ORGANIZACE VÝUKY 1. a 2. STUPNĚ s platností od 14.10.2020

13.10.2020

Informace k organizaci výuky.

Třídy 1. stupně se učí distančně dle pokynů třídních učitelek.

Třídy 2. stupně se učí distančně dle denního rozvrhu ve zkrácených 30 minutových hodinách. Nevyučuje se HV, VV, TV a PV – v těchto předmětech pouze úkol zadaný na Google Classroom nebo v tištěné podobě.

 

Upravený rozvrh hodin:

1. vyuč. hodina    8.00 – 8.30 hod.

2. vyuč. hodina    8.40 – 9.10 hod.

3. vyuč. hodina    9.20 – 9.50 hod.

4. vyuč. hodina    10.00 – 10.30 hod.

5. vyuč. hodina    10.40 – 11.10 hod.

6. vyuč. hodina    11.20 – 11.50 hod.

 

Žáci bez připojení (v tzv. offline výuce) povinně dochází do školy pro tištěné úkoly vždy v pondělí, ve středu a v pátek v době mezi 8.15 – 8.30 hod.

Bude kontrolována docházka, úkoly budou hodnocené. Absence musí být omluvená zákonným zástupcem.

Žáci mají možnost chodit na obědy, které si musí sami přihlásit.

Všechny kroužky školního klubu jsou do odvolání zrušené.

 

Ladislava Křížová, ředitelka

 

Zpět