Pokyny ke stravování

1 ŠKOLNÍ JÍDELNA VARNSDORF,EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN příspěvková organizace,

IČO: 70698121

tel.: 412 371 742

e-mail: sjedi@vdf.cz

mob.: 774 371 742

Výdejna Karlova : 774 371 743

Výdejna Bratislavská : 775 571 744

Vnitřní předpis

Pokyny ke stravování – PLATÍ STÁLE DO NOVÉ AKTUALIZACE

 

1) STRAVOVÁNÍ

ŽÁKŮ A CIZÍCH STRÁVNÍKŮ – ke stravování se musí nový strávník přihlásit v kanceláři
ŠJ – Edisonova, kde vyplní přihlášku ke stravování a dle příslušné školy zakoupí čip, nebo obdrží průkazku
ke stravování. Strávníci ŠJ Edisonova chodí na oběd do jídelny, která je součástí ZŠ Edisonova. Strávníci ZŠ
Karlova a ZŠ Bratislavská chodí na oběd do jídelny ve své škole a oběd jim je dovážen ze ŠJ Edisonova
mezi 10.00 – 11.00hod

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA EDISONOVA

 

K identifikaci používáme čipové žetony, které jsou jedinečné, opatřené vnitřním číslem, které je přiřazeno
každému strávníkovi. V kuchyni jsou identifikační snímače, které ukáží po přiložení čipu nárok, druh a velikost
oběda, odhlášený či nezaplacený oběd strávníka. Bez platného čipu nemůže být identifikován a vydán
oběd. Při zapomenutí čipu je možné v kanceláři jídelny vyzvednout náhradní stravenku.

 

VÝDEJNY BRATISLAVSKÁ A KARLOVA

 

Strávníci se stravují na průkazku s fotkou, kterou strávník předloží při obědě orazítkovanou pro příslušný>
měsíc. Bez razítka na běžící měsíc dítěti nebude vydán oběd.
Totéž platí, když průkazku nepředloží.
Pracovnice výdejny posílá průkazky ke zpracování do mateřské školní jídelny Edisonova a při příchozí
platbě průkazku na další měsíc orazítkuje a odešle zpět na výdejnu. Průkazku si žáci nechávají na
výdejním pultu výdejny v krabičkách, aby nedocházelo k jejich zapomínání.

 

2) PLACENÍ

obědů probíhá bez hotovostně z běžného účtu od 10 do 15 v měsíci.
U BEZHOTOVOSTNÍ platby je oběd ihned po příchodu platby přihlášen na nový měsíc /výjimkou je září, kdy si každý musí
vyplnit novou přihlášku a po zaplacení obdrží novou průkazku na další rok. Žáci stravující se na čipy mají čip platný celou školní docházku. Ke stravě na nový školní rok je žák přihlášen po vyplnění přihlášky na nový školní rok a po příchozí platbě.
Složenkou - kterou si strávník sám na poště vyplní po vyzvednutí kontaktního lístku s příslušnými údaji od 15tého v měsíci ve své jídelně - výdejně
Částka zapsaná v průkazce se shoduje s vaším výpisem z účtu - pro vzájemnou kontrolu.
Při přijetí platby je žák automaticky přihlášen ke stravě na další měsíc. Platbu zaplacenou po 27. v měsíci je nutné dokladovat dokladem o zaplacení v dané jídelně, kde se strávník stravuje.
Hotově – stravné jen o prázdninách, na měsíc září při přihlášení, nebo zcela výjimečně. Cena nového čipu
116,- Při ztrátě čipu si strávník musí koupit čip nový.

 

3) ODHLAŠOVÁNÍ

je OD DATA - DO DATA, činí se den předem.
Odhlášení na následující den si strávníci odhlašují sami na terminále, na více dní v kanceláři ŠJ, nebo telefonicky.
První den nemoci je charakterizován směrnicí MŠMT jako přítomnost ve škole, oběd může být za
dotovanou cenu vyzvednut do jídlonosičů. Další dny nemoci je, nutné odhlásit jinak vám může být
doúčtována věcná a mzdová režie oběda. Při nemoci je možné obědy vyzvedávat s sebou za nedotovanou
cenu oběda přes ulici tzn. Potraviny + režijní + mzdové náklady. Cena tohoto oběda je stanovena na 70,-Kč

 

4) PRÁZDNINY

- o každých prázdninách a ředitelských volnech jsou všechny příslušné obědy na každou
příslušnou školu automaticky odhlášené.
Obědy na prázdniny se musí přihlašovat i odhlašovat den předem. Platí se hotově a nejsou dotované.
Cena oběda pro děti o prázdninách po dohodě se zřizovatelem je 41,-Kč

 

5) RUŠENÍ

stravného - v kanceláři jídelny. Při zrušení stravného na delší dobu, strávníka převedeme na
hotovostní platbu, aby nemohlo dojít k automatickému přihlášení obědů.
POZOR – pokud nezrušíte stravné v kanceláři jídelny a budete mít bezhotovostní platbu, obědy budete
mít na následující měsíc opět přihlášené. Na dodatečné reklamace nemůžeme brát zřetel.

 

6) PRODEJ

obědů důchodcům a cizím je povolen zřizovací listinou na DČ, je oddělen časově od 11.15 do 11.45hod.
Kalkulace stravného pro cizí strávníky je vyvěšena na nástěnce jídelny a výdejen.

 

7)

dětem a žákům základních škol a přípravných tříd je poskytován pouze oběd.
Cena oběda je stanovena dle normativů, pro danou kategorii:

  • Přípravná třída - děti do 6 let 25,-Kč
  • Žáci – malé děti - děti od 7 do 10 let 27,- Kč
  • Žáci - velké děti - děti od 11 do 14 let 29,- Kč
  • Žáci - studenti – děti nad 15 let 30,- Kč

 

8) NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU

- se musí průkazky odevzdat při posledním obědě, čipy si strávníci
ponechávají 9let, neboli po celou dobu stravování, při vrácení neponičeného čipu je vyplacena zpět částka za prodej.

PRŮKAZKY se v září před prvním obědem vyzvednou v kanceláři ŠJ, jinak je oběd nepřihlášen.
Veškeré připomínky či dotazy v ŠJ Edisonova ul. Na výše uvedených tel.číslech.

 

VÝDEJ OBĚDŮ

VÝDEJ PRO ŠKOLÁKY

11,45 - 13,45 hodin

O PRÁZDNINÁCH

11,00 – 12,00 hodin

VÝDEJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

11,15 - 11,45 hodin

O PRÁZDNINÁCH

11,00 – 11,30 hodin

 

Ve Varnsdorfu dne 18. 6. 2019
Čechová Štefania ředitelka zařízení

 

 

 

Ke stažení: