Základní informace

Škola byla otevřena v roce 1989 s kapacitou 450 žáků. Zastavěná plocha škola je 4.815m2. Kolem budovy jsou školní pozemky o celkové ploše 15.141 m2. Část zabírá fotbalové a volejbalové hřiště. U jídelny je menší parkoviště. Škola využívá služeb Teplárny Varnsdorf.

Výborná dostupnost

Dostupnost školy je dobrá, a to jak pěšky z centra Varnsdorfu, tak i městskou dopravou (2-4 minuty od zastávky u sportovní haly). Škola leží mezi dvěma hlavními ulicemi Pražská a Západní.

Budova školy

 • Pavilon "A"
  I.stupeň má 2 podlaží (přizemí a 1.patro) - 7 kmenových tříd, 3 oddělení ŠD, sborovnu a 2 úklidové komory;
 • Pavilon "B"
  II. stupeň má 4 podlaží (přizemí a 3 patra) - 11 kmenových tříd, 11 odborných učeben, žákovskou knihovnu, 7 kabinetů, úklidové komory + šatnu uklízeček, sborovnu a ředitelství;
 • Pavilon "C"
  Tělocvičny se šatnami a sprchami, kabinety pro pedagogy, učebny Vv a Tp, školní kuchyňka se 4 linkami a nářaďovna pro výuku Pp. Součástí je i byt pro pana školníka v pavilonu "F".
 • Pavilon "D"
  Školní jídelna, která je v pronájmu jako samostatný právní subjekt.
 • Pavilon "E"
  Šatny s kójemi pro I. a II. stupeň ZŠ.

Rekonstrukce školy

V letech 2007 - 2018 proběhla celková rekonstrukce školy, ve které byly zahrnuty tyto práce: výměna oken a vchodových dveří za plastová, nová fasáda, rekonstrukce toalet včetně nových obkladů a dlažeb, výměna dvoukřídlých protipožárních dveří, modernizace odborných i kmenových učeben, výměna lin ve třídách a halách, nové vodovodní rozvody, renovace palubovky ve velké tělocvičně. V roce 2007 a následně v roce 2013 jsme vysadili podél plotu živý plot jako zábranu proti prachu a náhradu za již dosluhující oplocení celého areálu školy, také byly založeny dvě arboreta. Školní pozemek se využívá k výuce i k hrám. Žáci se o něj v rámci svých možností starají, ostatní (sekání trávy, úpravy keřů, stromů) obstarává pan školník. V roce 2018 byl na školním travnatém fotbalovém hřišti zabudován nový zavlažovací systém.

Ředitelé školy

Školu od jejího otevření v září 1989 řídili tito ředitelé a ředitelky:

 • Mgr. Ladislav Valenta, 1.8.1989 – 31.7.2004
 • Mgr. Irena Jirsáková, 1.8.2004 – 31.7.2012
 • Mgr. Bc. Ladislava Křížová, 1.8.2012 – doposud

Aktuální stav

Ve školním roce 2022/2023 máme ve škole 18 kmenových tříd s celkem 430 žáky. Průměr na třídu se pohybuje kolem
24 žáků. Třídy jsou velké, světlé a barevně vymalované. Všechny třídy I. i II. stupně disponují novým školním nábytkem, v I. až VII. třídách využívaji učitelé i žáci interaktivní tabule s dataprojektory. Odborné učebny Nj, Aj, Rj, Ch, Fy, Př, Z a Hv jsou také vybavené interaktivními sety (tabule, projektor, počítač), ICT se vyučuje ve dvou počítačových učebnách.  V halách na patrech si mohou žáci o přestávkách zahrát stolní tenis (sponzorský dar od p. ing. Bačíka) nebo skočit panáka. Prostředí školy zkrášlují vitríny a nástěnky s informacemi, fotografiemi nebo výrobky žáků. Celou školu halíme do barev, např. v šatnách si sami žáci navrhli a namalovali motivy na dveře kójí - vše je pak veselejší. Školní družina čítá 5 oddělení, které svým vybavením odpovídají současným trendům zájmové činnosti. Díky sponzorům školy byla v roce 2015 na zahradě ŠD postavena krásná prostorná pergola, která byla v následujících letech doplněna dalšími herními prvky a prolézačkami.