Pokyny ke stravování

ŠKOLNÍ JÍDELNA VARNSDORF,EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN příspěvková organizace,

IČO:  70698121                                                                                                                         tel.:   412371742

Email:  sjedi@vdf.cz                                                                                                                mob.: 774371742

        Výdejna Karlova : 774371743

Výdejna Bratislavská : 775571744

 

V N I T Ř N Í   P Ř E D P I S

Pokyny ke stravování – PLATNÝ OD 1. 4. 2024 DO NOVÉ AKTUALIZACE

1/ STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A CIZÍCH STRÁVNÍKŮ – ke stravování se musí nový strávník přihlásit v kanceláři ŠJ – Edisonova, kde vyplní přihlášku ke stravování a zakoupí čip na výdej stravy. Strávníci ŠJ Edisonova chodí na obědy do jídelny, která je součástí ZŠ Edisonova. Strávníci ZŠ Karlova a ZŠ Bratislavská chodí na oběd do jídelny ve své škole a oběd jim je dovážen ze ŠJ Edisonova mezi 10.00 – 11.00hod

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA A VÝDEJNA

K identifikaci používáme čipové žetony, které jsou jedinečné, opatřené vnitřním číslem, které je přiřazeno každému strávníkovi. V kuchyni jsou identifikační snímače, které ukáží po přiložení čipu nárok, druh a velikost oběda, odhlášený či nezaplacený oběd strávníka. Bez platného čipu nemůže být identifikován a vydán oběd. Při zapomenutí čipu je možné v kanceláři jídelny vyzvednout náhradní stravenku. Na výdejnách Karlova a Bratislavská zapomenutí čipu postačí nahlásit kuchařce.

Cena čipu 130,-

 

2/ PLACENÍ obědů probíhá bez hotovostně (inkasem)z běžného účtu od 10 do 15 v měsíci - jídelna si strhává sama, dle potřebné částky na daný měsíc. U BEZHOTOVOSTNÍ platby je oběd ihned po příchodu platby přihlášen na nový měsíc /výjimkou je září, kdy si každý musí vyplnit novou přihlášku/. Ke stravě na nový školní rok je žák přihlášen po vyplnění přihlášky na nový školní rok a po příchozí platbě.

Složenkou -  kterou si strávník sám na poště vyplní po vyzvednutí kontaktního lístku s příslušnými údaji od 15tého v měsíci ve své jídelně - výdejně

Při přijetí platby je žák automaticky přihlášen ke stravě na další měsíc. Platbu zaplacenou po 27. v měsíci je nutné dokladovat dokladem o zaplacení v dané jídelně, kde se strávník stravuje.

Hotově – stravné jen o prázdninách, na měsíc září při přihlášení, nebo zcela výjimečně.

 

3/ ODHLAŠOVÁNÍ je OD DATA - DO DATA, činí se den předem.

Odhlášení na následující den si strávníci odhlašují sami v mobilní aplikaci strava.cz , dále v kanceláři ŠJ, nebo telefonicky.

První den nemoci je charakterizován směrnicí MŠMT jako přítomnost ve škole, oběd může být za dotovanou cenu vyzvednut do jídlonosičů. Další dny nemoci je, nutné odhlásit jinak vám může být doúčtována věcná a mzdová režie oběda. Při nemoci je možné obědy vyzvedávat s sebou za nedotovanou cenu oběda. Potraviny + režijní + mzdové náklady. Cena tohoto oběda je stanovena na 110,-Kč

 

4/ PRÁZDNINY - o každých prázdninách a ředitelských volnech jsou všechny příslušné obědy na každou příslušnou školu automaticky odhlášené.

Obědy na prázdniny se musí přihlašovat i odhlašovat den předem. Platí se hotově a nejsou dotované. Cena oběda pro děti o prázdninách po dohodě se zřizovatelem je 55,-Kč

 

5/ RUŠENÍ stravného - v kanceláři jídelny. Při zrušení stravného na delší dobu, strávníka převedeme na hotovostní platbu, aby nemohlo dojít k automatickému přihlášení obědů.

POZOR – pokud nezrušíte stravné v kanceláři jídelny a budete mít bezhotovostní platbu, obědy budete mít na následující měsíc opět přihlášené. Na dodatečné reklamace nemůžeme brát zřetel.

 

6/ PRODEJ obědů důchodcům a cizím je povolen zřizovací listinou na DČ, je oddělen časově od 11.15 do 11.45hod. Kalkulace stravného po cizí strávníky je vyvěšena na nástěnce jídelny a výdejen.

 

7/ dětem a žákům základních škol a přípravných tříd je poskytován pouze oběd. Cena oběda je stanovena dle normativů, pro danou kategorii:                              Přípravná třída – děti do 6 let 34,-Kč

                                                           Žáci – malé děti  -  děti od 7 do 10 let 36,- Kč

                                                           Žáci – velké děti – děti od 11 do 14 let 38,- Kč

                                                           Žáci  - studenti – děti nad 15 let 40,- Kč

 

8/ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU - ČIPY - Čipy se na konci školního roku nevracejí. Fungují po celou dobu školní docházky. Záruku na zakoupený čip poskytuje ŠJ půl roku od zakoupení. V případě rozbití či ztrátě čipu je potřeba zakoupit čip nový. Cena čipu 130,-

Čip je po zakoupení majetkem strávníka a již se zpět nevrací.

Žáky není třeba na konci školního roku odhlašovat. V případě, že žák v září již nenastoupí na obědy je automaticky zablokován.

 

NOVÉ PŘIHLÁŠKY NA KAŽDÝ DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK JE MOŽNÉ ZAŘIZOVAT JIŽ OD 22. SRPNA V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY.

 

Při platbě inkasem je možné o přihlášku po 22. 8. zažádat a vyřídit si ji e-mailem (v tomto případě není nutná osobní návštěva).

 

9/ STRAVA. CZ – v naší školní jídelně objednáváme a odhlašujeme stravu on – line z počítače, tabletu a mobilu na www.strava. cz

Strava. cz vám umožňuje

  • objednávat a odhlašovat stravu kdykoli a odkudkoli
  • zobrazit aktuální informace o stavu konta
  • získat okamžitý přehled o platbách
  • prohlížet přehledy o vydané stravě
  • získat historii objednávek
  • komunikovat se školní jídelnou (v záložce JÍDELNA vám podáváme aktuální informace)

 

 

VÝDEJ PRO ŠKOLÁKY

 11,45  -  13,45 hodin

O PRÁZDNINÁCH                        

11.30  –  12.00 hodin

 

VÝDEJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

11,15  -  11,45 hodin

O PRÁZDNINÁCH

11,00  – 11,30 hodin

 

Ve Varnsdorfu dne 7. 02. 2024

                                                                                 Klocperk Čechová Štefania

 ředitelka zařízení