SVP Šluknovsko

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE „ŠLUKNOVSKO“ poskytuje odbornou preventivně výchovnou péči dětem, rodičům a pedagogickým pracovníkům

SVP „Šluknovsko“ je ambulantním školským zařízením, které poskytuje pomoc těm, kteří se  potýkají  především  s problémy  v oblasti  výchovy  a   chtějí  vzniklé  potíže  aktivně  řešit. Naše  činnost  je  zaměřena  na  předcházení  vzniku  negativních  projevů  chování  dítěte a odstraňování  či  zmírňování  příčin  nebo  důsledků  již  vzniklých  poruch  chování.  Hlavním cílem  je  přispívat  ke  zdravému  osobnostnímu  vývoji  dítěte,  zachovat  a  posílit  jeho  rodinné vazby.

Ve středisku se vám bude věnovat tým specialistů: sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog.   Poskytujeme   pomoc   dětem,   rodičům,   pedagogickým   pracovníkům,   třídním kolektivům.

Více informací najdete v přiloženém letáku.

 

 

Ke stažení