Domácí příprava 8B

Úkoly pro 8.B na týden od 23. – 27.3.2020

Český jazyk

 • 35/13 do domácího sešitu
 • 39/10 do domácího sešitu
 • 45/2 vyber si a dokonči 8 souvětí, urči druhy vedlejších vět (dom. sešit)
 • Dále procvičuj na internetových stránkách.

Přírodopis

 • viz příloha

Chemie

 • str. 74 a 75 v učebnici - do sešitu nadpis: Faktory ovlivňující průběh chemických reakcí  a pod něj opsat texty ve žlutých rámečcích.

Anglický jazyk (CJD)

 • Naučit se slovíčka 4/B
 • PS 34/1
 • Opakovat čas
 • Procvičovat otázky a odpovědi

Matematika

 • Prostuduj si lineární rovnice se zlomky na str. 19/E
 • Řeš rovnice na str. 20/ cv. 9, 10 – celý postup (hledej společného jmenovatele pro obě strany rovnice)

Anglický jazyk (Mgr. Šišková)

1.Poslech videí

2.What films have you seen recently? Were they good? - písemně zpracuj odpovědi na tyto otázky

Německý jazyk (druhý)

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

Německý jazyk (první)

 • Opakuj stále slovní zásobu 1 až 4
 • Do sešitu vyčasuj slovesa: denken, gratulieren, lachen, schicken, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli do 27.3.2020
 • UČ str. 18 poslechni si píseň, ( CD máš v učebnici), pak si jí celou ještě jednou přečti a vypiš do sešitu podstatná jména a slovesa s překladem, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020
 • PS str. 17/cv. 3,4,5a vypracuj, pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  str. 51, naučit se slovní zásobu a fráze.

Dějepis

 • vytvořit krátkou prezentaci (PowerPoint) – Sjednocovací procesy v Evropě (strany 108 – 110)
 • vezměte v potaz vše, co jsme si o vytváření prezentací říkali J
 • pokud nemá někdo možnost vytvořit prezentaci, může být zpracováno jinou formou – word, na čtvrtku,…
 • prezentaci zašlete na e-mail - vankova.hana@zsedisonova.cz

Zeměpis

 • zopakování učiva pomocí křížovky v příloze
 • kdo má možnost, vytiskne a nalepí do sešitu, kdo možnost nemá, překreslí

 

Přílohy:

Úkoly pro 8. ročník na týden od 16. – 20.3.2020

Český jazyk

Dějepis

 • Imperialismus a kolonialismus
 • Kapitolu vypsat z přiložené prezentace a v učebnici na str. 106 přečíst

Zeměpis

 • ČR – živá příroda
 • Opsat prezentaci v příloze

Matematika

 • Úkoly pro týden od 16.3. – 20.3.2020
 • Přepiš si do sešitu poučky ze str. 21 (modrý rámeček).
 • Vypracuj do sešitu str. 18/cv. 5,6 - Nutný celý postup řešení (výsledky si najdi v učebnici). Dále procvičuj www.onlinecviceni.cz – převody jednotek

Fyzika

 • Úkoly pro týden od 16.3. – 27.3.2020
 • Přečti si text na str. 118, 122-124
 • Přepiš si zápisky v příloze

Občanská výchova

 • Během března si proveď zápis látky do sešitu – nové poznatky si zapamatuj (bude opakování).
 • Zápisky najdeš v příloze

Anglický jazyk (první – Šišková)

 • Slovní zásoba U3 (přeložit + naučit) do PS + učebnice
 • Procvičovat nepravidelná slovesa z U3

Přírodopis, Chemie

 • Zadání z chemie vypracovat do šk. sešitu (viz příloha).
 • Zadání přírodopis: str. 76 - překreslit obrázek s popisem, str. 77 přepsat tabulku: Přehled žláz vyměšujících hormony

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: str. 40, 45, naučit se slovní zásobu a fráze.

Anglický jazyk (druhý)

 • Slovní zásoba celé 4. lekce.

Německý jazyk (druhý)

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 16, 23 a 30
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´a odešli na můj email.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : např. čísla, slovesa, zvířata
 • (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/
 • Jinak ti přeji pěkný týden a snad brzy na viděnou Magda Hönes

Německý jazyk

 • Opakuj slovní zásobu 1 až 4
 • Zopakuj si časování sloves: mít, být, hrát si, bydlet, fotografovat
 • UČ str. 17 celé přečíst, poslech (CD máš v učebnici), vypracuj cv. 4,pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020
 • PS str. 15 a 16 vypracuj (CD máš opět v pracovním sešitě), pak opět naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20.3.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : např. čísla, slovesa, zvířata
 • (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz

 

Přílohy: