Preventivní programy

Plánované preventivní programy 2022/23

Preventivní programy zahrnují předcházení rizikovému chování.

Na 1. stupni jsou zaměřeny na bezpečnost a dopravu, na dobrých kamarádských vztazích, upozorňují na nebezpečí v internetovém prostředí – kyberšikanu, 1. pomoc, dívčí a chlapeckou pubertu. Spolupracujeme s advokátní kanceláří, která děti seznamuje s nebezpečím smluv a vyzdvihuje dohodu nad soudním sporem. Do prevence zařazujeme i postižené občany – na 1. stupni konkrétně nevidomé spoluobčany a jejich vodící psy.

Na 2. stupni jsou do preventivních programů zařazovány aklimatizační pobyty šestých tříd na stmelení kolektivu. Šesté, sedmé a osmé třídy mají přednášky týkající se drog (vyzdvihují i nebezpečí nikotinových sáčku a kratomu). Dále se přednášky týkají finanční gramotnosti, rizikovým sexuálním chování, sebeobranou, kriminalitě a trestně právní zodpovědností žáků. Nově máme domluvené přednášky s Agenturou Pondělí- rasismus, xenofobie a lidé s postižením.

ročník

Název programu

lektor

1.

Bezpečnost a doprava v okolí školy     

Bc. Václav Lacina, manažer prevence kriminality

 

Návštěva hasičské stanice

Sbor hasičů Varnsdorf

2.

Kamarádi online

e-DUHA, RNDr. Bc. Ludvík Hanák

 

Návštěva hasičské stanice

Sbor hasičů Varnsdorf

3.

 Vrstevnické vztahy

­PPP Rumburk-Mgr. Eva Michalinová         

 

Rizika online her

e- DUHA, RNDr Bc. Ludvík Hanák

4.

Smlouvu mohou uzavírat jen děti

Advokátní kancelář 
Mgr. Jana Labutová

 

První pomoc

SZŠ-Mgr. Jitka Čapíková

5.

Dohoda je lepší než soudní spor

­Advokáti do škol
Mgr.Jana Labutová              

 

Dívčí a chlapecká puberta

SZŠ -Mgr. Jitka Čapíková

6.

Místní adaptační kurz, aktivní spolupráce třídních kolektivů

Třídní učitelé 
Mgr. Jana Koukalová, Mgr. Jindra Benešová

 

Prožitkové hry na budování týmu, boření předsudků

sdružením Teen Challenge lektor Antonín Tipan

 

Finanční gramotnost

Charita Rumburk         Marcela Sumajová

7.

Motivační přednáška a beseda o drogách

sdružením Teen Challenge lektor Antonín Tipan               

 

Rizikové sexuální chování

SZŠ – Jitka Čapíková

8.

Závislosti a legální drogy

sdružením Teen Challenge lektor Antonín Tipan

 

Rasismus a xenofobie, lidé s postižením

Agentura pondělí Marcela Sumajová

 9.                 

Kriminalita a trestně právní odpovědnost mladistvých

Mediační a probační služba, Michal Barák

 

Sebeobrana

SLŠ- Mgr. Bolková

PROGRAM SE DLE SITUACE ŠKOLY A LEKTORŮ MŮŽE ZMĚNIT.

Vypracovala Mgr. Karin Slánská (metodik prevence)