Domácí příprava 9B

Domácí příprava 23. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK    

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj. Případně viz příloha.

MATEMATIKA  

 • Učebnice:           19/3 a,b,cpro x =(-6,-4,-2, 0, 1, 3, 5) (zezadu do sešitu)

ANGLICKÝ JAZYK            

Přeložte věty do školního sešitu: (pozor-předpřítomný čas)

 • Mluvíš velmi dobře anglicky. Jak dlouho už studuješ?
 • Prezident navštívil už mnoho cizích zemí.
 • Jak dlouho už tady sedíš?
 • Od dětství se zajímá o hudbu.
 • Řídil jsi někdy Rolls-Royce?
 • Jsi líný. Celý týden se koukáš na televizi.

UČ. Str. 90,91 - Monstertrackers

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj si stále slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55.
 • Pracovní listy vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email do 27.3.2020.
 • UČ str. 14 /přečti, vypracuj do sešitu cv. 8b (opiš se správným řešením)  pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 27.3.2020.

 

 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizijazyky/1072-nemecky-jazyk

ZEMĚPIS

 • Učebnice:          písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 75, téma Mezinárodní politické organizace a seskupení,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 77, téma Ohniska neklidu v současném světě     

PŘÍRODOPIS

 • Učebnice:          str. 72 – 74, téma Éry vývoje Země, třetihory,čtvrtohory – vytvořit výpisky do sešitu,
 • písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 74

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Pracovní sešit: str. 30 – 31, naučit se slovní zásobu a fráze

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Opakuj stále slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36
 • Zopakuj si časování sloves, které jsme probírali.
 • Na těchto webových stránkách procvičuj : (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/, https://www.skolasnadhledem.cz/profil/cizi-jazyky/1072-nemecky-jazyk

FYZIKA          

 • https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-svetelne-jevy-2-380-.pdf
 • čočky – kompletně přepsat a překreslit první dvě stránky ze čtyř
 • Př.: Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti 4,2 tuny a objemu 6000litrů. (zezadu do sešitu)

CHEMIE              

 • Přepište si do školního sešitu text z přílohy a doplňte úkoly.
 • Pokud jste si již poctivě zopakovali předchozí kapitoly o derivátech uhlovodíků, zadejte následující link a splňte test (přihlašujte se pod celým jménem a pokračujte rovnou bez vytváření účtu).
 • quizizz.com/join?gc=204530

DĚJEPIS

 • přečíst v učenici s. 101 - 106
 • do pátku dotvořit a zaslat prezentace zadané minulý týden     

FINANČNÍ GRAMOTNOST         

 • Viz příloha

 

Přílohy:

 

Domácí příprava 16. – 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

 • Domácí úkoly zaslány emailem vyučující Čj (viz. příloha)

MATEMATIKA

 • Vše zezadu do sešitu (budu kontrolovat)
 • Str. 6cv. 7
 • Str. 15 cv. 4B (b, c)
 • Str. 17, cv.7Ac , xt (-5, -3, -1, 0, 2, 4)

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • PS: str.  56/celé
 • 57/ cv. 5, 6. 7
 • 58/ cv. 1, 2,3, 4
 • UĆ. Str. 88/ Lake Nakuru ´s Pink Flamingos, Kenya – přečíst a písemně přeložit do sešitu

 

NĚMECKÝ JAZYK

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 39,40, 47,48 a 55 
 • PS str. 52 a 53/vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020 
 • UČ str. 37 / přečti, vypracuj do sešitu, naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020 
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata
 • (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

 

ZEMĚPIS

Učebnice:      

- písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 69, téma Státní zřízení a správní členění,

- písemně odpovědět na otázky do sešitu, str. 71, téma Způsob vlády,

- písemně odpovědět na otázky do sešitu ze str. 73, téma Stupeň rozvoje států světa

 

Nezapomeňte průběžně vypracovávat v programu PowerPoint prezentace na téma:

Všichni žijeme na jedné planetě – v dobrém i ve zlém (ohniska válečných konfliktů v dnešním světě, terorismus, postavení žen, porušování lidských práv, školství, chudoba, vězeňství).“

 

PŘÍRODOPIS

- Učebnice str. 67 – 72, téma Éry vývoje Země, prekambrium, prvohory, druhohory – vytvořit výpisky do sešitu

 

RUSKÝ JAZYK – 2. CJ

- Pracovní sešit:           str. 20 – 21, naučit se slovní zásobu a fráze          

 

NĚMECKÝ JAZYK – 2. CJ

 • Opakuj slovní zásobu z PS strana 12, 19, 26 a 36 
 • Zopakuj si časování sloves: mít (haben) a být (sein)
 • Pracovní listy: vytiskni, vyplň pak naskenuj nebo vyfot´a odešli na můj email (hones.magda@zsedisonova.cz) do 20. 3. 2020 
 • Pokud nemůžeš vytisknout, vše přepiš ručně, vyfot´a odešli na můj email.
 • Nezapomeň se podepsat a napsat třídu!!!!
 • Na těchto webových stránkách procvičuj: např. čísla, slovesa, zvířata (nechám na tobě, co zvládneš) https://www.umimenemecky.cz/

 

FYZIKA

- Sestroj obraz čísla 1 o výšce 2cm, r=5cm

- Předmět 2cm od středu S, a) v dutém, b) ve vypuklém

CHEMIE

 • Zopakovat alkoholy, halogenderiváty, aldehydy, ketony

DĚJEPIS

Referát - Východní blok (str. 112)

- zpracování libovolnou formou (PowerPoint prezentace, čtvrtka, ….)

- vyberte jedno téma (pracujte tak, jak jste se rozdělili ve škole)

- Téma 1: STÁTY A ORGANIZACE VÝCHODNÍHO BLOKU

- Téma 2: DĚNÍ UVNITŘ VÝCHODNÍHO BLOKU

 

Přílohy: