Konzultační hodiny

Žáci mají možnost zajít za učitelem a požádat o zopakování, znovuvysvětlení, doučení látky, dotázat se na nejasnosti...
Učitel bude vyzván žákem (žáky) na začátku konzultační hodiny ve sborovně.

 

VYUČUJÍCÍ DEN HODINA UČEBNA
Mgr. Bc. Křížová Ladislava     dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Poláčková Irena středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Vítová Irena středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Pasovská Olga čtvrtek od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Hřibalová Světlana středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Šťastný Zdeněk pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Rudinský Radek středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Koukalová Jana pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Bc. Kalvachová Nikola pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Zíková Jindra pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Conk Jakub středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Jan Kolář pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Benešová Jindra pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Vaňková Hana středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Michaela Galbavá, DiS. středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Bahník Martin středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Frančová Petra pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně