PRVNÍ POMOC 4.A, 4.B

19.06.2023

V červnu proběhl ve 4. ročnících kurz první pomoci.

Cílem akce bylo seznámení se se základními zdravotnickými pojmy, žáci si připomněli pravidla, postupy při poskytování první pomoci, prakticky si vyzkoušeli první pomoc při zranění, úrazu sebe nebo spolužáka, zopakovali si všechny potřebné údaje pro tísňová volání. Vše se odehrávalo pod odborným dohledem paní učitelky ze zdravotnické školy a budoucích zdravotních sester.

Všichni se zájmem diskutovali, aktivně se zapojovali do praktických činností, sdělovali ostatním své zážitky, popisovali vlastní zkušenosti. Ověřili si, zda jsou schopni se správně zachovat, poskytnout nebo zavolat první pomoc.

Mgr. Bohdana Filipová

Zpět