Konzultační hodiny

Žáci mají možnost zajít za učitelem a požádat o zopakování, znovuvysvětlení, doučení látky, dotázat se na nejasnosti...
Učitel bude vyzván žákem (žáky) na začátku konzultační hodiny ve sborovně.

 

VYUČUJÍCÍ DEN HODINA UČEBNA
Mgr. Bc. Křížová Ladislava pondělí od 13:45 malá učebna Aj
Mgr. Poláčková Irena čtvrtek od 13:45 malá učebna Aj
Mgr. Vítová Irena čtvrtek od 13:45 vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Pasovská Olga čtvrtek od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Hřibalová Světlana čtvrtek od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Šťastný Zdeněk pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Rudinský Radek úterý od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Koukalová Jana pondělí od 13:45 pro žáky 7. ročníků v pondělí od 7:00 nebo dle dohody
Mgr. Bc. Kalvachová Nikola středa od 13:45 vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Zíková Jindra pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Hamada Martin čtvrtek od 13:40 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Benešová Jindra pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Vaňková Hana středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Michaela Galbavá, DiS. úterý od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Šišková Jindra středa od 13:45 malá učebna Aj
Mgr. Bahník Martin středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Pešková Lenka úterý  od 13:45 sborovna 1. stupně
Bc. Frančová Petra úterý od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně