Domácí příprava 9A

Domácí příprava  na 23.-27.3

Český jazyk

 • Zadání úkolů bude rozesláno individuálně emailem.

Matematika

 • prioritní je samostatná práce na příjímací řízení – stále trvá
 • do sešitu na teorii zapsat výpisky z učebnice Matematika2 pro devátý ročník str.31 -38. Pouze nejdůležitější. Pochopit graf funkce.
 • zkusit si funkci narýsovat do sešitu s příslušným měřítkem ( str.33 cv.5) do pracovního sešitu

Fyzika

 • vyhledat na internetu co je čočka – rozdíl spojky a rozptylky
 • krátký výpisek čoček do sešitu

Dějepis

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

Zeměpis

 • Učebnice str. 122- vypracujte  do sešitu cvičení 1.
 • Ze stran 116 a 117 si udělejte výpisky ( zaměřte se na přehled institucí v EU (až po Schengenskou dohodu k té vyhledejte informace na str. 68 v učebnici ataké si poznamenejte podstatné údaje).

Přírodopis

 • Zůstává opakování vnějších geologických dějů.
 • Ze stran60-64 si zpracujte výpisky z kapitoly půdy.

Chemie

 • Přepište si do školního sešitu text z přílohy a doplňte úkoly.
 • Pokud jste si již poctivě zopakovali předchozí kapitoly o derivátech uhlovodíků, zadejte následující link a splňte test ( přihlašujte se pod celým jménem a pokračujte rovnou bez vytváření účtu).
 • quizizz.com/join?gc=204530

Anglický jazyk

Přeložte věty do školního sešitu: (pozor-předpřítomný čas)

 • Mluvíš velmi dobře anglicky. Jak dlouho už studuješ?
 • Prezident navštívil už mnoho cizích zemí.
 • Jak dlouho už tady sedíš?
 • Od dětství se zajímá o hudbu.
 • Řídil jsi někdy Rolls-Royce?
 • Jsi líný. Celý týden se koukáš na televizi.

UČ. Str. 90,91 - Monstertrackers

Německý jazyk

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk
 • Opakuj si stále slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020.
 • UČ str.14 / přečti, vypracuj do sešitu cv. 8b ( opiš se správným řešením) pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 

 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: str. 30 – 31, naučit se slovní zásobu a fráze.

Německý jazyk další

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Přílohy:

Domácí příprava 16. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Zadání individuálně posláno e-mailem (viz. příloha)

MATEMATIKA

 • prioritní je samostatná práce na příjímací řízení
 • opakování učiva (lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých)
 • grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých
 • Materiály: pracovní sešit, učebnice matematiky 2, webové stránky-Google vyhledávání.
 • Úkoly zpracovat do pracovních sešitů

FYZIKA

 • zobrazení zrcadly (rovinné, vypuklé, vyduté)
 • Materiály: sešit fyziky

DĚJEPIS

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host). Pokud by bylo něco nejasné (nebo něco nefungovalo), kontaktujte mě na koukalova.jana@zsedisonova.cz.

ZEMĚPIS

 • Udělat výpisky z učebnice str. 121 NATO, zjistit a zapsat jméno současného tajemníka OSN

PŘÍRODOPIS

 • Zopakovat vnější geologické děje

CHEMIE

 • Zopakovat alkoholy, karboxylové kyseliny, aldehydy a ketony

ANGLICKÝ JAZYK

Pracovní sešit:

 • 56/ celé
 • 57/ cv. 5,6.7
 • 58/ cv. 1,2,3,4

Učebnice:

 • str. 88/ Lake Nakuru ´s Pink Flamingos, Kenya – přečíst a písemně přeložit do sešitu

NĚMECKÝ JAZYK (DRUHÝ)

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfoť a odešli na můj email.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55
 • PS str. 52 a 53/vyplň pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • UČ str. 37 / přečti, vypracuj do sešitu, naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

 

Přílohy: