Základní škola Edisonova

Základní škola leží na sídlišti mezi dvěma hlavními tahy z města Vansdorfu (ul. Pražská a ul. Západní).
Dostupnost školy je dobrá, a to jak pěšky z centra, tak i vzhledem k městské dopravě (2 - 4 minuty od zastávky u sportovní haly).

Více informací

BUBNUJ, ABY BYLO DĚTI SLYŠET


Celá naše škola se připojila 20.11.2023 k celorepublikové akci Bubnovačka 23, kdy jsme bubnováním i my podpořili „dětství bez násilí“.

23.11.2023

Celý článek

Výuka v den stávky 27.11.2023


Naše škola se ke stávce 27.11.2023 nepřipojí.

23.11.2023

Celý článek

Školní jídelna v den stávky 27.11.2023


Školní jídelna se ke stávce 27. 11. 2023 připojí.

23.11.2023

Celý článek

DEN ZAJÍMAVÝCH SETKÁNÍ


Naši třeťáci se ve středu 8.11. setkali v knihovně se spisovatelem a kronikářem města p. Milanem Hrabalem.

19.11.2023

Celý článek

S KUFREM DO PRAVĚKU


V úterý 14. 11. k nám, do třídy 7. B, přijely lektorky z History parku Ledčice.

19.11.2023

Celý článek

Halloween 1. a 2. stupeň


V pátek 3.11.  jsme ve škole oslavili Halloween.

13.11.2023

Celý článek

Elektronická žákovská knížka

Internetová aplikace pro komunikaci mezi učiteli Základní školy Edisonova 2821 a rodiči dětí navštevujících tuto školu

Více informací

Dokumenty

Výroční zpráva, Provozní řád školy, Výchovně vzdělávací plán, Školní řád, Klasifikační řád, Organizační struktura a jiné.

Více informací

Fotogalerie

Fotografie ze života školy, z různých kulturních a sportovních akcí

Více informací
FOTOGALERIE

Skills 2032

Sustainable Skills 2032 - Setkání v České republice 2017

Více informací