Domácí příprava 8A

Domácí příprava 15. 6. –  19. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

úterý 15. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

  
Na konzultace 15. 6. se dostaví:

z M a F: dostaví se žáci, kteří dosud nepředložili zadané domácí úkoly ke kontrole.

 

ČESKÝ JAZYK

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům 12. 6. 2020 i s přílohami + zde jako příloha

 

MLUVNICE  +   LITERATURA  +  SLOH

 • DOBROVOLNÉ: procvičování si toho, co potřebuji, nač mám chuť:
 • Dodělej všechny chybějící úkoly a pošli mi je.
 • Vyplň chybějící zápisy z mimočítankové četby – zapiš jen to, co jsi opravdu přečetl. Čtenářské listy (zápisy z četby) mi pošli ještě nejpozději do 19. 6.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 •  PB p. 54+55 Monstertrackers -celé 
 • opakovat si slovní zásobu a nepravidelná slovesa

 

 NĚMECKÝ JAZYK

 

ANGLICKÝ JAZYK  (2. CJ)

 • Nová práce již nebude zadána. Využij tento týden pro doplnění a odevzdání všeho, co jsi neodevzdal/a.
 • Opakuj slovní zásobu.
 • Zkontroluj a oprav cvičení z minulého týdne. (viz Příloha)
 • Enjoy your holidays.

 

NĚMECKÝ JAZYK  (2. CJ)

 

RUSKÝ JAZYK  (2. CJ)

 • Opakování:  15 – 20 vět o sobě a své rodině ústně, případně písemně.

 

MATEMATIKA

 • Procvičování látky na www.onlinecviceni.cz

 

FYZIKA

 • Sledujte pořady Vědecky prověřeno, Berte to jako varování.

 

DĚJEPIS

 • Vytiskni zápis z přílohy a vlep do sešitu
 • Pokud nemáš možnost tisku, napiš na e-mail (vankova.hana@zsedisonova.cz) – vytisknu a vyzvedneš si

ve škole

 

ZEMĚPIS

 • Tento týden nechávám pro doplnění všech úkolů, které jste nesplnili
 • Vypracované zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

 

PŘÍRODOPIS + CHEMIE

 • Odevzdávejte do úterý 16.6 nesplněné úkoly
 • Můžete si dodělat i testy
  • quizizz.com/join?gc=3880880
  • quizizz.com/join?gc=4891928
  • quizizz.com/join?gc=8980231
  • quizizz.com/join?gc=2956576
  • quizizz.com/join?gc=8954628

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Pokud jsi ještě nějaké úkoly nevypracova(a), případně jen neposlal(a), máš poslední možnost do 16. 6. J

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 8. 6. – 12. 6. 2020

Od 1. 6.je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

úterý 9. 6. 

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

  
Na konzultace 9. 6. se dostaví:

 • Bubílková, Běčáková, Cermanová, Ďurčeková, Kočí, Pokorná, Jandourková + případně ti, kteří mají sami o konzultaci zájem – s sebou sešity a splněné úkoly zadané do 5. 6.
 • z M a F:Grohmannová, Husárová, Kočí, Kohútová, Lukavec, Míka, Malič, Šidelka, Tarabová, Zdražil - probíhá kontrola zápisků z M + F. S sebou oba sešity, psací potřeby. Ostatní dle proběhlé dohody a zadaných úkolů.

 

ČESKÝ JAZYK

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům 8.6.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

 • MLUVNICE
 • Procvič si různé znalosti z češtiny:
 • https://www.pravopisne.cz/2014/11/komplexni-rozbor-textu/
 • Otevři si PRACOVNÍ LIST B a správné odpovědi na otázky v něm vyplň do TABULKY (viz. PRACOVNÍ LIST B – TABULKA - po povolení změn lze pracovat přímo v dokumentu - TABULCE) a poté ho pošli (buď jako dokument, či jeho fotokopii)na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz,případně na WhatsApp.

 

 • LITERATURA
 • Máš poslední možnost odeslat mi zápisy mimočítankové četby.

 

 • SLOH
 • Napiš, jaké máš plány na prázdniny. Kam se chystáš, co hodláš dělat, která místa bys rád(a) navštívil(a), zda pojedeš někam na tábor, či strávíš dovolenou s rodiči, nebo u prarodičů… Text by měl mít minimálně 20 vět. Snaž se nejen o slohovou vytříbenost, ale i pravopisnou správnost.Text pošli (buď jako dokument, či jeho fotokopii) na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • WB 32/1,2
 • WB 33/4,5,6
 • OPAKUJ a upevňuj si slovní  zásobu této lekce + nepravidelná slovesa!

 

 NĚMECKÝ JAZYK

 • Tento týden se budeme zabývat opakováním, tématem zdraví. V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj, pak naskenu, nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.6.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.

ANGLICKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Zkontroluj si a oprav cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • PS 39/5

 

NĚMECKÝ JAZYK  (2.CJ)

 • Tentokrát budete opět pracovat s pracovním sešitem na téma čas a se slovesem können. Přečti si a vypracuj v PS celou str. 52, pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.6.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • Ve cvičení 15 doplň tabulku, pomůže ti ke cvičení 16.
 • Ve cvičení 16 ti trochu pomůžu s první větou, abyste věděli, jak na to J
  1. Können – heutenicht – Mario – kommen.

Mario kann heutenichtkommen.

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:
  • str. 64, 74, procvičovat slovní zásobu a fráze
  • vypracovat pomocí přílohy:63/15; 65/1,2; 66/3

MATEMATIKA

 • Procvičování látky na www.onlinecviceni.cz

 

FYZIKA

 • Dokončete zápis nové látky do sešitu. Viz příloha z minulého týdne.

 

DĚJEPIS

 • Tento týden nechávám pro doplnění všech úkolů, které jste nesplnili
 • Vypracované zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

 • Podívej se na video a odpověz na otázky v příloze

https://www.youtube.com/watch?v=m8WEYJr1V8s

PŘÍRODOPIS

 • viz. přílohaPřírodopis 8

 

CHEMIE

 • Viz. přílohaHalogenidy8.AB

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Zamysli se a napiš, které místo ve městě máš rád(a), kde se ti líbí, je ti příjemně a proč. Uveď, zda a čím se ty, případně kdokoli z vaší rodiny stará o to, aby naše město bylo pěkným a příjemným místem pro život.

Odpovědi odešli do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 1. 6. – 5. 6. 2020

Od 1. 6.je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

úterý 2. 6. 

