Informace k zahájení nového školního roku 2020/2021

25.08.2020

Informace k zahájení školního roku.

Vážení rodiče a žáci,
dovolte mi jménem všech pedagogů Základní školy Edisonova přivítat vás v novém školním roce 2020/2021. 

Po dlouhé nečekané pauze způsobené koronavirem se opět shledáme, učebny ožijí a škola se stane místem společného setkávání, poznávání a objevování.

Co se během měsíců duben – srpen 2020 udělalo na pozemku a v prostorách školy a na co se můžete těšit v průběhu nového školního roku, si přečtete v přílohách pod tímto textem.

POKYNY K ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ v souvislosti s COVID-19

 • zahajujeme standardně, bez roušek, v plných kolektivech
 • s rouškou vstupují návštěvy školy
 • děti se loučí s rodiči před školou, vstup rodičů do šaten není povolen
 • dezinfekce rukou bude k dispozici na vytyčených místech (u vstupu do školy, v učebnách, v tělocvičně a jídelně)
 • bude minimalizován kontakt mezi žáky
 • bude dbáno na zvýšenou hygienu žáků i školních prostor během vyučovacího dne dle pokynů MŠMT
 • žáci mají povinnost mít u sebe v aktovce roušku pro případ zhoršeného zdravotního stavu
 • ve škole je určena místnost pro případnou izolaci žáka
 • škola kontaktuje zákonné zástupce v případě podezření na výskyt infekční nemoci (a jiných); ten kontaktuje dětského lékaře, popř. příslušnou hygienickou stanici (KHS Ústeckého kraje jan.bechyne@khsusti.cz , tel. 477 755 110)
 • aktuální oznámení o případných nemocných směřujte k ředitelce školy – na sekretariát, tel. 412 371 740
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy
 • případné distanční vzdělávání se bude realizovat dle pokynů MŠMT

Co dodat závěrem? Těšíme se na naše žáky, se kterými se opětovně vydáme na cestu vzdělávání a objevování a věřím, že společnými silami zvládneme vše dle našich představ i za „ne zcela běžných“ podmínek.                          

Ladislava Křížová, ředitelka školy

Přílohy:

Zpět