Domácí příprava 9B

Domácí příprava 25. –29. 5. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

pondělí 1. 6., čtvrtek 4. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v pondělí 1. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

Na Nj - Benczová, Cichocká, Poláčková, Ptáčková

Na Z a Př –Benczová, Matička, Ptáčková

Na D - Benczová, Cihlář, Endál, Lukeš, Matička, Meždej, Ptáčková, Rybníček (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 

 

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A 

S L O H

 • V průběhu týdne, ale nejpozději do 29. 5., mi odešli finální text své úvahy na téma: Já a moje budoucnost.Protože jde o pololetní slohovou práci, na které jste měli možnost pracovat dlouhou dobu, bude práce hodnocena s nejvyšší možnou váhou. J

 

MATEMATIKA

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

Učebnice:          

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 107, téma Jak životní prostředí působí na naše zdraví (bez otázky č. 5, otázka č. 7 bez diskuse)
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 109, téma Světové ekologické problémy jsou, když… (otázka č. 2 bez referátu)

 

PŘÍRODOPIS

Učebnice:

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 19, 21, 22; téma Třídění nerostů podle chemického složení

 

CHEMIE

 • Přepište do sešitu zápis z přílohy.
 • Naučte se kapitolu o fotosyntéze a sacharidech.
 • Vypracujte test: quizizz.com/…891

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • WB p. 64 +65 (bez poslechu :o) + poslat na e-mail 
 • PB p. 106 vypracuj FUN TIME :o)
 •  UPOZORNĚNÍ:
  • Ti, kteří neposílají domácí přípravy-budou pozváni do školy na osobní konzultace!

 

NĚMECKÝ JAZYK–PRVNÍ

 • V příloze si vytiskni pracovní list, zaměřený na opakování předložek ve 3. a 4. pádě, který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • část pracovního listu si opiš nebo vytiskni a nalep do školního sešitu
 • část vypracuj
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

NĚMECKÝ JAZYK–DRUHÝ

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na chybějící slova. Ten vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

RUSKÝ JAZYK

Pracovní sešit: 

 • str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:        58/9 (s pomocí přílohy)
 • 58/10 (s pomocí přílohy, kontrola podle klíče v PS)
 • 59/11, 12 (s pomocí přílohy, kontrola podle klíče v PS)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu na OV si překresli, nebo vlep obrázek zaslaný v příloze, který ti názorně ukazuje fungování občanského soudního řízení.
 • Zjisti si a napiš do sešitu, co dělá rozhodce.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Daně
 • následně si udělej výpisky
 • neposílej mi je, příští týden dostaneš k dané látce úkol

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 18. 5. - 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A 

 • Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu. 
 • Čítanka str. 182 - přečti si báseň LawrenceFerlinghettiho Svět je báječné místo…
 • Do sešitu L si zapiš (jen to černé): LawrenceFerlinghetti(1919) – viz. příloha
 • Pusť si video o beat generation
 • https://www.youtube.com/watch?v=BKyCZQMLEqA
 • Do sešitu L si zapiš (jen to černé): Beat generation –viz. příloha
 • Na tento úkol máš celých 14 dní J :
 • Napiš úvahu, zda a proč je svět báječné místo pro tebe (minimálně 15 vět) – úvahumi odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

S L O H

 • V průběhu týdne dokonči práci na své úvazena téma: Já a moje budoucnost – dolaďuj nejen slohovou vytříbenost, ale i pravopisnou správnost. Úvaha by měla mít rozsah minimálně formát A4.
 • Příští týden bude ten správný čas na její odeslání J

 

MATEMATIKA

 • Lineární rovnice s neznámou ve jmenovatelitentokrát bez rozkladů, jednodušší
 • Příklady  viz. příloha
 • opakování LR, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, v případě nejasností psát na  zdenek.stavic@seznam.cz   nebo volat (možno i WhatsApp) 604190407, možno posílat ke kontrole
 • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY   - doporučuji postupně všechny díly z matematiky
 • https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610012/

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • posilám odkaz pro ty, kteří měli potíže s Passivevoice/Trpný rod:
 • https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g
 • PB          p. 98 celé 
 • p. 99/4 + zopakuj a procvič si Likes/Dislikes
 • WB        p. 88+89

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na přídavná jména. Ten vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • do 22.5.2020. Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

ZEMĚPIS

Učebnice:          

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 103, téma Jak nás životní prostředí ovlivňuje? (bez otázky č. 3)
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 105, téma Hovoříme o společenském prostředí

 

PŘÍRODOPIS

Učebnice:

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 9; téma Naše Země ve vesmíru
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 16; téma Nerosty a horniny, fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

Pracovní sešit: 

 • str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:        57/7ab (s pomocí přílohy,kontrola podle klíče v PS)
 • 57/8 (s pomocí přílohy)

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.

Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Viz příloha

 

DĚJEPIS

 • Opiš zápis z přílohy do sešitu.
 • K doplnění zápisu využij učebnici.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • z přílohy vypočítej příklad č. 50 (nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď)
 • vypracovaný příklad mi pošli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 22. 5.

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 11. 5. -15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A 

 • Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu. 
 • Čítanka str. 177 - přečti si povídku Úvahy ve sklepě
 • Připomeň si osobnost autora(viz. předchozí zápisky)
 • Odpověz na otázku: Proč potkanovi připadala představa být holčičkou s dřevěnou nohou až příliš krásná? (minimálně 5 vět)  - odpověď mi odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

S L O H

 • V průběhu týdne nadále pracuj na své úvazena téma: Já a moje budoucnost a ZATÍM MI JI NEPOSÍLEJ

 

MATEMATIKA

 • Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • Příklady viz.  příloha
 • opakování LR, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, hledat společný jmenovatel až po případném rozkladu, v případě nejasností psát na  zdenek.stavic@seznam.cz   nebo volat (možno i whatsapp) 604190407, možno posílat ke kontrole
 • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY   - doporučuji postupně všechny díly  z matematiky
 • https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610012/

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB 97 – celé
 • WB 62+63 celé (prosím o zaslání na email)
 • ŽÁDÁM VŠECHNY O PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ a zasílání požadovaných zadání na email!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Vypracuj v učebnici na str.35/cv. 3 a 4, a v PS str.52/cv.9, str.53/cv. 11
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ZEMĚPIS

 • Učebnice:          
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 99, téma Opravdu můžeme „plýtvat vzduchem“?
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 101, téma Bydlíme, cestujeme, odpočíváme

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:          
  • str. 99-100, téma Člověk a biosféra– vytvořit výpisky do sešitu
  • odpovědět na otázky na str. 100 do sešitu

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit: 
  • str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze
  • vypracovat:        55/1, 2
  • 55/3 (s pomocí přílohy)
  • 56/4 (viz příloha)
  • 56/5 (viz příloha, vyber si jen jeden inzerát)
  • 56/6 (kontrola podle klíče v PS)

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 50 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 •  

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Viz příloha

 

DĚJEPIS

 • Tentokrát pouze čtení 
 • Od strany 134 do strany 137 ("Pokus o změnu v roce 1968")

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Protiprávní jednání, přestupek, trestný čin (viz. příloha)

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Další formy spoření
 • následně si udělej výpisky viz příloha
 • neposílejte mi to, příští týden dostanete k vypracování úkol k dané kapitole

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 4. - 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

SVÁTEK VÍTĚZSTVÍ – 8. MÁJ = MÍSTO ÚKOLŮ SI HRAJ

 

M L U V N I C E

 • Procvič si znalost psaní s-/z-/vz-:

https://www.pravopisne.cz/2011/10/doplnovani-szvz-15/

 • Do ŠS si napiš souvětí:

Když konečně projdeme poslední pasovou kontrolou v odbavovací hale vídeňského letiště, vyrážíme se svými malými příručními zavazadly k našemu letadlu.

1.Grafem zaznamenej strukturu daného souvětí, urči druhy VV a druh souvětí.