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v úterý 2. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

 • z M a F: Bečáková, Cermanová, Ďurčeková, Pokorná, Tarabová, Novák, Nováková, Kočí, Zdražil, Bragagnolo – s sebou sešity z obou předmětů a psací potřeby.
 • z Čj: Bubílková, Cermanová, Ďurčeková, Kočí, Pokorná – s sebou sešity a splněné úkoly zadané do 29. 5.
 • z Aj:Běčáková, Bragagnolo, Bubílková, Cermanová, Ďurčeková, Effler, Houžvička, Husárová, Chaloupecká, Kocůrek, Kočí, Pokorná, Rákosníková  - s sebou: učebnici, pracovní sešit a ŠS!
 • z AJ (2.c.j.):Grohmannová, Novák, Zdražil - s sebou pracovní a školní sešit
 • z Nj: Chaloupecká, Kočí
 • z Rj: Běčáková, Bragagnolo, Bubílková, Cermanová, Ďurčeková, Effler, Houžvička, Záleský - s sebou pracovní sešit.
 • z D: Bečáková, Bragagnolo, Cermanová, Ďurčeková, Effler, Chaloupecká, Jandourková, Kocůrek, Kočí, Novák, Pokorná (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 
 • ze Z: Bečáková, Bragagnolo, Cermanová, Ďurčeková, Effler, Kocůrek, Kočí, Novák, Pokorná (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 

Na konzultace 10. 6. se předběžně dostaví:

 • Effler, Grohmanová, Houžvička, Husárová, Chaloupecká, Jandourková, Kocůrek, Kohútová, Lukavec, Malič, Míka, Rákosníková, Šidelka, Záleský – s sebou psací potřeby na M a F

 

ČESKÝ JAZYK 1. ČERVEN – SVÁTEK DĚTÍ – MÁLO ÚKOLŮ K VÁM LETÍ J

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům31.5.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

MLUVNICE

 • Procvič si pravopis – vyber si libovolný diktát:
 • https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty
 • Otevři si PRACOVNÍ LIST A a správné odpovědi na otázky v něm vyplň do TABULKY (viz. PRACOVNÍ LIST A – TABULKA - po povolení změn lze pracovat přímo v dokumentu - TABULCE) a poté ho pošli (buď jako dokument, či jeho fotokopii)na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz,případně na WhatsApp.

LITERATURA

 • Čítanka – str. 200-202 – přečti si text od Isaaca Asimova Kolik je devět krát sedm?
 • Do sešitu na literaturu si napiš krátké výpisky (jen to černé): Isaac Asimov (1920 - 1992) – viz. příloha
 • Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu.

SLOH

 • Učebnice str. 118 – pročti si, jaké podle způsobu jazykového zpracování tématu, poměru mluvčího k němu i uspořádání jazykových složek rozlišujeme slohové postupy. Udělej si z textu stručné výpisky. 
 • Učebnice str. 118-119/1 – odpověz na otázky a), c), d) – odpovědipošli (buď jako dokument, či jeho fotokopii) na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB p. 50 - celou str., u cv. 5 - POZOR! Které z uvedených sportů děláme, hrajeme, chodíme hrát?
 • WB p. 99+100 (slovíčka se uč)! - poslat na e-mail

 

 NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát budeš pracovat s učebnicí. Začneme novou kapitolu 3. Na str. 23 si prohlédni obrázky. Do sešitu vypiš všechny sporty, které jsou na obrázcích, a přelož je do češtiny.
 • Pak na všechny sporty vymysli věty, minimálně o pěti slovech. Vše přelož do češtiny. Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.např.:

Surfen – surfování

ImSommer surfe ichsehrgerne. (V létě velice rád surfuji.)

 • Po vypracování vše naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5.6.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
  • , https://nemcina.net/cviceni/

 

ANGLICKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Zkontroluj cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • Do školního sešitu přepiš výpisky a doplňovací cvičení (viz Příloha). Toto cvičení vyfoť a odešli.

 

NĚMECKÝ JAZYK  (2.CJ)

 • Tentokrát budete pracovat s pracovním sešitem na téma čas. Přečti si a vypracuj v PS str. 51, pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) 5.6.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.

https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 64, 74 - procvičovat slovní zásobu a fráze           
 • 72/19, 73/20

 

MATEMATIKA

 • Aritmetický průměr, modus, medián – novou látku máte v příloze, přepište si ji do sešitu.

 

FYZIKA

 • Dokončete zápis nové látky do sešitu. Viz příloha z minulého týdne.

 

DĚJEPIS

 • oprav chyby v zápisu (viz příloha) a z přebývajících písmen sestav jméno
 • zápis opiš do sešitu a vyplň, kdo se v textu ukrýval
 • Vypracované zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

 

PŘÍRODOPIS

 • viz. příloha Domácí laboratorní práce Př8.AB

 

CHEMIE

Viz. příloha Chemie 8.AB

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Zamysli se a napiš, které místo ve městě máš rád(a), kde se ti líbí, je ti příjemně a proč. Uveď, zda a čím se ty, případně kdokoli z vaší rodiny stará o to, aby naše město bylo pěkným a příjemným místem pro život.

Odpovědi odešli do 12. 6.na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 25. 5. – 29. 5. 2020

Od 1. 6. bude možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

úterý 2. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

  
Dle vlastního uvážení se v úterý 2. 6. dostaví na konzultaci tito žáci (seznam bude upřesněn v pondělí 1. 6.):

 • z M a F: Bečáková, Cermanová, Ďurčeková, Pokorná, Tarabová, Novák, Nováková, Kočí, Zdražil, Bragagnolo – s sebou sešity z obou předmětů a psací potřeby.
 • z AJ: Běčáková, Bragagnolo, Cermanová, Ďurčeková, Effler, Pokorná   - s sebou: učebnici, pracovní sešit a ŠS!
 • z AJ (2.c.j.):Grohmannová, Novák, Zdražil - s sebou pracovní a školní sešit
 • z NJ: Chaloupecká, Kočí
 • z D: Bečáková, Bragagnolo, Cermanová, Ďurčeková, Effler, Chaloupecká, Jandourková, Kocůrek, Kočí, Novák, Pokorná (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 
 • ze Z: Bečáková, Bragagnolo, Cermanová, Ďurčeková, Effler, Kocůrek, Kočí, Novák, Pokorná (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 

 

ČESKÝ JAZYK

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům24.5.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

M L U V N I C E

 

L I T E R A T U R A

 • Otevři si přílohu ČJ - ROZDÍLY  MEZI SCI-FI A FANTASY, pročti si a do sešitu na literaturu si překresli tabulku. „Buňky“ ZÁKLADNÍ AUTOŘI A DÍLA neopisuj celé, ale v každé si vyber si a opiš jen 2 autory a jejich díla – nejlépe ty, které znáš, četl(a) jsi je, slyšel(a) jsi o nich, nebo jsi je viděl(a) zfilmované.
 • Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu.

 

S L O H

 • Učebnice str. 96 – pročti si znovu text „Úvod k výuce slohu“ a připomeň si, co je stylistika a co je jejím cílem, o co jde při tvorbě jazykového projevu a jaké jazykové styly rozlišujeme.
 • Učebnice str. 117 – v kapitole Souhrnné poučení o slohu si pročti text o komunikaci a udělej si z něj výpisky (= stručné heslovité klíčové informace – bývají tučně vytištěné)
 • Učebnice str. 118 – pročti si, podle čeho třídíme jazykové projevy po stránce slohové do několika oblastí a jaké slohové styly rozlišujeme a z textu si udělej výpisky

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • WB 29/4,5 - cv. 5 piš sám o sobě (stačí v knize) 
 • WB 97 + 98 celé (slovíčka se uč) + zaslat na e-mail
 • UPOZORNĚNÍ: Ti, kteří neposílají domácí přípravu, budou pozváni do školy na osobní konzultaci!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • V příloze si vytiskni pracovní list zaměřený na předložky ve 3. a 4. pádě., který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29. 5. 2020 - nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde - je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ANGLICKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Zkontroluj a oprav si cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • Nacvič slovní zásobu 4/D + Culture
 • PS 38/1 a 2  (pozn. ve cvičení 2 se přesně řiď instrukcemi, co máš v osmisměrce najít;
 • one more musical instrument = ještě jeden hudební nástroj)

 

NĚMECKÝ JAZYK  (2.CJ)

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na chybějící slova, ten vypracuj, pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29. 5. 2020- nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde - je tam toho opravdu mnoho:
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 64, procvičovat slovní zásobu a fráze           
 • Vypracovat: 
  • 62/11 (viz příloha, kontrola podle klíče v PS)
  • 62/12, 13 (viz příloha)
  • 63/15 (viz příloha)

 

MATEMATIKA

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

 

PŘÍRODOPIS

 • Přepište si zápis z přílohy a zopakujte si celé učivo o lidských smyslech
 • Vypracujte test: quizizz.com/join?gc=8862040

 

CHEMIE

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům 24. 5. 2020 i s přílohami + zde jako příloha
 • Pokud jsi nestihl(a) minulý týden, dokonči minianketkuve vašem nejbližším okolí na téma: „Co zlepšit v našem městě?“
 • Zeptej se aspoň 5 člobrdíků, nebo člobrdic jakéhokoli věku žijících ve Varnsdorfu na to:
 • Co se jim v/na našem městě líbí, na co jsou zde pyšní, čím se ve Varnsdorfu můžeme pochlubit…
 • Co se jim ve Varnsdorfu nelíbí, co by rádi zlepšili, změnili, co jim tu chybí, nebo naopak přebývá…?
 • Na stejné otázky odpověz i ty.
 • Všechny(tedy celkem 6 + 6)odpovědi i si ČITELNĚ zaznamenej a odešlido 29. 5.na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • na papír A4 vytvoř pracovní smlouvu, vycházej z předchozích zápisků
 • vytvořenou smlouvu nafoť a pošli mi jí na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 18. 5. – 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům17.5.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A

 • Čítanka str. 191-192 – přečti si ukázku z knihy Pán prstenů od J. R. R. Tolkiena Nad propastí
 • Do sešitu na literaturu si napiš krátké výpisky (jen to černé):John Ronald Reuel Tolkien – viz. příloha
 • Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu.

S L O H

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB - p. 46 celé (včetně slovní zásoby) + p. 47/4a (přeložit slovíčka pro "Free timeactivities)
 • WB - p. 28 celé
 • DOPORUČUJI všem odevzdávat požadované domácí úkoly! Pokud nedoložíte požadované zadání, nebudete klasifikováni a bude nutno přijít v srpnu na přezkoušení.

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • V příloze si vytiskni pracovní list zaměřený na přivlastňovací zájmena, který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)– nejpozději do 22.5.2020 - nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde - je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • Stále procvičuj slovní zásobu 4/A, B, C
 • Vypracuj: PS 36/4 a 37/5 (vyfoť a odešli)

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) -do 22.5.2020- nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde - je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit. Kdo má zájem, kontaktujte mě na email.

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit - str. 64 - procvičovat slovní zásobu a fráze
 • Pracovní sešit - vypracovat:  
 • 59/4 + 60/6 (viz příloha, kontrola podle klíče v PS)
 • 61/10 +63/14 (viz příloha)

 

MATEMATIKA

 • Tento týden projděte zadaná cvičení a doplňte, co vám chybí k odeslání na jindrabenesova@tiscali.cz.
 • V příloze máte zápis nové látky do sešitu.

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 • Vypracuj otázky z přílohy – použij učebnici nebo internet - otázky vlep nebo opiš do sešitu.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

 • Udělej referát na téma „Ústecký kraj". Referát vytvoř na 1 stranu formátu A4 (včetně obrázků) – může být Word (písmo vel. 12.) nebo čtvrtka.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

PŘÍRODOPIS

 

CHEMIE

 • Kdo nemáte, dodělejte všechny úkoly k oxidům ( odvození vzorce z názvu, odvození názvu ze vzorce, pracovní list) a pošlete mi je.
 • Přineste do školy písemné referáty na téma: Prvek periodické soustavy
 • A to v termínech: úterý 19.5., čtvrtek 21.5., pondělí 25.5., vždy mezi 8. a 10. Hodinou
 • Protože se jedná o úkol, který jsme si zadávali ještě před uzavřením škol, bude hodnocen váhou 10. Vypracujte ho tedy pečlivě.(Netýká se Anety Kusinové a Roberta Míky, kteří již mají splněno.)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • V květnu jsme se měli původně věnovat přípravě a realizaci ankety na téma: „Co zlepšit v našem městě?“Vzhledem k tomu, že chodit po městě a tázat se spoluobčanů momentálně nejde, budete mít za úkol provést minianketkuve vašem nejbližším okolí J
 • Zeptej se v průběhu 14 dnů aspoň 5 člobrdíků, nebo člobrdic jakéhokoli věku žijících ve Varnsdorfu na to:
 • Co se jim v/na našem městě líbí, na co jsou zde pyšní, čím se ve Varnsdorfu můžeme pochlubit…
 • Co se jim ve Varnsdorfu nelíbí, co by rádi zlepšili, změnili, co jim tu chybí, nebo naopak přebývá…?
 • Na stejné otázky odpověz i ty.
 • Všechny odpovědi si ČITELNĚ zaznamenej a odešlido 29. 5. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • opiš zápisky z přílohy do sešitu
 • nic neposílej, později dostaneš k danému tématu úkoly

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 11. 5. – 15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům10.5.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A

 • Do sešitu na literaturu si napiš krátké výpisky (jen to černé):FANTASY(viz.příloha)
 • DOBROVOLNĚ: jeden z žebříčků nejlepší fantasy
 • https://www.youtube.com/watch?v=T4Jy5ocjXBk
 • Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu.

