Výlet do Liberce

04.03.2020

V pondělí 24.2.2020 vyrazily děti ze školní družiny,školního klubu a 5.A do Liberce, kde navštívily horolezecké centrum „ ŠUTR „.

Pod vedením instruktorů zkoušely vylézt na umělé stěny – všechny děti byly velmi šikovné, následoval oběd na přání v MC DONALDU a návštěva tvořivé dílny, kde si děti vyrobily z keramické hlíny jarní věneček.

Chválíme děti za velmi ukázněné chování během celého výletu.

Mgr. L. Pešková,  R. Dospělová  a  D. Čechová

Zpět