2. Grafem zaznamenej strukturu pouze 1. věty souvětí a urči jednotlivé větné členy.

3. Poté si pusť výukové video a celé své řešení si zkontroluj:https://www.youtube.com/watch?v=590YoZMpM1o&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t&index=23

 • Učebnice str. 87 – oddíl Zvuková stránka jazyka, kapitola: Hlásky a hláskové skupiny

Tabulku s výkladem si přečti (pojmy: samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabika – otevřená, uzavřená)

 • Učebnice str. 87/ 1 a) – do ŠS vypiš pouze slova s 2 samohláskami vedle sebe, tedy slova, ve kterých NENÍ dvojhláska – úkol nafoť a pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz,případně na WhatsApp.

 

L I T E R A T U R A 

 • Zhlédni dokument: Po stopách Bohumila Hrabala
 • https://www.youtube.com/watch?v=_n9b1Q-SRJg
 • Zápis do sešitu (jen to černé): Bohumil Hrabal
 • Čítanka str. 151–153 – přečíst si ukázku z novely Ostře sledované vlaky

 

S L O H

 • V průběhu týdne si na základě své osnovyzačni psát úvahuna téma: Já a moje budoucnost

 

 

MATEMATIKA

DĚLENÍ LV (= násobení převráceným LV)

 • příklady viz. příloha
 • opakování LV, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, v případě nejasností psát nazdenek.stavic@seznam.cznebo volat(možno i whatsapp) 604190407, možno posílat ke kontrole

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY

 • doporučuji postupně všechny díly z matematiky

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610012/

 

ANGLICKÝ JAZYK

REMEBER:

 • Nepočitatelná podst.jména – co se sype, krájí, lije ( money, information…)
 • Ozn.věta, kladná – a lot of – u počitat. inepočit. podst. jmen
 • Zápor,otázka    

-many(mnoho), a few (málo) – počitatelná podst. jména                                               

-much(mnoho), a little (málo) – nepočitatelná podst.jména

 • SOME - Oznam.věta, kladná ; množné číslo, žádost – Can I havesome..?; nabídka - Would you likesome..?
 • HW:  PB str. 96 -celé
 • WB – str. 111 + 112 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

ZEMĚPIS

Učebnice:         

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 95, téma Význam lesů a vodstva pro životní prostředí
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 97, téma Co představují půdy v životním prostředí

Pracovní sešit:

 • vyřešení úkolů ze str. 49 a 50

 

PŘÍRODOPIS

Učebnice:         

 • str. 98, téma Zeleň v krajině a její význam– vytvořit výpisky do sešitu
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 98

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

Pracovní sešit: 

 • str. 53, 54, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat s pomocí přílohy:44/8; 45/10, 11; 46/12; 47/15

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 50 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.

 

Anglický jazyk další ( paní uč. Pešková)

 • Napište 8 vět v minulém čase. Použijte pravidelná i nepravidelná slovesa.
 • Vypracovaný úkol pošlete na email: pesule5A@seznam.cz

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Ze strany 56 v učebnici udělat výpisky z polyethylenu, polyvinylchloridu (i z drobně vytištěného odstavce) a polystyrenu. Vynechat rovnice, vlastnosti a složení polyvinylchloridu a rozpustnost polystyrenu.

 

DĚJEPIS

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Orgány právní ochrany občanů
 • Otevři si PRACOVNÍ LIST – ORGÁNY PRÁVNÍ VÝCHOVYa přiřaď správně pravomoci k příslušnému orgánua vyplněnou tabulku (součástí pracovního listu) jindra.loukova@vdffree.cz.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Odpověz na otázky a odpovědi zašli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 8. 5.
  1. Kdo je to exekutor?
  2. Jaká práva má exekutor?
  3. Co je to exekuce?
  4. Jak můžu exekuci předejít?

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava  na 27. 4. - 30. 4. 2020

V případě zájmu o čtvrtletní hodnocení kontaktujte třídní učitele.

 

ČESKÝ JAZYK

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):1. 5.  JE SVÁTEK = MÉNĚ ÚKOLŮ JAKO DÁREK :-)

M L U V N I C E

 

L I T E R A T U R A 

 • Zápis do sešitu (jen to černé): István Örkény; pointa
 • Čítanka str. 154 – přečti si text od Istvána Örkényho Domov
 • Napiš, co pro tebe samotnou/samotného znamená DOMOV
 • text by měl mít aspoň 15 vět (dokument, či ofocený napsaný text v sešitě pošli na e-mail, nebo WhatsApp)

 

S L O H

 • Pracuj na konceptu úvahy „Já a moje budoucnost“

 

MATEMATIKA

NÁSOBENÍ LV

 • Příklady viz. příloha
 • opakování LV, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, v případě nejasností psát nazdenek.stavic@seznam.cznebo volat (možno i whatsapp) 604 190407, možno posílat ke kontrole

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY  

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB: 95/3,4 + 7 do ŠS
 • WB: 60+61 celé 

 + do emailu mi poslat vypracovaný SELF CHECK z lekce 7!

 

NĚMECKÝ JAZYK

Tentokrát nebudeš nic posílat.

 • Začni se učit novou slovní zásobu z PS str. 74 a 75
 • Učebnice: str.37/ přečti si text a přelož ho (ústně)
 • Pracovní sešit: str. 57/ přečti si a vypracuj (posílat nemusíš)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ZEMĚPIS

Učebnice:          

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 91, téma Lidé ovlivňují krajinu a životní prostředí
 • písemně odpovědět na otázky 2-9 do sešitu, str. 93, téma Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale…

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:         
  • str. 97, téma Ochrana životního prostředí – vytvořit výpisky do sešitu

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

Pracovní sešit: 

 • str. 53, 54, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • 46/13

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

Tentokrát nebudeš nic posílat.

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 50.
 • Pracovní sešit: str. 55 a 56 (vypracuj)
 • Na těchto webových stránkáchprocvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

FYZIKA

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-svetelne-jevy-3-381-.pdf

 

CHEMIE

Viz příloha

 

DĚJEPIS

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

 • Do sešitu si napiš krátké výpisky:Ochrana; Smlouvy
 • Příběh – přečíst (viz. příloha)
 • Napiš mi, jak by ses asi cítil(a) a jak by ses zachoval(a), případně i to, jak k takové situaci podle tebe mohlo dojít.

(jako dokument, či rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp)

 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Exekuce, vymáhání pohledávek
 • následně si udělej výpisky viz příloha
 • neposílejte mi to, příští týden dostanete k vypracování otázky k dané kapitole

 

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 20. 4 - 24. 4. 2020

Český jazyk

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. přílohy):

MLUVNICE

LITERATURA

 • Čítanka str. 132 – 133 – přečti si text od Karla Pecky: Motáky nezvěstnému
 • Zápis do sešitu: Karel Pecka (1928 – 1997) – více viz. příloha
 • Zjisti a do sešitu na L napiš, kdo / co je: disident a samizdat/samizdatová literatura Pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

SLOH

 • Na základě myšlenkové mapy zpracuj osnovu úvahy na vítězné téma: Já a moje budoucnost Pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp

 

Matematika

 • SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ LV
 • Příklady viz. Příloha
 • opakování LV, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, v případě nejasností psát na zdenek.stavic@seznam.cz nebo volat (možno i whatsapp) 604190407, možno posílat ke kontrole

 

Fyzika

 

Dějepis

 

Zeměpis

 • Učebnice: písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 87, téma Životní prostředí se představuje
  písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 89, téma Životní prostředí lidské společnosti

 

Přírodopis

 • Učebnice: str. 95-96, téma Stav životního prostředí – vytvořit výpisky do sešitu

 

Chemie

 • Viz příloha (ke kontrole pošlete pouze úkol na konci zápisu)

 

Anglický jazyk

 • PB p. 93 - opakuj si předložky i z předchozích lekcí
 • PB p. 94 - celé
 • WB p. 106-107 - Vocabulary bank

 

Německý jazyk

 • Stále si opakuj novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 24.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:
  • str. 40, 30-31, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:
  • 34/9
  • 36/12
  • 37/14
  • 38/18
  • 39/19

 

Německý jazyk další

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS strana 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • V příloze si vytiskni pracovní list,vypracuj, pak naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 24.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • , https://nemcina.net/cviceni/

 

Finanční gramotnost

 • ti, kteří odevzdali všechny úkoly, mají volno. Ostatní odevzdají, co ještě nesplnili a odesílají na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Občanská výchova

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Majetek
 • Přečti si článek: https://muj-pravnik.cz/vydedeni/
 • Zjisti a do sešitu na OV si napiš, zda lze někoho vydědit, případně za jakých podmínek. (rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp)

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 13. 4.- 17. 4. 2020

Český jazyk

 • MLUVNICE
  • Vyplň doplňovačku zaslanou v příloze a získej tajenku – ZASLAT POUZE ZNĚNÍ TAJENKY
 • LITERATURA
  • Zhlédnout záznam divadelní hry podle románu Ireny Douskové Hrdý Budžes https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8
  • Zápis do sešitu:
  • Irena Dousková (1964) – česká spisovatelka (prozaička)
  • Hrdý Budžes – román + divadelní adaptace (hl. role: Bára Hrzánová)
  • Napsat a poslat (aspoň 5 vět), zda tě hra oslovila a čím, případně proč se ti nelíbila.
 • SLOH
  • Výsledkem a vítězem hlasování o téma slohové práce: Já a moje budoucnost (úvaha)
  • Tvorba myšlenkové mapy jako příprava k psaní slohové práce

 

Matematika

 

 

Fyzika

 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-svetelne-jevy-3-381-.pdf
 • Oční vady –pokračovat v zápise z minula, zepředu sešitu,  3.,4.,5. strana ,  přepsat oční vady, obrázek jen u krátkozrakosti a dalekozrakosti na str. 3, jiné obrázky nekreslit, jen krátký text
 • Př. :Př. :  Vypočítej hmotnost  kapaliny s hustotou  750kg/m3, má-li objem  1,2 hl     ( nápověda: hmotnost=hustota krát objem, nezapomínat na zápis, 1 litr = 1dm3, počítáme ale v m3)

 

Dějepis

 • Československo v letech 1945-1948
  • Učebnice str. 120 – přečti si kapitolu „Politická situace“
  • následně si opiš prezentaci v příloze

 

Zeměpis

 • Pracovní sešit:
  • vyřešení testu ze str. 13
 • Učebnice:
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 81, téma Žijeme v krajině, jsme součástí přírody,
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 83, téma Přírodní krajiny
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 85, téma Kulturní krajiny

 

Přírodopis

 • Učebnice:
  • str. 91-94, téma Živé složky životního prostředí– vytvořit výpisky do sešitu
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 94

 

Chemie

 • Najděte si na stránkách České akademie věd pořad - Nezkreslená věda- II. Řada- díl- Proteosyntéza.
 • Podívejte se na něj. Pak si přepište do sešitu následující otázky (vynechejte si místo na odpovědi) a podle pořadu na otázky odpovězte. Čísla u otázek jsou přibližné časy, kde najdete odpověď. Vypracovaný úkol mi následně pošlete ke kontrole.
  • (2.33) Co je to transkripce?
  • (3.14) Které typy nukleotidů se nacházejí v DNA?
  • (4.50) Kam se příslušná informace z DNA přepíše?
  • (5.50) Kde dochází k translaci?
  • (6.40) Jakým počtem nukleotidů je kódována vždy 1 aminokyselina?
  • (6.50) Kolik typů aminokyselin u člověka stačí na vytvoření jakéhokoli proteinu?
  • Dále si můžete zkusit sami izolovat DNA (viz návod v příloze) - dobrovolný úkol.

 

Anglický jazyk

 • WB  -Grammar bank - zopakovat si gramatiku z lekce 7 + poté vypracovat str. 87 (celé)
 • PB   - Selfcheck 7 (část SC7)
  • Languagereview 7 (část LR7)

 

Německý jazyk

 • Stále si opakuj novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 19.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 

Ruský jazyk - 2. CJ

 • Pracovní sešit: str. 40, 30-31, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat pomocí přílohy:       
  • str. 32 cv. 2
  • str. 33 cv. 5, 6
  • str. 34 cv. 7, 8
  • str. 35 cv. 10
 • Str. 49 – 52, písemně vyplněné úkoly 1. domácího samostatného zkoušení nafotit a poslat na školní email vyučující.

 

Německý jazyk - 2. CJ

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS strana 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • V příloze si vytiskni pracovní list (je to opakování ze 7. ročníku),vypracuj, pak naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 19.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Finanční gramotnost

 • Vypracuj pracovní list (stačí mi poslat u cvičení 3 čísla, jak jdou za sebou od shora dolů a napsat mi odpověď na cvičení 4 a)). Vše odešli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 17. 4. 2020

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – DÚ4, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

Občanská výchova

 • Zjistit a do sešitu na OV si napsat definici pojmu „majetek“
 • (rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail, nebo WhatsApp) Najdeš například na:
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
 • Výpisky (zaslány e-amilem – viz. příloha)

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. – 10. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

 • Učebnice str. 71/6 – z vět A až D vypiš pouze několikanásobné větné členy a urči významový poměr · Do ŠS grafický rozbor souvětí + kontrola postupu řešení na https://www.youtube.com/watch?v=S9fUUfAdI8U
 • V šatně chvíli nečinně postával a čekal na vhodný okamžik, kdy se nebude muset sprchovat před žádným z převlékajících se studentů, protože pohled na jeho umělou nohu byl natolik charakteristický znak, že ho nechtěl zanechat v paměti žádného z návštěvníků.
 • Učebnice str. 72/1 a) – pouze 1. podtržené souvětí (Dlouho jsem nepsala…) – pracuj dle zadání v učebnici · Procvič si pravopis při hledání pravopisných chyb: https://www.pravopisne.cz/2011/12/hledani-pravopisnych-chyb/

L I T E R A T U R A

 • Čítanka str. 117–119 - přečíst úryvek z románu 1984 od G. Orwella
 • Do sešitu L výpisky
 • Čítanka str. 119 (lišta) – ilustrace László Rébera – napiš krátký příběh vyhlížející postavy z ilustrace

S L O H

 • Do konce příštího týdne hlasování o tématu slohové práce
 • Učebnice str. 125 – přepiš si do ŠS výklad o DISKUSI (okrový rámeček nahoře)
 • Do ŠS si napiš: Talk show = rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem

 

MATEMATIKA

 • Učebnice:
  • 42/9, budou 2 grafy různých funkcí v jednomkříži, pro x= --3,-2,-1,1,2,3
  • 43/14 vyřešit klasicky jako SÚ

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • WB p. 59 – vypracovat celé dle zadání
 • PB p. 90+91 – Monstertrackers (obě str. dle zadání + spolupracuj s DVD)
 • PB p. 92 – Fun time

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Zadání vloženo minulý týden.

 

ZEMĚPIS

 • Pracovní sešit:  vyřešení úkolů ze str. 7-12

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:
  • str. 81–90, téma Ekologie a životní prostředí, podmínky života– vytvořit výpisky do sešitu
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 90

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit:  str. 53–54, naučit se slovní zásobu a fráze
 • str. 49–52, písemně vyplnit úkoly 1. domácího samostatného zkoušení

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Vypracujte test na karboxylové kyselin: quizizz.com/join?=418170
 • V příloze je návod na dobrovolnou domácí laboratorní práci.

 

DĚJEPIS

 • přečíst text v a vypracovat pracovní list (příloha)
  • zpracuj do sešitu

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Výpisky (zaslány e-mailem – viz. příloha) - PRÁVNÍ ŘÁD ČR
 • Vysvětli (jen stručně!), co to je Ústava ČR a kdy byla přijata-do sešitu na Ov a ofocené pošli na e-mail, na WhatsApp

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Úvěry od nebankovních institucí, následně si udělej výpisky z dané látky viz příloha
 • do sešitu spočítej příklady z přílohy a zašly je na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 9. 4.
 • kdo zadané úkoly nepošle, dostane je ve škole jako písemku

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha)

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 30. 3. – 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice:
  • 37/3    x   dána ve cvičení (zezadu do sešitu)
  • 38/5 Aa     pro x= -4,-2,-1,1,2,4

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Majority of them-většina z nich, everyone (everybody)-všichni, no one-nikdo, most of-většina z,
 • a few of-několik z, half of-polovina z, thirty per cent-30%
 • UČ str. 89 /celé-podle grafu zakroužkuj správné slovo
 • Přelož do školního sešitu podmínkové věty:
 • Kdybych nejel do školy, byl bych smutný. Kdybych měl víc času, hrál bych na varhany.
 • Jestli se uvidíme, vezmu ti to. Mary pojede, jestli bude hezké počasí.
 • Voda se rozpustí, když ji zahřeješ. Když nezaleješ květiny, uschnout.

 

NĚMECKÝ JAZYK! zadání na dva týdny 30. 3. -12. 4. 2020

 • Nauč se novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • Zopakuj si sloveso können v podmiňovacím způsobu.
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 12.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz, www.umimenemecky.cz

 

ZEMĚPIS

 • Pracovní sešit:  vyřešení úkolů zestr. 3-6

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:
  • str. 75-80, téma Geologický vývoj a stavba ČR, Český masiv, Západní Karpaty – vytvořit výpisky do sešitu
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 80

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit:  str. 40-41, naučit se slovní zásobu a fráze

 

NĚMECKÝ JAZYK  - 2. CJ! na 14 dní od 30.3.- 12.4.2020

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 36, 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • Zopakuj si přivlastňovací zájmena.
 • Z PS ze str. 36 a 43 vypiš 6 sloves a vyčasuj je v jednotném i množném čísle do sešitu, potom naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 12.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • www.umimenemecky.cz, www.nemcina.net

 

FYZIKA

 • Světelné jevy
 • čočky-kompletně přepsat a překreslit   poslední 2 stránky z minula
 • Př.:  Vypočítej hmotnost tělesa s hustotou 920 kg/m3, má-li objem 1,6 m3. (zezadu do sešitu

 

CHEMIE

 • Udělej si zápis o dalších karboxylových kyselinách podle přílohy.
 • Do příprav: nový link na test z derivátů uhlovodíků je: www.quizizz.com
 • Vypracuj odpovědi na prověrku a test, které najdeš v dalších přílohách. Řešení prověrky a testu (rovnou odpovědi), pošli na můj email: svetlana.hribalova@email.cz.

 

DĚJEPIS

 • doplnit výpisek do sešitu (prezentace v příloze) 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Do školního sešitu opiš zadání příkladů, napiš řešení a pošli ofocené mailem na kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 3. 4.
 • Každý příklad hodnotím zvlášť
 • kdo ještě neodevzdal minulý úkol, rychle tak udělej
 • nezapomeň v mailu na oslovení a podpis

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 • Zpracovat formou tzv. „koláčového grafu“ počet nakažených virusem COVID-19 v procentech v závislosti na počtu obyvatel v daném státě a počet úmrtí (opět v procentech na počet obyvate). K datu 03.0.04.2020 je důležité .
 • Úkol je zcela dobrovolný.
 • Doporučuji Excel + data z internetu.
 • Výstup: dva grafy
 • Jedná se o tyto státy:
 • Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie, Rusko, Čína a USA.
 • Děkuji RR.
 • Zasílat na: rudinsky.radek@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 23. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj. Případně viz příloha.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 19/3 a,b,cpro x =(-6,-4,-2, 0, 1, 3, 5) (zezadu do sešitu)

 

ANGLICKÝ JAZYK

Přeložte věty do školního sešitu: (pozor-předpřítomný čas)

 • Mluvíš velmi dobře anglicky. Jak dlouho už studuješ?
 • Prezident navštívil už mnoho cizích zemí.
 • Jak dlouho už tady sedíš?
 • Od dětství se zajímá o hudbu.
 • Řídil jsi někdy Rolls-Royce?
 • Jsi líný. Celý týden se koukáš na televizi.

UČ. Str. 90,91 - Monstertrackers

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj si stále slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55.
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020.
 • UČ str. 14 /přečti, vypracuj do sešitu cv. 8b (opiš se správným řešením)  pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020.

 

 

ZEMĚPIS

 • Učebnice: písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 75, téma Mezinárodní politické organizace a seskupení,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 77, téma Ohniska neklidu v současném světě

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice: str. 72 – 74, téma Éry vývoje Země, třetihory,čtvrtohory – vytvořit výpisky do sešitu,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 74

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit: str. 30 – 31, naučit se slovní zásobu a fráze

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz, www.skolasnadhledem.cz

 

FYZIKA

 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-svetelne-jevy-2-380-.pdf
 • čočky – kompletně přepsat a překreslit první dvě stránky ze čtyř
 • Př.: Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti 4,2 tuny a objemu 6000litrů. (zezadu do sešitu)

 

CHEMIE

 • Přepište si do školního sešitu text z přílohy a doplňte úkoly.
 • Pokud jste si již poctivě zopakovali předchozí kapitoly o derivátech uhlovodíků, zadejte následující link a splňte test (přihlašujte se pod celým jménem a pokračujte rovnou bez vytváření účtu).
 • www.quizizz.com

 

DĚJEPIS

 • přečíst v učenici s. 101 - 106
 • do pátku dotvořit a zaslat prezentace zadané minulý týden

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Viz příloha

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 16. – 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj (viz. příloha)

MATEMATIKA

 • Vše zezadu do sešitu (budu kontrolovat)
 • Str. 6cv. 7
 • Str. 15 cv. 4B (b, c)
 • Str. 17, cv.7Ac , xt (-5, -3, -1, 0, 2, 4)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PS: str. 56/celé
 • 57/ cv. 5, 6. 7
 • 58/ cv. 1, 2, 3, 4
 • UČ. Str. 88/ Lake Nakuru ´s Pink Flamingos, Kenya – přečíst a písemně přeložit do sešitu

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55
 • PS str. 52 a 53/vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • UČ str. 37 / přečti, vypracuj do sešitu, naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata
 • (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz

 

ZEMĚPIS

Učebnice:

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 69, téma Státní zřízení a správní členění,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 71, téma Způsob vlády,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 73, téma Stupeň rozvoje států světa

 

Nezapomeňte průběžně vypracovávat v programu PowerPoint prezentace na téma:

Všichni žijeme na jedné planetě – v dobrém i ve zlém (ohniska válečných konfliktů v dnešním světě, terorismus, postavení žen, porušování lidských práv, školství, chudoba, vězeňství).“

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice str. 67 – 72, téma Éry vývoje Země, prekambrium, prvohory, druhohory – vytvořit výpisky do sešitu

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit: str. 20 – 21, naučit se slovní zásobu a fráze

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´a odešli na můj email.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

 

FYZIKA

 • Sestroj obraz čísla 1 o výšce 2cm, r=5cm
 • Předmět 2cm od středu S, a) v dutém, b) ve vypuklém

 

CHEMIE

 • Zopakovat alkoholy, halogenderiváty, aldehydy, ketony

 

DĚJEPIS

Referát - Východní blok (str. 112)

 • zpracování libovolnou formou (PowerPoint prezentace, čtvrtka, ….)
 • vyberte jedno téma (pracujte tak, jak jste se rozdělili ve škole)
 • Téma 1: STÁTY A ORGANIZACE VÝCHODNÍHO BLOKU
 • Téma 2: DĚNÍ UVNITŘ VÝCHODNÍHO BLOKU

 

Přílohy: