Film, Hudba, Divadlo

Ve středu 5. června 2013 proběhl ve škole 2. celoškolní projektový den pro žáky 2. stupně. Týden dopředu se žáci dle svého výběru přihlásili k některému z 12 učitelů, kteří nabídli svá témata a náplň dvouhodinového projektového bloku. V “den D“ žáci již přišli na svůj workshop vybaveni či připraveni dle pokynů učitelů a v 8 hodin začaly namixované skupiny žáků (ze 6. – 9. ročníků) pracovat na zadaných tématech, jejichž výstupy byly presentovány na závěr bloku před 10. hodinou, po kterém následovala přestávka. V 10.30 hodin se pak žáci jako „škatulata batolata“ přemístili do jiného workshopu a projektový den pokračoval. Nepřemísťovaly se pouze dvě skupiny, které vyžadovaly větší časový prostor na nácvik divadelního vystoupení a při výrobě divadelních kostýmů. S výstupy z jednotlivých projektových bloků se můžete seznámit klikem na níže uvedené odkazy. 

Mgr. Bc. L. Ondráčková, ŘŠ 

 

Vytvořit podadresáře pro podstránky projektu