Rada rodičů a přátel školy (RRPŠ)

Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 - je dobrovolným sdružením rodičů a přátel školy, kteří mají zájem podporovat zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání, využití volného času, sportovní aktivity a další činnosti ve prospěch dětí.

Rada rodičů je nepolitickou zájmovou organizací, která spolupracuje se státní správou i samosprávou jako samostatný právní subjekt.

Hlavní cíle činnosti:

  • zajišťování a respektování práv, potřeb a zájmů dětí,
  • podpora vzájemné spolupráce mezi pedagogy a rodiči,
  • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků, působení rodiny, školy a obce,
  • podpora mimoškolních aktivit, spoluorganizování soutěží, her a olympiád,
  • spolupráce se školou a rodiči při organizování a zajišťování výletů a poznávacích akcí


Majetek Sdružení je tvořen z členských příspěvků, z výnosů akcí, z dotací a příspěvků, grantů a veřejných rozpočtů, popř. darů.

Výdaje jsou určeny pro materiální a finanční podporu činnosti žáků naší školy.

Registrace potvrzena k 6.12.2004

IČ: 26982552
DIČ: CZ26982552

Číslo účtu: 78-5306790247/0100