DEN ZAJÍMAVÝCH SETKÁNÍ

19.11.2023

Naši třeťáci se ve středu 8.11. setkali v knihovně se spisovatelem a kronikářem města p. Milanem Hrabalem.

Tato akce se uskutečnila v rámci projektu Městské knihovny Varnsdorf ,,S knihou se nenudím aneb Poznáváme české spisovatele”, podpořeného z Dotačního programu města Varnsdorf. Pan Hrabal poutavým povídáním přiblížil zajímavou a náročnou práci psaní kroniky, které obohatil o ukázky z ručně psaného díla. Na závěr této části dopoledne si děti vyzkoušely ,,výstřižkovou službu”, tj. vyhledávání informací k dalšímu zpracování pro zápis do kroniky. Při putování historií našeho města se žáci seznámili s životem i tvorbou grafičky a malířky Hanky Krawcec. Poté následovala komentovaná procházka od knihovny k městskému úřadu plná zajímavostí.

Netradiční středeční dopoledne jsme ukončili příjemnou návštěvou starosty města Jana Šimka, který ochotně odpovídal na zvídavé dotazy nadšených školáků.

Žáci 3.A a tř. uč. Bianka Gergely

 

Zpět