Konzultační hodiny

Žáci mají možnost zajít za učitelem a požádat o zopakování, znovuvysvětlení, doučení látky, dotázat se na nejasnosti...
Učitel bude vyzván žákem (žáky) na začátku konzultační hodiny ve sborovně.

 

VYUČUJÍCÍ DEN HODINA UČEBNA
Mgr. Bc. Křížová Ladislava úterý od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Poláčková Irena pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Vítová Irena pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Pasovská Olga čtvrtek od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Hřibalová Světlana čtvrtek od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Šťastný Zdeněk pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Ing. Rudinský Radek středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Koukalová Jana úterý od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Bc. Kalvachová Nikola středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Zíková Jindra čtvrtek od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Conk Jakub středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Hamada Martin pondělí od 13:30 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Benešová Jindra pondělí od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Vaňková Hana středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Michaela Galbavá, DiS. úterý od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Šišková Jindra středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Mgr. Bahník Martin středa od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně
Bc. Frančová Petra čtvrtek od 13:45 dle potřeby, vyzvednout vyučujícího ve sborovně