Domácí příprava 9B

Domácí příprava 15. – 19. 6. 2020

Od 1. 6. Je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ti, kteří neposílají domácí přípravy – budou pozváni do školy na osobní konzultace!

 

Pondělí 15. 6.

Matematika – 08:00–08:30

Český jazyk – 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk – 09:00–09:30

Fyzika – 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00 (pouze PO)

 

Dle vlastního uvážení se v pondělí 15. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

Na Fg - Benczová, Cichocká, Meždej, Ptáčková – v 8.00

Na Čj – Ptáčková, Cichocká, Lukeš, Valeš, Meždej, Benczová, Endál – s sebou vypracované domácí úkoly a psací potřeby

Na D - Benczová, Endál, Meždej, Ptáčková, Valeš – donést vypracované úkoly

 

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz příloha):

M L U V N I C E   +   L I T E R A T U R A   +   S L O H

 • DOBROVOLNÉ: procvičování si toho, co potřebuji, nač mám chuť:
  • www.pravopisne.cz
  • www.umimecesky.cz
  • www.onlinecviceni.cz
  • www.kaminet.cz
 • Dodělej všechny chybějící úkoly a pošli mi je, případně přines ke kontrole nejpozději do 15. 6.
 • Vyplň chybějící zápisy z mimočítankové četby – zapiš jen to, co jsi opravdu přečetl. Čtenářské listy (zápisy z četby) mi pošli ještě nejpozději do 15. 6.

 

MATEMATIKA

 • Soustavy rovnic se 2 neznámými (viz příloha)
 • Opakování  soustav, použij libovolnou metodu, nejvýhodnější byla poslední – kombinovaná, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, v případě nejasností psát na  zdenek.stavic@seznam.cz   nebo volat (možno i WhatsApp) 604190407, možno posílat ke kontrole

 

FYZIKA

 •  Jaderná fyzika

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-jaderna-energie-88-.pdf  

 • Jaderná reakce – výpis ze strany 12, 13
 • Domácí kino:

https://www.youtube.com/watch?v=_60-Ap3nR_Q  

 

CHEMIE

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

 • viz příloha – přečíst a promyslet „Co můžeme každý udělat pro životní prostředí?“

 

PŘÍRODOPIS

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 53, 60; téma Geologické děje

 

ANGLICKÝ JAZYK – PRVNÍ

 • WB p. 90-91 (Grammar bank)
 •  PB - Self check (SC8) - poslat na e-mail 

 

NĚMECKÝ JAZYK – PRVNÍ

 

NĚMECKÝ JAZYK – DRUHÝ

 

RUSKÝ JAZYK

Pracovní sešit:

 • str. 66 - 67, 82 – 83, procvičovat slovní zásobu a fráze

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz příloha):

 • Pokud jsi ještě neposlal (a) úvahu nad tím, co bys - kdybys by l(a) ministr (yně) školství - ve školství změnil(a) a proč, zda-li je naopak něco, co se ti za dobu školní docházky ve škole líbilo, na co budeš rád(a) vzpomínat a chtěl(a) bys, aby se to naučily, zažily… jednou třeba i tvoje děti, pošli mi její text nejpozději do 19. 6.

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 8. –12. 6. 2020

Od 1. 6.Je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený dena čas. Nejedná se o klasickou výuku!Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

UPOZORNĚNÍ:

Ti, kteří neposílají domácí přípravy – budou pozváni do školy na osobní konzultace!

 

Pondělí 8. 6.

Matematika – 08:00–08:30

Český jazyk – 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk – 09:00–09:30

Fyzika – 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00 (pouze PO)

 

Dle vlastního uvážení se v pondělí 8. 6. v 10.00dostaví na konzultaci tito žáci:

Na Fg - Benczová, Cichocká, Meždej, Ptáčková

 

V úterý 9. 6. sedle vlastního uváženídostaví tito žáci:

na Aj – Meždej, Lukeš

 

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz příloha): 1. ČERVEN – SVÁTEK DĚTÍ – MÁLO ÚKOLŮ K VÁM LETÍ   

M L U V N I C E

 • Procvič si pravopis:

https://www.pravopisne.cz/2015/05/souhrnny-pravopisny-kviz/

 • Hra na procvičení slovesného způsobu:

https://www.umimecesky.cz/tetris-slovesa-zpusob-2-uroven?source=explicitExercise

 • Rozliš, zda jde o větu jednoduchou, či souvětí:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 • Dodělej všechny chybějící úkoly a ty, které jsi měl(a) odeslat ke kontrole, mi pošli nejpozději do 12. 6.

na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

L I T E R A T U R A 

 • Vyplň chybějící zápisy z mimočítankové četby – zapiš jen to, co jsi opravdu přečetl. Čtenářské listy (zápisy z četby) mi pošli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

S L O H

 • Inspiruj se textem básně Čím je nám sloh Jana Vodňanského (báseň jste si měli přečíst již minulý týden) a pokus se zachytit, „lapit“ libovolný životní zážitek slohem, tedy tím, že ho zapíšeš. Jakým způsobem to uděláš (vyprávěním, úvahou, popisem, básní…), nechám na tobě. Text mi odešli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

MATEMATIKA

Soustavy rovnic se 2 neznámými

 • Řešte  soustavy rovnic a proveďte zkoušky (viz. příloha)
 • Opakování soustav,použij libovolnou metodu, nejvýhodnější byla poslední – kombinovaná, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, v případě nejasností psát na  zdenek.stavic@seznam.cz   nebo volat (možno i WhatsApp) 604190407, možno posílat ke kontrole

 

FYZIKA

Jaderná fyzika

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-jaderna-energie-88-.pdf

Využití jaderného záření –výpis ze strany 10,11 (ukončit defektoskopií)

Domácí kino:

https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s

 

CHEMIE

Viz příloha.

 

DĚJEPIS

Podívej se na video:

Přečti si:

 

ZEMĚPIS

Učebnice

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 117, téma O co usilujeme v životním prostředí?
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 119, téma Chceme vyrábět ekologicky

 

PŘÍRODOPIS

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 37, 42, 45; téma Petrologie

 

ANGLICKÝ JAZYK– PRVNÍ

 • PB p. 102+103 - celé
 • PB p. 104+105 - Monstertrackers
 • PB - Languagereview (poslat na email jen LR8)

                                                              

NĚMECKÝ JAZYK– PRVNÍ

 • Tentokrát budeš opět pracovat s pracovním sešitem str. 63. Procvičíš si slovesa a předložky.

Vypracuj celou stránku, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 12.6.2020

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!

 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.

https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

NĚMECKÝ JAZYK – DRUHÝ

 • Tentokrát budeš opět pracovat s pracovním sešitem.

 Na str. 61, vyplň cvičení 1,2,4, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do12. 6. 2020.

 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.

https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK

Pracovní sešit:

 • str. 66 - 67, 82 – 83, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:       60/15   61/16    78/2 (kontrola podle přílohy)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz příloha):

 • Napiš mi, co bys - kdybys byl(a) ministr(yně) školství - ve školství změnil(a) a proč. Je naopak něco, co se ti za dobu školní docházky ve škole líbilo, na co budeš rád(a) vzpomínat a chtěl(a) bys, aby se to naučily, zažily… jednou třeba i tvoje děti? Text mi odešli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš do sešitu odpovědi na následující otázky:
 • Co patří mezi daňové příjmy veřejných rozpočtů?
 • Co se financuje z veřejných rozpočtů?
 • Do jakých základních skupin dělíme daně? U každé uveď 2 příklady.
 • Jaký význam mají slova schodek a přebytek v osobním rozpočtu?
 • Vysvětli pojem osobní bankrot.

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 1. – 5. 6. 2020

Od 1. 6.Je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený dena čas. Nejedná se o klasickou výuku!Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

 

UPOZORNĚNÍ:

Ti, kteří neposílají domácí přípravy – budou pozváni do školy na osobní konzultace!

 

Pondělí 1. 6., čtvrtek4. 6.

Matematika – 08:00–08:30

Český jazyk – 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk – 09:00–09:30

Fyzika – 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00 (pouze PO)

 

Dle vlastního uvážení se v pondělí 1. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

na Z a – Benczová, Matička, Ptáčková

na Nj – Lukeš, Halba, Rybníček (po přípravě na přijímací zkoušky)

Benczová, Cichocká, Poláčková, Ptáčková

Na D – Benczová, Cihlář, Lukeš, Endál, Matička, Meždej, Rybníček, Ptáčková

Na Fg čas místo M– Benczová, Cichocká, Ptáčková, Meždej(po přípravě na přijímací zkoušky)

 

V úterý 2. 6. sedle vlastního uváženídostaví tito žáci:

na Aj – Meždej, Lukeš

 

Ve čtvrtek 4. 6. se dle vlastního uvážení dostaví tito žáci:

na Čj – Cichocká, Lukeš, Ptáčková, Poláčková, Meždej(v 10.00 po přípravě na přijímací zkoušky)

 

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz příloha): 1. ČERVEN – SVÁTEK DĚTÍ – MÁLO ÚKOLŮ K VÁM LETÍ   

M L U V N I C E

 • Procvič si pravopis – vyber si libovolný diktát:
 • https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty
 • Otevři si PRACOVNÍ LIST B a vyplň do TABULKY správné odpovědi (po povolení změn lze pracovat přímo v dokumentu - TABULCE) a poté ho pošli (buď jako dokument, či jeho fotokopii) na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

L I T E R A T U R A

 • Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu. 
 • Čítanka str. 186 – přečti si básně JanaVodňanského Čím je nám sloh a Praktická lekce z gramatiky
 • Do sešitu na L si udělej krátké zápisky (jen to černé): Jan Vodňanský

S L O H

 • Inspiruj se textem básně Čím je nám sloh Jana Vodňanského a pokus se zachytit, „lapit“ libovolný životní zážitek slohem, tedy tím, že ho zapíšeš. Jakým způsobem to uděláš (vyprávěním, úvahou, popisem, básní…), nechám na tobě. Text mi odešli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

MATEMATIKA

 • Lineární rovnice klasické rovnice se zlomky, velmi se hodí i k přijímačkám
 • příklady viz příloha
 • opakování LR, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, v případě nejasností psát nazdenek.stavic@seznam.cznebo volat (možno i WhatsApp) 604190407, možno posílat ke kontrole
 • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY- doporučuji postupně všechny díly z matematiky

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Viz příloha.

 

DĚJEPIS

Úkol donést do školy v pondělí 8. 6. 2020 mezi 8 a 10hod (Můžete i jiný den)

 

ZEMĚPIS

Učebnice

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 111, téma Trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 113, téma Jak chránit a rozvíjet životní prostředí?
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 115, téma Čím se zabývá moderní ochrana přírody?

 

PŘÍRODOPIS

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 26, 28, 30, 33; téma Třídění nerostů podle chemického složení

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • PB - p. 100 - prostuduj si (je to opakování!) + p. 101 - celé projít, přeložit si neznámá slovíčka "check these words"
 • WB - p. 66+67 celé (poslat na e-mail)

 

NĚMECKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • Tentokrát budeš pracovat s pracovním sešitem str. 57. Procvičíš si čtení a doplníš odpovědi. Vše vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5.6.2020

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!

 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.

https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

NĚMECKÝ JAZYK – DRUHÝ

 • Tentokrát budeš pracovat s pracovním sešitem. Na str. 57 vyplň cvičení 10,11,12, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 5.6. 2020.Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.

https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

RUSKÝ JAZYK

Pracovní sešit

 • str. 66 - 67, 82 – 83, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:65/23

77/1

(kontrola podle klíče v PS)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz příloha):

 • Napiš mi, co bys - kdybys byl (a) ministr (yně) školství - ve školství změnil (a) a proč. Je naopak něco, co se ti za dobu školní docházky ve škole líbilo, na co budeš rád (a) vzpomínat a chtěl (a) bys, aby se to naučily, zažily… jednou třeba i tvoje děti? Text mi odešli nejpozději do 12. 6. na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Osobní rozpočet
 • následně si udělej výpisky

neposílej mi je, příští týden dostaneš k dané látce kontrolní otázky

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 25. –29. 5. 2020

Od 1. 6. je možnost docházet na konzultace k jednotlivým předmětům. Žáci dle svého zájmu a potřeby mohou přijít do školy v uvedený den a čas. Nejedná se o klasickou výuku! Konzultace budou probíhat v učebně angličtiny, němčiny.

pondělí 1. 6., čtvrtek 4. 6.

Matematika - 08:00–08:30

Český jazyk - 08:30–09:00

Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk - 09:00–09:30

Fyzika - 09:30–10:00

Dějepis - 10:00–10:30

Zeměpis - 10:30–11:00

Přírodopis - 11:00–11:30

Chemie - 11:30–12:00

 

Dle vlastního uvážení se v pondělí 1. 6. dostaví na konzultaci tito žáci:

Na Nj - Benczová, Cichocká, Poláčková, Ptáčková

Na Z a Př –Benczová, Matička, Ptáčková

Na D - Benczová, Cihlář, Endál, Lukeš, Matička, Meždej, Ptáčková, Rybníček (všichni s sebou školní sešit, hotové práce a učebnici) 

 

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A 

S L O H

 • V průběhu týdne, ale nejpozději do 29. 5., mi odešli finální text své úvahy na téma: Já a moje budoucnost.Protože jde o pololetní slohovou práci, na které jste měli možnost pracovat dlouhou dobu, bude práce hodnocena s nejvyšší možnou váhou. J

 

MATEMATIKA

 

FYZIKA

 

DĚJEPIS

 

ZEMĚPIS

Učebnice:          

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 107, téma Jak životní prostředí působí na naše zdraví (bez otázky č. 5, otázka č. 7 bez diskuse)
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 109, téma Světové ekologické problémy jsou, když… (otázka č. 2 bez referátu)

 

PŘÍRODOPIS

Učebnice:

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 19, 21, 22; téma Třídění nerostů podle chemického složení

 

CHEMIE

 • Přepište do sešitu zápis z přílohy.
 • Naučte se kapitolu o fotosyntéze a sacharidech.
 • Vypracujte test: quizizz.com/…891

 

ANGLICKÝ JAZYK - PRVNÍ

 • WB p. 64 +65 (bez poslechu :o) + poslat na e-mail 
 • PB p. 106 vypracuj FUN TIME :o)
 •  UPOZORNĚNÍ:
  • Ti, kteří neposílají domácí přípravy-budou pozváni do školy na osobní konzultace!

 

NĚMECKÝ JAZYK–PRVNÍ

 • V příloze si vytiskni pracovní list, zaměřený na opakování předložek ve 3. a 4. pádě, který vypracuj, pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • část pracovního listu si opiš nebo vytiskni a nalep do školního sešitu
 • část vypracuj
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

NĚMECKÝ JAZYK–DRUHÝ

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na chybějící slova. Ten vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 29.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

RUSKÝ JAZYK

Pracovní sešit: 

 • str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:        58/9 (s pomocí přílohy)
 • 58/10 (s pomocí přílohy, kontrola podle klíče v PS)
 • 59/11, 12 (s pomocí přílohy, kontrola podle klíče v PS)

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu na OV si překresli, nebo vlep obrázek zaslaný v příloze, který ti názorně ukazuje fungování občanského soudního řízení.
 • Zjisti si a napiš do sešitu, co dělá rozhodce.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Daně
 • následně si udělej výpisky
 • neposílej mi je, příští týden dostaneš k dané látce úkol

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 18. 5. - 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A 

 • Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu. 
 • Čítanka str. 182 - přečti si báseň LawrenceFerlinghettiho Svět je báječné místo…
 • Do sešitu L si zapiš (jen to černé): LawrenceFerlinghetti(1919) – viz. příloha
 • Pusť si video o beat generation
 • https://www.youtube.com/watch?v=BKyCZQMLEqA
 • Do sešitu L si zapiš (jen to černé): Beat generation –viz. příloha
 • Na tento úkol máš celých 14 dní J :
 • Napiš úvahu, zda a proč je svět báječné místo pro tebe (minimálně 15 vět) – úvahumi odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

S L O H

 • V průběhu týdne dokonči práci na své úvazena téma: Já a moje budoucnost – dolaďuj nejen slohovou vytříbenost, ale i pravopisnou správnost. Úvaha by měla mít rozsah minimálně formát A4.
 • Příští týden bude ten správný čas na její odeslání J

 

MATEMATIKA

 • Lineární rovnice s neznámou ve jmenovatelitentokrát bez rozkladů, jednodušší
 • Příklady  viz. příloha
 • opakování LR, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, v případě nejasností psát na  zdenek.stavic@seznam.cz   nebo volat (možno i WhatsApp) 604190407, možno posílat ke kontrole
 • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY   - doporučuji postupně všechny díly z matematiky
 • https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610012/

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • posilám odkaz pro ty, kteří měli potíže s Passivevoice/Trpný rod:
 • https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g
 • PB          p. 98 celé 
 • p. 99/4 + zopakuj a procvič si Likes/Dislikes
 • WB        p. 88+89

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který je zaměřen na přídavná jména. Ten vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • do 22.5.2020. Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

ZEMĚPIS

Učebnice:          

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 103, téma Jak nás životní prostředí ovlivňuje? (bez otázky č. 3)
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 105, téma Hovoříme o společenském prostředí

 

PŘÍRODOPIS

Učebnice:

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 9; téma Naše Země ve vesmíru
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 16; téma Nerosty a horniny, fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

Pracovní sešit: 

 • str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:        57/7ab (s pomocí přílohy,kontrola podle klíče v PS)
 • 57/8 (s pomocí přílohy)

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • V příloze si vytiskni pracovní list, který vypracuj pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email. (hones.magda@zsedisonova.cz) do 22.5.2020
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.

Komu vychází ve čtvrtletí horší známka než v prvním pololetí, má možnost přijít do školy a známku si opravit, (kdo má zájem kontaktujte mě na email).

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Viz příloha

 

DĚJEPIS

 • Opiš zápis z přílohy do sešitu.
 • K doplnění zápisu využij učebnici.
 • Úkol zašli na e-mail vankova.hana@zsedisonova.cz

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • z přílohy vypočítej příklad č. 50 (nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď)
 • vypracovaný příklad mi pošli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 22. 5.

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 11. 5. -15. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

L I T E R A T U R A 

 • Průběžně si prosím plňte mimočítankovou četbu. 
 • Čítanka str. 177 - přečti si povídku Úvahy ve sklepě
 • Připomeň si osobnost autora(viz. předchozí zápisky)
 • Odpověz na otázku: Proč potkanovi připadala představa být holčičkou s dřevěnou nohou až příliš krásná? (minimálně 5 vět)  - odpověď mi odešli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

S L O H

 • V průběhu týdne nadále pracuj na své úvazena téma: Já a moje budoucnost a ZATÍM MI JI NEPOSÍLEJ

 

MATEMATIKA

 • Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • Příklady viz.  příloha
 • opakování LR, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, hledat společný jmenovatel až po případném rozkladu, v případě nejasností psát na  zdenek.stavic@seznam.cz   nebo volat (možno i whatsapp) 604190407, možno posílat ke kontrole
 • PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY   - doporučuji postupně všechny díly  z matematiky
 • https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610012/

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB 97 – celé
 • WB 62+63 celé (prosím o zaslání na email)
 • ŽÁDÁM VŠECHNY O PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ a zasílání požadovaných zadání na email!

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Vypracuj v učebnici na str.35/cv. 3 a 4, a v PS str.52/cv.9, str.53/cv. 11
 • Nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ZEMĚPIS

 • Učebnice:          
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 99, téma Opravdu můžeme „plýtvat vzduchem“?
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 101, téma Bydlíme, cestujeme, odpočíváme

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:          
  • str. 99-100, téma Člověk a biosféra– vytvořit výpisky do sešitu
  • odpovědět na otázky na str. 100 do sešitu

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit: 
  • str. 66, 67, procvičovat slovní zásobu a fráze
  • vypracovat:        55/1, 2
  • 55/3 (s pomocí přílohy)
  • 56/4 (viz příloha)
  • 56/5 (viz příloha, vyber si jen jeden inzerát)
  • 56/6 (kontrola podle klíče v PS)

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 50 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Na těchto webových stránkách můžeš procvičovat cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde. Je tam toho opravdu mnoho.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 •  

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Viz příloha

 

DĚJEPIS

 • Tentokrát pouze čtení 
 • Od strany 134 do strany 137 ("Pokus o změnu v roce 1968")

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Protiprávní jednání, přestupek, trestný čin (viz. příloha)

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Další formy spoření
 • následně si udělej výpisky viz příloha
 • neposílejte mi to, příští týden dostanete k vypracování úkol k dané kapitole

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 4. - 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

SVÁTEK VÍTĚZSTVÍ – 8. MÁJ = MÍSTO ÚKOLŮ SI HRAJ

 

M L U V N I C E

 • Procvič si znalost psaní s-/z-/vz-:

https://www.pravopisne.cz/2011/10/doplnovani-szvz-15/

 • Do ŠS si napiš souvětí:

Když konečně projdeme poslední pasovou kontrolou v odbavovací hale vídeňského letiště, vyrážíme se svými malými příručními zavazadly k našemu letadlu.

1.Grafem zaznamenej strukturu daného souvětí, urči druhy VV a druh souvětí.

2. Grafem zaznamenej strukturu pouze 1. věty souvětí a urči jednotlivé větné členy.

3. Poté si pusť výukové video a celé své řešení si zkontroluj:https://www.youtube.com/watch?v=590YoZMpM1o&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t&index=23

 • Učebnice str. 87 – oddíl Zvuková stránka jazyka, kapitola: Hlásky a hláskové skupiny

Tabulku s výkladem si přečti (pojmy: samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabika – otevřená, uzavřená)

 • Učebnice str. 87/ 1 a) – do ŠS vypiš pouze slova s 2 samohláskami vedle sebe, tedy slova, ve kterých NENÍ dvojhláska – úkol nafoť a pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz,případně na WhatsApp.

 

L I T E R A T U R A 

 • Zhlédni dokument: Po stopách Bohumila Hrabala
 • https://www.youtube.com/watch?v=_n9b1Q-SRJg
 • Zápis do sešitu (jen to černé): Bohumil Hrabal
 • Čítanka str. 151–153 – přečíst si ukázku z novely Ostře sledované vlaky

 

S L O H

 • V průběhu týdne si na základě své osnovyzačni psát úvahuna téma: Já a moje budoucnost

 

 

MATEMATIKA

DĚLENÍ LV (= násobení převráceným LV)

 • příklady viz. příloha
 • opakování LV, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, v případě nejasností psát nazdenek.stavic@seznam.cznebo volat(možno i whatsapp) 604190407, možno posílat ke kontrole

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY

 • doporučuji postupně všechny díly z matematiky

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/220562220610012/

 

ANGLICKÝ JAZYK

REMEBER:

 • Nepočitatelná podst.jména – co se sype, krájí, lije ( money, information…)
 • Ozn.věta, kladná – a lot of – u počitat. inepočit. podst. jmen
 • Zápor,otázka    

-many(mnoho), a few (málo) – počitatelná podst. jména                                               

-much(mnoho), a little (málo) – nepočitatelná podst.jména

 • SOME - Oznam.věta, kladná ; množné číslo, žádost – Can I havesome..?; nabídka - Would you likesome..?
 • HW:  PB str. 96 -celé
 • WB – str. 111 + 112 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.
 • A nezapomeň opakovat slovní zásobu od začátku školního roku.

 

ZEMĚPIS

Učebnice:         

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 95, téma Význam lesů a vodstva pro životní prostředí
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 97, téma Co představují půdy v životním prostředí

Pracovní sešit:

 • vyřešení úkolů ze str. 49 a 50

 

PŘÍRODOPIS

Učebnice:         

 • str. 98, téma Zeleň v krajině a její význam– vytvořit výpisky do sešitu
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 98

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

Pracovní sešit: 

 • str. 53, 54, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat s pomocí přílohy:44/8; 45/10, 11; 46/12; 47/15

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Tentokrát opět nebudeš nic posílat.
 • Uč se stále slovní zásobu z PS str. 50 a opakuj si starší slovní zásobu.
 • Kdo za 7 týdnů něco nevypracoval, má nyní možnost vše doplnit a odeslat.
 • Na těchto stránkách si procvič cokoliv, co si myslíš, že ti moc nejde.
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/
 • Je tam toho opravdu mnoho.

 

Anglický jazyk další ( paní uč. Pešková)

 • Napište 8 vět v minulém čase. Použijte pravidelná i nepravidelná slovesa.
 • Vypracovaný úkol pošlete na email: pesule5A@seznam.cz

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Ze strany 56 v učebnici udělat výpisky z polyethylenu, polyvinylchloridu (i z drobně vytištěného odstavce) a polystyrenu. Vynechat rovnice, vlastnosti a složení polyvinylchloridu a rozpustnost polystyrenu.

 

DĚJEPIS

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Orgány právní ochrany občanů
 • Otevři si PRACOVNÍ LIST – ORGÁNY PRÁVNÍ VÝCHOVYa přiřaď správně pravomoci k příslušnému orgánua vyplněnou tabulku (součástí pracovního listu) jindra.loukova@vdffree.cz.

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Odpověz na otázky a odpovědi zašli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 8. 5.
  1. Kdo je to exekutor?
  2. Jaká práva má exekutor?
  3. Co je to exekuce?
  4. Jak můžu exekuci předejít?

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava  na 27. 4. - 30. 4. 2020

V případě zájmu o čtvrtletní hodnocení kontaktujte třídní učitele.

 

ČESKÝ JAZYK

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):1. 5.  JE SVÁTEK = MÉNĚ ÚKOLŮ JAKO DÁREK :-)

M L U V N I C E

 

L I T E R A T U R A 

 • Zápis do sešitu (jen to černé): István Örkény; pointa
 • Čítanka str. 154 – přečti si text od Istvána Örkényho Domov
 • Napiš, co pro tebe samotnou/samotného znamená DOMOV
 • text by měl mít aspoň 15 vět (dokument, či ofocený napsaný text v sešitě pošli na e-mail, nebo WhatsApp)

 

S L O H

 • Pracuj na konceptu úvahy „Já a moje budoucnost“

 

MATEMATIKA

NÁSOBENÍ LV

 • Příklady viz. příloha
 • opakování LV, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, v případě nejasností psát nazdenek.stavic@seznam.cznebo volat (možno i whatsapp) 604 190407, možno posílat ke kontrole

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMAČKY  

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PB: 95/3,4 + 7 do ŠS
 • WB: 60+61 celé 

 + do emailu mi poslat vypracovaný SELF CHECK z lekce 7!

 

NĚMECKÝ JAZYK

Tentokrát nebudeš nic posílat.

 • Začni se učit novou slovní zásobu z PS str. 74 a 75
 • Učebnice: str.37/ přečti si text a přelož ho (ústně)
 • Pracovní sešit: str. 57/ přečti si a vypracuj (posílat nemusíš)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

ZEMĚPIS

Učebnice:          

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 91, téma Lidé ovlivňují krajinu a životní prostředí
 • písemně odpovědět na otázky 2-9 do sešitu, str. 93, téma Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale…

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:         
  • str. 97, téma Ochrana životního prostředí – vytvořit výpisky do sešitu

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

Pracovní sešit: 

 • str. 53, 54, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • 46/13

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

Tentokrát nebudeš nic posílat.

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 50.
 • Pracovní sešit: str. 55 a 56 (vypracuj)
 • Na těchto webových stránkáchprocvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

FYZIKA

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-svetelne-jevy-3-381-.pdf

 

CHEMIE

Viz příloha

 

DĚJEPIS

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

 • Do sešitu si napiš krátké výpisky:Ochrana; Smlouvy
 • Příběh – přečíst (viz. příloha)
 • Napiš mi, jak by ses asi cítil(a) a jak by ses zachoval(a), případně i to, jak k takové situaci podle tebe mohlo dojít.

(jako dokument, či rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp)

 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Exekuce, vymáhání pohledávek
 • následně si udělej výpisky viz příloha
 • neposílejte mi to, příští týden dostanete k vypracování otázky k dané kapitole

 

 

Přílohy:

 

 

Domácí příprava 20. 4 - 24. 4. 2020

Český jazyk

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. přílohy):

MLUVNICE

LITERATURA

 • Čítanka str. 132 – 133 – přečti si text od Karla Pecky: Motáky nezvěstnému
 • Zápis do sešitu: Karel Pecka (1928 – 1997) – více viz. příloha
 • Zjisti a do sešitu na L napiš, kdo / co je: disident a samizdat/samizdatová literatura Pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp.

SLOH

 • Na základě myšlenkové mapy zpracuj osnovu úvahy na vítězné téma: Já a moje budoucnost Pošli na e-mail: jindra.loukova@vdffree.cz, případně na WhatsApp

 

Matematika

 • SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ LV
 • Příklady viz. Příloha
 • opakování LV, zezadu do sešitu, spolupracovat s látkou v sešitě, používat rozklady vzorcem a vytýkáním, v případě nejasností psát na zdenek.stavic@seznam.cz nebo volat (možno i whatsapp) 604190407, možno posílat ke kontrole

 

Fyzika

 

Dějepis

 

Zeměpis

 • Učebnice: písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 87, téma Životní prostředí se představuje
  písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 89, téma Životní prostředí lidské společnosti

 

Přírodopis

 • Učebnice: str. 95-96, téma Stav životního prostředí – vytvořit výpisky do sešitu

 

Chemie

 • Viz příloha (ke kontrole pošlete pouze úkol na konci zápisu)

 

Anglický jazyk

 • PB p. 93 - opakuj si předložky i z předchozích lekcí
 • PB p. 94 - celé
 • WB p. 106-107 - Vocabulary bank

 

Německý jazyk

 • Stále si opakuj novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • V příloze si vytiskni pracovní listy, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 24.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Ruský jazyk

 • Pracovní sešit:
  • str. 40, 30-31, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat:
  • 34/9
  • 36/12
  • 37/14
  • 38/18
  • 39/19

 

Německý jazyk další

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS strana 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • V příloze si vytiskni pracovní list,vypracuj, pak naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 24.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • , https://nemcina.net/cviceni/

 

Finanční gramotnost

 • ti, kteří odevzdali všechny úkoly, mají volno. Ostatní odevzdají, co ještě nesplnili a odesílají na e-mail: kalvachova.nikola@zsedisonova.cz

 

Občanská výchova

 • STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):
 • Do sešitu si napiš krátké výpisky: Majetek
 • Přečti si článek: https://muj-pravnik.cz/vydedeni/
 • Zjisti a do sešitu na OV si napiš, zda lze někoho vydědit, případně za jakých podmínek. (rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail jindra.loukova@vdffree.cz, nebo WhatsApp)

 

Přílohy:

 

 

 

Domácí příprava 13. 4.- 17. 4. 2020

Český jazyk

 • MLUVNICE
  • Vyplň doplňovačku zaslanou v příloze a získej tajenku – ZASLAT POUZE ZNĚNÍ TAJENKY
 • LITERATURA
  • Zhlédnout záznam divadelní hry podle románu Ireny Douskové Hrdý Budžes https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8
  • Zápis do sešitu:
  • Irena Dousková (1964) – česká spisovatelka (prozaička)
  • Hrdý Budžes – román + divadelní adaptace (hl. role: Bára Hrzánová)
  • Napsat a poslat (aspoň 5 vět), zda tě hra oslovila a čím, případně proč se ti nelíbila.
 • SLOH
  • Výsledkem a vítězem hlasování o téma slohové práce: Já a moje budoucnost (úvaha)
  • Tvorba myšlenkové mapy jako příprava k psaní slohové práce

 

Matematika

 

 

Fyzika

 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-svetelne-jevy-3-381-.pdf
 • Oční vady –pokračovat v zápise z minula, zepředu sešitu,  3.,4.,5. strana ,  přepsat oční vady, obrázek jen u krátkozrakosti a dalekozrakosti na str. 3, jiné obrázky nekreslit, jen krátký text
 • Př. :Př. :  Vypočítej hmotnost  kapaliny s hustotou  750kg/m3, má-li objem  1,2 hl     ( nápověda: hmotnost=hustota krát objem, nezapomínat na zápis, 1 litr = 1dm3, počítáme ale v m3)

 

Dějepis

 • Československo v letech 1945-1948
  • Učebnice str. 120 – přečti si kapitolu „Politická situace“
  • následně si opiš prezentaci v příloze

 

Zeměpis

 • Pracovní sešit:
  • vyřešení testu ze str. 13
 • Učebnice:
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 81, téma Žijeme v krajině, jsme součástí přírody,
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 83, téma Přírodní krajiny
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 85, téma Kulturní krajiny

 

Přírodopis

 • Učebnice:
  • str. 91-94, téma Živé složky životního prostředí– vytvořit výpisky do sešitu
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 94

 

Chemie

 • Najděte si na stránkách České akademie věd pořad - Nezkreslená věda- II. Řada- díl- Proteosyntéza.
 • Podívejte se na něj. Pak si přepište do sešitu následující otázky (vynechejte si místo na odpovědi) a podle pořadu na otázky odpovězte. Čísla u otázek jsou přibližné časy, kde najdete odpověď. Vypracovaný úkol mi následně pošlete ke kontrole.
  • (2.33) Co je to transkripce?
  • (3.14) Které typy nukleotidů se nacházejí v DNA?
  • (4.50) Kam se příslušná informace z DNA přepíše?
  • (5.50) Kde dochází k translaci?
  • (6.40) Jakým počtem nukleotidů je kódována vždy 1 aminokyselina?
  • (6.50) Kolik typů aminokyselin u člověka stačí na vytvoření jakéhokoli proteinu?
  • Dále si můžete zkusit sami izolovat DNA (viz návod v příloze) - dobrovolný úkol.

 

Anglický jazyk

 • WB  -Grammar bank - zopakovat si gramatiku z lekce 7 + poté vypracovat str. 87 (celé)
 • PB   - Selfcheck 7 (část SC7)
  • Languagereview 7 (část LR7)

 

Německý jazyk

 • Stále si opakuj novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • V příloze si vytiskni pracovní list, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 19.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!

 

Ruský jazyk - 2. CJ

 • Pracovní sešit: str. 40, 30-31, procvičovat slovní zásobu a fráze
 • vypracovat pomocí přílohy:       
  • str. 32 cv. 2
  • str. 33 cv. 5, 6
  • str. 34 cv. 7, 8
  • str. 35 cv. 10
 • Str. 49 – 52, písemně vyplněné úkoly 1. domácího samostatného zkoušení nafotit a poslat na školní email vyučující.

 

Německý jazyk - 2. CJ

 • Stále opakuj slovní zásobu z PS strana 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • V příloze si vytiskni pracovní list (je to opakování ze 7. ročníku),vypracuj, pak naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 19.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz/, https://nemcina.net/cviceni/

 

Finanční gramotnost

 • Vypracuj pracovní list (stačí mi poslat u cvičení 3 čísla, jak jdou za sebou od shora dolů a napsat mi odpověď na cvičení 4 a)). Vše odešli na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 17. 4. 2020

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět – DÚ4, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha).

 

Občanská výchova

 • Zjistit a do sešitu na OV si napsat definici pojmu „majetek“
 • (rukou psaný a ofocený text pošli na e-mail, nebo WhatsApp) Najdeš například na:
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
 • Výpisky (zaslány e-amilem – viz. příloha)

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6. – 10. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

STRUČNÝ PŘEHLED (vše zasláno e-mailem + viz. příloha):

M L U V N I C E

 • Učebnice str. 71/6 – z vět A až D vypiš pouze několikanásobné větné členy a urči významový poměr · Do ŠS grafický rozbor souvětí + kontrola postupu řešení na https://www.youtube.com/watch?v=S9fUUfAdI8U
 • V šatně chvíli nečinně postával a čekal na vhodný okamžik, kdy se nebude muset sprchovat před žádným z převlékajících se studentů, protože pohled na jeho umělou nohu byl natolik charakteristický znak, že ho nechtěl zanechat v paměti žádného z návštěvníků.
 • Učebnice str. 72/1 a) – pouze 1. podtržené souvětí (Dlouho jsem nepsala…) – pracuj dle zadání v učebnici · Procvič si pravopis při hledání pravopisných chyb: https://www.pravopisne.cz/2011/12/hledani-pravopisnych-chyb/

L I T E R A T U R A

 • Čítanka str. 117–119 - přečíst úryvek z románu 1984 od G. Orwella
 • Do sešitu L výpisky
 • Čítanka str. 119 (lišta) – ilustrace László Rébera – napiš krátký příběh vyhlížející postavy z ilustrace

S L O H

 • Do konce příštího týdne hlasování o tématu slohové práce
 • Učebnice str. 125 – přepiš si do ŠS výklad o DISKUSI (okrový rámeček nahoře)
 • Do ŠS si napiš: Talk show = rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem

 

MATEMATIKA

 • Učebnice:
  • 42/9, budou 2 grafy různých funkcí v jednomkříži, pro x= --3,-2,-1,1,2,3
  • 43/14 vyřešit klasicky jako SÚ

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • WB p. 59 – vypracovat celé dle zadání
 • PB p. 90+91 – Monstertrackers (obě str. dle zadání + spolupracuj s DVD)
 • PB p. 92 – Fun time

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Zadání vloženo minulý týden.

 

ZEMĚPIS

 • Pracovní sešit:  vyřešení úkolů ze str. 7-12

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:
  • str. 81–90, téma Ekologie a životní prostředí, podmínky života– vytvořit výpisky do sešitu
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 90

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit:  str. 53–54, naučit se slovní zásobu a fráze
 • str. 49–52, písemně vyplnit úkoly 1. domácího samostatného zkoušení

 

FYZIKA

 

CHEMIE

 • Vypracujte test na karboxylové kyselin: quizizz.com/join?=418170
 • V příloze je návod na dobrovolnou domácí laboratorní práci.

 

DĚJEPIS

 • přečíst text v a vypracovat pracovní list (příloha)
  • zpracuj do sešitu

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 • Výpisky (zaslány e-mailem – viz. příloha) - PRÁVNÍ ŘÁD ČR
 • Vysvětli (jen stručně!), co to je Ústava ČR a kdy byla přijata-do sešitu na Ov a ofocené pošli na e-mail, na WhatsApp

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • napiš si do sešitu nadpis Úvěry od nebankovních institucí, následně si udělej výpisky z dané látky viz příloha
 • do sešitu spočítej příklady z přílohy a zašly je na e-mail kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 9. 4.
 • kdo zadané úkoly nepošle, dostane je ve škole jako písemku

Prosím dodržujte pravidla e-mailové komunikace (tzn. vyplněný předmět, pozdrav, stručné sdělení, podpis a příloha)

 

Přílohy:

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 30. 3. – 3. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice:
  • 37/3    x   dána ve cvičení (zezadu do sešitu)
  • 38/5 Aa     pro x= -4,-2,-1,1,2,4

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • Majority of them-většina z nich, everyone (everybody)-všichni, no one-nikdo, most of-většina z,
 • a few of-několik z, half of-polovina z, thirty per cent-30%
 • UČ str. 89 /celé-podle grafu zakroužkuj správné slovo
 • Přelož do školního sešitu podmínkové věty:
 • Kdybych nejel do školy, byl bych smutný. Kdybych měl víc času, hrál bych na varhany.
 • Jestli se uvidíme, vezmu ti to. Mary pojede, jestli bude hezké počasí.
 • Voda se rozpustí, když ji zahřeješ. Když nezaleješ květiny, uschnout.

 

NĚMECKÝ JAZYK! zadání na dva týdny 30. 3. -12. 4. 2020

 • Nauč se novou slovní zásobu z PS str. 66 až 67.
 • Zopakuj si sloveso können v podmiňovacím způsobu.
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 12.4.2020.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš)
 • https://www.umimenemecky.cz, www.umimenemecky.cz

 

ZEMĚPIS

 • Pracovní sešit:  vyřešení úkolů zestr. 3-6

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:
  • str. 75-80, téma Geologický vývoj a stavba ČR, Český masiv, Západní Karpaty – vytvořit výpisky do sešitu
  • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 80

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit:  str. 40-41, naučit se slovní zásobu a fráze

 

NĚMECKÝ JAZYK  - 2. CJ! na 14 dní od 30.3.- 12.4.2020

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 36, 43 a nauč se slovíčka ze str.50.
 • Zopakuj si přivlastňovací zájmena.
 • Z PS ze str. 36 a 43 vypiš 6 sloves a vyčasuj je v jednotném i množném čísle do sešitu, potom naskenuj nebo vyfotˇa odešli do 12.4.2020 na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz)
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš)
 • www.umimenemecky.cz, www.nemcina.net

 

FYZIKA

 • Světelné jevy
 • čočky-kompletně přepsat a překreslit   poslední 2 stránky z minula
 • Př.:  Vypočítej hmotnost tělesa s hustotou 920 kg/m3, má-li objem 1,6 m3. (zezadu do sešitu

 

CHEMIE

 • Udělej si zápis o dalších karboxylových kyselinách podle přílohy.
 • Do příprav: nový link na test z derivátů uhlovodíků je: www.quizizz.com
 • Vypracuj odpovědi na prověrku a test, které najdeš v dalších přílohách. Řešení prověrky a testu (rovnou odpovědi), pošli na můj email: svetlana.hribalova@email.cz.

 

DĚJEPIS

 • doplnit výpisek do sešitu (prezentace v příloze) 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Do školního sešitu opiš zadání příkladů, napiš řešení a pošli ofocené mailem na kalvachova.nikola@zsedisonova.cz do 3. 4.
 • Každý příklad hodnotím zvlášť
 • kdo ještě neodevzdal minulý úkol, rychle tak udělej
 • nezapomeň v mailu na oslovení a podpis

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 • Zpracovat formou tzv. „koláčového grafu“ počet nakažených virusem COVID-19 v procentech v závislosti na počtu obyvatel v daném státě a počet úmrtí (opět v procentech na počet obyvate). K datu 03.0.04.2020 je důležité .
 • Úkol je zcela dobrovolný.
 • Doporučuji Excel + data z internetu.
 • Výstup: dva grafy
 • Jedná se o tyto státy:
 • Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Francie, Španělsko, Itálie, Rusko, Čína a USA.
 • Děkuji RR.
 • Zasílat na: rudinsky.radek@zsedisonova.cz

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 23. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj. Případně viz příloha.

 

MATEMATIKA

 • Učebnice: 19/3 a,b,cpro x =(-6,-4,-2, 0, 1, 3, 5) (zezadu do sešitu)

 

ANGLICKÝ JAZYK

Přeložte věty do školního sešitu: (pozor-předpřítomný čas)

 • Mluvíš velmi dobře anglicky. Jak dlouho už studuješ?
 • Prezident navštívil už mnoho cizích zemí.
 • Jak dlouho už tady sedíš?
 • Od dětství se zajímá o hudbu.
 • Řídil jsi někdy Rolls-Royce?
 • Jsi líný. Celý týden se koukáš na televizi.

UČ. Str. 90,91 - Monstertrackers

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj si stále slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55.
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020.
 • UČ str. 14 /přečti, vypracuj do sešitu cv. 8b (opiš se správným řešením)  pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020.

 

 

ZEMĚPIS

 • Učebnice: písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 75, téma Mezinárodní politické organizace a seskupení,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 77, téma Ohniska neklidu v současném světě

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice: str. 72 – 74, téma Éry vývoje Země, třetihory,čtvrtohory – vytvořit výpisky do sešitu,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 74

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit: str. 30 – 31, naučit se slovní zásobu a fráze

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz, www.skolasnadhledem.cz

 

FYZIKA

 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-svetelne-jevy-2-380-.pdf
 • čočky – kompletně přepsat a překreslit první dvě stránky ze čtyř
 • Př.: Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti 4,2 tuny a objemu 6000litrů. (zezadu do sešitu)

 

CHEMIE

 • Přepište si do školního sešitu text z přílohy a doplňte úkoly.
 • Pokud jste si již poctivě zopakovali předchozí kapitoly o derivátech uhlovodíků, zadejte následující link a splňte test (přihlašujte se pod celým jménem a pokračujte rovnou bez vytváření účtu).
 • www.quizizz.com

 

DĚJEPIS

 • přečíst v učenici s. 101 - 106
 • do pátku dotvořit a zaslat prezentace zadané minulý týden

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 • Viz příloha

 

Přílohy:

 


Domácí příprava 16. – 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj (viz. příloha)

MATEMATIKA

 • Vše zezadu do sešitu (budu kontrolovat)
 • Str. 6cv. 7
 • Str. 15 cv. 4B (b, c)
 • Str. 17, cv.7Ac , xt (-5, -3, -1, 0, 2, 4)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PS: str. 56/celé
 • 57/ cv. 5, 6. 7
 • 58/ cv. 1, 2, 3, 4
 • UČ. Str. 88/ Lake Nakuru ´s Pink Flamingos, Kenya – přečíst a písemně přeložit do sešitu

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55
 • PS str. 52 a 53/vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • UČ str. 37 / přečti, vypracuj do sešitu, naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata
 • (nechám na tobě, co zvládneš) www.umimenemecky.cz

 

ZEMĚPIS

Učebnice:

 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 69, téma Státní zřízení a správní členění,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 71, téma Způsob vlády,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 73, téma Stupeň rozvoje států světa

 

Nezapomeňte průběžně vypracovávat v programu PowerPoint prezentace na téma:

Všichni žijeme na jedné planetě – v dobrém i ve zlém (ohniska válečných konfliktů v dnešním světě, terorismus, postavení žen, porušování lidských práv, školství, chudoba, vězeňství).“

 

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice str. 67 – 72, téma Éry vývoje Země, prekambrium, prvohory, druhohory – vytvořit výpisky do sešitu

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit: str. 20 – 21, naučit se slovní zásobu a fráze

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´a odešli na můj email.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

 

FYZIKA

 • Sestroj obraz čísla 1 o výšce 2cm, r=5cm
 • Předmět 2cm od středu S, a) v dutém, b) ve vypuklém

 

CHEMIE

 • Zopakovat alkoholy, halogenderiváty, aldehydy, ketony

 

DĚJEPIS

Referát - Východní blok (str. 112)

 • zpracování libovolnou formou (PowerPoint prezentace, čtvrtka, ….)
 • vyberte jedno téma (pracujte tak, jak jste se rozdělili ve škole)
 • Téma 1: STÁTY A ORGANIZACE VÝCHODNÍHO BLOKU
 • Téma 2: DĚNÍ UVNITŘ VÝCHODNÍHO BLOKU

 

Přílohy: