eSKILLS FOR JOB 2014

Stali jsme se partnerskou školou projektu eSKILLS FOR JOB 2014, který je podporován mimo jiné Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za jeden z hlavních cílů si klade podnítit zájem žáků i veřejnosti o zvyšování dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií. V září jsme se s žáky zapojili do celoevropského testu mapujícího úroveň IT dovedností (IT FITNESS TEST 2014). Pro tento školní rok plánujeme i další aktivity. 

Více informací na www.itfitness.cz