ŠKOLA ŽILA SPORTEM

29.11.2022

„Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem,“ řekl už v 17. století anglický filozof a lékař John Locke.

I proto jsme si den před státním svátkem, středu 16. listopadu, zpříjemnili projektovým dnem na téma SPORT.

Na prvním stupni si žáci volili dvě z dvanácti témat, žáci na stupni druhém měli možnost vybrat si dokonce z 16 dílen. Sportu jsme se tedy věnovali opravdu ze všech stran i úhlů.

Sportovní oblečení většiny z nás napovídalo, že jsme se zapojili vskutku aktivně. Někteří se věnovali sportovním hrám, aerobiku, józe, ping pongu, mnozí se vyzkoušeli hokejový, fotbalový, či basketbalový trénink se střelbou na branku, či koš. Při seznámení s duatlonem zúčastnění žáci překvapili svoje těla kombinací běhu a jízdy na cyklotrenažeru, jiní se po práci s mapou snažili během turistické výpravy na Hrádek nezakufrovat. J Že se nemusí soupeřit jen v dresu a na hřišti si potvrdili ti, kteří se pustili do partie šachu.

Tělesnou námahu jsme během dne vyvažovali prací duševní. Během projektového dne jsme se dozvěděli mnohé například o stavbě a fungování lidského těla, o správných stravovacích návycích, olympijském hnutí a známých a úspěšných sportovcích. Někteří měli možnost změřit si svou tepovou frekvenci v klidu a po zátěži a získaná data vyhodnocovat. Překvapením pro mnohé bylo porovnat svou vlastní rychlost na 10 metrů s rychlostí různých zvířat. A že sport není jen o výsledcích a stupních vítězů, ale též o pocitech štěstí, přátelství, napětí, dřině, trémě, bolesti… - to jsme se snažili vyjádřit nejen v barvách.

Kdo bude mít to štěstí a zavítá k nám do školy, bude mít možnost prohlédnout si z krabic vyrobené stolní fotbálky, ukázky pexesa se sportovní tematikou, scrapbooky sportovců, plakáty, obrázky, tabulky a grafy prokazující v číslech naši sportovní zdatnost a mnohé další.

Projektovému dni a sportu ZDAR!

 

 

Zpět