Informace

Nové telefonní číslo

Máme nové telefonní číslo do školní družiny: +420 775 872 508

 

Věci do školní družiny
Ručník, bačkory, sáček na bačkory (vše poznačeno), věci na ven, toaletní papír, tekuté mýdlo, šťávu v plastové láhvi, papírové kapesníky

Placení školní družiny
Příspěvky rodičů na provoz školní družiny je 120,-Kč za měsíc, platba září-prosinec 480,-Kč splatnost do 30. září příslušného školního roku.

Leden-červen 2014 – 720,-Kč, splatnost do 31. ledna příslušného školního roku.

Platbu proveďte osobně u paní vychovatelky Švástové.

Provoz školní družiny
Ráno je ŠD otevřena od 6.15 – 7.15.
Odpoledne je ŠD otevřena nejdříve ve 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 (mimořádný odchod v mimo stanovenou hodinu je možný po písemném souhlasu, datumem, hodinou, s kým bude dítě odcházet, podpisem).
Do zápisních lístků vyplňte přesně hodinu odchodu dítěte ( doprovod-samo ). Dítě bude v tuto dobu připravené k vyzvednutí.

Obědy
Obědy se přihlašují u pí Sýkorové ve školní jídelně. Odhlášení obědů (z důvodu nemoci dítěte) si zařizují rodiče sami.

Telefonní číslo do ŠJ: 412371742

Divadlo
Předplatné: divadelní představení je v rámci ŠD (vždy odpoledne od 14.00).
Předplatné zahrnuje pět představení a jeho cena je 200,-Kč.