Den otevřených dveří

16.12.2022

Dne 7. 12. proběhl na naší škole, tak jako každý rok, den otevřených dveří.

Rodiče mohli nahlédnout do tříd, kde na ně čekal připravený program. Na II. stupni se mohli podívat, jak lze využít novou multifunkční učebnu fyziky, jak probíhají pokusy v učebně chemie, dále se mohli zúčastnit promítání krátkých žákovských dokumentů z projektu „Příběhy našich sousedů“. Otevřené byly i další odborné učebny, jako je školní knihovna, kuchyňka či dílny.  V hale pavilonu B probíhala vystoupení žáčků I. stupně pod vedením třídních učitelek a vychovatelek. Návštěvníci tak mohli vyslechnout vánoční koledy za doprovodu flétniček a Orffových nástrojů, zhlédnout vystoupení mladších a starších mažoretek. Nacvičenou píseň předvedla také paní ředitelka s žákyněmi II. stupně. Program uvedly Terka Bechyňová a Lea Pánková z 8. ročníku. Žáci devátých a osmých ročníků provedli naše návštěvníky školou. Děkujeme i dalším žákům II. stupně, kteří pomáhali svým vyučujícím ve třídách a odborných učebnách s ukázkami současných výukových aktivit.  

Děkujeme za návštěvu školy a budeme se těšit v příštím roce!

Mgr. Hana Vaňková, Mgr. Irena Vítová

Zpět