Domácí příprava 8B

Domácí příprava 15. – 19. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

úterý 16. 6. 

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v úterý 16. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na M a F – Dostaví se žáci, kteří dosud nepředložili zadané úkoly ke kontrole.

 

  ČESKÝ JAZYK

 • V příloze zkontroluj cvičení z minulého týdne
 • Zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=a7hQRx_h0K8
 • Do školního sešitu napiš nadpis Útvary českého jazyka a přepiš tabulku z učebnice 91/1a
 • S pomocí videa můžeš doplnit další výrazy
 • A to byl úplně poslední úkol pro tento školní rok. Krásné prázdniny.

 

MATEMATIKA

 

FYZIKA

 • Sledujte pořady: Vědecky prověřeno, Berte to jako varování

 

DĚJEPIS

 • Vytiskni zápis z přílohy a vlep do sešitu
 • Pokud nemáš možnost tisku, napiš na e-mail (vankova.hana@zsedisonova.cz) – vytisknu a vyzvedneš si

ve škole

 

ZEMĚPIS

 • Tento týden nechávám pro doplnění všech úkolů, které jste nesplnili
 • Vypracované zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

PŘÍRODOPIS a CHEMIE

 • Odevzdávejte do úterý 16.6 nesplněné úkoly
 • Můžete si dodělat i testy

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 

 

ANGLICKÝ JAZYK - DRUHÝ

 • Nová práce již nebude zadána. Využij tento týden pro doplnění a odevzdání všeho, co jsi neodevzdal/a.
 • Opakuj slovní zásobu.
 • Zkontroluj a oprav cvičení z minulého týdne. (viz Příloha)
 • Enjoy your holidays.

 

NĚMECKÝ JAZYK – PRVNÍ

 

NĚMECKÝ JAZYK - DRUHÝ

 

RUSKÝ JAZYK

 • Opakování  15 – 20 vět o sobě a své rodině ústně, případně písemně.
 • Posílat nemusíš, vypracuj sám/a pro sebe.

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 8. –12. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

úterý 9. 6. 

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v úterý 9. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Čj–Hýra, Chládek, Kopecká, Siváková, Šos

na M a F - V úterý 9.6. se dostaví na konzultaci z F (probíhá kontrola zápisků z M + F, doneste oba sešity): Holubová,

Houngbedji, Hýra, Kubr, NguyenTran, Petr, Štětina. Ostatní dle proběhlé dohody a zadaných úkolů.

na Rj–Hýra, Jadrníčková, Černoch

na Pv – Černoch, Kopecká

na Aj – Černoch, Hýra, Kusinová, Petr, Chládek, Kubr, Šos

!!!POZOR!!! Tato konzultace s Mgr. Šiškovou se uskuteční v 11:45 ve třídě 3.B

 

ČESKÝ JAZYK

 • Zkontroluj jazykový rozbor z minulého týdne (viz Příloha)
 • Zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=F2gwrF38AXo
 • Tabulku Slovanské jazyky z tohoto videa přepiš do školního sešitu
 • Učebnice ČJ 89/3 vypracuj také do školního sešitu (toto cvičení i výpisky odešli na irenvi@seznam.cz)

 

MATEMATIKA

 

DĚJEPIS

 • Tento týden nechávám pro doplnění všech úkolů, které jste nesplnili

 

ZEMĚPIS

 

 

PŘÍRODOPIS

 • Viz Příloha

 

CHEMIE

 • Viz Příloha

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • Tento týden máte prostor pro doplnění a odeslání nesplněných úkolů.

 

ANGLICKÝ JAZYK - DRUHÝ

 • Zkontroluj si a oprav cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • PS 39/5

 

NĚMECKÝ JAZYK– PRVNÍ

 • Tento týden se budeme zabývat opakováním, tématem zdraví. V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.6.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/

 

NĚMECKÝ JAZYK - DRUHÝ

 • Tentokrát budete opět pracovat s pracovním sešitem na téma čas a se slovesem können. Přečti si a vypracuj v PS celou str. 52 pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) 12.6..2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/
 • Ve cvičení 15 doplň tabulku, pomůže ti ke cvičení 16.
 • Ve cvičení 16 ti trochu pomůžu s první větou, aby jste věděli jak na to J
 • Können – heutenicht – Mario – kommen.

Mario kann heutenichtkommen.

 

RUSKÝ JAZYK

 • PS str. 64, 74, procvičovat slovní zásobu a fráze
 •  vypracovat pomocí přílohy: 63/15; 65/1, 2; 66/3

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 1. – 5. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

úterý 2. 6. 

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v úterý 2. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na M a F - Černoch, Hašek, Hýra, Chládek, Jadrníčková, Kusinová, Němcová, Siváková, Šos (s sebou sešity z obou předmětů a psací potřeby)

na Nj - Hašek, Kopecká, Siváková, Kubr

na Aj – Hašek, Kopecká, Siváková (s sebou pracovní a školní sešit), Hýra

na D: Černoch, Hašek, Hýra, Chládek, Kubr, Kusinová, Siváková, Šos (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 

ze Z: Hašek, Hýra, Chládek, Kubr, Kusinová, Siváková, Šos (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici)

 

ČESKÝ JAZYK

 • 78/7; odpovědi zasílej na irenvi@seznam.cz
 • Dále pracuj na úvaze, která byla zadána v minulém týdnu.

 

MATEMATIKA

 • Aritmetický průměr, modus, medián – novou látku máte v příloze, přepište si ji do sešitu.

 

FYZIKA

 • Dokončete zápis nové látky do sešitu. Viz příloha z minulého týdne.

 

DĚJEPIS

 • oprav chyby v zápisu (viz příloha) a z přebývajících písmen sestav jméno
 • zápis opiš do sešitu a vyplň, kdo se v textu ukrýval ·
 • Vypracované zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

ZEMĚPIS

 

PŘÍRODOPIS

 • Viz příloha

 

CHEMIE

 • Viz příloha

 

ANGLICKÝ JAZYK– PRVNÍ

 • vypracuj test v příloze odešli na vyuzij@seznam.cz
 • odpověz na otázky v testu
 • odešli obě části na vyuzij@seznam.cz
 • Těším se na vtipné odpovědi :)

 

ANGLICKÝ JAZYK - DRUHÝ

 • Zkontroluj cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • Do školního sešitu přepiš výpisky a doplňovací cvičení (viz Příloha). Toto cvičení vyfoť a odešli.

 

NĚMECKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • Tentokrát budeš pracovat s učebnicí. Začneme novou kapitolu 3. Na str. 23 si prohlédni obrázky. Do sešitu vypiš všechny sporty, které jsou na obrázcích a přelož je do češtiny.
 • Pak na všechny sporty vymysli věty, minimálně o pěti slovech. Vše přelož do češtiny. Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Např.Surfen – surfování
 • Im Sommer surfe ichsehrgerne. ( V létě velice rád surfuji.)
 • Po vypracování vše naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5.6.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/

https://nemcina.net/cviceni/

 

NĚMECKÝ JAZYK - DRUHÝ

 • Tentokrát budete pracovat s pracovním sešitem na téma čas. Přečti si a vypracuj v PS str. 51 pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) 5.6..2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.

 

RUSKÝ JAZYK

 • Pracovní sešit: str. 64, 74, procvičovat slovní zásobu a fráze
 •  Vypracovat: 72/19, 73/20

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 25. 5. – 29. 5. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

úterý 2. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v úterý 2. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na M a F - Černoch, Hašek, Hýra, Chládek, Jadrníčková, Kusinová, Němcová, Siváková, Šos (s sebou sešity z obou předmětů a psací potřeby)

na Nj - Hašek, Kopecká, Siváková, Kubr

na Aj – Hašek, Kopecká, Siváková (s sebou pracovní a školní sešit), Hýra

na D: Černoch, Hašek, Hýra, Chládek, Kubr, Kusinová, Siváková, Šos (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 

ze Z: Hašek, Hýra, Chládek, Kubr, Kusinová, Siváková, Šos (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 

 

Český jazyk

 1. Učebnice ČJ 74/10 do školního sešitu opiš všech 6 souvětí a doplň čárky. Odešli.
 2. Do slohového sešitu napiš nadpis Úvaha a přepiš tabulku ze str. 113 v učebnici ČJ.
 3. Najdi si na internetu libovolný citát.
 • např. Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, ale raduje se z toho, co má.
 • Démokritos
 • Přepiš ho i jeho autora a zpracuj úvahu. Na tento úkol máš 3 týdny. (odevzdej do 15.5.2020)
 • Úvahu napiš ve Wordu, písmo Calibri vel. 12. Úvaha musí obsahovat minimálně 20 vět a souvětí.
 • Nezapomeň tvořit odstavce.
 • Tento úkol bude známkovaný.

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 • Zkontroluj a oprav si cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • Nacvič slovní zásobu 4/D + Culture
 • PS 38/1 a 2  (pozn. ve cvičení 2 se přesně řiď instrukcemi, co máš v osmisměrce najít;
 • one more musical instrument = ještě jeden hudební nástroj)

 

Matematika

Zápis nové látky máte v příloze. Zadané nesplněné úkoly posílejte na jindrabenesova@tiscali.cz

 

Fyzika

 

Německý jazyk (první)

 • V příloze si vytiskni pracovní list, zaměřený na předložky ve 3. a 4. pádě., který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/

 

Německý jazyk (druhý)

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na chybějící slova, ten vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit,
 • (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

Ruský jazyk

Pracovní sešit: 

 • str. 64, procvičovat slovní zásobu a fráze           
 • vypracovat: 62/11 (viz příloha, kontrola podle klíče v PS)
 • 62/12, 13 (viz příloha)
 • 63/15 (viz příloha)

 

Anglický jazyk (Šišková)

 

Dějepis

 

Zeměpis

 

Pracovní výchova

 • na papír A4 vytvoř pracovní smlouvu, vycházej z předchozích zápisků
 • vytvořenou smlouvu nafoť a pošli mi ji na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 18. 5. – 22. 5. 2020

Český jazyk

! Úkoly zasílat do pátku 22. 5. !

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 • Stále procvičuj slovní zásobu 4/A, B, C
 • Vypracuj: PS 36/4 a 37/5 (vyfoť a odešli)

 

Matematika

 • Tento týden projděte zadaná cvičení a doplňte, co vám chybí k odeslání na jindrabenesova@tiscali.cz
 • V příloze máte zápis nové látky do sešitu.

 

Fyzika

 

Chemie

 1. Kdo nemáte,dodělejte všechny úkoly k oxidům ( odvození vzorce z názvu, odvození názvu ze vzorce, pracovní list) a pošlete mi je.
 2. Přineste do školy písemné referáty na téma: Prvek periodické soustavy
 • A to v termínech: úterý 19.5., čtvrtek 21.5., pondělí 25.5., vždy mezi 8. a 10. hodinou.
 • Protože se jedná o úkol, který jsme si zadávali ještě před uzavřením škol, bude hodnocen váhou 10.
 • Vypracujte ho tedy pečlivě.
 • ( Netýká se Anety Kusinové, má již splněno.)

 

Přírodopis

 

Zeměpis

 • Udělej referát na téma „Ústecký kraj“. Referát vytvoř na 1 stranu formátu A4 (včetně obrázků) – může být Word (písmo vel. 12.) nebo čtvrtka.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Dějepis

 • Vypracuj otázky z přílohy – použij učebnici nebo internet.
 • Otázky vlep nebo opiš do sešitu.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Pracovní výchova

 • opiš zápisky z přílohy do sešitu
 • nic neposílej, později dostaneš k danému tématu úkoly

 

NJ (první jazyk)

 • V příloze si vytiskni pracovní list zaměřený na přivlastňovací zájmena, který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfoť
 • a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.

 

NJD (druhý jazyk)

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit,
 • (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

Ruský jazyk

Pracovní sešit:

 • str. 64, procvičovat slovní zásobu a fráze           
 • vypracovat:      
  • 59/4 (viz příloha, kontrola podle klíče v PS)
  • 60/6 (viz příloha, kontrola podle klíče v PS)
  • 61/10 (viz příloha)
  • 63/14 (viz příloha)

 

Anglický jazyk (Šišková)

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 11. 5. – 15. 5. 2020

Český jazyk

 1. Zkontroluj a oprav si cvičení z minulého týdne (viz Příloha – řešení)
 2. Vypracuj testík (viz Příloha – zadání). Odešli mi pouze správné odpovědi. Např. 1A, 2B, 3C…
 3. Do školního sešitu zapiš a graficky znázorni větu níže, pojmenuj větné členy.

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 1. Zkontroluj si cvičení z minulého týdne (viz Příloha – AJ8 řešení)
 2. Vyber si 10 slovíček ze 4. lekce. Tato slovíčka použij v deseti větách, které vymyslíš. V každé větě jedno vybrané slovíčko. Následně věty přelož do češtiny.
 • Vše napiš do školního sešitu, ofoť a odešli.
 1. Stále procvičuj slovní zásobu 4/A, B, C

 

Přírodopis a chemie

 • viz Přílohy

 

Matematika

 • Vrátíme se k poslednímu zápisu ve školním sešitě (kdo nemá, najde si na stránkách školy týden 14.4.-17.4. a vše si doplní). Zadání máte v Příloze. Řešení přepošlete na jindrabenesova@tiscali.cz

 

Fyzika

 • Vypracuj odpovědi na otázky (pracuj se zápisky z prezentací). Otázky máte v Příloze. Přepošlete na jindrabenešová@tiscali.cz

 

Pracovní výchova

 • Opiš zápisky z přílohy do sešitu. Nic neposílej, později dostaneš k danému tématu úkoly.

 

Německý jazyk (první)

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Zopakuj si v učebnici str. 22, a v PS vypracuj str.20/ cv. 11c.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho. https://www.umimenemecky.cz/  https://nemcina.net/cviceni/
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Německý jazyk (druhý)

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Stále se uč slovní zásobu z PS str. 47 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho. https://www.umimenemecky.cz/ https://nemcina.net/cviceni/

 

Dějepis

 • Přečti si v učebnici od strany 123 do strany 128 kapitolu "Kultura druhé poloviny 19. a počátku 20. století."
 • Prohlédni si obrázky a přečti zajímavosti v barevných sloupcích

 

Zeměpis

 • Přečti si text v příloze a odpověz do sešitu na otázky 1, 2, 3, 5, 6, 7 na konci textu
 • Sešit vyfoť a zašli na můj e-mail (vankova.hana@zsedisonova.cz)

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: 
 • str. 64, procvičovat slovní zásobu a fráze           
 • vypracovat:       59/1, 3, 5; 60/7; 61/8, 9 (kontrola podle klíče v PS)

 

Anglický jazyk (Šišková)

 • PB p. 42+43 celé – Monstertrackers
 • LR3 – vypracuj na konci učebnice Languagereview pro lesson 3
 • tyto úkoly na email posílat nemusíš

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 4. 5.–8. 5. 2020

Český jazyk

 • Zkontroluj a oprav cvičení z minulých týdnů. (viz Příloha)
 • Učebnice ČJ 70/7 a), b), c), d), e) – toto cvičení přepiš ve Wordu i všechny další úkoly a odešli na můj mail VŠICHNI!!!-
 • Cvičení a) – v textu je dost chyb, a to nejen v i/y, zaměřte se i na čárky v souvětích

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 • Stále opakuj a procvičuj slovní zásobu 4/C (PS str. 76).
 • V příloze si zkontroluj cvičení z pracovního sešitu 36/1; 36/2
 • Vypracuj a odešli: PS 36/3
 • Do školního sešitu proveď zápis a doplň věty (viz Příloha) – odešli

 

Ruský jazyk

Pracovní sešit: 

 • str. 57-58, procvičovat slovní zásobu a fráze     
 • Vypracovat:      56/9 (35 slov); 57/11, 12, 13

 

Dějepis

 • učebnice str. 119 - 122
 • látku si přečti a do sešitu vytvoř křížovku
 • křížovku vyfoť a zašli e-mailem na vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Zeměpis

 

Matematika

 

Fyzika

 • Tento týden překontroluj, zda máš všechny zápisky z prezentací. Další týden budou kontrolní otázky na přeposlání.

