Domácí příprava 9A

Domácí příprava 15.6. – 19. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

pondělí 15. 6.

Od 8.00 odevzdávání učebnic a úklid třídy

 

ČESKÝ JAZYK

 • V pondělí po skončení třídnických prací se ke konzultaci dostaví Kristina Poutníková a Kateřina Vítová
 • DOBROVOLNÉ: procvičování si toho, co potřebuji, nač mám chuť:
  • www.pravopisne.cz
  • www.umimecesky.cz
  • www.onlinecviceni.cz
  • www.kaminet.cz
 • Dodělej všechny chybějící úkoly a pošli mi je, případně přines ke kontrole nejpozději do 15. 6.
 • Vyplň chybějící zápisy z mimočítankové četby – zapiš jen to, co jsi opravdu přečetl. Čtenářské listy (zápisy z četby) mi pošli ještě nejpozději do 15. 6.

 

MATEMATIKA

 • https://www.statniprijimacky.cz/reseni-test-matematika-2020

 

FYZIKA

 • http://www.zssever.cz/sablony/fy/materialy/S8F15/S8F15.htm · http://www.zssever.cz/sablony/fy/materialy/S8F13/S8F13.htm

 

DĚJEPIS

 • Práci naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

ZEMĚPIS

 • Odevzdávejte do úterý 16.6. nesplněné úkoly
 • Můžete si dodělat testy
  • quizizz.com/join?gc=8541907
  • quizizz.com/join?gc=3246921
  • quizizz.com/join?gc=9086114
  • quizizz.com/join?gc=4482726
  • quizizz.com/join?gc=9938772
  • quizizz.com/join?gc=6965781
  • quizizz.com/join?gc=3252660

 

PŘÍRODOPIS

 • viz zeměpis

 

CHEMIE

 • Viz zeměpis

 

ANGLICKÝ JAZYK – PRVNÍ

ANGLICKÝ JAZYK – DRUHÝ

 

NĚMECKÝ JAZYK – PRVNÍ

 • Tento a příští týden budete už jen opakovat.
 • Opakuj si hlavně slovní zásobu a na webových stránkách vše co si myslíš, že ti moc nejde. (https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/)

NĚMECKÝ JAZYK – DRUHÝ

 • Tento a příští týden budete už jen opakovat.
 • Opakuj si hlavně slovní zásobu a na webových stránkách vše co si myslíš, že ti moc nejde. (https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/)

RUSKÝ JAZYK     

 • str. 66 - 67, 82 – 83, procvičovat slovní zásobu a fráze

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Pokud jsi ještě neposlal(a) úvahu nad tím, co bys - kdybys byl(a) ministr(yně) školství - ve školství změnil(a) a proč, zda-li je naopak něco, co se ti za dobu školní docházky ve škole líbilo, na co budeš rád(a) vzpomínat a chtěl(a) bys, aby se to naučily, zažily… jednou třeba i tvoje děti, pošli mi její text nejpozději do 19. 6.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Není úkol
 • Ke konzultaci k paní učitelce Kalvachové se v pondělí 15.6. ( po odevzdání učebnic a úklidu třídy) dostaví:
 • Lukáš Břeň, Matěj Chalupník, Petr Pondělíček, Kristina Poutníková a Kateřina Vítová

 

 

 

 

Domácí příprava 8. – 12. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

pondělí 8. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

ČESKÝ JAZYK

 • Dle vlastního uvážení se v pondělí 8. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:
  • na konzultaci z českého jazyka Matěj Chalupník, Anička Majkutová, Kateřina Vítová ( s sebou psací potřeby a splněné úkoly).
 • Úkoly viz přílohy

 

MATEMATIKA

 • Tělesa: Nastudovat přílohu a snažit se počítat.

 

FYZIKA

 • Procvičit test: http://www.zssever.cz/sablony/fy/materialy/S8F4/S8F4.htm
 • Správné odpovědi z tesu slovně zapisovat do sešitu. (Například: 1. 100km/h = 27,7m/s). V případě nezobrazení stránek doinstalovat: https://get.adobe.com/cz/flashplayer/
 • Sluneční soustava: https://www.youtube.com/watch?v=3tljuS5bjSE

 

DĚJEPIS

 • Práci naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).
 • Dle vlastního uvážení se ve středu 10. 6. v 9:00 dostaví na konzultaci tito žáci: Baľo, Břeň, Chalupník, Johan, Majkutová, Matička, Pondělíček, Poutníková, Vítová, Zoser (všichni s sebou sešit a hotové práce)

 

ZEMĚPIS

 • Viz příloha
 • Žák Matěj Chalupník se dle vlastního uvážení dostaví v pondělí 8.6 v 10.30 hod. na konzultaci ( s sebou splněné úkoly ze zeměpisu, přírodopisu a chemie)

 

PŘÍRODOPIS

 • Viz příloha

 

CHEMIE

 • Viz příloha

 

ANGLICKÝ JAZYK – PRVNÍ

 • Grammar Bank 8 – str.89-91
 • LanguageReview 8, Self –check 8

 

ANGLICKÝ JAZYK - DRUHÝ

 

NĚMECKÝ JAZYK – PRVNÍ

 • Tentokrát budeš opět pracovat s pracovním sešitem str. 63. Procvičíš si slovesa a předložky. Vypracuj celou stránku, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.6.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

NĚMECKÝ JAZYK – DRUHÝ

 • Tentokrát budeš opět pracovat s pracovním sešitem. Na str. 61, vyplň cvičení 1,2,4 pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do
 • 12.6. 2020.Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK

 • Pracovní sešit:
 • str. 66 - 67, 82 – 83, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:       60/15   61/16    78/2 (kontrola podle přílohy)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Viz příloha

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Ke konzultaci se 8.6. v 10 hodin dostaví žáci: Chalupník, Nguyen(Linda),Poutníková,Vítová
 • napiš do sešitu odpovědi na následující otázky:
 • Co patří mezi daňové příjmy veřejných rozpočtů?
 • Co se financuje z veřejných rozpočtů?
 • Do jakých základních skupin dělíme daně? U každé uveď 2 příklady.
 • Jaký význam mají slova schodek a přebytek v osobním rozpočtu?
 • Vysvětli pojem osobní bankrot.
 • odpovědi mi pošli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 1. – 5. 6. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený dena čas. Nejedná se o klasickou výuku!Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

pondělí 1. 6., čtvrtek 4. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v pondělí 1. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

Matěj Chalupník ( s sebou vypracované úkoly, psací pomůcky)

V pondělí 8.6. se dle vlastního uvážení  dostaví na konzultaci z českého  jazyka Matěj Chalupník, Anička Majkutová, Kateřina Vítová ( s sebou psací potřeby a splněné úkoly).

 

ČESKÝ JAZYK

 • Viz příloha

 

MATEMATIKA

 • Příprava na příjímací zkoušky – postupně sledovat všechny díly. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610012/
 • Zpracovat do pracovních sešitů úlohy v příloze.

 

FYZIKA

 • Procvičit test: http://www.zssever.cz/sablony/fy/materialy/S8F20/S8F20.htm
 • V testu vždy potvrdit odpověď a další.
 • Správné odpovědi z tesu slovně zapisovat do sešitu. (Například: 1. 100km/h = 27,7m/s). V případě nezobrazení stránek doinstalovat: https://get.adobe.com/cz/flashplayer/
 • Vesmír:
 • Podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

 

DĚJEPIS

 • Práci naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).
 • Upozorňuji, abyste odeslali zápisky a práce. Pakliže neodevzdáte, budete pozváni do školy.

 

ZEMĚPIS

 • Pracovní sešit strana 51 cvičení 1, strana 52 cvičení 3a 4, vypracovaná cvičení pošli na můj email

 

PŘÍRODOPIS

 • Viz příloha

 

CHEMIE

 • Viz příloha

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • UČ – str.99/4 ,   str.100/1, 3-přečíst,   str.101 a 102/přečíst a doplnit
 • PS – str.65/3,4   str.66, 67/celé

 

ANGLICKÝ JAZYK - DRUHÝ

 

NĚMECKÝ JAZYK– PRVNÍ

 • Tentokrát budeš pracovat s pracovním sešitem str. 57. Procvičíš si čtení a doplníš odpovědi. Vše vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5.6.2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

NĚMECKÝ JAZYK – DRUHÝ

 • Tentokrát budeš pracovat s pracovním sešitem. Na str. 57 vyplň cvičení 10,11,12, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5.6. 2020.Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK

 • Pracovní sešit
 • str. 66 - 67, 82 – 83, procvičovat slovní zásobu a fráze

         vypracovat:       65/23 

                                    77/1

 • kontrola podle klíče v PS

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Viz příloha

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Osobní rozpočet
 • následně si udělej výpisky
 • neposílej mi je, příští týden dostaneš k dané látce kontrolní otázky

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 25. 5. - 29. 5. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

pondělí 1. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v pondělí 1. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

Matěj Chalupník- anglický jazyk (9:00)

 

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

A. M L U V N I C E

L I T E R A T U R A

S L O H

 • a) V průběhu týdne, ale nejpozději do 29. 5., mi odešli finální text své úvahy na téma: Já a moje budoucnost. Protože jde o pololetní slohovou práci, na které jste měli možnost pracovat dlouhou dobu, bude práce hodnocena s nejvyšší možnou váhou. J

 

MATEMATIKA

 

FYZIKA

Procvičit test: http://www.zssever.cz/sablony/fy/materialy/S8F16/S8F16.htm

Správné odpovědi z tesu slovně zapisovat do sešitu. (Například: 1. 100km/h = 27,7m/s). V případě nezobrazení stránek doinstalovat: https://get.adobe.com/cz/flashplayer/

Vesmír:

Podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

 

DĚJEPIS

 • Práci naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

ZEMĚPIS

 • Vypracovávejte a odesílejte na můj email vaše průřezová témata.

 

PŘÍRODOPIS

 

CHEMIE

 • Přepište do sešitu zápis z přílohy.
 • Naučte se kapitolu o fotosyntéze a sacharidech.
 • Vypracujte test: quizizz.com/join?gc=2664891

 

ANGLICKÝ JAZYK– PRVNÍ

 • UČ – str.98/8 celé přečíst a odpovědět do šk. sešitu
 • PS – str. 63/6, str.64/celé

 

ANGLICKÝ JAZYK – DRUHÝ

 

NĚMECKÝ JAZYK– PRVNÍ

 • V příloze si vytiskni pracovní list, zaměřený na opakování předložek ve 3. a 4. pádě, který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • 1. část pracovního listu si opiš nebo vytiskni a nalep do školního sešitu
 • 2. část vypracuj
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email

 

Německý jazyk – druhý

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na chybějící slova. Ten vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

RUSKÝ JAZYK

        str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze

        vypracovat:        58/9 (s pomocí přílohy)

                                   58/10 (s pomocí přílohy, kontrola podle klíče v PS)

                                   59/11, 12 (s pomocí přílohy, kontrola podle klíče v PS)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu na OV si překresli, nebo vlep obrázek zaslaný v příloze, který ti názorně ukazuje fungování občanského soudního řízení.
 • Zjisti si a napiš do sešitu, co dělá rozhodce.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Daně
 • následně si udělej výpisky
 • neposílej mi je, příští týden dostaneš k dané látce úkol

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 18.5.-22.5.2020

Český jazyk

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A

 • Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu.
 • Čítanka str. 182 - přečti si báseň LawrenceFerlinghettiho Svět je báječné místo… · Do sešitu L si zapiš (jen to černé): LawrenceFerlinghetti (1919) – viz. příloha
 • Pusť si video o beat generation https://www.youtube.com/watch?v=BKyCZQMLEqA
 • Do sešitu L si zapiš (jen to černé): Beat generation – viz. příloha
 • Na tento úkol máš celých 14 dní J :
 • Napiš úvahu, zda a proč je svět báječné místo pro tebe (minimálně 15 vět) – úvahu mi odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

S L O H

 • V průběhu týdne dokonči práci na své úvaze na téma: Já a moje budoucnost – dolaďuj nejen slohovou vytříbenost, ale i pravopisnou správnost. Úvaha by měla mít rozsah minimálně formát A4.
 • Příští týden bude ten správný čas na její odeslání

 

Matematika

 

Fyzika

 

Dějepis

 • Práci naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

Zeměpis

 • Zasílejte na můj email vaše prezentace k průřezovému tématu, a to nejdéle do 25.5.
 • Pokud jste zapomněli vaše téma, dejte vědět, napíši vám je. Nezapomeňte uvést svého kolegu resp. kolegyni, se kterým jste na tématu pracovali. Dvojice posílá svůj úkol jenom v jednom provedení za oba dva.
 • Protože se jedná o úkol, který byl zadán ještě před uzavřením škol, bude hodnocen plnou váhou (10)

 

Přírodopis

 • Viz příloha

 

Chemie

 • Do sešitu si napište nadpis: SACHARIDY
 • Následně se podívejte na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=HnIQB_NSYxg
 • A odpovězte písemně na tyto otázky:
  • Který sacharid máme v krvi? (Je tedy naším zdrojem energie- „palivem“)
  • Spalují se rychleji jednoduché cukry nebo polysacharidy?
  • Mají polysacharidy sladkou chuť?
  • Co je hlavní příčinou cukrovky 2. typu?
  • Jaký je rozdíl ve slazení bílým ( tzv. rafinovaným) cukrem a tzv. přírodními cukry ( např. hnědým třtinovým cukrem, agávovým sirupem….)?
  • Uveďte 3 příklady, jak omezit jednoduché cukry ve své stravě.

 

Anglický jazyk

 • UČ – str. 97/cv.6,7

 

 • Pasivum:
 • Auta se vyrábí v Mladé Boleslavi: Thecars are made in MB.
 • Auto je vyrobeno v MB: The car is made in MB.
 • Domy byly postaveny v roce 1945: The houses were built in 1945.
 • Dům byl postaven minulý rok: The house wasbuilt last year.
 • Používáte sloveso být v přítomném nebo minulém čase + třetí sloupeček nebo sloveso -ed
 • Am, is, are was, were
 • UČ – 97/9, 10
 • PS – 63/5,7

 

Německý jazyk

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na přídavná jména.Ten vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020 Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

Ruský jazyk

 • Viz příloha 

 

Německý jazyk další

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

Anglický jazyk další ( paní uč. Pešková)

 • Přelož věty v přítomném průběhovém čase (probírá právě teď):
 • Spíš? Co má dnes na sobě? Hledám své klíče. Pracuje v kanceláři svého otce. Dívám se na televizi. Staví nový hotel na náměstí. Jím rychle, protože mám hlad. Tento rok studuji cizí jazyky. Proč mě neposloucháš? Tento rok pracuje v nové jazykové škole. Tvůj syn letos opouští školu? Učí své děti číst a psát.

 

Finanční gramotnost

 • z přílohy vypočítej příklad č. 50 (nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď)
 • vypracovaný příklad mi pošli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 22. 5.

 

Občanská výchova

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava  11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazyk

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A

 • Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu.
 • Čítanka str. 177 - přečti si povídku Úvahy ve sklepě
 • Připomeň si osobnost autora (viz. předchozí zápisky)
 • Odpověz na otázku: Proč potkanovi připadala představa být holčičkou s dřevěnou nohou až příliš krásná? (minimálně 5 vět) - odpověď mi odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

S L O H

 • V průběhu týdne nadále pracuj na své úvaze na téma: Já a moje budoucnost a ZATÍM MI JI NEPOSÍLEJ J

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Protiprávní jednání, přestupek, trestný čin (viz. příloha)

 

Matematika

 • Opakování procent (zlomek, desetinné číslo, procenta) jejich vzájemný převod viz.přílohy

 

Fyzika

 

Dějepis

 • Odešlete foto/sken předchozích zápisků, jak bylo opakovaně v zadání! Práci naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

Zeměpis

 • Udělejte z pracovního sešitu cvičení 5,8,9 na straně 50.

 

Přírodopis

 • Viz příloha

 

Chemie

 • Viz příloha

 

Anglický jazyk

 • Od některých jsem dosud neobdržela nic. Proto vás upozorňuji, že budu druhé pololetí klasifikovat nedostatečnou.
 • PS – str.62/ celé
 • UČ – str.97/ celé (compounds – složeniny), cv.4- everything, something, anything, someone… - platí stále stejná pravidla jako pro some, any

 

Německý jazyk

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Vypracuj v učebnici na str.35/cv. 3 a 4, a v PS str.52/cv.9, str.53/cv. 11
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  
  • str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze
  • vypracovat:        55/1, 2
 • 55/3 (s pomocí přílohy)
 • 56/4 (viz příloha)
 • 56/5 (viz příloha, vyber si jen jeden inzerát)
 • 56/6 (kontrola podle klíče v PS)

 

Německý jazyk další

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 50 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho. https://www.umimnemecky.cze/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Anglický jazyk další ( paní uč. Pešková)

 • Není úkol

 

Finanční gramotnost

 • napiš si do sešitu nadpis Další formy spoření
 • následně si udělej výpisky viz příloha
 •  neposílejte mi to, příští týden dostanete k vypracování úkol k dané kapitole

 

Občanská výchova

 • Viz příloha

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 4. 5. - 7. 5. 2020

Český jazyk

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha): SVÁTEK VÍTĚZSTVÍ – 8.MÁJ = MÍSTO ÚKOLŮ SI HRAJ J

A. M L U V N I C E

 • Procvič si znalost psaní s-/z-/vz-: https://www.pravopisne.cz/2011/10/doplnovani-szvz-15//
 • Do ŠS si napiš souvětí:
  • Když konečně projdeme poslední pasovou kontrolou v odbavovací hale vídeňského letiště, vyrážíme se svými malými příručními zavazadly k našemu letadlu.

1.Grafem zaznamenej strukturu daného souvětí, urči druhy VV a druh souvětí.

2. Grafem zaznamenej strukturu pouze 1. věty souvětí a urči jednotlivé větné členy.

3. Poté si pusť výukové video a celé své řešení si zkontroluj: https://www.youtube.com/watch?v=590YoZMpM1o&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t&index=23

 • Učebnice str. 87 – oddíl Zvuková stránka jazyka, kapitola: Hlásky a hláskové skupiny
 • Tabulku s výkladem si přečti (pojmy: samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabika – otevřená, uzavřená)
 • Učebnice str. 87/ 1 a) – do ŠS vypiš pouze slova s 2 samohláskami vedle sebe, tedy slova, ve kterých NENÍ dvojhláska – úkol nafoť a pošli na na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

B. L I T E R A T U R A

 • Zhlédni dokument: Po stopách Bohumila Hrabala https://www.youtube.com/watch?v=_n9b1Q-SRJg
 • Zápis do sešitu (jen to černé): Bohumil Hrabal
 • Čítanka str. 151 – 153 – přečíst si ukázku z novely Ostře sledované vlaky

C. S L O H

 • V průběhu týdne si na základě své osnovy začni psát úvahu na téma: Já a moje budoucnost

 

Matematika

 

Fyzika

 • Opakování probraného učiva.

 

Dějepis

 • Odešlete foto/sken předchozích zápisků, jak bylo opakovaně v zadání! Práci naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

Zeměpis

 

Přírodopis

 • Ze stran 72 a 73 v učebnici zpracovat výpisky z kapitoly: Čtvrtohory.
 • Za váš zápis ještě dopište:
 • Poslední doba ledová skončila přibližně  před 10 000 lety. Posuny ledovce s sebou přinášely na naše  území horniny i z velmi vzdálených míst ( např. ze Skandinávie). Označujeme je jako bludné balvany.

 

Chemie

 • Ze strany 56 v učebnici udělat výpisky z polyethylenu, polyvinylchloridu ( i z drobně vytištěného odstavce) a polystyrenu. Vynechat rovnice, vlastnosti a složení polyvinylchloridu a rozpustnost polystyrenu.

 

Anglický jazyk

 • Posílejte vaše úkoly, od některých jsem neobdržela vůbec nic!
 • Nepočitatelná post.jména – co se sype, krájí, lije ( money, information…)
 • Ozn.věta, kladná – a lot of – u počítat. I nepočit. Podst. Jmen
 • Zápor, otázka – many(mnoho), a few (málo) – počitatelná podst.jména
 • much(mnoho), a little (málo) – nepočitatelná podst.jména
 • PŘIPOMÍNÁM.
 • SOME - Oznam.věta, kladná – množné číslo, žádost – Can I havesome..?
 • nabídka – Wouldyoulikesome..?
 • UČ – str. 96/celé
 • PS –str. 111 a 112 Modul 7 celé - přelož

 

Německý jazyk

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Ruský jazyk

Pracovní sešit:  

 • str. 53, 54, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat s pomocí přílohy:      44/8; 45/10, 11; 46/12; 47/15

 

Německý jazyk další

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 50 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.

 

Anglický jazyk další ( paní uč. Pešková)

 • Napište 8 vět v minulém čase. Použijte pravidelná i nepravidelná slovesa.
 • Vypracovaný úkol pošlete na email: pesule5A@seznam.cz

 

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Odpověz na dané otázky a odpovědi zašli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 8. 5.
1. Kdo je to exekutor?
2. Jaká práva má exekutor?
3. Co je to exekuce?
4. Jak můžu exekuci předejít?

 

Občanská výchova

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

a) Do sešitu si napiš krátké výpisky: Orgány právní ochrany občanů

b) Otevři si PRACOVNÍ LIST – ORGÁNY PRÁVNÍ VÝCHOVY a přiřaď správně pravomoci k příslušnému orgánu a vyplněnou tabulku (součástí pracovního listu) pošli na e-mail na na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava  na 27. 4. - 30. 4. 2020

V případě zájmu o čtvrtletní hodnocení kontaktujte třídní učitele.

 

Český jazyk

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha): 1. 5. JE SVÁTEK = MÉNĚ ÚKOLŮ JAKO DÁREK J

A. M L U V N I C E

B. L I T E R A T U R A

 • Zápis do sešitu (jen to černé): István Örkény; pointa
 • Čítanka str. 154 – přečti si text od Istvána Örkényho Domov
 • Napiš, co pro tebe samotnou/samotného znamená DOMOV
  • text by měl mít aspoň 15 vět (dokument, či ofocený napsaný text v sešitě pošli na e-mail, nebo WhatsApp)

C. S L O H

 • Pracuj na konceptu úvahy „Já a moje budoucnost

 

Matematika

 

Fyzika

 

Dějepis

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host). Čtěte pečlivě pokyny!

 

Zeměpis

 • Zopakujte si obecné učivo o atmosféře a hydrosféře (příští týden na ně bude test).
 • Podívejte se na francouzský dokument: Oceány plné plastů (You Tube)

 

Přírodopis

 • Viz příloha

 

Chemie

 • Viz příloha

 

Anglický jazyk

 • UČ – str. 95/3,4 do učebnice, cv.7 – do školního sešitu přeložit
 • PS – str.60, 61/ celé

 

Německý jazyk

 • Tentokrát nebudeš nic posílat.
 • Začni se učit novou slovní zásobu z PS str. 74 a 75
 • Učebnice: str.37/ přečti si text a přelož ho (ústně)
 • Pracovní sešit: str. 57/ přečti si a vypracuj (posílat nemusíš)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  str. 53, 54, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • Vypracovat:
  • 43/3, 4, 5
  • 46/13

 

Německý jazyk další

 • Tentokrát nebudeš nic posílat.
 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 50.
 • Pracovní sešit: str. 55 a 56 (vypracuj)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Finanční gramotnost

 • napiš si do sešitu nadpis Exekuce, vymáhání pohledávek
 • následně si udělej výpisky viz příloha
 • neposílejte mi to, příští týden dostanete k vypracování otázky k dané kapitole

 

Občanská výchova

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Ochrana; Smlouvy
 • Příběh – přečíst (viz. příloha)
 • Napiš mi, jak by ses asi cítil(a) a jak by ses zachoval(a), případně i to, jak k takové situaci podle tebe mohlo dojít. (jako dokument, či rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp)

 

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 20. 4 - 24. 4. 2020

Český jazyk

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. přílohy):

MLUVNICE

LITERATURA

 • Čítanka str. 132 – 133 – přečti si text od Karla Pecky: Motáky nezvěstnému
 • Zápis do sešitu: Karel Pecka (1928 – 1997) – více viz. příloha
 • Zjisti a do sešitu na L napiš, kdo / co je: disident a samizdat/samizdatová literatura Pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

SLOH

 • Na základě myšlenkové mapy zpracuj osnovu úvahy na vítězné téma: Já a moje budoucnost Pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp

 

Matematika

 • příprava na přijímací zkoušky
 • samostudium z učebnice Matematiky pro 9. ročník str. 49-51
 • z těchto stran do sešitu na Teorie provést výpisky (důležité jsou tři věty o podobnosti)
  • sss, sus, us

 

Fyzika

 • příklady zpracovat v rámci opakování do sešitu (opět s datem, zpracování)
 • příklady se snažit řešit, neopisovat !!!

 

Dějepis

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host). Čtěte také pokyny!

 

Zeměpis

 • Vypracuj test:
  • quizizz.com/join?gc=416328
 • Zápis do sešitu: Globální problémy životního prostředí Atmosféra- skleníkový efekt
  • narušování ozonové vrstvy
  • kyselé deště
  • Emise – látky uvolňované do ovzduší ( např. oxid siřičitý)
  • Imise – látky, které v ovzduší vzniknou z emisí ( např. kyselé deště)
 • V pracovním sešitu vypracuj ze strany 49 cvičení 1,2,3 a pošli mi je k ohodnocení

 

Přírodopis

 • Samostatně si zpracujte výpisky z kapitoly: Druhohory (strany 70-72)
 • Naučte se prvohory a druhohory
 • Udělejte test: quizizz.com/join?gc=535661

 

Chemie

 • Viz příloha (ke kontrole pošlete pouze úkol na konci zápisu)

 

Anglický jazyk

 • UČ – str. 93/ předložky, slovní zásoba
 • str.94/ celé
 • PS – Vocabulary Bank – str.106, 107 – celé

 

Německý jazyk

 • Stále si opakuj novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 24.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:
  • str. 40, 30-31, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:
  • 34/9
  • 36/12
  • 37/14
  • 38/18
  • 39/19

 

Německý jazyk další

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS strana 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • V příloze si vytiskni pracovní list,vypracuj, pak naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 24.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/ , https://nemcina.net/cviceni/

 

Finanční gramotnost

 • ti, kteří odevzdali všechny úkoly, mají volno. Ostatní odevzdají, co ještě nesplnili a odesílají na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Občanská výchova

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Majetek
 • Přečti si článek: https://muj-pravnik.cz/vydedeni/
 • Zjisti a do sešitu na OV si napiš, zda lze někoho vydědit, případně za jakých podmínek.
 • (rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp)
 • ŘEŠENÍ – OBČANSKÁ VÝCHOVA
 • Úkol: Jak bys definoval pojem „majetek“?
 • MAJETEK = to, co člověk nebo instituce má (vlastní).
  • souhrn veškerých statků, se kterými daný vlastník (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky.
  • fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný vlastník volně nakládat.

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava na 13. 4.- 17. 4. 2020

Český jazyk

 • MLUVNICE
  • Vyplň doplňovačku zaslanou v příloze a získej tajenku – ZASLAT POUZE ZNĚNÍ TAJENKY
 • LITERATURA
  • Zhlédnout záznam divadelní hry podle románu Ireny Douskové Hrdý Budžes https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8
  • Zápis do sešitu:
  • Irena Dousková (1964) – česká spisovatelka (prozaička)
  • Hrdý Budžes – román + divadelní adaptace (hl. role: Bára Hrzánová)
  • Napsat a poslat (aspoň 5 vět), zda tě hra oslovila a čím, případně proč se ti nelíbila.
 • SLOH
  • Výsledkem a vítězem hlasování o téma slohové práce: Já a moje budoucnost (úvaha)
  • Tvorba myšlenkové mapy jako příprava k psaní slohové práce

 

Matematika

 • Řešit jednotlivé úlohy na základě opakování. Snažit se pochopit řešení jednotlivých příkladů. Opět zdůrazňuji, aby každý pracoval dle svého tempa. Jak se říká, práce kvapná málo platná… Příklady řešit do pracovního sešitu s datem vypracování.

 

Fyzika

 • V rámci opakování řešit příklady do sešitu (opět s datem zpracování) a především opět s postupem - tak je nám známo. Zadání, fyzikální zápis, převody jednotek, případný náčrtek, výpočet a odpověď. Pracujte dle nejlepšího svědomí, schopností a svého tempa. Někdy i tři příklady jsou více jak všechny. Viz. Příloha.

Jste deváťáci a děláte to jen a jen pro sebe a ne pro „učitele nebo rodiče“.

 

Dějepis

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host)

 

Zeměpis

Zápis do sešitu:

 • Přírodní X kulturní krajina
  • Přírodní krajina je oblast bez patrného lidského zásahu. Tvoří ji ekosystémy ( např. polární oblasti, savany, pouště…..).
  • V osídlených oblastech byly přírodní krajiny nahrazeny kulturní krajinou. V té je nutno snažit se udržet ekologickou rovnováhu.

 

 • Typy kulturní krajiny:
  • Krajina obhospodařovaná – pastvina, les
  • Krajina obdělávaná- malá sídla( vesnice) s okolními poli
  • Krajina příměstská- přechod mezi městem a volnou krajinou ( již silně ovlivněna člověkem)
  • Městská krajina- hustě zastavěna a osídlena, zeleň pouze v parcích- narušený ekosystém
  • Degradovaná ( devastovaná) krajina – např. důlní činnost

 

Přírodopis

Viz příloha

 

Chemie

Viz přílohy

 

Anglický jazyk

 • PS str. 87 Grammar Bank
 • UČ – Language Review 7
 • UČ – Self Check 7

 

Německý jazyk

 • Stále si opakuj novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 19.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: str. 40, 30-31, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat pomocí přílohy:       
  • str. 32 cv. 2
  • str. 33 cv. 5, 6
  • str. 34 cv. 7, 8
  • str. 35 cv. 10
 • Str. 49 – 52, písemně vyplněné úkoly 1. domácího samostatného zkoušení nafotit a poslat na školní email vyučující.

 

Německý jazyk další

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS strana 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • V příloze si vytiskni pracovní list (je to opakování ze 7. ročníku),vypracuj, pak naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 19.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Finanční gramotnost

 • Vypracuj pracovní list (stačí mi poslat u cvičení 3 čísla, jak jdou za sebou od shora dolů a napsat mi odpověď na cvičení 4 a)). Vše odešli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 17. 4. 2020

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – DÚ4, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

Občanská výchova

 • Zjistit a do sešitu na OV si napsat definici pojmu „majetek“
 • (rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail, nebo WhatsApp) Najdeš například na:
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
 • Výpisky (zaslány e-amilem – viz. příloha)

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 6. 4. – 10. 4. 2020

Český jazyk

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

 • Učebnice str. 71/6 – z vět A až D vypiš pouze několikanásobné větné členy a urči významový poměr · Do ŠS grafický rozbor souvětí + kontrola postupu řešení na https://www.youtube.com/watch?v=S9fUUfAdI8U:
 • V šatně chvíli nečinně postával a čekal na vhodný okamžik, kdy se nebude muset sprchovat před žádným z převlékajících se studentů, protože pohled na jeho umělou nohu byl natolik charakteristický znak, že ho nechtěl zanechat v paměti žádného z návštěvníků.
 • Učebnice str. 72/1 a) – pouze 1. podtržené souvětí (Dlouho jsem nepsala…) – pracuj dle zadání v učebnici · Procvič si pravopis při hledání pravopisných chyb: https://www.pravopisne.cz/2011/12/hledani-pravopisnych-chyb/

L I T E R A T U R A

 • Čítanka str. 117–119 - přečíst úryvek z románu 1984 od G. Orwella
 • Do sešitu L výpisky
 • Čítanka str. 119 (lišta) – ilustrace László Rébera – napiš krátký příběh vyhlížející postavy z ilustrace

S L O H

 • Do konce příštího týdne hlasování o tématu slohové práce
 • Učebnice str. 125 – přepiš si do ŠS výklad o DISKUSI (okrový rámeček nahoře)
 • Do ŠS si napiš: Talk show = rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem

 

Matematika

 • stále pracovat na příkladech z minulého období v rámci opakování
 • nepřímá úměrnost (nová látka) učebnice pro9.ročník str. 35 – str. 39 provést výpisky s ohledem na důležitost – v učebnici vždy zvýrazněno zeleným rámečkem nebo tučným písmem.
 • Zápis provést do sešitu na Teorii s datem zpracování.
 • do Pracovního sešitu zpracovat příklady str. 37 cvičení 3, 4 a str. 38 cv.5A hlavně ostrou tužku, trojúhelník s ryskou a kružítko

 

Fyzika

 • zpracovat zápis dle přílohy Jaderná energie (vybrat opravdu jen to nejdůležitější v rozsahu dvou až tří stránek – do sešitu z Fyziky s datem zpracování – možno rozdělit do několika dnů
 • začít pracovat na pracovním listu Stavba atomu (pracovní list bude přeložen a vlepen do sešitu)

 

Dějepis

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

 Zeměpis

 • Dodělejte referáty z minulého týdne a zašlete mi je. Pracujte na svých prezentacích pro průřezové téma.

 

 Přírodopis

 • Vyhledejte na Youtube dokumentární film: Barrande v Čechách, podívejte se na něj a doplňte podle něj text v příloze. Tento text použijte jako zápis do sešitu a zároveň mi jeho doplněnou verzi
 • přepošlete elektronicky k ohodnocení.

 

Chemie

 • Vypracuj test na karboxylové kyseliny ( quizizz.com/join?gc=418170) Domácí pokus je dobrovolný (viz příloha)

 

 Anglický jazyk

 • PS – str.59/ celé
 • UČ – 90,91,92 / celé

 

 Německý jazyk

 • Viz zadání z minulého týdne

 

 Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: str. 53 – 54, naučit se slovní zásobu a fráze
 • str. 49 – 52, písemně vyplnit úkoly 1. domácího samostatného zkoušení

 

Finanční gramotnost

 • napiš si do sešitu nadpis Úvěry od nebankovních institucí, následně si udělej výpisky z dané látky viz příloha
 • do sešitu spočítej příklady z přílohy a zašly je na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 9. 4.
 • kdo zadané úkoly nepošle, dostane je ve škole jako písemku

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha)

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava na 30. 3.- 3. 4. 2020

Český jazyk

 • Zadání úkolů bude rozesláno individuálně emailem. A rovněž v přílohách.

 

Matematika

 • viz příloha

 

Fyzika

 • viz příloha

 

Dějepis

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

Zeměpis

 • Vyber si jednu z následujících organizací: EU,NATO,OSN a vypracuj k ní písemný referát, který zašli na můj email. Využij osnovy z učebnice na str. 125.

 

Přírodopis

 • Ze strany 64 v učebnici vypracuj odpovědi na otázky 1,2(vypsat pouze půdotvorné činitele, zbylou část otázky nevypracovávat),3,4,5,9
 • Devátá otázka je ode mě: Jaké typy půd se vyskytují ( podle tebe) v okolí Varnsdorfu.
 • Odpovědi pošli na můj email.
 • Dále si pust test na vnější geologické děje na uvedeném linku (opět se přihlaš celým jménem).
 • quizizz.com/join?gc=832850

 

Chemie

 • Udělej si zápis o dalších karboxylových kyselinách podle přílohy. Vypracuj odpovědi na prověrku a test, které najdeš v dalších přílohách. Řešení prověrky a testu (rovnou odpovědi), pošli na můj email:
 • svetlana.hribalova@email .cz
 • Pokud jste ještě nevypracovali test na deriváty uhlovodíků, dávám vám ještě jednu šanci. Předchozím kódům už vypršel čas, takže zadejte nový: quizizz.com/join?gc=974553

 

Anglický jazyk

 • Majority of them-většina z nich, everyone (everybody)-všichni, no one-nikdo, most of-většina z, a few of-několik z, half of-polovina z, thirty per cent-30% UČ str. 89 /celé- podle grafu zakroužkuj správné slovo Přelož do školního sešitu podmínkové věty:
  • Kdybych nejel do školy, byl bych smutný. Kdybych měl víc času, hrál bych na varhany.
  • Jestli se uvidíme, vezmu ti to. Mary pojede, jestli bude hezké počasí.
  • Voda se rozpustí, když ji zahřeješ. Když nezaleješ květiny, uschnout.

 

Německý jazyk

 • příprava na 14 dní od 30.3.- 12.4.2020
 • Nauč se novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • Zopakuj si sloveso können v podmiňovacím způsobu.
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 12.4.2020. Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • www.umimenemecky.cz, www.nemcina.net

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:  str. 40–41, naučit se slovní zásobu a fráze.

 

Německý jazyk další

 • příprava na 14 dní od 30.3.- 12.4.2020
 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 36, 43 a nauč se slovíčka ze str.50
 • Zopakuj si přivlastňovací zájmena.
 • Z PS ze str. 36 a 43 vypiš 6 sloves a vyčasuj je v jednotném i množném čísle do sešitu, potom naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 12.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš)
 • www.umimenemecky.cz, www.nemcina.net

 

Finanční gramotnost

 • Do školního sešitu opiš zadání příkladů, napiš řešení a pošli ofocené mailem na kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 3. 4.
 • Každý příklad hodnotím zvlášť
 • kdo ještě neodevzdal minulý úkol, rychle tak udělej
 • nezapomeň v mailu na oslovení a podpis

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 • Zpracovat formou tzv. „koláčového grafu“ počet nakažených virusem COVID-19 v procentech v závislosti na počtu obyvatel v daném státě a počet úmrtí (opět v procentech na počet obyvate). K datu 03.0.04.2020 je důležité .
 • Úkol je zcela dobrovolný.
 • Doporučuji Excel + data z internetu.
 • Výstup: dva grafy
 • Jedná se o tyto státy:
 • Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie, Rusko, Čína a USA.
 • Děkuji RR.
 • Zasílat na: rudinsky.radek@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 

Domácí příprava  na 23.-27.3

 

Český jazyk

 • Zadání úkolů bude rozesláno individuálně emailem.

 

Matematika

 • prioritní je samostatná práce na příjímací řízení – stále trvá
 • do sešitu na teorii zapsat výpisky z učebnice Matematika2 pro devátý ročník str.31 -38. Pouze nejdůležitější. Pochopit graf funkce.
 • zkusit si funkci narýsovat do sešitu s příslušným měřítkem ( str.33 cv.5) do pracovního sešitu

 

Fyzika

 • vyhledat na internetu co je čočka – rozdíl spojky a rozptylky
 • krátký výpisek čoček do sešitu

 

Dějepis

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host).

 

Zeměpis

 • Učebnice str. 122- vypracujte  do sešitu cvičení 1.
 • Ze stran 116 a 117 si udělejte výpisky ( zaměřte se na přehled institucí v EU (až po Schengenskou dohodu k té vyhledejte informace na str. 68 v učebnici ataké si poznamenejte podstatné údaje).

 

Přírodopis

 • Zůstává opakování vnějších geologických dějů.
 • Ze stran60-64 si zpracujte výpisky z kapitoly půdy.

 

Chemie

 • Přepište si do školního sešitu text z přílohy a doplňte úkoly.
 • Pokud jste si již poctivě zopakovali předchozí kapitoly o derivátech uhlovodíků, zadejte následující link a splňte test ( přihlašujte se pod celým jménem a pokračujte rovnou bez vytváření účtu).
 • quizizz.com

 

Anglický jazyk

Přeložte věty do školního sešitu: (pozor-předpřítomný čas)

 • Mluvíš velmi dobře anglicky. Jak dlouho už studuješ?
 • Prezident navštívil už mnoho cizích zemí.
 • Jak dlouho už tady sedíš?
 • Od dětství se zajímá o hudbu.
 • Řídil jsi někdy Rolls-Royce?
 • Jsi líný. Celý týden se koukáš na televizi.

UČ. Str. 90,91 - Monstertrackers

 

Německý jazyk

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz, www.skolasnadhledem.cz
 • Opakuj si stále slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020.
 • UČ str.14 / přečti, vypracuj do sešitu cv. 8b ( opiš se správným řešením) pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020

 

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit: str. 30 – 31, naučit se slovní zásobu a fráze.

 

Německý jazyk další

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 16. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Zadání individuálně posláno e-mailem (viz. příloha)

 

MATEMATIKA

 • prioritní je samostatná práce na příjímací řízení
 • opakování učiva (lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých)
 • grafické řešení soustav rovnic o dvou neznámých
 • Materiály: pracovní sešit, učebnice matematiky 2, webové stránky-Google vyhledávání.
 • Úkoly zpracovat do pracovních sešitů

 

FYZIKA

 • zobrazení zrcadly (rovinné, vypuklé, vyduté)
 • Materiály: sešit fyziky

 

DĚJEPIS

 • Zadání práce naleznete na stránce moodle.itpo.cz (Dějepis - zmáčknout tlačítko přihlásit se jako host). Pokud by bylo něco nejasné (nebo něco nefungovalo), kontaktujte mě na koukalova.jana@zsedisonova.cz.

 

ZEMĚPIS

 • Udělat výpisky z učebnice str. 121 NATO, zjistit a zapsat jméno současného tajemníka OSN

 

PŘÍRODOPIS

 • Zopakovat vnější geologické děje

 

CHEMIE

 • Zopakovat alkoholy, karboxylové kyseliny, aldehydy a ketony

 

ANGLICKÝ JAZYK

Pracovní sešit:

 • 56/ celé
 • 57/ cv. 5,6.7
 • 58/ cv. 1,2,3,4

Učebnice:

 • str. 88/ Lake Nakuru ´s Pink Flamingos, Kenya – přečíst a písemně přeložit do sešitu

 

NĚMECKÝ JAZYK (DRUHÝ)

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň, pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfoť a odešli na můj email.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55
 • PS str. 52 a 53/vyplň pak naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • UČ str. 37 / přečti, vypracuj do sešitu, naskenuj nebo vyfoť a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz

 

Přílohy: