Vědecké laborky

06.10.2019

V úterý 1. 10. 2019 proběhly ve třídách 8. A, 8. B, 9. A a 9. B čtyři 90 minutové bloky vědeckých laborek.

Díky sofistikovaným experimentům se děti hravým, zábavným, a hlavně poučným způsobem seznámí s taji vědních oborů. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dětí. Cílem je u dětí a žáků probudit zájem o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují.

(Zdroj: http://marstafit.cz/vzdelavaci-instituce/vedecke-laborky-workshop/)

 

Zpět