Organizace výuky od 4.1. 2021

31.12.2020

Informace k výuce od pondělí 4.1. 2021

V pondělí 4.1. 2021 nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníků.

Žáci ostatních tříd přecházejí na distanční výuku ve stejném režimu jako v říjnu a listopadu.

  • rozvrhy pro jednotlivé třídy jsou dostupné zde
  • výchovy (TV, OV, VZ, VV, HV, FG) a ICT nebudou probíhat online (žáci nebudou muset být připojeni online na hodině), ale kontrolují si učebny, zda nemají od vyučujících zadané úkoly
  • absence v hodinách musí být omluvena dle školního řádu
Zpět