Pojďme si hrát spolu

01.07.2022

V pátek 24. 6. se po dlouhé době na zahradě školy mohla uskutečnit kulturně sportovní akce, která umožnila setkání našich žáků a jejich rodin s pedagogy ZŠ Edisonova.

Celá akce se nesla ve sportovním duchu. Pro děti bylo připraveno 15 stanovišť, na kterých společně s rodiči či sourozenci předváděly své dovednosti. Nechyběla sladká odměna.
Doprovodným programem bylo vystoupení prvňáčků, kteří ve své písničce předvedli, jak se celý rok pilně učili písmenka. Páťáci nás ohromili svým umem anglického jazyka. Nechyběl ani zpěv žáků 8.A, hra na ukulele a vystoupení mažoretek.

V zahradním altánku si děti mohly vyrobit záložku do knížky nebo si od našich šikovných žákyň nechat namalovat něco pěkného na obličej.

Velké díky patří žákům druhého stupně, kteří pomáhali celou akci zorganizovat, všem vystupujícím a padagogům.
Brzy na viděnou...

Mgr. Irena Vítová

 

Zpět