Zápisy do 1. tříd

15.03.2021

ZÁPISY DO 1. TŘÍD (k povinné školní docházce) pro šk. rok 2021/2022

ZÁPISY DO 1. TŘÍD (k povinné školní docházce) pro šk. rok 2021/2022

Vážení rodiče,

pro nadcházející školní rok bude naše škola otevírat dvě 1. třídy (s max. počtem 60 dětí).

Třídy povedou zkušené paní učitelky Mgr. Bianka Gergely a Mgr. Karin Slánská. Přijímáme všechny a budeme rádi, pokud si vyberete naši školu.

Na základě opatření ministra MŠMT sděluji následující:

 1. Zápisy proběhnou s největší pravděpodobností bez osobní přítomnosti dítěte.
 2. Přijaté budou děti, které dosáhnou k 31.08.2021 věku 6 let (nar. od 01.09.2014 do 31.08.2015) a děti po odkladu školní docházky. Přijaté mohou být i děti narozené od 01.09.2015 do 31.12.2015 s doporučením školského poradenského zařízení, popř. nar. do 30.06.2016 s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 3. K žádosti je povinné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte; v případě osobní návštěvy školy vezměte originál RL (ke kontrole údajů).
 4. Žádost o přijetí k PŠD najdete níže a lze ji podat v době od 01. – 30.04.2021 těmito způsoby:
 • vyplněnou do datové schránky školy (vntmtvy),
 • přílohou e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu info@zsedisonova.cz),
 • e-mailem bez elektronického podpisu (podepíšete osobně ve škole),
 • doporučenou poštou,
 • osobním podáním (8.00 – 12.00),
 • vhozením do schránky školy s ofoceným rodným listem dítěte (podepíšete osobně ve škole)
 1. Zákonní zástupci, kteří zašlou „žádost“ bez uznávaného elektronického podpisu, budou vyzváni k návštěvě školy a podepsání žádosti.
 2. ŽÁDOST o ODKLAD povinné školní docházky budete řešit s ředitelkou školy osobní návštěvou – každé úterý od 8:00 do 12:00 hodin nebo po telefonické domluvě (724 170 829).

 

Ladislava Křížová, ředitelka školy

 

 

Zpět