Domácí příprava 8A

Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům 22.3.2020 i s přílohami

ANGLICKÝ JAZYK

 • Platí úkoly zadané již minulý týden:
 • Opakovat si slovní zásobu pro lekci 3 + doplnit Vocabulary bank v pracovních sešitech (pro neznámá slovíčka použít CD spark, kde je i slovník)
 • Opakovat si a doučit se VŠECHNA nepravidelná slovesa z našeho seznamu

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj stále slovní zásobu slovní zásobu 1 až 4
 • Do sešitu vyčasuj slovesa: denken, gratulieren, lachen, schicken
 • pak naskenuj nebo vyfot´a odešli do 27.3.2020
 • UČ str. 18 - poslechni si píseň (CD máš v učebnici), pak si ji celou ještě jednou přečti a vypiš do sešitu podstatná jména a slovesa s překladem
 • pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020
 • PS str. 17/cv. 3,4,5a vypracuj

- pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj (nechám na tobě, co zvládneš):

https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • naučit se slovíčka 4/B
 • PS 34/1
 • opakovat čas
 • procvičovat otázky a odpovědi

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj (nechám na tobě, co zvládneš):

https://www.umimenemecky.cz

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 51, naučit se slovní zásobu a fráze.

MATEMATIKA

 • Překontroluj si správný postup předchozích cvičení a případné chyby oprav – viz příloha.
 • Prostuduj si lineární rovnice se zlomky na str. 19/E
 • Řeš rovnice na str. 20/ cv. 9, 10 – celý postup (hledej společného jmenovatele pro obě strany rovnice)

FYZIKA

 • Platí úkoly zadané již minulý týden

DĚJEPIS

 • vytvořit krátkou prezentaci (PowerPoint) – Sjednocovací procesy v Evropě (strany 108 – 110)
 • vezměte v potaz vše, co jsme si o vytváření prezentací říkali
 • pokud nemá někdo možnost vytvořit prezentaci, může být zpracováno jinou formou – word, na čtvrtku,…
 • prezentaci zašlete na e-mail - vankova.hana@zsedisonova.cz

ZEMĚPIS

 • zopakování učiva pomocí křížovky v příloze
 • kdo má možnost, vytiskne a nalepí do sešitu, kdo možnost nemá, překreslí

PŘÍRODOPIS

 • Viz příloha (hormony zápis)

CHEMIE

 • str. 74a 75 v učebnici
 • do sešitu nadpis: Faktory ovlivňující průběh chemických reakcí  a pod něj opsat texty ve žlutých rámečcích

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům 22.3.2020 

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 16. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům 12. 3. a 16. 3. i s přílohami

+ možnost on-line procvičování (vše zdarma)

MATEMATIKA

 • Přepiš si do sešitu poučky ze str. 21 (modrý rámeček).
 • Vypracuj do sešitu str. 18/cv. 5,6 - nutný celý postup řešení (výsledky si najdi v učebnici).
 • Dále procvičuj www.onlinecviceni.cz – převody jednotek

FYZIKA

 • Přečti si text na str. 118, 122-124
 • Přepiš si zápisky v příloze

DĚJEPIS

 • Imperialismus a kolonialismus
  • Kapitolu vypsat z přiložené prezentace a v učebnici na str. 106 přečíst
 • Dějiny významných států
  • Kapitolu vypsat z přiložené prezentace a v učebnici na str. 108-110 přečíst

ZEMĚPIS

 • ČR – živá příroda
  • Opsat prezentaci v příloze

PŘÍRODOPIS

 • str. 76 - překreslit obrázek s popisem, str. 77 přepsat tabulku: Přehled žláz vyměšujících hormony

ANGLICKÝ JAZYK

 • Aj -  Opakovat si slovní zásobu pro lekci 3 + doplnit Vocabulary bank v pracovních sešitech (pro neznámá slovíčka použít CD spark, kde je i slovník)
 • Opakovat si a doučit se VŠECHNA nepravidelná slovesa z našeho seznamu
 • CD spark = interaktivní součást učebnice (všichni mají)

ANGKLICKÝ JAZYK (DRUHÝ)

 • Opakovat slovní zásobu 4. Lekce

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj slovní zásobu 1 až 4
 • Zopakuj si časování sloves: mít, být, hrát si, bydlet, fotografovat
 • UČ str. 17 celé přečíst, poslech (CD máš v učebnici), vypracuj cv. 4, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • PS str. 15 a 16 vypracuj (CD máš opět v pracovním sešitě), pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 • Na těchto webových stránkách procvičuj : např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš)

https://www.umimenemecky.cz/

NĚMECKÝ JAZYK (DRUHÝ)

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020

Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´a odešli na můj email.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš)

https://www.umimenemecky.cz/

+ 2 pracovní listy

RUSKÝ JAZYK

 • Pracovní sešit: str. 40, 45, naučit se slovní zásobu a fráze.

CHEMIE

 • zadání z chemie vypracovat do šk. sešitu (viz příloha)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Kdo by měl chuť, muže si dobrovolně zkusit zahrát hru, která tě učí finanční gramotnosti: www.tajuplnacesta.cz

Opakování témat a pojmů prostřednictvím www.skolasnadhledem.cz – i s řešením

DOBROVOLNÉ

 • „ODPOLEDKA“          NA ČT 2 – denně

„ŠKOLA DOMA“ od 14:00-14:45 - úterý a čtvrtek

 

Přílohy: