Zápisy do 1. tříd

30.03.2020

Zápisy do 1. tříd (k povinné školní docházce) pro šk. rok 2020/2021.

Vážení rodiče,

pro nadcházející školní rok bude naše škola otevírat dvě 1. třídy s maximálním počtem 18 žáků/1 třída. Třídy povedou zkušené paní učitelky Mgr. Lenka Pešková a Mgr. Marta Samlerová.

Na základě opatření ministra MŠMT sděluji následující:

 1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dítěte.
 2. K žádosti je povinné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte; v případě osobní návštěvy školy vezměte originál RL (ke kontrole údajů).
 3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce najdete níže a lze ji podat v době od 1.–30.04.2020 těmito způsoby:
  • vyplněnou do datové schránky školy (g9e6wt);
  • e-mailem bez elektronického podpisu (podepíšete osobně ve škole),
  • pište na info@zsedisonova.cz;
  • vhozením do poštovní schránky školy,
  • osobním podáním 28.4.2020 (8.00–11.00) nebo 29.4.2020 (14.00–17.00).
 4. Zákonní zástupci, kteří zašlou „žádost“ bez uznávaného elektronického podpisu, budou vyzváni k návštěvě školy a podepsání žádosti.
 5. ŽÁDOST lze vyzvednout na sekretariátu školy denně od 8.00 do 9.00 hodin.
 6. ŽÁDOST o ODKLAD povinné školní docházky budete řešit s ředitelkou školy osobní návštěvou – každé úterý od 8:00 do 12:00 hodin nebo po telefonické domluvě (724 170 829).

Ladislava Křížová, ředitelka školy

 

Žádost ke stažení:

 

 

Zpět