Konzultační hodiny

Žáci mají možnost zajít za učitelem a požádat o zopakování, znovuvysvětlení, doučení látky, dotázat se na nejasnosti...
Učitel bude vyzván žákem (žáky) na začátku konzultační hodiny ve sborovně.

 

VYUČUJÍCÍ DEN HODINA UČEBNA
Mgr. Bc. Křížová Ladislava čtvrtek 13:45-14:30 ředitelna
Mgr. Poláčková Irena pondělí 13:45-14:30 kancelář zástupkyně
Mgr. Vítová Irena čtvrtek 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Pasovská Olga čtvrtek 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Hřibalová Světlana středa 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Šťastný Zdeněk středa 13:30-14:15 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Rudinský Radek pondělí 13:30-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Koukalová Jana pondělí 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Bc. Kalvachová Nikola pátek 13:30-14:15 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Zíková Jindra čtvrtek 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Hermanová Hana pondělí 13:40-14:25 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Benešová Jindra úterý 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Vaňková Hana čtvrtek 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Michaela Galbavá, DiS. středa 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Šišková Jindra úterý 13:45-14:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně I. stupně