:  

 

 

Domácí příprava 20. – 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

1)      Zkontroluj a oprav si úkoly z minulého týdne (viz Příloha).

2)      Zhlédni tato videa:

3)      Do školního sešitu graficky znázorni tuto větu a odešli ke kontrole:

V noci se přehnala nad Severním mořem ohromná bouře.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 23/1, 23/2, 23/3 - zezadu do sešitu , zpaměti, nepiš jen  výsledky, ale celý příklad, zkoušku nedělej (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 

PŘÍRODOPIS

 • vypracuj třetího živočicha a odešli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 24. 4. 2020
 • nezapomeň informace psát v bodech
 • kdo neodevzdal minulé práce, tak je urychleně pošlete

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – živočich 3, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

DĚJEPIS

 • Přečti si na stranách 72 – 74 kapitolu "Kréta (20. – 14. století př. n. l.)" a prohlédni si i obrázky s komentářem
 • Následně vyplň kvíz na následujícím odkazu: https://quizizz.com/join?gc=574018

 

ZEMĚPIS

 • Zeměpis - práce s mapami
 • opakování Hydrosféra
  • mapka v pracovním sešitě na str. 26
  • pojmenovat oceány
  • přiřadit správně podle map (používejte www.mapy.cz)

1) Velká Kanadsko Americká jezera

2) jezero Bajkal

3) Viktoriino jezero

4) zakreslit řeku Nil

5) zakreslit řeku Amazonka

6) zakreslit řeku Jenisej

7) zakreslit řeku Huang-He

8) zakreslit řeku Volhu

9) zakreslit řeku Mississippi

10) zakreslit řeku Labe

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • UČ – str. 47/ 4, 5 do knihy, cv.8 – do školního sešitu PS - str. 28, 29/ celé

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Procvičuj slovní zásobu č. 4.
 • Pracovní sešit:
  • str. 34/8a Doplň slovesa v otázkách (NEZAPOMEŇ: ihr=koncovka -t, Sie=koncovka    -en).
  • str. 34/8b Přiřaď čísla u vět ze cvičení 8a (kdo má hotovo, je bez této práce)
  • V příloze si vytiskni pracovní listy, ty vypracuj, vše i pracovní sešit naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 24.4.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:  

 

 

 

Domácí příprava 14. – 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 1. Učebnice str. 59, cv. 9a) – napiš bez chyb do domácího sešitu
 • (malá nápověda: chyb je celkem 20)
 1. Do školního sešitu nadepiš Souvětí a opiš oranžový rámeček ze str. 80
 2. Ze cvičení 2 na str. 80 vypiš do domácího sešitu 1. sloupeček a urči
 • věty jednoduché (VJ) a souvětí (S). U souvětí zkus určit počet vět.
 • (PAMATUJ!!! Když určujeme počet vět v souvětí, musíme nejprve vyhledat slovesa (přísudky). Podle počtu sloves (přísudků), určíme počet vět.
 • Slovesa (přísudky) si vždy podtrhni vlnovkou.
 1. Úkoly opět odešli ke kontrole na mail: irenvi@seznam.cz

 

MATEMATIKA

Učebnice: 21/3, 22/4,22/5,22/6A - zezadu do sešitu, není nutné počítat pod sebou, trochu více příkladů, které jdou ale zpaměti (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

FYZIKA

 • Př.: Vypočítej hmotnost kapaliny s hustotou750kg/m3, má-li objem 1,2 hl (nápověda: hmotnost=hustota krát objem, nezapomínat na zápis, 1 litr = 1dm3, počítáme ale v m3)
 • Čas – nová FV, otevřít https níže, zepředu do sešitu za hustotu jako novou látku přepsat první dvě stránky zápisu i s obrázky (vynechat v grafu milisekundy – vše vysvětlím po setkání)
 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-cas-82-.pdf
 • (odeslat na email zdenek.stavic@seznam.cz)

 

PŘÍRODOPIS

 • Vypracuj druhého živočicha a odešli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 17. 4. 2020
 • Přepiš si zápisky (viz příloha) do sešitu a namaluj dané obrázky

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – živočich 2, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

DĚJEPIS

 • učebnice str. 71 – ŘECKO – přečti si kapitolky „Přírodní podmínky“, „Zemědělství“, „Řemeslo a obchod“
 • Následně opiš a doplň si prezentaci (příloha) do sešitu

 

ZEMĚPIS

 • práce s mapami
  • Úkol pro ty, kteří již mají předchozí úkoly hotové. Stále však někteří neposlali úkoly z prezentací Atmosféra a Hydrosféra. Proto ti, kteří úkoly neposlali, pracují a posílají úkoly z minulých týdnů.
 • opakování Atmosféra (podnebí)
  • Pracovní sešit str. 24 (za pomocí prezentací nebo učebnice)
  • - vyplnit cvičení 1 
  • - cvičení 3 - barevně vyznačit na mapě podnebné pásy a popsat 

úkol vyfocený nebo oscanovaný poslat do neděle 19. dubna 2020 na email hamada.martin@zsedisonova.cz

Očekávám tedy od některých žáků úkoly předešlé a od těch, kteří stíhají, úkol tento. Děkuji za spolupráci.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PS str. 75 Grammar Bank

 • UČ SElf – Check 3, LR – LanguageReview 3

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • V příloze si vytiskni pracovní list a novou slovní zásobu. Slovní zásobu vypracuj, nauč se jí a nalep do sešitu. Oboje pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 19. 4. 2020
 • K vypracování pracovního listu ti pomůže slovní zásoba.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 6. 4. – 10. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Moji milí, jelikož většina z vás plní své úkoly poctivě a protože jsou před námi velikonoční svátky, nechám vás tento týden trochu odpočinout. Chci po vás pouze toto:

 1. Zkontroluj si a oprav (dle přílohy) úkoly z minulého týdne.
 2. Najdi na internetu, jak slaví Velikonoce jinde v Evropě. Vyber si jeden stát a do slohového sešitu udělej výpisky či výtah. Nezapomeň na citaci (odkud jsi čerpal/a).
 • Co je výtah a co jsou výpisky najdeš v učebnici českého jazyka na str. 121 a 123.
 • Ještě před tím si do slohového sešitu opiš zápis (viz příloha).

Přeji Tobě, Tvým rodičům i sourozencům krásné Velikonoce.

 

MATEMATIKA

 • Velikonoční porce
 • Učebnice:     19/13, 19/14 A    počítat vše písemně pod sebou - zezadu do sešitu a nedělat zkoušky sčítáním

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 • přečíst text  a vypracovat pracovní list (příloha)
  • zpracuj do sešitu

 

ZEMĚPIS

 • Téma: Hydrosféra + opakování 
  • Na tento týden dávám pouze procvičování a nemusíte mi nic posílat.
  • PS str. 29/3 + str. 30/procvičování
  • + dobrovolně v PS, co vás bude bavit

 

 • Chválím naprostou většinu všech žáků 6A i 6B, kteří úkoly zaslali!
 • Kdo stále neudělal úkoly z prezentací Atmosféra + Hydrosféra, tak mi je může stále zasílat a získat tím velmi dobré známky za domácí přípravu. 
 • Doporučuji zeměpisné zábavné procvičování na https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy - vyhledejte si ČR příroda a poté ČR řeky (úroveň lehká) - kdo chce, může mi emailem zaslat výsledek nebo screen nějakého dobrého skóre tradičně na email (pokud by se chtěl pochlubit) hamada.martin@zsedisonova.cz

 

PŘÍRODOPIS

 • Vyber si jakékoliv 3 živočichy, které jsme probírali. Každý týden do pátku mi pošli jednoho z nich zpracovaného dle přiložené přílohy. Můžeš ho zpracovat na papír ručně i s namalovaným obrázkem (vyfotíš a pošleš na e-mail) nebo v PC s vloženými obrázky (pošleš jako přílohu do emailu). Práce bude maximálně na dvě strany.
 • Stále platí odesílání výpisků ze sešitu do 9. 4. (viz předchozí týden)

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – živočich 1, pak živočich 2 atd., pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • UČ. str. 42,43, 44 – celé
 • PS – str.94,95 (vocabulary)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • NJ 6. (první jazyk) příprava na 14 dní od 30.3.- 12.4. 2020 Stále opakuj slovní zásobu od začátku roku! (bude se z ní psát určitě písemka). Opakuj si čísla do sta, pozdravy a hodiny. Pracovní listy v příloze: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.4.2020 Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!! Na těchto webových stránkách procvičuj :(nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 30. 3. - 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

(taktéž zašli na mail, správné vypracování zašlu následující týden)

(vyzkouším po návratu do školy a moooc se těším…)

 1. Vymysli a do domácího sešitu napiš věty podle těchto větných členů:

  (zašli na můj mail ke kontrole irenvi@seznam.cz)

  • Pks   Po   Puč   Př   Pt 4. pád
  • Pum   Př     Po   Pk
  • Po   Př   Pum   Pks   Pt 7. pád
 2. Do školního sešitu vypracuj jazykový rozbor (viz Příloha)
 3. Báseň První malíř z jazykového rozboru se nauč zpaměti

MATEMATIKA

 • Učebnice 17/5, 18/6, 18/8 - zezadu do sešitu a nedělat zkoušky sčítáním

 

FYZIKA

 • Př.:  Vypočítej hmotnost tělesa s hustotou 920 kg/m3, má-li objem 1,6 m3.( nápověda: hmotnost=hustota krát objem, nezapomínat na zápis)
 • www.zsvltava.cz jednotky objemu (začernit pouze tyto) -  30 ks     -      neopisovat do sešitu

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

 • Milí šesťáci, čeká nás v tomto týdnu samostudium s prezentací, která nám pomůže zjistit něco o hydrosféře. 
 • V prezentaci jsou 2 úkoly, které mi budete zasílat na hamada.martin@zsedisonova.cz do 5. dubna 2020.
 • Budete potřebovat pracovní sešit, učebnici a zmíněnou prezentaci, která je interaktivně zde: https://1url.cz/0zibQ
 • Pokud by někomu nefungovalo, tak je i dole v příloze.
 • Všichni, kdo minulý úkol splnili, tak mají jedničku! Kdo nestihl, stále může posílat i minulý úkol.

 

PŘÍRODOPIS

 • přepsat zápisky přiložené v příloze do sešitu (všechny zápisky zapsané v rámci domácí přípravy vyfoťte – 1 foto dvojstránka sešitu, vložte do wordu a uložte jako pdf soubor, který pojmenujete vaším příjmením). Vše pošlete do 10. dubna na mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz nebo na můj Messenger (zde nemusíte fotky vkládat do wordu). Za správně přepsané a včas poslané výpisky vás čeká jednička s hodnotou 10.
 • přečíst látku z učebnice str. 90 – 111

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PS str. 27/ celé
 • Přelož věty do školního sešitu:
 • Moje teta žije v Austrálii. Je učitelka a pracuje v malé základní škole v Melboune. Učí tam od pondělí do pátku a miluje svou práci. Děti v její třídě ji také mají rády. Často jim vypráví příběhy o svém životě v Anglii. Po škole jde teta do středu města a nakupuje.

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • NJ 6. (první jazyk) příprava na 14 dní od 30.3.- 12.4. 2020 Stále opakuj slovní zásobu od začátku roku! (bude se z ní psát určitě písemka). Opakuj si čísla do sta, pozdravy a hodiny. Pracovní listy v příloze: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.4.2020 Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!! Na těchto webových stránkách procvičuj :(nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Tělesná výchova

 • Kdo doma nechce zahálet a chce vyhrávat florbal i americkou vybíjenou po návratu do školy, tak by měl doma i cvičit. Protože ti, co vyhrávají, určitě cvičí 
 • Návod na domácí cvičení zde: 
 • Zdar a sílu, najdeš v sýru! 

 

Přílohy

 


Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Str. 75-76 přečíst oranžové rámečky
 • Str. 77 všechny věty a jejich grafy z rámečku přepsat do školního sešitu
 • (Věta je vždy uvedena nad grafem.)
 • Str. 78/1 do domácího sešitu
 • Dále procvičuj na internetových stránkách

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 13/3,  15/13, 15/14      zezadu do sešitu

 

FYZIKA

 • Př.:  Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti  4,2 tuny a objemu  6000litrů.
 • www.zsvltava.cz    jednotky hmotnosti (začernit pouze tyto) -  30 ks ,jen na PC , neopisovat do sešitu

 

DĚJEPIS

 • překreslit (nebo vytisknout, pokud máte možnost) křížovku v příloze do sešitu a vyplnit

 

ZEMĚPIS

téma: atmosféra

 • V návaznosti na předchozí studium z učebnice a prac. sešitu prostudujte prezentaci v příloze. 
 • Interaktivní prezentace je zde: https://1url.cz/xzWh4
 • pokud Vám nepůjde, je i v příloze.
 • Na konci prezentace vyplňte úkol, který zašlete vyfocený na hamada.martin@zsedisonova.cz do 28. 3. 
 • Tím zároveň ukončíme téma atmosféra.

 

PŘÍRODOPIS

 • Zadáno na 14 dní

 

ANGLICKÝ JAZYK

Napiš a přelož do školního sešitu:

První -                                                                 šestá-                                                  druhý-

Dvacátý-                                                             pátý-                                                    osmý-

Třináctý-                                                             třetí-                                                    desátý-

Třicátý druhý-                                                    padesátý první-

Čtyřicátý čtvrtý-                                                 devatenáctý-

 • V našem městě je kino.
 • Vedle pošty je škola.
 • V knihovně je pět jeho románů.
 • V Londýně je hodně Turků a Řeků.

UČ: str.41 celé

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Stále opakuj slovní zásobu od začátku roku!
 • Zopakuj si časování sloves: liegen, interessieren, trinken, tanzen (vyčasuj do sešitu, a odešli na můj email do 27.3.2020
 • UČ. Str. 35 (použij CD v učebnici)
 • Pracovní list v příloze: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 

 

Přílohy

 


Přípravy do 20. 3. 2020

Přírodopis

 • přepsat zápisky přiložené v příloze do sešitu
 • přečíst látku z učebnice str. 75 - 89

 

Občanská výchova

 • vypracovat v PS: 9/1,2  13/1,3  18/1,2,3  23/9,10,11 (každá stránka bude na známky)
 • vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Výchova ke zdraví

 • vypracovat v PS: 27/1,2,3  29/1,2 31/1,2 33/1
 • vypracované listy podepište, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi je do 20. 3. 2020 na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

MATEMATIKA, FYZIKA

PSÁT VŠE ZEZADU DO SEŠITU, POKUD MÁTE MOŽNOST OFOCENÉ POSLAT NA EMAIL: zdenek.stavic@seznam.cz

 

Matematika:

 • učebnice 5/5, 6/6, 9/6, 10/2

 

Fyzika:

 • Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti  186 kg a objemu 0,3 m3.
 • www.zsvltava.cz převod jednotek pouze jednotky délky (začernit) 30 ks

VYPRACUJTE VŠE DO PÁTKU, NENÍ TOHO VELKÉ MNOŽSTVÍ!!! ABYSTE VŠE NEZAPOMNĚLI!! A DEJTE POZOR NA VIRY!!! ZDRAVÍ ZŠ

 

Český jazyk

Písemně do domácího sešitu:

 • str. 71-72 cv. 3
 • str. 55 cv. 5a) (toto cvičení zašli na mail irenvi@seznam.cz)
 • Zkus graficky znázornit tyto věty:
 • Podél řeky vedla cyklistická stezka.
 • Naše třída šla na výstavu koček.
 • Autobus se zvolna blížil k vlakovému přejezdu.

Dále procvičuj na internetových stránkách:

 

Anglický jazyk 

 • Uč. Str. 40/Landmarks – přečíst a přeložit, překlad napsat do sešitu i s úvodním textem
 • Odpovědět na otázky
 • Zopakovat si řadové číslovky
 • PS: str. 26/1,2,3

 

Zeměpis

Téma atmosféra

 • nastudovat v uč. strany 48 - 51
 • následně do sešitu odpovědět na otázky 1 - 7 na straně 49 a poté na otázky 1 - 4 na straně 51 - odpovědi na tyto otázky psát jako výpisky
 • vypracovat PS str. 19/ 1,3,4    20/ 1,2   21/4,7
 • práci si rozložte do 3 hodin / částí
 • atmosféru zakončit vypracováním PS str. 25

Tyto úkoly jsou na následující 2 týdny. Do konce března.

 

Dějepis

Starověká Čína

 • str. 143 – Vznik centralizovaného státu na území Číny + Kultura ve starověké Číně
 • přečíst, stručně vypsat, nakreslit příklad čínského písma
   

 

Německý jazyk

 • Opakuj slovní zásobu od začátku roku!
 • UČ. Str. 33 a 34 (použij CD v učebnici)
 • PS str. 34 a 35 (použij CD v pracovním sešitě)
 • Pracovní list: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfot´ a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´ a odešli na můj email.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

 

Přílohy: