Konzultační hodiny

Žáci mají možnost zajít za učitelem a požádat o zopakování, znovuvysvětlení, doučení látky, dotázat se na nejasnosti...
Učitel bude vyzván žákem (žáky) na začátku konzultační hodiny ve sborovně.

 

VYUČUJÍCÍ DEN HODINA UČEBNA
Mgr. Bc. Křížová Ladislava čtvrtek od 13.45 ředitelna
Mgr. Poláčková Irena pondělí od 13.30 kancelář zástupkyně
Mgr. Foldinová Helena pondělí od 13.45 malá učebna AJ
Mgr. Pasovská Olga čtvrtek od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučující ve sborovně
Ing. Hřibalová Světlana čtvrtek od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučující ve sborovně
Ing. Šťastný Zdeněk pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Rudinský Radek pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Koukalová Jana pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Bc. Kalvachová Nikola pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Zíková Jindra pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Hermanová Hana pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Daňková Hana pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Birnerová Karolína pondělí od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Moldanová Miriam čtvrtek od 13.45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně