Senior Day + Den otevřených dveří

10.01.2019

Ve středu 12. 12. 2018 v dopoledních hodinách proběhl Senior Day.

Dopoledne, které patřilo pouze prarodičům. Program zahájila paní ředitelka a poté žáci předvedli svá vystoupení. Mažoretky tancovaly, druháčcci a třeťáci zpívali, kroužek čtenářů zahrál divadlo. Nechyběli ani žáci, kteří zahráli několik skladeb na flétny. V průběhu vystoupení se promítali fotografie ze školních akcí. Opravdu bylo na co koukat.

V jídelně byla možnost občerstvení. Prarodiče se poté rozešli do tříd za svými vnoučaty a vrátili se tak po letech do lavic. Pro žáky i prarodiče to byl jistě nezapomenutelný zážitek.

Odpoledne se konal Den otevřených dveří. Byla možnost si prohlédnout školu, třídy, učebny, jídelnu, tělocvičny i družinu. Dospělí i děti si mohli vyzkoušet vánoční zvyky a spoustu dalších úkolů, které pro ně byly přichystány. V průběhu proběhlo vystoupení žáků.

Závěrem akce bylo společné zpívání koled.

Děkujeme všem, kteří se těchto dvou, pro nás povedených akcí, zúčastnili.

A. Nováková

Zpět