Informace pro rodiče prvňáčků

23.08.2023

Informace k zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče našich prvňáčků,

blíží se nám den, kdy vaše děti poprvé usednou do školních lavic. V pondělí 4. září 2023 si ale ještě mohou nechat aktovky doma. První den se slavnostně přivítáme v prostorách budovy školy (podle aktuálního počasí buď ve venkovním atriu, nebo v hale pavilonu A). Poté si paní učitelky a vychovatelky odvedou děti a rodiče do třídy či družiny. Rodičům budou předány informace k organizaci dalších školních dnů.

Informace k zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče a žáci,
dovolte mi jménem všech pedagogů Základní školy Edisonova přivítat vás v novém školním roce 2023/2024 a to v pondělí 4. září 2023 v jednotlivých třídách podle jejich označení (2.A, 2.B, 3.A…). Nově příchozí žáci se doptají dozorů na chodbách, do které třídy patří a kde se jejich třída nachází.

Seznamy žáků v 1. a 6. ročnících budou umístěné ve vestibulu školy za vchodovými dveřmi a pak také na dveřích tříd.

Těšíme se na naše žáky, se kterými se opětovně vydáme na cestu vzdělávání a objevování a věřím, že společnými silami zvládneme vše dle našich představ a přání.

Ladislava Křížová, ředitelka školy 

Zpět