Zahájení školního roku

23.08.2021

Zahájení školního roku 2021/2022 s testováním

Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče našich prvňáčků,

blíží se nám den (1.9.2021), kdy vaše děti poprvé usednou do školních lavic. Ve středu 1. září 2021 si ale ještě mohou nechat aktovky doma. První den se slavnostně přivítáme v prostorách budovy školy (podle aktuálního počasí buď ve venkovním atriu, nebo v hale pavilonu A). Poté si paní učitelky a vychovatelky odvedou děti a rodiče do třídy a družiny. Rodičům budou předány informace k organizaci dalších školních dnů.

Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a žáci,

dovolte mi jménem všech pedagogů Základní školy Edisonova přivítat vás v novém školním roce 2021/2022. Po dalším výjimečném školním roce s „covidem“ se opět shledáme, učebny ožijí a škola se stane místem společného setkávání, poznávání a objevování…avšak opět za určitých „staronových“ pravidel.

Pokyny k organizaci vzdělávání v souvislosti s COVID-19

Na základě aktuálních pokynů MŠMT vás informuji, že v září proběhnou zatímně 3 kola testování, a to tak, že všichni žáci s výjimkou 1. tříd budou testováni 1.9.2021 ráno, žáci 1. tříd pak 2.9.2021 ráno. Následné testy všech žáků proběhnou v pondělí 6.9.2021 a ve čtvrtek 9.9.2021. Další postup MŠMT bude záviset na výsledcích testování. Testování bude provedeno antigenními testy na půdě školy pod dohledem pedagogů, popř. za přítomnosti zákon. zástupce ve stejném režimu jako na konci předchozího školního roku (v prostorách šaten).

Testovat se nebudou muset žáci:

 • s dokončeným očkováním,
 • kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19 (nutné lékařské potvrzení, nebo výpis z webu "ocko.uzis.cz"; nestačí čestné prohlášení),
 • kteří doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem (není možný samotest nebo doklad o antigenním testu).

MŠMT dále uvádí:

 • V případech, ve kterých dítě nebo žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování (viz výše), bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).
 • Všichni žáci budou muset nosit roušku či respirátor ve společných prostorách školy. 
 • Děti se loučí s rodiči před školou, vstup rodičů do šaten není povolen.
 • Dezinfekce rukou bude k dispozici na vytyčených místech (u vstupu do školy, v učebnách, v tělocvičně a jídelně).
 • Bude minimalizován kontakt mezi žáky.
 • Žáci mají povinnost mít u sebe v aktovce roušku pro případ zhoršeného zdravotního stavu (popř. ji obdrží od učitelů).
 • Ve škole je určena místnost pro případnou izolaci žáka.
 • Bude dbáno na zvýšenou hygienu žáků i školních prostor během vyučovacího dne dle pokynů MŠMT.
 • Škola kontaktuje zákonné zástupce v případě podezření na výskyt infekční nemoci (a jiných); ten kontaktuje dětského lékaře, popř. příslušnou hygienickou stanici (KHS Ústeckého kraje jan.bechyne@khsusti.cz , tel. 477 755 110).
 • Aktuální oznámení o případných nemocných směřujte k ředitelce školy – na sekretariát, tel. 412 371 740.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy.
 • Případné distanční vzdělávání se bude realizovat dle pokynů MŠMT.

Co dodat závěrem? Těšíme se na naše žáky, se kterými se opětovně vydáme na cestu vzdělávání a objevování a věřím, že společnými silami zvládneme vše dle našich představ a přání.

Ladislava Křížová, ředitelka školy 

 

 

 

Zpět