Projekt Nenech to být

Vážení rodiče, milí žáci

Každodenní život ve škole s sebou nese řadu problémů týkajících se vzájemného soužití především mezi žáky, ale i rodiči a dalšími osobami, které jsou s ní spojeny.

Tyto problémy nám nejsou lhostejné a chceme, aby byla naše škola místem bezpečným a přátelským, zkrátka místem, kde se budeme rádi setkávat. Nově máte možnost využívat anonymní schránku důvěry, zřízenou ve spolupráci s MŠMT ČR, Linkou důvěry a PPP Brno. Jak to funguje?

Kliknete na níže uvedený odkaz, zvolíte naši školu (do vyhledávacího políčka stačí zadat Varnsdorf) a vyberete si příslušný odkaz – rodič nebo student. Poté popíšete svůj problém. Popis se dostane prostřednictvím systému k příslušným odborníkům a autorizovaným osobám ve škole – řediteli, výchovnému poradci, preventistovi sociálně patologických jevů a zástupci ředitele.  

Věříme, že zapojení  naší školy do projektu Nenech to být přispěje k udržení zdravého klimatu v naší škole a k jeho neustálému zlepšování a přejeme si, aby podnětů k řešení bylo co nejméně.

Metodik primární prevence

Mgr. Karin Slánská

 

Vstup do portálu Nenech to být:

https://www.upozorneni.nntb.cz/cs/