Primární prevence patologických jevů

Tento školní rok (2017/2018) převzala funkci metodika primární prevence na naší škole Mgr. Karin Slánská

S kým spolupracujeme?

 • Ida Pencová, lektorka Etických dílen
 • Antonín Tipan, lektor Teen Challenge
 • Mgr. Jitka Čapíková, Střední zdravotní škola a Obchodní akademie Rumburk
 • Miloslav Hrabě, preventista Policie ČR
 • Mgr. Eva Michalinová, Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk
 • Středisko výchovné péče „ŠLUKNOVSKO“

Akce, které již proběhly

1. Etické dílny, lektorka Ida Pencová

září 2017

Témata dvouhodinových bloků:

 • 1. třídy – Jak se chránit v nebezpečných situacích
 • 2. třídy – Buďme kamarádi
 • 3. třídy – Jak být v pohodě se sourozenci
 • 4. třídy – Jak správně využívat IT a média
 • 5. třídy – Jak správně hospodařit s penězi

 

2. Školení metodika prevence

říjen 2017 – porada metodiků ze Šluknovského výběžku

Téma: bezpečné klima, krajská konference v Ústí nad Labem

 

3. Proškolení pedagogického sboru

listopad 2017, leden 2018, březen 2018

Téma: šikana, třídnické hodiny, 1.pomoc


4. Blok interaktivních programů pořádaných neziskovou organizací
pro léčbu drogově závislých TEEN CHALLENGE, lektor Antonín Tipan

prosinec 2017

Témata:

 • 6. třídy – Závislosti a legální drogy
 • 7. třídy – Motivační přednáška a beseda o drogách
 • 8. třídy – Prožitkové hry na budování týmu

 

5. Přednášky zdravotní prevence, lektorka Mgr. Jitka Čapíková

únor 2018

Téma:

 • 3. třídy – 1. pomoc, lidské tělo

březen 2018

 • Téma: 5. třídy – Dospívání dívek a chlapců


6. Projekt "Nenech to být"

Škola se zapojila do projektu "Nenech to být"

 

Akce, které nás čekají

 • 6. třídy – Agresivita ve skupině dětí, šikana, kyberšikana - květen 2018
 • 2. třídy – Vztahy mezi vrstevníky - červen 2018
 • 3. třídy – 1. pomoc, praktická ukázka obvazování
 • 7. třídy – Závislosti na nikotinu a alkoholu
 • 8. třídy – Rasismus a intolerance
 • 9. třídy – Antikoncepce a pohlavní choroby
 • Přednáška PČR