Soustředění mažoretek 2022

28.05.2022

Po 2 letech „Covidové pauzy“jsme se pět všichni sešli na mažoretkovém soustředění v Jiřetíně pod
Jedlovou.

Děvčata si užila mimo cvičení a tancování i malování triček, zdobení perníků, cestu za pokladem, letní párty, opékání buřtů, sportovní hry a stezku odvahy. Za celoroční práci byla velkou

odměnou návštěva „BALÓNKOVÉHO BARONA“. Děti si užily kouzelnické představení, tvoření z

balónků a bublinovou show.

Mažoretky si odvezli i krásné ceny: za nejhezčí tričko, nejhezčí perník, nejhezčí sestavu, nejlépe uklizený pokoj, za statečnost na stezce odvahy a za první noc bez maminek naše prvňačky.

Děkujeme všem maminkám za svačinky pro děvčata, moc jsme s pochutnali.

Soustředění se moc povedlo a děti si zaslouží velkou pochvalu.

Vych.R. Dospělová, M.Hudecová a bc.K.Fialová

Zpět