Testování před přijímací zkouškou

27.04.2021

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ před PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU ve škole

Termín a místo: 9. ročníky - pátek 30.04.2021, 7.30 hod., hala pavilonu B (před sborovnou)

                               5. ročníky - pondělí 03.05.2021, 7.30 hod., hala pavilonu B (před sborovnou)

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání

  • osobní účast žáků na přijímací zkoušce je možná tehdy

a) nemá-li žák příznaky onemocnění COVID-19

b) před konáním zkoušky doloží negativní výsledek pomocí neinvazivního preventivního POC antigenního testu nebo pomocí neinvazivního preventivního RT-PCT testu prováděného ve škole, který si uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním zkoušky

c) doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit

  • vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy
  • žák, který se z důvodu nepředložení dokladu o testování neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, bude konat zkoušku v náhradním termínu
  • žák má právo na testování i u nás ve škole (bude mu následně vydán doklad o testování)
  • pokud uchazeč testování odmítne, nebude mít právo zkoušku konat
  • pozitivně testovaní vykonají zkoušku v náhradním termínu

Uvedené skutečnosti vycházejí z mimořádného doporučení Ministerstva zdravotnictví

Ladislava Křížová, ředitelka školy

Zpět