S L O H

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • WB  na str. 76 je opakování gramatiky k lekci č. 3 (máš i v ŠS) – projdi si a vypracuj 76/1 + str. 77
 • PB – Selfcheck – vypracuj si opakování (vypracované nascanuj/vyfoť a pošli na email – v čitelné podobě)
 • ŽÁDÁM VŠECHNY O ZASÍLÁNÍ POŽADOVANÝCH ZADÁNÍ NA E-MAIL!!!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Zopakuj si v učebnici str. 22, a v PS vypracuj str.20/ cv. 11c.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • Zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz Příloha – AJ8 řešení)
 • Vyber si 10 slovíček ze 4. lekce. Tato slovíčka použij v deseti větách, které vymyslíš. V každé větě jedno vybrané slovíčko. Následně věty přelož do češtiny. Vše napiš do školního sešitu, ofoť a odešli.
 • Stále procvičuj slovní zásobu 4/A, B, C

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Stále se uč slovní zásobu z PS str. 47 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit: 
 • str. 64, procvičovat slovní zásobu a fráze           
 • vypracovat:       59/1, 3, 5; 60/7; 61/8, 9(kontrola podle klíče v PS)

 

MATEMATIKA

 • Vrátíme se k poslednímu zápisu ve školním sešitě (kdo nemá, najde si na stránkách školy týden 14.4.-17.4. a vše si doplní). Zadání máte v Příloze.
 • Řešení přepošlete na jindrabenesova@tiscali.cz

 

FYZIKA

 • Vypracuj odpovědi na otázky (pracuj se zápisky z prezentací). Otázky máte v Příloze.
 • Přepošlete na jindrabenešová@tiscali.cz

 

DĚJEPIS

 • Přečti si v učebnici od strany 123 do strany 128 kapitolu "Kultura druhé poloviny 19. a počátku 20. století."
 • Prohlédni si obrázky a přečti zajímavosti v barevných sloupcích

 

ZEMĚPIS

 • Přečti si text v příloze a odpověz do sešitu na otázky 1, 2, 3, 5, 6, 7 na konci textu
 • Sešit vyfoť a zašli na můj e-mail (vankova.hana@zsedisonova.cz)

 

PŘÍRODOPIS

 • viz.příloha
 • CHEMIE
 • viz. příloha

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Otevři si PRACOVNÍ LIST – ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY a přiřaď správně pravomoci k příslušnému orgánu a vyplněnou tabulku (součástí pracovního listu) pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • opiš zápisky z přílohy do sešitu
 • nic neposílej, později dostaneš k danému tématu úkoly

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 4. 5.–8. 5. 2020

Český jazyk

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům3.5.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

DEN VÍTĚZSTVÍ - 8. MÁJ =  MÍSTO ÚKOLŮ SI HRAJJ

 

M L U V N I C E

 

 • Do ŠS sešitu si napiš níže napsanou větu:
  • Obě děvčata chtěla vyhledat Maškovy, protože jim řekli, že by je mohli svézt do města autem.
 • Graficky zaznamenej stavbu daného souvětí, urči druhy VV a druh souvětí.
 • Až poté si pusť si výukové video a podle něj si zkontroluj a případně oprav svůj rozbor:
 • https://www.youtube.com/watch?v=_rFjIJkFyOs

Poté, co oba rozbory b) + c) do ŠS uděláš, zkontroluješ si je a případně opravíš podle videí, pošli mi je ofocené na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

L I T E R A T U R A

 • Čítanka str. 35-37 – přečti si o ukázku z uměleckého cestopisu Zdeňka Šmída Bubny Berberů
 • Do sešitu na literaturu si napiš krátké výpisky (jen to černé): Zdeněk Šmíd (1937-2011) – viz. příloha
 • Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu.

S L O H

 • Do ŠS (z druhé strany – „slohové“) si napiš:Řečnická otázka– viz. příloha
 • Učebnice str. 112 – přečti si ukázkovou úvahu „Lavička v parku“, najdi v ní řečnické otázky a vypiš si je pod výpisky do sešitu - pošli mi je ofocené na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB p. 42+43 celé – Monstertrackers
 • LR3 – vypracuj na konci učebnice Languagereview pro lesson 3
 • tyto úkoly na email posílat nemusíš!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat = Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde (Je tam toho opravdu mnoho)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • Stále opakuj a procvičuj slovní zásobu 4/C (PS str. 76).
 • V příloze si zkontroluj cvičení z pracovního sešitu 36/1; 36/2
 • Vypracuj a odešli: PS 36/3
 • Do školního sešitu proveď zápis a doplň věty (viz Příloha) – odešli

 

NĚMECKÝ JAZYK  (2.CJ)

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat = Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 47 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde (Je tam toho opravdu mnoho)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 57-58, procvičovat slovní zásobu a fráze 
 • Vypracovat: 56/9 (35 slov); 57/11, 12, 13

 

MATEMATIKA

 

FYZIKA

 • Tento týden překontroluj, zda máš všechny zápisky z prezentací. Další týden budou kontrolní otázky na přeposlání.

 

DĚJEPIS

 • str. 119 – 122
 • látku si přečti a do sešitu vytvoř křížovku
 • křížovku vyfoť a zašli e-mailem

 

ZEMĚPIS

 • rozklikni odkaz https://online.seterra.com/cs/vgp/3319
 • trénuj krajská města
 • nejlepší výsledek vyfoť a zašli e-mailem (nejméně však 85%)

 

PŘÍRODOPIS

 • Zápis do sešitu + další- viz. příloha

 

CHEMIE

 • Viz. příloha

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Zde STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Vyřeš OSMISMĚRKU, zjisti zásady platné od římských dob a ty mi poté pošliofocené na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • opiš zápisky z přílohy do sešitu
 • nic neposílej, později dostaneš k danému tématu úkoly

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 27. 4. – 1. 5. 2020

V případě zájmu o čtvrtletní hodnocení kontaktujte třídní učitele.

 

ČESKÝ JAZYK             1. 5. JE SVÁTEK = MÉNĚ ÚKOLŮ JAKO DÁREK :-)

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům26.4.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

M L U V N I C E

 

L I T E R A T U R A  +  S L O H

 • Čítanka str. 31 – přečti si o tom, jak se cestovatelé Zikmund a Hanzelka připravovali na cestu
 • Do sešitu na literaturu písemně zauvažuj (viz. sloh – úvaha) nad tím, kam ty bys rád(a) cestoval(a), které země by sis přál(a) navštívit a proč.
  • Text tvé úvahy bude mít aspoň 20 vět.
  • Snaž se ji napsat též pravopisně správně.
  • Než začneš psát, doporučuji ti udělat si myšlenkovou mapu k tomuto tématu, která ti při samotném psaní určitě pomůže. Pro ty, kteří zapomněli, jak je tvořit, zde video:
  • https://www.youtube.com/watch?v=QTWyrbkGw0Q
  • Znění úvahy mi pošli jako fotokopii rukou napsaného textu na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.
 • Průběžně si prosím plň a zasílej mi mimočítankovou četbu.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB p. 41 
  • check these words (překlad sl.zásoby s pomocí Ebooku)
  • 41/1 přečti si text + volný překlad (přelož si jen pro sebe)
  • 41/2 uspořádej věty dle toho, jak se příběh odehrával
 • WB  27/1 + 4
 • WB  96/1+2 (slovíčka si přelož)

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát nebudeš nic posílatJ
 • Perfektně už ovládáš slovní zásobu 1 až 4.
 • Učebnice: str. 21/cv.12a (doplň), 12 b (přečti si a odpovídej, vše ústně)
 • Pracovní sešit: str. 20/ cv. 11 a+b (doplň).
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • Slovní zásoba 4/C (PS str. 76)
 • PS 36/1; 36/2 (nezapomeň ve 3. osobě jednot. čísla ke slovesu přidat –s nebo –es (goes, watches, plays...)
 • Do školního sešitu zapiš:

Presentsimple: endings

I have a karate lesson.                 He has a music lesson.

We go swimming.                          She goes to danceclass.

They watch TV.                               Peter watches TV.

I play football.                                 Erica plays tennis.

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Tentokrát nebudeš nic posílatJ
 • Nauč se slovní zásobu z PS str.47
 • V pracovním sešitě si pročti a vypracuj str. 49 a 50.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj (nechám na tobě, co zvládneš):
 • https://www.umimenemecky.cz/
 •  https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 57-58, procvičovat slovní zásobu a fráze 
 • Vypracovat: 54/5 (kontrola dle klíče v PS), 54/6, 55/7a

 

MATEMATIKA

 • www.onlinecvičení.cz
 • Matematika 7. ročník- Zlomky – Sčítání, odčítání – různý jmenovatel - 01. Zlomky převeďte na společného jmenovatele, vypočítejte, zkraťte, převeďte na smíšená čísla. Všech deset příkladů, které naleznete v příloze, si procvičte a potom je vypracujte do sešitu a přepošlete na jindrabenesova@tiscali.cz

 

FYZIKA

 

 • Fyzika – Práce podle prezentací (na týden vždy dvě prezentace), práce je rozvržená do konce dubna, na zapamatování je vždy – fyzikální veličina, značky, jednotky, prezentace sleduj poctivě, aby ti neutekl smysl zapisovaných výrazů). Čísla značí „slide“.
 • str. 158 – 160     Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).
  • 1 nadpis
  • 2 přepiš žlutý rámeček + příslušné vzorečky
  • 3 přepiš žlutý rámeček + odstavec Protože elektrické pole koná práci, …
  • 4 přepiš žlutý rámeček + doplň si
  • U – elektrické napětí
  • Q – náboj (přemisťovaný)
  • W – elektrická práce
  • I – elektrický proud
  • t – doba průchodu proudu vodičem
  • E – elektrická energie
 • str. 161 – 163 
  • 1 nadpis, přepiš větu – Pro výpočet výkonu platí vztah + doplň vzoreček
  • přepiš věty – Pro výkon elektrického proudu tedy platí + celý vzoreček a dopiš zbytek Jednotkou výkonu …
  • 2 přepiš od odstavce Při práci elektrického proudu … až do konce
  • 4 přepiš žlutý rámeček

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

 • Opiš prezentaci z přílohy
 • Následně vypracuj pracovní list – využij prezentaci a internet
 • Vyfocené/ofocené úkoly zašli na e-mail: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

PŘÍRODOPIS

 • Do sešitu přepište následující zápis (Lidské smysly - viz. příloha) doplněný o chybějící pojmy.
 • Pracujte s učebnicí na stranách 40a 41.
 • Za zápis nakreslete obrázek stavba kůže ze strany 40. Celý text i s obrázkem mi pošlete ke kontrole.

 

CHEMIE

 • Viz. příloha

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům26. 4. 2020 i s přílohami + zde jako příloha
 • Do sešitu na OV si udělej zápisky: PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ (viz. příloha)

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • Ti, kteří odevzdali všechny úkoly, mají ještě volno. Ostatní odevzdají (odešlou), co ještě nesplnili.
 • Odesílají na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava20.4. - 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům19.4.2020 i s přílohami+ zde jako příloha

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A

 • Do sešitu na literaturu si napiš větším písmem:  CESTOPISNÁ LITERATURA
 • Čítanka str. 26-35– přečti si informace na lištách o Miroslavu Zikmundovi a Jiřím Hanzelkovi
 • Do sešitu L si zapiš:Jiří Hanzelka (1920 – 2003) + Miroslav Zikmund (1919) – výpisky (viz. příloha)
 • + si sám/sama připiš aspoň 3 informace, které tě zaujaly (viz. lišty v čítance str. 26-35)

S L O H

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB p. 40
  • Check these words (s pomocí CD spark - slovníček - přeložit si slovní zásobu)
  • cv. 1
  • cv. 3 – napsat email o podobném festivalu u nás v ČR (thenameofthe festival, whenithappens, whathappensetc. – 50words). Email odeslat do 25.4. nagalbava.michaela@zsedisonova.cz
 • stále si opakovat VŠECHNA nepravidelná slovesa
 • WB 26/1,2 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň, naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email do 19.4.2020 (hones.magda@zsedisonova.cz) - nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • Zkontroluj a oprav cvičení 35/4
  • 2B He has a showeratquarter past seven.          3A He listens to theradioathalf past seven.
  • 4F He has breakfastatquarter to eight.                5E He brushes his teethatfive to eight.
  • 6C He walks to schoolatfive past eight. 
 • Do školního sešitu přelož tyto věty a odešli nairenvi@seznam.cz
 • Snídám v kuchyni. Nechodíme do školy. O víkendu vstávám v 9 hodin. Nevečeříme v 7 hodin.
 • Začni procvičovat slovní zásobu 4/C Free time

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS str.40.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, vypracuj, naskenuj nebo vyfoť a odešli do 24.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 57-58, procvičovat slovní zásobu a fráze      
 • Vypracovat: 52/1; 53/3, 4

 

MATEMATIKA

7 275 : 75 = 6 882 : 31 = 5 460 : 30 =     37 963 : 48 =
62 460 : 33 =       92 800 : 81 = 18 221 : 26 =  

 

FYZIKA

 

 • Práce podle prezentací (na týden vždy dvě prezentace), práce je rozvržená do konce dubna, na zapamatování je vždy – fyzikální veličina, značky, jednotky, prezentace sleduj poctivě, aby ti neutekl smysl zapisovaných výrazů). Čísla značí „slide“.
 • str. 150 – 152 - Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).
  • 1 nadpis
  • 6 překresli schéma a přepiš žlutý rámeček
  • další příklady můžeš vynechat
 • str. 154 – 156 
  • 1 nadpis, přepiš žlutý rámeček
  • 3 přepiš žlutý rámeček a nakresli schéma
 • Otázky, které jsou vždy na konci prezentace, nebo v učebnici neděláte, připravím jednodušší pro zopakování látky.

 

DĚJEPIS

 • Přečti si podkapitoly Francie a Rusko (s. 112-115)
 • Opiš si prezentaci z přílohy

 

ZEMĚPIS

 • Přečti si text v příloze
 • do sešitu napiš nadpis JIHOČESKÝ KRAJ
 • odpověz na otázky 1-6 (najdeš je na konci textu)
 • Otázky a odpovědi vyfoť a pošli e-mailem na: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

PŘÍRODOPIS

 • Udělat zápis do sešitu:
  • V mozku a míše je 10-20 miliard neuronů (nervových buněk).
  • (Připomeň si, jak vypadají. Obrázek máme v sešitě u nervové soustavy obratlovců.)
  • Nervové vzruchy mezi jednotlivými neurony se přenášejí přes tzv. synapse pomocí chemických látek 
  • tzv. neurotransmiterů.
 • Udělat test na nervový systém- přihlašujete se podle již dříve poslaného postupu
 • Zadáte: quizizz.com/join?gc=142602

 

CHEMIE

 • Viz. příloha

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům 19. 4. 2020 i s přílohami + zde jako příloha
 • Vylušti tajenku v přiložené DOPLŇOVAČCE 1
 • Pošli mi pouze znění tajenky  na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.
 • Do sešitu na OV si udělej zápisky: ZÁKONY (viz. příloha)

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • Ti, kteří odevzdali všechny úkoly, mají volno.
 • Ostatní odevzdají, co ještě nesplnili a odesílají na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 13.4. - 17. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům12.4.2020 i s přílohami – ZDE STRUČNÝ PŘEHLED:

ODPOČINKOVÝ TÝDEN :-) JAKO VELIKONOČNÍ DÁREK

 • M L U V N I C E
 • L I T E R A T U R A 
  • Průběžně si prosím plňte a zasílejte mi mimočítankovou četbu.
 • S L O H
  • Napsat a poslat dopiso tom, jak se ti daří, co během dne děláš, či co bys dělat chtěl(a), čím se bavíš, a co tě naopak nebaví a štve, co nového si se během karantény naučil(a), nebo dozvěděl(a), o čem přemýšlíš, zda se nudíš, nebo nevíš, kam dřív skočit a proč…

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB str.  39 
  • cv.1 – s pomocí Spark e-booku si poslechnout věty v tomto cvičení, přeložit si je
  • cv. 2 – poslechnout, přečíst si rozhovor, do ŠS - WHAT IS THE DIALOGUE ABOUT? (+odpověď)
  • cv. 3 – v textu cv.2 si vyznačit věty (viz zadání)4
 • WB
  • str. 26/3

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň, naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email do 19.4.2020 (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • K pracovnímu listu ti pomůže slovní zásoba č. 4
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
  • https://www.umimenemecky.cz/
  • https://nemcina.net/cviceni/

 

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • Procvičuj a zdokonaluj se ve slovní zásobě 4. lekce (A, B)
 • PS 35/4 a 35/5 (odešli ke kontrole na irenvi@seznam.cz)
 • Uvědom si rozdíly ve tvaru sloves v 1. a 3. osobě!!!
 • Např.: I get up   x   he/she/itgets up                       I havebreakfast   x   he/she/ithasbreakfast

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit: 
  • str. 40, 45, 51, procvičovat slovní zásobu a fráze              
  • str. 48 cv. 7, vypracovat
  • str. 49 cv. 10, vypracovat
 • Příloha:  naučit se časovat vzory sloves

 

MATEMATIKA

 • Vše máte v přílohách
  • 1. Kontrola výsledků
  • 2. Nové zadaní
  • 3. a 4. Úlohy k přijímačkám (jen ten, kdo má zadání u sebe) – nemusíte přepisovat, vytiskněte si je. Důsledně si vždy jeden z příkladů projděte a pak zkuste řešit sami.

 

FYZIKA

 • str. 143 – 145 Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).
 • 1 nadpis
 • 4 přepiš žlutou tabulku a zvýrazni si značky a jednotky
 • 7 opiš si první příklad i se zadáním
 • str. 146 – 147
 • 1 nadpis
 • 4 přepiš žlutý rámeček

 

DĚJEPIS

 • Uč. str. 111 – 112 („Velká Británie" a „Velká Británie v koloniích")

 

ZEMĚPIS

 

PŘÍRODOPIS

 • Vyhledejte na stránkách České akademie věd pořad Nezkreslená věda, III.řada, díl: Kdo řídí lidské tělo?
 • Podívejte se na něj. Potom si opište do sešitu následující otázky (s vynechaným místem na odpovědi) a podle filmu na ně odpovězte (číselné údaje u otázek udávají přibližný čas, kde je ve filmu odpověď na otázku). Doplněný text mi pošlete ke kontrole.
  • (2.47) Jak se cizím slovem označují mozkové polokoule?
  • (2.55) Co mají na starosti?
  • (3.00) Jaké jsou další části mozku?
  • (3.38) Co se označuje jako CNS a co tato zkratka znamená?
  • (4.00) Čím jsou ovládány kosterní (příčně pruhované svaly?
  • (4.07) Které nervy patří pod periferní nervový systém a co ovládají?
 • Zbytek filmu je opakování hormonální soustavy.

 

CHEMIE

 • Oxidační číslo - zápis do sešitu + pokyny v příloze
 • Zápis do sešitu:
  • Oxidační číslo    -      může být kladné nebo záporné
  • zapisujeme ho vpravo nahoru ke značce prvku římskou číslicí  - např:  S-II  , Al+III, Mn+VII
  • Kladná oxidační čísla mají přiřazena následující přípony:
  • I              - ný
  • II             - natý
  • III            - itý
  • IV           - ičitý
  • V             - ečný,ičný
  • VI           - ový
  • VII          - istý
  • VIII         - ičelý
  • Součet oxidačních čísel všech prvků ve vzorci je nulový.
  • Kyslík má ve většině sloučenin oxidační číslo –II.
  • Vodík má ve většině sloučenin oxidační číslo +I.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům 12. 4. 2020 i s přílohami – ZDE STRUČNÝ PŘEHLED:
 • Promysli a napiš mi aspoň 3 zásady, které by podle tebe podpořili vzájemnou spolupráci a příjemnou atmosféru v naší třídě.

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • Přečti si první stranu přílohy, potom v osmisměrce najdi 14 klíčových kompetencí a odešli je na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 17. 4. 2020
 • Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – DÚ3, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 6. 4. - 10. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům 5. 4. 2020 i s přílohami + zde jako příloha

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Učebnice str. 38 
  • Check these words (s pomocí CD spark - slovníček - přeložit si slovní zásobu) + cv.1 (přeložit si slovíčka)
  • cv. 2 - zkusit poslech spolu s CD spark
  • cv. 3 - do ŠS si přeložit přídavná jména ze zadání (amazing, beautiful, comfortable, exciting, scary, incredible)
 • Pracovní sešit str. 24 - vypracovat z této strany cv. 1,2 
 • Pracovní sešit str. 25 - na této straně vypracovat cv. 4,5 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • úkoly na 14 dní (až do 12.4.)
 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • Opakuj si minulý čas a 2. stupeň přídavných jmen.
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň, naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email do 12.4.2020 hones.magda@zsedisonova.cz  -  nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)

 

ANGLICKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Stále procvičovat a učit se slovní zásobu 4/B
 • Zkontroluj a oprav si cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • Vyhledej na internetu a přečti si, jak slaví Velikonoce ve Velké Británii
 • Happy Easter

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 • úkoly na 14 dní (až do 12.4.)
 • Nauč se slovní zásobu z PS str.40
 • Z PS ze str. 23 a 30 vypiš 6 sloves a vyčasuj je v jednotném i množném čísle do sešitu, potom naskenuj nebo vyfoť a odešli do 12.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj (nechám na tobě, co zvládneš):

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 74, naučit se slovní zásobu a fráze

 

MATEMATIKA

Vyřeš – Výzva, kdo to dá

 • Dělenec je čtyřnásobek čísla 128, dělitel je dvojnásobek čísla 4. Urči podíl.
 • Urči rozdíl sedminásobku čísla 5 076 a podílu čísel 6 a 29 634.
 • Zaokrouhli podíl a rozdíl na:       
  • desetitisíce
  • tisíce
  • sta
  • desítky

 

FYZIKA

 • str. 133 – 135
 • Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).

1 nadpis, přepiš žlutý rámeček

2 přepiš první větu

4 přepiš první větu

5 přepiš žlutý rámeček

 • str. 137 – 140

2 nadpis, vypiš co je rezistor

3 překresli schéma spopisem, opiš první dvě věty

6 nadpis, od druhého bodu vše přepiš

7 přepiš si Ohmův zákon a příslušné vzorečky

 

DĚJEPIS

 • přečíst text a vypracovat pracovní list (příloha)
  • zpracuj nebo nalep do sešitu

 

ZEMĚPIS

 

PŘÍRODOPIS

Zápis do sešitu:

 • Řízení lidského těla
 • Naše tělo řídí 3 soustavy:           
 1. hormonální (neboli endokrinní)
 2. nervová
 3. imunitní
 • Nervová soustava
  • Tvoří ji:
 1. mozek
 2. mícha
 3. nervy
 • Mozek - (Nakresli si obrázek na str. 80 nahoře- Stavba mozku)

 

CHEMIE

Viz. příloha

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Odpověz do sešitu na Ov na tyto otázky:

 • Který den v roce nazýváme Velkým pátkem? 
 • Co nám má tento den připomínat?
 • Na jaké datum připadá letošní Velký pátek?

Úkol mi pošli jako fotografii rukou napsaného textu e-mailem nebo na WhatsApp – vše podepiš!

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • Příloha Pv - přečti si text a následně vypracuj odpovědi na druhé straně přílohy
 • ofocenou druhou stranu zašli na mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 9. dubna
 • ti, co práce nepošlou do zadaného termínu, dostanou pracovní listy jako písemku ve škole

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 30.3. - 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům a žákům29.3.2020 i s přílohami – ZDE STRUČNÝ PŘEHLED:
 • M - Učebnice str. 69/3 – přečti si text a zjisti, zda jde o větu jednoduchou, či souvětí. U souvětí urči jeho druh
 • M - Učebnice str. 70/6 a) – pouze 3. souvětí – přepiš si do sešitu 3. souvětí a správným postupem dojdi až ke grafu, určení druhů VV, významových poměrů a druhu souvětí.
 • M - Procvičování on-line
 • L - Čítanka str. 145–149 - přečti si úryvek z povídky Babička do Boženy Němcové
 • L - výpisky
 • L - dokument ČT Obrazy ze života Boženy Němcové
 • Uvést do sešitu aspoň 2 zajímavosti ze života Boženy Němcové, které tě v dokumentuzaujaly, překvapily, obohatily… (celými větami)
 • S – stále platí práce na výkladu

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Platí úkoly zadané již předminulý týden:
 • Opakovat si slovní zásobu pro lekci 3 + doplnit Vocabulary bank v pracovních sešitech (pro neznámá slovíčka použít CD spark, kde je i slovník)
 • Opakovat si a doučit se VŠECHNA nepravidelná slovesa z našeho seznamu

 

NĚMECKÝ JAZYK – úkoly na 14 dní (až do 12.4.)

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • Opakuj si minulý čas a 2.stupeň přídavných jmen.
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň, naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email do 12.4.2020 hones.magda@zsedisonova.cz  -  nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • www.umimenemecky.cz, www.nemcina.net

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • Stále procvičovat a učit se slovní zásobu 4/B
 • Do školního sešitu zápis (viz Příloha)
 • PS 34/2 a 35/3

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)- úkoly na 14 dní (až do 12.4.)

 • Nauč se slovní zásobu z PS str.40
 • Z PS ze str. 23 a 30 vypiš 6 sloves a vyčasuj je v jednotném i množném čísle do sešitu, potom naskenuj nebo vyfoť a odešli do 12.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj (nechám na tobě, co zvládneš):
 • www.umimenemecky.cz, www.nemcina.net

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit: str. 64 - naučit se slovní zásobu a fráze.

 

MATEMATIKA

 • www.onlinecviceni.cz - Lineární rovnice – Kořen rovnic - 01. Určete kořen rovnice
 • Do sešitu vypracujte všech 10 příkladů s celým postupem a kontrolou levé a pravé strany.

 

FYZIKA

 • str. 125 – 127
 • Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).
 • 1,2 nadpis, přepiš žluté rámečky
 • 3,4 vyber si dva příklady a přepiš je do sešitu
 • 5 přepiš žlutý rámeček a překresli schéma (obrázek)
 • str. 129 – 131
 • 1 nadpis, pod nadpis překresli obrázek, vedle zapiš údaj:
 • Mezi nabitými deskami spojenými s póly generátoru je elektrické napětí U.
 • 2     - elektrický náboj Q
  • práce W
  • doplň vzoreček
  • přepiš žlutý rámeček
 • 3 opiš první příklad
 • 5 přepiš žlutý rámeček a překresli schéma

 

DĚJEPIS

 • opsat prezentaci z přílohy

 

ZEMĚPIS

 • přečíst text „Hospodářské proměny“ a odpovědět na otázky – příloha
 • odpovědi zaslat na e-mail: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

PŘÍRODOPIS

 • Naučte se kapitolu o hormonech. Až to zvládnete, zadejte následující link a udělejte test. Přihlašujte se celým vaším jménem a pokračujte rovnou do testu.
 • www.quizizz.com

 

CHEMIE

 • Zopakujte si značky, názvy a vlastnosti prvků. Až to zvládnete, zadejte následující link a splňte test. Opět se přihlašujte celým jménem jako u přírodopisu.
 • quizizz.com/join?gc=424327

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům 29.3.2020 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA

 • přečti si text na 1. stránce přílohy a následně vypracuj odpovědi z druhé strany přílohy
 • odpovědi, tj. čísla ve správném pořadí od shora dolů, mi zašli na mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 3. dubna

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 23. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům 22.3.2020 i s přílohami

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Platí úkoly zadané již minulý týden:
 • Opakovat si slovní zásobu pro lekci 3 + doplnit Vocabulary bank v pracovních sešitech (pro neznámá slovíčka použít CD spark, kde je i slovník)
 • Opakovat si a doučit se VŠECHNA nepravidelná slovesa z našeho seznamu

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj stále slovní zásobu slovní zásobu 1 až 4
 • Do sešitu vyčasuj slovesa: denken, gratulieren, lachen, schicken
 • pak naskenuj nebo vyfot´a odešli do 27.3.2020
 • UČ str. 18 - poslechni si píseň (CD máš v učebnici), pak si ji celou ještě jednou přečti a vypiš do sešitu podstatná jména a slovesa s překladem
 • pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020
 • PS str. 17/cv. 3,4,5a vypracuj

- pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj (nechám na tobě, co zvládneš):

www.umimenemecky.cz, www.skolasnadhledem.cz

 

ANGLICKÝ JAZYK(2.CJ)

 • naučit se slovíčka 4/B
 • PS 34/1
 • opakovat čas
 • procvičovat otázky a odpovědi

 

NĚMECKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj (nechám na tobě, co zvládneš):

www.umimenemecky.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

RUSKÝ JAZYK (2.CJ)

 • Pracovní sešit:  str. 51, naučit se slovní zásobu a fráze.

 

MATEMATIKA

 • Překontroluj si správný postup předchozích cvičení a případné chyby oprav – viz příloha.
 • Prostuduj si lineární rovnice se zlomky na str. 19/E
 • Řeš rovnice na str. 20/ cv. 9, 10 – celý postup (hledej společného jmenovatele pro obě strany rovnice)

 

FYZIKA

 • Platí úkoly zadané již minulý týden

 

DĚJEPIS

 • vytvořit krátkou prezentaci (PowerPoint) – Sjednocovací procesy v Evropě (strany 108 – 110)
 • vezměte v potaz vše, co jsme si o vytváření prezentací říkali
 • pokud nemá někdo možnost vytvořit prezentaci, může být zpracováno jinou formou – word, na čtvrtku,…
 • prezentaci zašlete na e-mail - vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

 • zopakování učiva pomocí křížovky v příloze
 • kdo má možnost, vytiskne a nalepí do sešitu, kdo možnost nemá, překreslí

 

PŘÍRODOPIS

 • Viz příloha (hormony zápis)

 

CHEMIE

 • str. 74a 75 v učebnici
 • do sešitu nadpis: Faktory ovlivňující průběh chemických reakcí  a pod něj opsat texty ve žlutých rámečcích

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Domácí práce zaslána e-mailem rodičům 22.3.2020 

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 16. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

Domácí práce zaslána e-mailem rodičům 12. 3. a 16. 3. i s přílohami

+ možnost on-line procvičování (vše zdarma)

 

MATEMATIKA

 • Přepiš si do sešitu poučky ze str. 21 (modrý rámeček).
 • Vypracuj do sešitu str. 18/cv. 5,6 - nutný celý postup řešení (výsledky si najdi v učebnici).
 • Dále procvičuj www.onlinecviceni.cz – převody jednotek

 

FYZIKA

 • Přečti si text na str. 118, 122-124
 • Přepiš si zápisky v příloze

 

DĚJEPIS

 • Imperialismus a kolonialismus
  • Kapitolu vypsat z přiložené prezentace a v učebnici na str. 106 přečíst
 • Dějiny významných států
  • Kapitolu vypsat z přiložené prezentace a v učebnici na str. 108-110 přečíst

 

ZEMĚPIS

 • ČR – živá příroda
  • Opsat prezentaci v příloze

 

PŘÍRODOPIS

 • str. 76 - překreslit obrázek s popisem, str. 77 přepsat tabulku: Přehled žláz vyměšujících hormony

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Aj -  Opakovat si slovní zásobu pro lekci 3 + doplnit Vocabulary bank v pracovních sešitech (pro neznámá slovíčka použít CD spark, kde je i slovník)
 • Opakovat si a doučit se VŠECHNA nepravidelná slovesa z našeho seznamu
 • CD spark = interaktivní součást učebnice (všichni mají)

 

ANGKLICKÝ JAZYK (DRUHÝ)

 • Opakovat slovní zásobu 4. Lekce

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj slovní zásobu 1 až 4
 • Zopakuj si časování sloves: mít, být, hrát si, bydlet, fotografovat
 • UČ str. 17 celé přečíst, poslech (CD máš v učebnici), vypracuj cv. 4, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • PS str. 15 a 16 vypracuj (CD máš opět v pracovním sešitě), pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 • Na těchto webových stránkách procvičuj : např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš)

www.umimenemecky.cz/

NĚMECKÝ JAZYK (DRUHÝ)

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020

Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´a odešli na můj email.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš)

www.umimenemecky.cz/

+ 2 pracovní listy

 

RUSKÝ JAZYK

 • Pracovní sešit: str. 40, 45, naučit se slovní zásobu a fráze.

 

CHEMIE

 • zadání z chemie vypracovat do šk. sešitu (viz příloha)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Kdo by měl chuť, muže si dobrovolně zkusit zahrát hru, která tě učí finanční gramotnosti: www.tajuplnacesta.cz

Opakování témat a pojmů prostřednictvím www.skolasnadhledem.cz – i s řešením

DOBROVOLNÉ

 • „ODPOLEDKA“          NA ČT 2 – denně

„ŠKOLA DOMA“ od 14:00-14:45 - úterý a čtvrtek

 

Přílohy: