Primární prevence patologických jevů

Primární prevence patologických jevů -  školní rok 2018/2019

I nadále spolupracujeme s těmito institucemi:

  1. PPP Rumburk, metodička Mgr. Eva Michalinová
  2. Teen Challenge, lektor Antonín Tipan
  3. Střední zdravotní škola, Mgr. Jitka Čapíková
  4. PČR, praporčík Miloslav Hrabě (Varnsdorf)

nadpraporčík Petra Trypesová (Děčín)

  1. Etické dílny, lektorka Ida Pencová

 

Akce, které nás čekají:

4.-5.9.             Místní adaptační kurz pro 6. třídy

19.10.              Agresivita dětí ve skupině

                        PPP Rumburk, metodička Mgr. Eva Michalinová (6. třídy)

26.10.                            -//-

8.11.                Vrstevnické vztahy

                        PPP Rumburk, metodička Mgr. Eva Michalinová (7. třídy)

9.11.                            - //-

22.11.              Bezpečí dětí v okolí školy a nebezpeční lidé

                        PČR, praporčík Miloslav Hrabě (3. třídy)

17.12.              Závislostní a legální drogy

                        Teen Challenge, lektor Antonín Tipan (6. třídy)

18.12.              Motivační přednáška a beseda o drogách

                        Teen Challenge, lektor Antonín Tipan (7. třídy)

19.12.              Prožitkové hry na budování týmu

                        Teen Challenge, lektor Antonín Tipan (8. třídy)

3.6.                  Dospívání a rizika kouření

                        Střední zdravotní škola, Mgr. Jitka Čapíková (5. třídy)

10.6.                Sexuální nemoci,antikoncepce

                        Střední zdravotní škola, Mgr. Jitka Čapíková (9. třídy)

13.6.                První pomoc

                        Střední zdravotní škola, Mgr. Jitka Čapíková (3. třídy)

Další přednášky:

1. Vrstevnické vztahy, PPP Rumburk, metodička Mgr. Eva Michalinová, (4. třída)

2. Kriminalita a trestně právní odpovědnost mladistvých, PČR, praporčík Miloslav Hrabě,

 (9. třída)

3. Rasismus a intolerance, Teen Challenge, lektor Antonín Tipan (9. třída)

4. Kyberšikana, PČR, nadpraporčík Petra Trypesová

5. Etické dílny,lektorka Ida Pencová

 

Na 2. stupni jsou zavedené třídnické hodiny, které probíhají pravidelně dvakrát do měsíce. Jejich cílem je zlepšit klima na naší škole a včas řešit již vzniklé problémy mezi žáky.

Škola se zapojila do projektu Nenech to být. Tento projekt využívá anonymní schránku důvěry, zřízenou ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno.

Na 1. stupni se o prevenci starají třídní učitelé. Vypráví si o dobrých kamarádských vztazích mezi dětmi, o ohleduplnosti, prevenci šikany a agresi, o zvládání emocí i o nebezpečí internetu. Děti se učí zvládat krizové situace, vytváří si odmítavý postoj k návykovým látkám.

 

Zpracovala: Mgr. Karin Slánská, metodik prevence