O školním klubu

Náš školní klub funguje od 1. září 2013. Zahrnuje široký výběr zájmových kroužků, které u dětí rozvíjí řadu schopností, dovedností a znalostí. Děti si mohou vybrat činnosti z různých odvětví, ať už hudebního, sportovního, tanečního, logického či kreativního. Dále klub nabízí výuku informační technologie, cizích jazyků nebo řečové výchovy. 

Školní klub děti mohou navštěvovat od pondělí do čtvrtka po vyučování. Průměrná délka kroužku je 60 minut. Školní kroužky vedou pedagogičtí pracovníci naší školy, popř. externí pracovníci. 

Školní klub je zpoplatněn symbolickými čtyřiceti korunami za jedno pololetí (úplata). Po uhrazení této částky mohou děti navštěvovat libovolné množství kroužků. 

Mezi další aktivity patří i pravidelné školní akce, které vedou žáka k dalšímu manuálnímu, obratnostnímu, tvořivému i pěstitelskému rozvoji. Jedná se např. o udržování školní zahrady a její pravidelný úklid, branný den, pohádkový les (který se koná vždy u příležitosti Dni dětí), dále „Edison Cup“, (turnaj ve stolním tenisu), celá další řada sportovních turnajů, akce Bezpečnost silničního provozu, a také akce vztahující se k českým svátkům a tradicím. To nejlepší na konec - v červnu škola každoročně pořádá školní akademii, která se koná v městském divadle. 

Do spontánních akcí patří exkurze různého zaměření.