 

Anglický jazyk (Šišková)

 • doplň pracovní list a zkontroluj
  • napiš vyprávění o rozsahu min 10 vět s využitím sloves v minulém čase z pracovního
 • listu a pošli na e-mail

 

Pracovní výchova

 • opiš zápisky z přílohy do sešitu
 • nic neposílej, později dostaneš k danému tématu úkoly

 

Německý jazyk

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Německý jazyk (druhý)

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 47 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.

 

Přílohy:

 

 

 

 

Domácí příprava 27. 4. – 1. 5. 2020

V případě zájmu o čtvrtletní hodnocení kontaktujte třídní učitele.

 

Český jazyk

 • Do školního sešitu opiš oba rámečky ze strany 68 v učebnici ČJ.
 • Přepiš cvičení 69/3 a zkus za každý větný celek uvést, zda se jedná o souvětí souřadné SS (2 a více vět hlavních)
 • nebo podřadné SP(pouze 1 věta hlavní). Nezapomeň nejprve spočítat přísudky (slovesa). ODEŠLI!!!
 • Na www.pravopisně.cz procvičuj: shodu podmětu s přísudkem, větné členy, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami hlavními. Vždy, když dokončíš jakýkoli kvíz, výsledek vyfoť a pošli třeba do skupinky nebo na můj Mess..

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 • Slovní zásoba 4/C (PS str. 76)
 • PS 36/1; 36/2 (nezapomeň ve 3. osobě jednotného čísla ke slovesu přidat –s nebo–es(goes, watches, plays…)
 • Do školního sešitu zapiš:

Presentsimple: endings

I have a karate lesson.                He has a music lesson.

We go swimming.                          She goes to dance class.

They watch TV.                              Peter watches TV.

I play football.                               Erica plays tennis.

 

Chemie a Přírodopis

viz Přílohy

 

Matematika

 • www.onlinecvičení.cz Matematika 7. ročník- Zlomky – Sčítání, odčítání – různý jmenovatel - 01. Zlomky převeďte na společného jmenovatele, vypočítejte, zkraťte, převeďte na smíšená čísla. Všech deset příkladů, které najdete v příloze, si procvičte a potom je vypracujte do sešitu a přepošlete na jindrabenesova@tiscali.cz

 

Fyzika

 • Fyzika – Práce podle prezentací (na týden vždy dvě prezentace), práce je rozvržená do konce dubna, na zapamatování je vždy – fyzikální veličina, značky, jednotky, prezentace sleduj poctivě, aby ti neutekl smysl zapisovaných výrazů). Čísla značí „slide“.
 • str. 158 – 160 
  • Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).
  • 1 nadpis
  • 2 přepiš žlutý rámeček + příslušné vzorečky
  • 3 přepiš žlutý rámeček + odstavec Protože elektrické pole koná práci, …
  • 4 přepiš žlutý rámeček + doplň si
  • U – elektrické napětí
  • Q – náboj (přemisťovaný)
  • W – elektrická práce
  • I – elektrický proud
  • t – doba průchodu proudu vodičem
  • E – elektrická energie
 • str. 161 – 163 
  • 1 nadpis, přepiš větu – Pro výpočet výkonu platí vztah + doplň vzoreček
  • přepiš věty – Pro výkon elektrického proudu tedy platí + celý vzoreček a dopiš zbytek Jednotkou výkonu …
  • 2 přepiš od odstavce Při práci elektrického proudu … až do konce
  • 4 přepiš žlutý rámeček

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  str. 57-58, procvičovat slovní zásobu a fráze      
 • Vypracovat: 
  • 54/5 (kontrola dle klíče v PS)
  • 54/6
  • 55/7a

 

Dějepis

 

Zeměpis

 • Opiš prezentaci z přílohy
 • Následně vypracuj pracovní list – využij prezentaci a internet
 • Vyfocené/ofocené úkoly zašli na e-mail: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Anglický jazyk (Šišková)

 • doplň slovesa v dané prezentaci
 • na papír vypiš sedm vět, které Tě zaujaly
 • vedle každé věty napiš český význam
 • napiš názor na tento úkol :)

 

Německý jazyk (první)

 • Tentokrát nebudeš nic posílat.
 • Perfektně už ovládáš slovní zásobu 1 až 4.
 • Učebnice: str. 21/cv.12a (doplň), 12 b ( přečti si a odpovídej, vše ústně)
 • Pracovní sešit: str. 20/ cv. 11 a+b ( doplň).
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/

 

Německý jazyk (druhý)

 

Pracovní výchova

 • ti, kteří odevzdali všechny úkoly mají ještě volno. Ostatní odevzdají, co ještě nesplnili a odesílají na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 20.4. – 24.4.2020

Český jazyk

 1. Zkontroluj a oprav úkoly z minulého týdne (viz Příloha).
 2. Práce s chybou – v příloze najdeš text s chybami, přepiš ho do domácího sešitu (samozřejmě bez chyb) a odešli! (malá nápověda – chyb je celkem 20).
 3. a) Zhlédni na youtubevýukové video (viz odkaz)

https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4

b) Do školního sešitu přepiš větu: Žáci se v karanténě i přes množství úkolů nudí.

c) Tuto větu graficky znázorni. (nalezneš ve videu)

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 1. Zkontroluj a oprav cvičení 35/4
 • 2B He has a showeratquarter past seven.            3A He listens to theradioathalf past seven.
 • 4F He has breakfastatquarter to eight.                 5E He brushes his teethatfive to eight.
 • 6C He walks to schoolatfive past eight. 
 1. Do školního sešitu přelož tyto věty a odešli na irenvi@seznam.cz
 • Snídám v kuchyni. Nechodíme do školy. O víkendu vstávám v 9 hodin. Nevečeříme v 7 hodin.
 1. Začni procvičovat slovní zásobu 4/C Free time

 

Anglický jazyk (Šišková)

 

Přírodopis

 • Tento týden máte 2 úkoly:
  • Udělat zápis do sešitu
  • Udělat test na nervový systém- přihlašujete se podle již dříve poslaného postupu
  • Zadáte: quizizz.com/join?gc=142602

 

 • Zápis do sešitu
  • V mozku a míše je 10-20 miliard neuronů (nervových buněk).
  • (Připomeň si, jak vypadají. Obrázek máme v sešitě u nervové soustavy obratlovců.)
  • Nervové vzruchy mezi jednotlivými neurony se přenášejí přes tzv. synapse pomocí chemických látek
  • tzv. neurotransmiterů.

 

Chemie

 • viz Přílohy

 

Matematika

 • 1. Kontrola výsledků5 (Příloha)
 • 2. Nové zadání – vypracované odešli na jindrabenesova@tiscali.cz
7 275 : 75 = 6 882 : 31 = 5 460 : 30 = 37 963 : 48 =
62 460 : 33 = 92 800 : 81 = 18 221 : 26 =  

 

Fyzika

 • Práce podle prezentací (na týden vždy dvě prezentace), práce je rozvržená do konce dubna, na zapamatování je vždy – fyzikální veličina, značky, jednotky, prezentace sleduj poctivě, aby ti neutekl smysl zapisovaných výrazů). Čísla značí „slide“.
 • str. 150 – 152 
  • Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).
  • 1 nadpis
  • 6 překresli schéma a přepiš žlutý rámeček
  • další příklady můžeš vynechat

 

 • str. 154 – 156 
  • 1 nadpis, přepiš žlutý rámeček
  • 3 přepiš žlutý rámeček a nakresli schéma
  • Otázky, které jsou vždy na konci prezentace nebo v učebnici neděláte, připravím jednodušší
  • pro zopakování látky.

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  str. 57-58, procvičovat slovní zásobu a fráze      
 • vypracovat:
  • 52/1
  • 53/3, 4

 

Pracovní výchova

 • ti, kteří odevzdali všechny úkoly mají volno. Ostatní odevzdají, co ještě nesplnili a odesílají na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Zeměpis

 • Přečti si text v příloze
 • do sešitu napiš nadpis JIHOČESKÝ KRAJ
 • odpověz na otázky 1-6 (najdeš je na konci textu)
 • Otázky a odpovědi vyfoť a pošli e-mailem na: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Dějepis

 • Přečti si podkapitoly Francie a Rusko (s. 112-115)
 • Opiš si prezentaci z přílohy

 

NJ 8 (první jazyk)

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň, naskenuj nebo vyfotˇ a odešli na můj email do 19.4.2020 (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/

 

NJD 8 (druhý jazyk)

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS str.40.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, vypracuj, naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 24.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/
 • https://nemcina.net/cviceni/

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 14. 4. – 17. 4. 2020

Český jazyk

 1. Do školního sešitu přepiš věty (viz Příloha) a urči významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy.
 2. Do domácího sešitu vypracuj jazykový rozbor (viz Příloha).
 3. a) Do slohového sešitu opiš oranžový rámeček ze str. 113.

b) Zkus vytvořit myšlenkovou mapu na téma COVID 19. Taktéž do slohového sešitu.

!!! Úkoly opět odešli !!!Správná řešení ke kontrole a opravě vám zašlu následující týden.

 

Přírodopis a chemie

 • Viz. Příloha

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 • Procvičuj a zdokonaluj se ve slovní zásobě 4. lekce (A, B)
 • PS 35/4 a 35/5 (odešli ke kontrole na irenvi@seznam.cz)
 • Uvědom si rozdíly ve tvaru sloves v 1. a 3. osobě!!!
 • Např.: I get up   x   he/she/itgets up                       I havebreakfast   x   he/she/ithasbreakfast

 

Fyzika

 • str. 143 – 145 
  • Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).
  • 1 nadpis
  • 4 přepiš žlutou tabulku a zvýrazni si značky a jednotky
  • 7 opiš si první příklad i se zadáním
 • str. 146 – 147 
  • 1 nadpis
  • 4 přepiš žlutý rámeček

 

Matematika

 • Vše máte v přílohách
  • 1. Kontrola výsledků
  • 2. Nové zadaní
  • 3. a 4. Úlohy k přijímačkám (jen ten, kdo má zadání u sebe) – nemusíte přepisovat, vytiskněte si je. Důsledně si vždy jeden z příkladů projděte a pak zkuste řešit sami.

 

Občanská výchova

 • Doplň si do sešitu zápis:
  • Publikování právních předpisů
  • Nejvýznamnější právní předpisy jsou zákony, zvláštním druhem jsou pak ústavní zákony. Ústavní zákony mají tzv. vyšší stupeň právní síly – žádný zákon s nimi nesmí být v rozporu.
  • Zákony musí být vyhlášeny uveřejněním ve Sbírce zákonů.
  • Každý zákon je označen pořadovým číslem (např. 89), datem vyhlášení (např. 3. února 2012) a názvem (např. občanský zákoník).
  • Dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů se zákon stává platným.
  • Někteří lidé se občas dopouštějí i protiprávního jednání (jednání, které je v rozporu s povinností, kterou jim ukládá zákon).
  • Závažnější protiprávní jednání zákon definuje jako přestupky a trestné činy.

 

 • Přestupek
 • - zaviněné protiprávní jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně (např. dopravní přestupky, přestupky proti veřejnému pořádku).
 • - trestem může být: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo zákaz pobytu)
 • - přestupky projednávají správní orgány (obecní úřady)
 • Trestní čin
 • - označuje se závažný protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně
 • - trestem může být: odnětí svobody, propadnutí majetku, peněžitý trest, zákaz činnosti, veřejně prospěšné práce
 • - o trestu za trestný čin rozhodují soudy
 • Odpověz písemně na otázky (otázku nepřepisuj – napiš číslo otázky a odpověď)
 • 1. Právní řád je souhrn …. ?
 • 2. Právní odvětví rozdělujeme na ….. ?
 • 3. Účastníci právních vztahů jsou ….. ?
 • 4. Kde se publikují právní předpisy ….. ?
 • 5. Co je přestupek a kdo jej projednává ?
 • 6. Co je trestní čin a kdo o něm rozhoduje?

 

NJ 8 (první jazyk)

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň, naskenuj nebo vyfotˇ a odešli na můj email do 19.4.2020 (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • K pracovnímu listu ti pomůže slovní zásoba č. 4
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

NJD 8 (druhý jazyk)

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS str.40.
 • V příloze si vytiskni pracovní listy (je to opakování ze 7 ročníku), vypracuj, naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 19.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: 
  • str. 40, 45, 51, procvičovat slovní zásobu a fráze              
  • str. 48 cv. 7, vypracovat
  • str. 49 cv. 10, vypracovat
 • Příloha:               naučit se časovat vzory sloves

 

Anglický jazyk (Šišková)

 

Dějepis

 • Uč. str. 111 – 112 („Velká Británie“ a „Velká Británie v koloniích“)

 

Zeměpis

 

Pracovní výchova

 • Přečti si první stranu přílohy, potom v osmisměrce najdi 14 klíčových kompetencí a odešli je na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 17. 4. 2020
 • Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – DÚ3, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 6. 4. – 9. 4. 2020

Český jazyk

Moji milí, jelikož většina z vás plní své úkoly poctivě a protože jsou před námi velikonoční svátky, nechám vás tento týden trochu odpočinout. Chci po vás pouze toto:

 1. Zkontroluj si a oprav (dle přílohy) úkoly z minulého týdne.
 2. Dále pracuj na výkladu. Buď prezentace vybraného hradu či zámku, nebo pořizuj fotografie a videa z období karantény. Zkus zachytit, jak vypadá Tvůj den, týden, měsíc…
 3. Mrkni na tyto stránky: https://edu.ceskatelevize.cz

Přeji Tobě, Tvým rodičům i sourozencům krásné Velikonoce.

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 • Stále procvičovat a učit se slovní zásobu 4/B
 • Zkontroluj a oprav si cvičení z minulého týdne (viz Příloha)
 • Vyhledej na internetu a přečti si, jak slaví Velikonoce ve Velké Británii

Happy Easter

 

Chemie a Přírodopis

 • Viz Příloha

 

Fyzika

 • str. 133 – 135
 • Sleduj prezentaci (měj připravený sešit s nadpisem z prezentace).

1 nadpis, přepiš žlutý rámeček

2 přepiš první větu

4 přepiš první větu

5 přepiš žlutý rámeček

 • str. 137 – 140

2 nadpis, vypiš co je rezistor

3 překresli schéma s popisem, opiš první dvě věty

6 nadpis, od druhého bodu vše přepiš

7 přepiš si Ohmův zákon a příslušné vzorečky

 

Matematika

Vyřeš – Výzva, kdo to dá

 • Dělenec je čtyřnásobek čísla 128, dělitel je dvojnásobek čísla 4. Urči podíl.
 • Urči rozdíl sedminásobku čísla 5 076 a podílu čísel 6 a 29 634.
 • Zaokrouhli podíl a rozdíl na:
  • desetitisíce
  • tisíce
  • sta
  • desítky

 

Pracovní výchova

 • přečti si text a následně vypracuj odpovědi na druhé straně přílohy
 • ofocenou druhou stranu zašli na mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 9. dubna
 • ti, co práce nepošlou do zadaného termínu, dostanou pracovní listy jako písemku ve škole

 

Dějepis 

 • přečíst text a vypracovat pracovní list (příloha)
  • zpracuj nebo nalep do sešitu

 

Zeměpis

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  str. 74, naučit se slovní zásobu a fráze. 

 

Anglický jazyk (Šišková)

 • Tento týden popište zajímavé zážitky z období nuceného volna :)
 • Inspirujte se článkem SB str. 41, cv. 1,2,4 -cv.1+2 doplňte do učebnice, na cvičení 4na zajímavé zážitky se těším opět na e-mailu :)

Německý jazyk

 • Příprava od 6. - 12. 4. 2020 - úkoly viz minulý týden.

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 30. 3. – 3. 4. 2020

Český jazyk

 • 47/7 napiš do domácího sešitu, vyfoť a pošli ke kontrole (irenvi@seznam.cz nebo do Messengeru)
 • Str. 62 – do školního sešitu napiš nadpis Významové poměry… a opiš celou oranžovou tabulku na této stránce
 • 62/2a) – do školního sešitu napiš prvních pět vět z tohoto cvičení, podtrhni několikanásobné větné členy a urči poměr mezi nimi (poměry značíme stejně jako mezi větami hlavními) – opět odeslat ke kontrole
 • Př.: Pracoval dobře, avšak pomalu. (poměr odporovací x)
 • Na youtube zhlédnout film Zlatí úhoři
 • Čítanka
 • Do literárního sešitu udělat výpisky z čítanky ze str. 217 Povídka
 • V čítance přečíst str. 204 –206 Jak jsme s tatínkem servírovali úhořům
 • Do literárního sešitu vypracuj odpovědi na otázky k této povídce (viz Příloha)

 

Anglický jazyk (CJD – Vítová)

 • Stále procvičovat a učit se slovní zásobu 4/B
 • Do školního sešitu zápis (viz Příloha)
 • PS 34/2 a 35/3

 

Přírodopis

 • Naučte se kapitolu o hormonech. Až to zvládnete , zadejte následující link a a udělejte test. Přihlašujte se celým vaším jménem a pokračujte rovnou do testu.
 • quizizz.com/join?gc=954447

 

Chemie

 • Zopakujte si značky, názvy a vlastnosti prvků. Až to zvládnete zadejte následující link a splňte test. Opět se přihlašujte celým jménem jako u přírodopisu.
 • www.quizizz.com

 

Dějepis

 • opsat prezentaci z přílohy

Zeměpis

 • přečíst text „Hospodářské proměny“ a odpovědět na otázky – příloha
 • odpovědi zaslat na e-mail: vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Matematika a fyzika

Dobrý den vážení studenti, neoslovuji vás žáci, protože v této závažné situaci, kdy plníme vzdělávání na základě „Práce z domova“, jste pro mě studenti, kteří jsou již schopni plnit svoje povinnosti zodpovědně a svědomitě. Po 14 dnech zadané samostatné práce, naváži na systém práce, který jsem vás učila v hodinách. Věřím, že většina z vás tento systém pochopila a je schopna v něm pokračovat.

Zadám týdenní práci – vy se snažíte ji vypracovat (není varianta, že nerozumím, neznám řešení a počkám si na výsledky).

Co s tím – hledáte řešení a do sešitu si jej zapíšete (dbáte i na úpravu – nejdříve si řešení napíšete na pomocný papír a pak jej přepíšete do sešitu).

Počkáte na další týden (mezitím vás třeba napadne i jiné řešení a zapíšete si jej do sešitu).

Při kontrole si vezměte, tak jak jsme zvyklí, jinou barvu a odstraňte chyby, pokud je řešení špatné, napište pod cvičení – oprava – a celý příklad znovu vypočtěte.

Oddělte vždy nový týden výraznou barvou. Až se vrátíme zpět do školních lavic, vyberu si sešity a vaši domácí práci zhodnotím.

 

Fyzika – našla jsem prezentace, které jsou přímo pro naši učebnici, ale protože chci zachovat pohyblivou prezentaci, která je pro vás zajímavější a snáz pochopitelnější než čtení z učebnice, přeposílám vám ji do e-mailu, na stránkách školy převodem do PDF ztrácí prezentace svůj význam. Úkoly k prezentaci a nové látce budete mít v zadání na stránkách školy.

M 8 – 3

Úkoly pro týden od 30.3. – 3.4..2020 www.onlinecviceni.cz - Lineární rovnice – Kořen rovnic - 01. Určete kořen rovnice

Do sešitu vypracujte všech 10 příkladů s celým postupem a kontrolou levé a pravé strany.

Všem vám moc děkuji za spolupráci. Mgr. Jindra Benešová

Pracovní výchova

 • přečti si text na 1. stránce přílohy a následně vypracuj odpovědi z druhé strany přílohy
 • odpovědi, tj čísla ve správném pořadí od shora dolů mi zašli na mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 3. Dubna

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:   str. 64, naučit se slovní zásobu a fráze.

 

Anglický jazyk (Šišková)

 • 1. Zaslat cvičení z minulého týdne jako přílohu na e-mailovou adresu: vyuzij@seznam.cz 
 • 2. WB str. 94 - vyplnit a procvičit  VOCABULARY BANK, SB 35/3,4, WB - 20/1 – 4

NJ 8 (první jazyk) příprava na 14 dní od 30.3.- 12.4.2020

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • Opakuj si minulý čas a 2.stupeň přídavných jmen.
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň, naskenuj nebo vyfotˇ a odešli na můj email do 12.4.2020 (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

NJD 8 (druhý jazyk) příprava na 14 dní od 30.3.- 12.4.2020

 • Nauč se slovní zásobu z PS str.40.
 • Z PS ze str. 23 a 30 vypiš 6 sloves a vyčasuj je v jednotném i množném čísle do sešitu, potom naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 12.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz, www.nemcina.net

 

Přílohy:

 


Úkoly pro 8.B na týden od 23. – 27.3.2020

Český jazyk

 • 35/13 do domácího sešitu
 • 39/10 do domácího sešitu
 • 45/2 vyber si a dokonči 8 souvětí, urči druhy vedlejších vět (dom. sešit)
 • Dále procvičuj na internetových stránkách.

 

Přírodopis

 • viz příloha

 

Chemie

 • str. 74 a 75 v učebnici - do sešitu nadpis: Faktory ovlivňující průběh chemických reakcí  a pod něj opsat texty ve žlutých rámečcích.

 

Anglický jazyk (CJD)

 • Naučit se slovíčka 4/B
 • PS 34/1
 • Opakovat čas
 • Procvičovat otázky a odpovědi

 

Matematika

 • Prostuduj si lineární rovnice se zlomky na str. 19/E
 • Řeš rovnice na str. 20/ cv. 9, 10 – celý postup (hledej společného jmenovatele pro obě strany rovnice)

 

Anglický jazyk (Mgr. Šišková)

1.Poslech videí

2.What films have you seen recently? Were they good? - písemně zpracuj odpovědi na tyto otázky

 

Německý jazyk (druhý)

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz, www.skolasnadhledem.cz

 

Německý jazyk (první)

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • Do sešitu vyčasuj slovesa: denken, gratulieren, lachen, schicken, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli do 27.3.2020
 • UČ str. 18 poslechni si píseň, ( CD máš v učebnici), pak si jí celou ještě jednou přečti a vypiš do sešitu podstatná jména a slovesa s překladem, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020
 • PS str. 17/cv. 3,4,5a vypracuj, pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  str. 51, naučit se slovní zásobu a fráze.

 

Dějepis

 • vytvořit krátkou prezentaci (PowerPoint) – Sjednocovací procesy v Evropě (strany 108 – 110)
 • vezměte v potaz vše, co jsme si o vytváření prezentací říkali J
 • pokud nemá někdo možnost vytvořit prezentaci, může být zpracováno jinou formou – word, na čtvrtku,…
 • prezentaci zašlete na e-mail - vankova.hana@zsedisonova.cz

 

Zeměpis

 • zopakování učiva pomocí křížovky v příloze
 • kdo má možnost, vytiskne a nalepí do sešitu, kdo možnost nemá, překreslí

 

Přílohy:

 


Úkoly pro 8. ročník na týden od 16. – 20.3.2020

Český jazyk

 

Dějepis

 • Imperialismus a kolonialismus
 • Kapitolu vypsat z přiložené prezentace a v učebnici na str. 106 přečíst

 

Zeměpis

 • ČR – živá příroda
 • Opsat prezentaci v příloze

Matematika

 • Úkoly pro týden od 16.3. – 20.3.2020
 • Přepiš si do sešitu poučky ze str. 21 (modrý rámeček).
 • Vypracuj do sešitu str. 18/cv. 5,6 - Nutný celý postup řešení (výsledky si najdi v učebnici). Dále procvičuj www.onlinecviceni.cz – převody jednotek

 

Fyzika

 • Úkoly pro týden od 16.3. – 27.3.2020
 • Přečti si text na str. 118, 122-124
 • Přepiš si zápisky v příloze

Občanská výchova

 • Během března si proveď zápis látky do sešitu – nové poznatky si zapamatuj (bude opakování).
 • Zápisky najdeš v příloze

 

Anglický jazyk (první – Šišková)

 • Slovní zásoba U3 (přeložit + naučit) do PS + učebnice
 • Procvičovat nepravidelná slovesa z U3

 

Přírodopis, Chemie

 • Zadání z chemie vypracovat do šk. sešitu (viz příloha).
 • Zadání přírodopis: str. 76 - překreslit obrázek s popisem, str. 77 přepsat tabulku: Přehled žláz vyměšujících hormony

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: str. 40, 45, naučit se slovní zásobu a fráze.

 

Anglický jazyk (druhý)

 • Slovní zásoba celé 4. lekce.

 

Německý jazyk (druhý)

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´a odešli na můj email.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : např. čísla, slovesa, zvířata
 • (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz
 • Jinak ti přeji pěkný týden a snad brzy na viděnou Magda Hönes

 

Německý jazyk

 • Opakuj slovní zásobu 1 až 4
 • Zopakuj si časování sloves: mít, být, hrát si, bydlet, fotografovat
 • UČ str. 17 celé přečíst, poslech (CD máš v učebnici), vypracuj cv. 4,pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020
 • PS str. 15 a 16 vypracuj (CD máš opět v pracovním sešitě), pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : např. čísla, slovesa, zvířata
 • (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz

 

Přílohy: