Domácí příprava 7B

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Český jazyk - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host). Pokud by bylo něco nejasné (nebo něco nefungovalo), kontaktujte mě na koukalova.jana@zsedisonova.cz.
 • Učebnice a procvičování:

(SCIO testy zdarma)

MATEMATIKA

 • Zápis do sešitu

Měřítko plánů a mapy

 • zapiš zelené rámečky ze str. 20, 21, 25
 • zhlédni prezentaci v příloze, opiš si z ní do sešitu zadání příkladů 1,2,3 a vyřeš je – POSTUP !!!

FYZIKA

(Přechod na odkaz: Ctrl + klik)

 • následně bude zkoušeno ve škole formou písemného zkoušení
  • jaké jsou látky plynné
  • umět rozlišovat látku a těleso
  • látky pevné, kapalné, plynné
 • Co je látka amorfní?  Zkus najít na internetu??? O které látky jde?

DĚJEPIS

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).
 • K zopakování a procvičení:

ZEMĚPIS

 

PŘÍRODOPIS

 • Viz příloha

ANGLICKÝ JAZYK

 • Opakovat Fráze (7.A z „obálky“, 7.AB z rozhovorů v učebnici – část 5b, 6b, 7b (Everyday English)
 • Výklad – tvoření vět v budoucím čase (v příloze)
 • Student´s book – strana 85/cvičení 8, 9 (v učebnici), 11 – do školního sešitu
 • Work book – str. 54/5, 55/6,7
 •  
 • Youtube.com  - seriál Hector (díly 1 – 5 postupně), Extra English BBC (v nastavení si zpomalte rychlost J)
 • Používejte DVD (e-book) k učebnici, zde máte možnost využití her, kvízů, interaktivních cvičení…

NĚMECKÝ JAZYK (PRVNÍ)

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 13, 21 a 29
 • Zopakuj si časování sloves: liegen, interessieren, trinken, tanzen (vyčasuj do sešitu, a odešli na můj email do 27.3.2020
 • UČ str. 12 a 13, přečti a vypracuj do sešitu cv. 2a pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, vyplň a opět odešli na můj email do 27.3.2020 (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

NĚMECKÝ JAZYK (DRUHÝ)

 • Procvičuj stále slovní zásobu ze strany 24 – 25, a ze strany 34 – 35.
 • Ze slovní zásoby časuj slovesav jednotném i množném čísle.
 • Na webových stránkách, které všichni znáte procvičujvše co znáš až do strany 21.
 • www.mcourser.cz).

RUSKÝ JAZYK

 • Pracovní sešit:  str. 27, 28,  naučit se slovní zásobu a fráze.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • zhodnoťte jaké výhody a nevýhody vidíte v domácí výuce – minimálně 8 vět
 • text odešlete ve wordu (calibri, vel. 12), nebo naskenovaný v sešitu OV
 • e-mail: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

Domácí příprava 16. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • Přepiš si do sešitu poučky (zelený rámeček) ze strany 17 a 18.
 • Přečti si znova poučky, zamysli se nad tím, co znamená rozšiř a zkrať postupný poměr.
 • Napiš do sešitu cvičení ze str.18/3,5.
 • Na www.onlinecviceni.cz procvičuj převody jednotek.

FYZIKA

 • celkové opakování učiva za 2. pololetí (především fyzikální veličiny, jejich názvy, značení jednotky) …
 • vzorce již probírané – umět (pomůcka trojúhelníková pomůcka)
 •  http://vyuka.jihlavsko.cz/uzitecne/vzorce-f7.htm
 • žáci, kteří chyběli, doplní zbývající zápisky (máte mobily s foťáky, počítače…)

DĚJEPIS

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host). Pokud by bylo něco nejasné (nebo něco nefungovalo), kontaktujte mě na koukalova.jana@zsedisonova.cz.

ZEMĚPIS

Latinská Amerika

 • Opsat prezentaci v příloze a odpovědět na otázky

PŘÍRODOPIS

 • Str. 26 nakreslit obrázek 40-Vývin kapradiny

ANGLICKÝ JAZYK

 • Slovní zásoba lekce 7
 • Student´s book – strana 86/cvičení 1 (přečíst a přeložit do školního sešitu, napsat, které věty jsou pravdivé - true)                                   
 • Str. 87/1, 2 (číst, přeložit, zkoušet si fráze)
 • Work book – str. 56/1, 57/3, 5

Používejte DVD (e-book) k učebnici a zde máte možnost využití her, kvízů, interaktivních cvičení…

Viz. příloha

NĚMECKÝ JAZYK – první cizí jazyk

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 13, 21 a 29
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) , být (sein), spielen (hrát si), wohnen (bydlet)
 • UČ str. 30, přečti znova tuto stranu a zodpověz otázky (otázky a odpovědi zapiš do sešitu pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020.
 • Dodělej cvičení v PS str. 49/cv. 3 a str.50/celá, opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 • Na těchto webových stránkách procvičuj : např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš)  https://www.umimenemecky.cz/

NĚMECKÝ JAZYK – druhý cizí jazyk

 • Procvičuj slovní zásobu ze strany 24 – 25, a ze strany 34 – 35.
 • Časuj slovesa ze strany 28 (tabulka), 1., 2., a 3. Osobu jednotného číslaZapiš si do sešitu:

MÖGEN – co je možné a co bychom si přáli

Sloveso mögen je modální sloveso, které má nepravidelné časování v jednotném čísle, kde

- Dochází ke změně kmenové souhlásky,

- 1. a 3. osoba mají stejný tvar, bez koncovky

 

1.os. ich mag                                        wir mögen

2.os. du magst                                      ihr mögt

3.os. er, sie, es mag                             sie, Sie mögen

 

Sloveso mögen není snadné jednoduše přeložit jedním slovem, jak uvidíte na příkladech níže:

Er mag später kommen.( Chtěl by přijít později.)

Ich mag Musik. ( Mám rád muziku.)

Potom pracuj s učebnicí:

 • Str. 31/ cv. 12 a + b ( email zapiš do sešitu!)
 • Str. 31/ cv. 14 procvičuj otázky a odpovědi ústně , potom zapiš 6 otázek a odpovědí do sešitu.

RUSKÝ JAZYK

 • Pracovní sešit:  str. 11, 16, 22, naučit se slovní zásobu a fráze

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • zamyslete se a pokuste se zhodnotit současnou situaci v ČR v souvislosti s šířením korona viru (váš názor na celou situaci)
 • délka – max. 1 strana (A4), min. 10 řádků, písmo velikosti 12
 • referát zaslat e-mailem: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Přílohy: