Vysvědčení 26. 6. 2020

23.06.2020

Informace k vydávání vysvědčení za 2. pololetí.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vydáváno 26. 6. 2020 od 8:00. Žáci se dostaví do své kmenové třídy a s sebou musí mít roušku.

Pokud si žáci neodnesli své věci ze šaten, odnesou si je v den vysvědčení.

Vedení školy

Zpět