Ekoprogram Oldřichov

Pobyt v ekologickém centru "Střevlík"

Strávit během školního roku týden mimo školu a užít si spoustu legrace? Ano, je to možné. Žákům 5. A naší školy se to splnilo.

V týdnu od 26.3. - 30. 3. 2012 strávili chlapci a děvčata z 5. A týden v ekologickém centru Libereckého kraje "Střevlík" v Oldřichově v Hájích. Středisko leží uprostřed přírody Jizerských hor, obklopené lesy a loukami. Měli zde připravený bohatý program, např. My jsme strom, Potravní řetězce, Člověk a kůň. Podnikli celodenní výlet po Jizerských horách, aby objevili krásu "strážců času" - tisu červeného. Prostřednictvím těchto programů a činností žáci rozvíjeli své znalosti a dovednosti. Farma, která je součástí střediska nabídla dětem přímý kontakt se živými zvířaty, což děti velmi ocenily. Mohly se svézt na koních, ale až po té, co se o koně řádně postaraly - vyčistily stáje a vyhřebelcovaly koně. Pro některé žáky to byla nová a velmi překvapující zkušenost. Výsledná jízda tuto námahu jistě vyvážila. Při večerním programu si děti vyzkoušely hry našich předků. Hrály fazolovou čáru, dobývaly hrad s fazolí nebo stavěly stavby z hrachu. Při týmových hrách si prověřily vzájemnou důvěru a spolupráci. Také se při těchto večerních hrách hodně nasmály.

Tento pobyt nejenže žáky spoustu nových věcí naučil, ale také to byla velká příležitost pro stmelení třídy a lepší vzájemné poznání žáků a učitele.

Určitě budeme na tento výjimečný týden dlouho vzpomínat.


Mgr. Marta Samlerová
třídní učitelka 5. A

 

Vložit prezentaci (mě se nedaří jí načíst)