Základní informace

Škola byla otevřena v roce 1989 s kapacitou 450 žáků. Zastavěná plocha škola je 4.815m2. Kolem budovy jsou školní pozemky o celkové ploše 15.141 m2. Část zabírá fotbalové a volejbalové hřiště. U jídelny je menší parkoviště. Škola využívá služeb Teplárny Varnsdorf.

Výborná dostupnost

Dostupnost školy je dobrá, a to jak pěšky z centra Varnsdorfu, tak i městskou dopravou (2-4 minuty od zastávky u sportovní haly). Škola leží mezi dvěma hlavními ulicemi Pražská a Západní.

Budova školy

 • Pavilon "A"
  I.stupeň má 2 podlaží (přizemí a 1.patro) - 7 kmenových tříd, 3 oddělení ŠD, sborovnu a 2 úklidové komory;
 • Pavilon "B"
  II. stupeň má 4 podlaží (přizemí a 3 patra) - 11 kmenových tříd, 11 odborných učeben, žákovskou knihovnu, 7 kabinetů, úklidové komory + šatnu uklízeček, sborovnu a ředitelství;
 • Pavilon "C"
  Tělocvičny se šatnami a sprchami, kabinety pro pedagogy, učebny Vv a Tp, školní kuchyňka se 4 linkami a nářaďovna pro výuku Pp. Součástí je i byt pro pana školníka v pavilonu "F".
 • Pavilon "D"
  Školní jídelna, která je v pronájmu jako samostatný právní subjekt.
 • Pavilon "E"
  Šatny s kójemi pro I. a II. stupeň ZŠ.

Rekonstrukce školy

V srpnu 2007 Město Varnsdorf zahájilo celkovou rekonstrukci budov ZŠ I. etapou - výměna oken za plastová v pavilonech "A,B,C,E a F". V roce 2006 a 2007 byly provedeny úpravy WC v pavilonu "B" - pisoáry s fotobuňkami, teplá a studená voda, papírové ručníky, nové obklady a dlažby. V roce 2007 jsme vysadili podél plotu živý plot jako zábranu proti prachu a náhradu za již dosluhující oplocení celého areálu školy. Školní pozemek se využívá k výuce i k hrám. Žáci se o něj v rámci svých možností starají, ostatní (sekání trávy, úpravy keřů, stromů) obstarává pan školník.

Ředitelé školy

Školu od jejího otevření v září 1989 řídili tito ředitelé a ředitelky:

 • Mgr. Ladislav Valenta, 1.8.1989 – 31.7.2004
 • Mgr. Irena Jirsáková, 1.8.2004 – 31.7.2012
 • Mgr. Bc. Ladislava Křížová, 1.8.2012 – doposud

Aktuální stav

Nyní máme ve škole 18 kmenových tříd s celkem 432 žáky. Průměr na třídu se pohybuje kolem 24 žáků. Třídy jsou velké, světlé a barevně vymalované. Nyní na I. stupni v nich vyměňujeme žákovský nábytek a postupně chceme pokračovat i na II. stupni. V hale na patrech si mohou žáci o přestávkách zahrát stolní tenis (sponzorský dar od p. ing. Bačíka) nebo skočit panáka. V přizemí stojí dva automaty se svačinkami a pitím. Prostředí zkrášlují vitríny s informacemi, fotografiemi nebo výrobky žáků. Celou školu halíme do barev, např. v šatnách si sami žáci navrhli a namalovali motivy na dveře kójí - vše je pak veselejší. Rozšířili jsme nabídku mimoškolních zájmových činností - s 60ti počítači PC, počítače jsou i v kmenových třidách I. stupně a v odborných učebnách Nj, Aj, Ch, Fy, Př a ve ŠD. V odborných učebnách jsou dataprojektory a 10 interaktivních tabulí, vždy s připojením k internetu.